Petrus Romanus. The Last Pope Is Here Cz4/15

PIOTR  RZYMIANIN: Ostatni papież jest tutaj

Peter Romanus: the last Pope is here

Thomas Horn i Cris Putnam

tłumaczenie Ola Gordon

 

część 4 – Odpowiedź na artykuł opublikowany w Washington Post

 

RUSH TO PRESS: EDITOR’S NOTE This unedited excerpt from the new book manuscript “Petrus Romanus” is released in response to The Washington Post / Foreign Policy Report issued January 31, 2012 Iran, perceiving threat from West, willing to attack on U.S. soil, U.S. intelligence report finds

Do szybkiego przekazania prasie: Ten niezredagowany fragment z rękopisu nowej książki “Piotr Rzymianin” ujawnia się w odpowiedzi na zamieszczony w The Washington Post 31.01.2012 Raport nt. Polityki Zagranicznej: Iran,  dostrzegając zagrożenie ze strony Zachodu, chce dokonać ataku na ziemi amerykańskiej, ujawnia raport wywiadu.

Fragment:

W tym celu, człowiek, który w 2002 roku prawidłowo przewidział, że następca Jana Pawła II będzie miał na imię Benedykt XVI, Ronald L Conte Jr, uważa, że następnym papieżem będzie kardynał [X] i że wybierze imię Piusa XIII. Imię to (Pius) wiąże się historycznie z papieżami, którzy podkreślali autorytatywną doktrynę podczas swoich pontyfikatów. Kardynał [X] pasuje do tego opisu, i Conte interpretuje tę cechę jak najbardziej odpowiadającą “Piotrowi Rzymianinowi”, papieżowi, który “potwierdzi autorytet biskupa Rzymu nad Kościołem, ten autorytet opiera się na jego stanowisku, jako Następcy Piotra” i “podkreśli wyższość wiary rzymsko-katolickiej i Kościoła Katolickiego nad wszystkimi innymi religiami i wyznaniami, oraz jego autorytet nad wszystkimi chrześcijanami i wszystkimi narodami świata”.

Ponadto, dodaje Conte, “Za pontyfikatu papieża Piotra Rzymianina rozpocznie się wielka apostazja”, i ten papież zaznaczy “pierwszą część boleści w czasach naszego pokolenia” [1]. Conte przewiduje początek tej apokalipsy w roku 2012, kiedy, jak on to widzi, Benedykt nagle umiera lub rezygnuje i zostaje zastąpiony przez Piotra Rzymianina. Po tym następuje seria kaskadowych wydarzeń, które doprowadzą do III wojny światowej, wywołanej atakiem popieranych przez Iran terrorystów, kiedy w Nowym Jorku eksploduje bomba atomowa. Rozpocznie się wielka boleść, a do lipca 2013 roku zostanie zniszczony Rzym, kiedy uderzy weń rakieta nuklearna.

W innym miejscu niniejszej książki dokładnie zbadaliśmy francuski kodeks zatytułowany Tajemnicze proroctwo o papieżach [La Mystérieuse Prophétie des Papes] PRwydany w 1951 roku przez jezuitę i matematyka o nazwisku René Thibaut (1883–1952). Pośród zdumiewających odkryć, ukrytych dla nowoczesnego świata do chwili publikacji naszej książki, w Proroctwie o papieżach Thibaut znalazł sprytną liczbę gier słownych tworzących wiele akrostychów i anagramów. Przykład jednego z kodów językowych może zawierać tajemniczą zgodność z wnioskiem Ronalda L Conte, że Piotr Rzymianin wybierze imię Piusa. Kod ten został wykryty w łacińskim tekście Apostolski pielgrzym [Peregrinus apostolicus], który był proroctwem o 96-ym papieżu na liście, Piusie VI. Anagram nie tylko ujawnia imię papieża, ale robi to dwukrotnie: PeregIinUSaPostolIcUS. To pojawienie się imienia “Pius” jest dosyć zdumiewające, bo mamy egzemplarz książki sprzed niemal 200 lat zanim wybrano Piusa VI. Ale Thibaut sugeruje, że to powtarzanie służy jako jeszcze bardziej daleko idący poetycki refren. Inaczej mówiąc, “Pius! Pius!” jest podobny do pełnego emocji okrzyku “Mayday, Mayday!” używanego przez żeglarzy w niebezpieczeństwie, i że może mieć prorocze implikacje dotyczące imienia ostatniego papieża na tej liście.

Oprócz powiązania z rzymskim autorytaryzmem i zaszyfrowaniem w proroctwie o papieżach, Conte wzmacnia swoje prognozy dotyczące imienia “Pius”, wskazując na elektryzujące wizje innego papieża o imieniu Pius – papieża Piusa X, który był papieżem w latach 1903-1914, i który widział papieskiego następcę o tym samym imieniu – Pius – uciekającego z Rzymu przez ciała zmarłych księży na początku czasów ostatecznych. Mówi się, że Pius X ponoć powiedział:

To co zobaczyłem jest przerażające! Czy to będę ja, czy następca? Pewne jest to, że papież opuści Rzym, a kiedy będzie opuszczał Watykan, będzie musiał przechodzić przez martwe ciała swoich księży! Nie mówcie o tym nikomu dokąd żyję. ii[v]

W drugiej wizji, na audiencji z zakonem Franciszkanów w roku 1909, papież Pius X wydawał się wpaść w trans. Po kilku minutach otworzył oczy, podniósł się i ogłosił:

Zobaczyłem jednego z moich następców, o tym samym imieniu [przyszły papież Pius], który uciekał przez martwe ciała swoich braci. On schroni się w jakiejś kryjówce; ale wkrótce umrze okrutną śmiercią. Szacunek dla Boga zniknął z ludzkich serc. Oni chcą wymazać nawet pamięć o Bogu. Ta przewrotność to tylko początek końca świata. i[vi]

Trzecia część Tajemnicy Fatimskiej, którą rzekomo Watykan ujawnił w całości 26 czerwca 2000 roku, wydaje się powtarzać wizje Piusa X. Fragment źródłowy mówi:

. . . zanim tam dotarł, Ojciec Święty przeszedł przez na wpół zrujnowane duże miasto i trzęsąc się i potykając, dotknięty bólem i smutkiem, modlił się za dusze ciał jakie widział po drodze; doszedłszy na szczyt góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzeliwali na niego pociski i strzały, i w ten sam sposób tam umierali jeden po drugim biskupi, księża, konsekrowane kobiety i mężczyźni, jak również świeccy z różnych klas i zajmowanych pozycji. i[vii]

Ramy koncepcyjne tych wizji i ich ważność różni się wśród wielu katolików, którzy uważają, że Rzym jest współwinien umyślnego ukrywania prawdziwej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, a także ukrywania innych przepowiedni katolickich, które szerzą się różnymi proroctwami dotyczącymi przyszłej proroczej roli Kościoła Katolickiego. Objawienia maryjne, wizje papieży, interpretacje apokalipsy przez kardynałów i zatwierdzone proroctwa mistyczne, często stoją w sprzeczności z ostatnimi publikacjami watykańskimi. Nawet Katechizm Kościoła Katolickiego, zatwierdzony przez Kościół i ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (wyd. w jęz. angielskim w 1994 roku, pierwszy katechizm od ponad 400 lat), który wywodzi się z Biblii, Mszy, sakramentów, tradycji, nauk i życia świętych, twierdzi w dziale Ostatnia Próba Kościoła:

675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni “tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. [i][viii]

Być może w centrum tego proroctwa i “watykańskim ukrywaniu” całego Objawienia Fatimskiego (i powiązanych z nim proroctw) jest drugi i potencjalnie potężniejszy kandydat do roli Piotra Rzymianina. . .

i[viii] http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-2.htm

  

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE