Satanism Linked to Serial Crimes

Satanism Linked to Serial Crimes

CL

January 15, 2013

SavileLanza (1)

Bill Donohue comments on a media blackout:

“Jimmy Savile beat and raped a 12-year-old girl during a secret satanic ritual in a hospital.” This is the opening line in an English newspaper’s story on Sunday about BBC child rapist Jimmy Savile. The BBC icon, who died in 2011, is believed to be responsible for abusing at least 450 males and females, aged eight to 47.

Dr. Valerie Sinason, president of the Institute of Psychotherapy and Disability in the U.K., revealed that the aforementioned girl told her in 1992 what happened to her in 1975. Savile wore a robe and a mask while he abused the girl in the basement of a hospital; during the rape, Savile and his cohorts (also pedophiles) chanted, “Hail Satan” in the candle-lit room. Five years later, Dr. Sinason says, Savile abused another girl during a Black Mass ceremony; she, too, heard Latin chanting and witnessed a group of men wearing Satanist regalia. Neither girl knew one another and lived in different parts of the country.

Trevor L. Todd was a classmate of the Newtown, Connecticut mass killer, Adam Lanza. He says Lanza was a devil worshipper who had his own website on the Internet. Indeed, he says the website “had the word ‘Devil’ on it in red Gothic-style letters against a black background. It gave me the chills. It was just so weird.”

Is there a Satanic connection that helps explain the serial rapes of Jimmy Savile and the serial killings of Adam Lanza? We don’t have enough evidence at the moment to say with certainty. But we do know that the media have shown very little interest in exploring this line of inquiry.

While issues like gun control, mental illness and violent video games are worthy of serious discussion, not to research the role that Satanism may have played is simply irresponsible. It is worth recalling that Charles Manson once told the press, “I am the Devil.” It begs the question: What exactly are the media afraid of?

===========

http://www.catholicleague.org/satanism-linked-to-serial-crimes/

Tlumaczenie robotem

Bill Donohue komentuje medialnych Blackout:

“Jimmy Savile pobil i zgwałcił 12-letnią dziewczynkę w czasie satanistycznego rytuału tajnym w szpitalu.” To jest wers w angielskiej gazety, w niedzielę o historii BBC dziecka gwałciciela Jimmy Savile.BBC ikony BBC, który zmarł w 2011 r., uważa się za odpowiedzialne za nadużywanie przynajmniej 450 mężczyzn i kobiet w wieku od ośmiu do 47.

Dr Valerie Sinason, prezes Instytutu Psychoterapii i niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii wykazały, że wspomniana dziewczyna powiedziała jej w 1992 roku, co stało się z nią w 1975 roku. Savile nosił szatę i maskę a on nadużywany dziewczynę w piwnicy szpitala, podczas gwałtu, Savile i jego kohorty (również pedofile) skandowali “Zdrowaś szatana” w pokoju przy świecach. Pięć lat później, dr Sinason mówi Savile nadużywane inną dziewczynę podczas ceremonii Czarnej Mszy, ona też, słyszałem łaciński śpiew i świadkiem grupę mężczyzn noszących satanista regalia. Ani dziewczyna znali się i mieszkali w różnych częściach kraju.

Trevor L. Todd był kolega z masowego mordercy, Newtown Connecticut, Adam Lanza. Mówi Lanza był czcicielem diabła, który miał swoją własną stronę w Internecie. Rzeczywiście, mówi strona “miała słowo” diabeł “na nim w stylu Gothic czerwonymi literami na czarnym tle. To dało mi dreszcze. To było takie dziwne. ”

Czy istnieje związek, który pomaga wyjaśnić Satanic seryjne gwałty Jimmy Savile i seryjnymi zabójstwami Adama Lanza? Nie mamy wystarczająco dużo dowodów, w tym momencie powiedzieć z całą pewnością. Ale wiemy, że media pokazują bardzo małe zainteresowanie zwiedzania tej linii śledztwa.

Choć kwestie, jak kontroli broni, choroby psychiczne i brutalne gry wideo są warte poważnej dyskusji, a nie badać rolę, jaką mogły odegrać Satanizm jest po prostu nieodpowiedzialne. Warto przypomnieć, że Charles Manson kiedyś powiedział prasie: “Jestem Diabłem.” To rodzi pytanie: Co to są media boją?

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE