Wojna międzynarodowej satanistycznej rasistowskiej mafii syjonistycznej z chrześcijaństwem

THE INTERNATIONAL SATANIC RACIST ZIONIST MAFIA WAR AGAINST CHRISTIANITY

Wojna międzynarodowej satanistycznej rasistowskiej mafii syjonistycznej z chrześcijaństwem

http://www.holywar.org/txt/war.html

tłumaczenie Ola Gordon

Obecnie Kościół Katolicki jęczy pod ciężarem swoich wrogów. Swoją matczyną miłością może udźwignąć wszystkie zniewagi świata i wszystkie zadawane mu rany przez tych, którzy dzień i noc pracują nad zniszczeniem jego, jego dzieci i Założyciela. Tego wroga miał od początku i będzie go miał jako ostatniego wroga na ziemi. Ten wróg wywoływał prześladowania, wojny, przewroty, rewolucje, aberracje intelektualne i największą dekadencję społeczeństwa.

Ten wróg jest szkodnikiem dla Kościoła i plagą dla ludzkości. Faryzejski sanhedryn, syjonistyczna mafia oczekująca na przyszłego króla Izraela, jest odwiecznym wrogiem chrześcijaństwa. Oni są zabójcami Chrystusa nawet w czasach współczesnych. Skoro nasz Chrystus już nie może umrzeć i przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to stado szatana kieruje swój ostateczny atak na JEGO MISTYCZNE CIAŁO.

Ich ciosy nie ranią tak bardzo kiedy nasi ludzie byli oszukiwani czy naginali się pod ich szatańskimi podstępami. Im wcześniej ci ludzie antychrysta odczepią się od nas, tym szybciej ludzkość będzie miała pokój na świecie.

Powstrzymajmy się na chwilę od etykietowania autora antysemitą zanim obiektywnie zbadamy fakty. I jeśli będziecie dalej nalegać, to musicie dodać pro Christo et Ecclesia. Najpierw musimy wyrazić całkowitą dezaprobatę wobec Deklaracji o Żydach II Soboru.

Ponieważ deklaracja ta nie jest sprawą dogmatu i nauczania kościoła, wolno nam to zrobić zgodnie z sumieniem; ale raczej mamy obowiązek odrzucenia jej jako krzywdzącą następujących papieży, którzy napisali encykliki, oświadczenia i ostrzeżenia przeciwko Żydom:

Honoriusza III, Grzegorza IX, Innocentego IV, Klemensa IV, Grzegorza X, Mikołaja III, Mikołaja IV, Jana XXII, Urbana V, Marcina V, Eugeniusza IV, Kaliksta III, Pawła III, Juliusza III, Pawła IV, Piusa IV, Piusa V, Grzegorza XIII, Sykstusa V, Klemensa VIII, Pawła V, Urbana VIII, Aleksandra VII, Aleksandra VIII, Innocentego XII, Klemensa XI, Innocentego XIII, Benedykta XIII, Benedykta XIV, Klemensa XII, Klemensa XIII, Piusa VI, Piusa VII, Leona XII, Piusa VIII, Grzegorza XVI, Piusa IX, Leona XIII, Piusa X i Piusa XI.

Nie mówimy, że kościół katolicki obrócił się przeciwko sobie, ale że tym kilku silnym Żydom udało się osłabić naszą Boską Instytucję by służyła ich celom. Jeśli mogą robić takie rzeczy otwarcie dzisiaj, oznacza to tylko jedno, a mianowicie iż czują swój tak silny chwyt na wszystkich dziedzinach naszego nowoczesnego życia, by w końcu atakować kościół katolicki. To wynika z prostej logiki. Jeśli chcecie by przekonały was fakty historyczne, przeczytajcie książki “THE PLOT AGAINST THE CHURCH” [Spisek przeciwko kościołowi] Maurice Pinaya, i “JUDAISM AND THE VATICAN” [Judaizm i Watykan] wicehrabiego Leona de Poncis.

Zanim Deklaracja o Żydach II Soboru mogła zostać sformułowana i ogłoszona, musiała być przygotowana jej podstawa; pole przeorane, zasiane i nawodnione. Augustyn kard. Bea (Behaim) przekonał jego świątobliwość papieża Jana XXIII do ustanowienia Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Ten sekretariat wykorzystano i wykorzystuje się jako przykrywkę do rozpoczęcia propagandy żydowskiej. Kiedy ustanowiono ad hoc ten komitet, kryptożydzi udzielili mu wsparcia i dali pracowników; dwóch nawróconych (maranos) żydów, Johna Oesterreichera z Seton Hall University; ojca Gregory Bauma; ojca Edwarda H Flannery; biskupa Waltera Kempe z Niemiec; biskupa Sergio Mendeza Arceo z Meksyku.

W najgłębszych kręgach sanhedrynu sformułowano teorię, że naród żydowski nie jest odpowiedzialny za śmierć Chrystusa, ale odpowiedzialność przechodzi na całą ludzkość. Stwierdzili także, że żydzi byli niesprawiedliwie i bezprawnie ścigani przez katolików na przestrzeni ery chrześcijańskiej, oraz że katolicy musza teraz zrozumieć i uświadomić sobie ten błąd, i naprawić wyrządzoną im krzywdę i przestać obrażać ich w przyszłości.

DLACZEGO ZATEM ŻYDZI NIE PRZESTANĄ OBRAŻAĆ IMIENIA JEZUSA? Oczywiste jest, że cała rasa żydowska doświadcza nieznośnych wyrzutów sumienia, które gdyby usłyszeli jako głos Boga, to na zawsze wyznawaliby Jezusa Chrystusa, a nie zwalczali go do samego końca. Nie wspominają o tym, jak podżegali do rzymskich prześladowań; i mordu milionów ludzi w byłych krajach komunistycznych. Nie mówią o ich nienawistnych bezczeszczeniach miejsc świętych w Palestynie.

Żydowskie tezy kard. Bea wziął prosto od funkcjonariusza zakonu B’nai B’rith, ekskluzywnie żydowskiego zakonu masońskiego w czerwcu 1962 roku. Bezpośredni kontakt między lożami  żydowskimi i kard. Bea był ustanowiony najpierw poprzez przechrzczonych żydów Johna Oesterreichera i Gregory Bauma. Później, kiedy dostępna była informacja na piśmie, i poinformowano kardynałów i biskupów soboru, że tezy te przeszły dzięki manipulacji żydowsko-masońskiej, postanowili odłożyć je, a p. Label Katz, przewodniczący międzynarodowego zakonu B’nai B’rith, i Nahum Goldman, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, osobiście zaangażowali się kiedy dowiedzieli się, iż ojcowie soboru zamierzali odrzucić te tezy. Deklarację uchwalono i opublikowano.

PODSUMOWANIE

Ale żydowska robota wywrotowa toczy się nadal w naszych katolickich kolegiach, szkołach i organizacjach, pierze mózgi społeczności katolickiej. Rabini nadal nauczają i wygłaszają kazania do członków rodziny katolickiej. Jeśli nie zrzucimy z siebie tych ludzi antychrysta, to wyprzemy się wiary katolickiej i staniemy się wyznawcami antychrysta, który niezadługo pokaże się na scenie. Czy będzie to Chrystus, czy antychryst? Czy staniemy się świętymi, czy grzesznikami? Czy będziemy uratowani czy potępieni?

 

 

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE