XXXII Rocznica: Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

 XXXII Rocznica

Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

1981 – 2013

ZAPROSZENIE

Rzeszów

14 – 17 lutego 2013r.

„Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy,

           swoją niezależność i wolność, musi być związany z ziemią”.

               Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński

Komitet Organizacyjny XXXII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski

 

 mają zaszczyt zaprosić na

XXXII Rocznicę Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

         14 lutego 2013r., /czwartek/

I. Sesja naukowa „Wieś polska w obronie ojcowizny” – godz. 10.30

        sala Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydział Politologii, ul. Moniuszki 10

 

1. Wstęp i powitanie – Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko

2. Referat wprowadzający – Bogusław Kleszczyński (IPN Oddział Rzeszów)

3. Dyskusja panelowa z udziałem organizatorów strajków chłopskich z 1981r.,

pracowników naukowych i studentów. Udział biorą: Antoni Kopaczewski,

Kazimierz Chorzępa, Wieńczysław Nowacki, Janusz Szkutnik

 

          II. Pikieta w sprawie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom

               Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15 – godz. 12.30

 

         16 lutego 2013r. /sobota/, godz. 15.00

             aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, pl. Ofiar Getta 5

 

1. Zjazd sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych

i Rzeszowie z 1981r., członków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

działaczy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, przedstawicieli

Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny oraz delegatów

Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP – otwarcie Wieńczysław Nowacki

2. Referaty problemowe

– „Ekologiczne Boże rolnictwo” – prof. dr hab. Krzysztof Kamiński,

– „Żywność lokalna szansą dla gospodarstw rodzinnych” – Jadwiga Łopata, J. Rose

– „Wymogi prawa żywnościowego i dobrostanu zwierząt”–  Kazimierz Chorzępa.

3.  Dyskusja

4.  Posiedzenie Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

– sprawozdanie z działalności za rok 2012 i sprawy organizacyjne

5.  Projekty dokumentów końcowych i uchwał

Kolacja i nocleg

 

17  lutego 2013r., /niedziela/.

 

  1. Msza św. koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie z homilią                     Jego Ekscelencji Ks. Bp Seniora Edwarda Frankowskiego, Pl. Farny 5, godz. 11.00.
  2. Manifestacja i złożenie wieńców  pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rynku.

3.  Konferencja XXXII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich;

aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ofiar Getta 5, godz. 13.00.

4. Wstęp i powitanie – Antoni Kopaczewski, prowadzenie – Kazimierz Chorzępa.

5. „Ks. Abp Ignacy Tokarczuk i niezależny ruch chłopski”- Mariusz Krzysztofiński (IPN),

6. „Uwagi do polityki energetycznej i klimatycznej” – inż. Karol Teliga,

7. „Siłownie wiatrowe elementem wywłaszczania z ziemi” – Zdzisława Dubaj,

8. „Konstytucja Polskiej Wsi – zakaz wyprzedaży ziemi cudzoziemcom” – W. Nowacki

  Przerwa na  posiłek

9.   Dyskusja plenarna.

10. Występ zespołu regionalnego z Górna.

11. Przyjęcie dokumentów końcowych.

            Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

  1. Kazimierz Chorzępa (przewodniczący),             8. Zbigniew Kuraś,
  2. Mieczysław Domaradzki,                                     9. Czesław Kot,

3.  Zdzisława Dubaj,                                                 10. Jan Kudła,

4.  Jan Józef Cynk,                                                   11. Izydor Miara,

5.  Kazimierz Leśniak,                                             12. Leszek Murzyn,

6.  Krzysztof Koczwara (Nowy Jork, USA),          13. Marian Pałasz,

7. Ks. Franciszek Kołodziej                                    14. Stanisław Superson.

 

 

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH

 

Katarzyna Bielańska, Wieńczysław Nowacki,  Jan Karuś, Grzegorz Górniak,

Michał Gil, Wiesław Procyk, Stanisław Majdański, Roman Sroka, Henryk Suchora, Władysław Żabiński.

 

Adres do kontaktów:

Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, tel./fax.   17/ 7725604, tel. kom. 513 283 345

www. Ojcowizna RP, e-mail: slojcowizna@wp.pl

 

KOMITET HONOROWY:

 

  1. 1.      Jan Antoł – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-przew. Prezydium

NSZZ RI Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,

  2.  Ks. Prałat Stanisław Bartmiński – Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,

  3.  Jan Beszta – Borowski – OKOR Białystok, rolnik, b.Poseł RP, Uhowo, gm. Łapy,

  4.  Roman Bartoszcze – Sygnatariusz Porozumienia Bydgoskiego, Prezes Honorowy

       Polskiego Forum  Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”,  Sławęcin k/ Inowrocławia,

  5.  Prof. Adam Biela – Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,

  6.  Ks. Prof. Henryk Borcz – Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium 

       Duchownego w Przemyslu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,

  7.  Andrzej Gwiazda – Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,

  8.  Jerzy Hlebowicz – Wspierający strajki chłopskie w 1981r., Ogólnopolski Komitet

       Oporu Rolników – OKOR Małopolska, współpracownik Solidarności Walczącej”,

  9. Ks. Jan Jakubowski – Założyciel Bractwa Trzeźwości w Soninie k/ Łańcuta,

10. Prof.zw.dr hab.inż.Antoni Jarosz Założyciel Państ.Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,

11. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński – Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,

12. Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej – Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Rzeszów,

13. Kazimierz Kołodziński – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, nauczyciel,

14. Antoni Kopaczewski – I Przewodniczący NSZZSolidarność” Region Rzeszowski, Sygnatariusz

      Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezes Honorowy Stronnictwa Ludowego Ojcowizna”,

15. Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,

16. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski – Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,

17. Stanisław Krasoń – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,

18. Prof. Teresa Kukołowicz – Wykładowca Wydziału Nauk Społecznych KUL Lublin,

19. Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,

20. Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący

      Komitetu Obrony Polskiej Ziemi  Placówka”, inżynier – rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,

21. Ludwik Pełka – Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,

22. Janinia Piekarz – Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,

23. Jan Poterek – Żołnierz Batalionów Chłopskich, Członek Prezydium NSZZ RI      

     Solidarność” w 1981r., OKOR Lublin, rolnik-emeryt, Białki Górne, gm. Ryki,

24. Janusz Rożek – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, b.Poseł RP, gm. Milejów,

25. Ks. Inf. Józef Sondej -Uczestnik starjków chłopskich w 1981r.,kapelan Solidarność”,Rzeszów,

26. Andrzej Stadnicki – OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,

27. Janusz Szkutnik – Rzeszowski Komitet Oporu Rolników, Solidarność Walcząca” Rzeszów,

28. Inż. Karol Teliga – OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa,

29. Ks. Inf. Józef Wójcik – Uwolnił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w 1972r., Suchedniów.

 

PATRONAT MEDIALNY:

– „Nasz Dziennik”

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE