Czy Izrael uznaje prawo Palestyny do istnienia?

Czy Izrael uznaje prawo Palestyny do istnienia?

– program rządzącej w Izraelu partii Likud Benjamina Netanyahu

gazeta warszawska Izrael

LIKUD – PLATFORM

Źródło: Podajemy link źródłowy do zachowanej kopii strony, gdyż poniższe treści zostały usunięte z internetowych stron Knessetu.

Źródło: knesset.gov.il/elections/knesset15/elikud_m.htm

http://web.archive.org/web/20110716072938/http://www.knesset.gov.il/elections/knesset15/elikud_m.htm

Tłum. RX

Poniższy materiał przedstawia sobą ustępy z rozdziału „Pokój i Bezpieczeństwo” z platformy Partii Likud. Inne rozdziały znajdują się w trakcie tłumaczenia.

PODSTAWY POKOJU

Pokój jest głównym celem Państwa Izrael. Likud umocni istniejące porozumienia pokojowe z państwami arabskimi i dołoży wszelkich starań ażeby zawrzeć porozumienia pokojowe ze wszystkimi sąsiadami Izraela w celu osiągnięcia wszechstronnego rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Likud będzie dążył do osiągnięcia pokoju i stałych granic w ramach traktatów pokojowych pomiędzy Izraelem i jego sąsiadami i będzie dążył do współpracy z nimi na realnym poziomie. Porozumienia pokojowe będą obejmowały stosunki dyplomatyczne, otwarte granice dla wolnego handlu, współpracę gospodarczą i stworzenie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie nauki, technologii, turystyki i przemysłu.

Pragnienie pokoju państw arabskich będzie określane przez ich wysiłki zapobieżenia działalności organizacji terrorystycznych z ich terytoriów i pozbawienie infrastruktury               tych organizacji. Obejmuje to zamknięcie ich głównych kwater i zapobieżenie ekonomicznym i politycznym działaniom, wojennym i wszystkim wrogim aktom podczas negocjacji.

PALESTYŃCZYCY

Deklaracja Państwa.

Jednostronna palestyńska deklaracja ustanowienia państwa palestyńskiego stworzy fundamentalne i rzeczywiste pogwałcenie porozumień z państwem Izrael i uchylenie Ugody z Oslo i Ugody z Wye. Rząd zastosuje natychmiast surowe środki w przypadku takiej deklaracji.

Osiedlenia.

Żydowskie społeczności w Judei, Samarii i Gazie są spełnieniem syjonistycznych celów. Zasiedlanie ziemi jest jasnym wyrazem nienaruszalnego prawa żydów do ziemi Izraela i ustanawia ważny nabytek w obronie żywotnych interesów Państwa Izrael. Likud będzie kontynuował wzmacnianie i rozwój tych społeczności i będzie zapobiegał ich usunięciu.

Podział Pustyni Negev

Izrael odrzuca pomysły przedstawione przez przywódców Labor Party (Partia Pracy) dotyczące zrzeczenia się części Negev na rzecz Palestyńczyków. Praktyczne znaczenie tego planu jest takie, że „Greek Line” (Zielona Linia) nie powinna już dłużej być uważana za „Red Line” (Czerwona Linia) co przybliża nas do planu podziału z 1947 roku ponieważ otwiera to drzwi zasadzie, że los Galilei, Triangle i dodatkowych obszarów w granicach Izraela podlegają negocjacji. Likud stwierdza, że takie propozycje kierownictwa Labor Party mogą dosłownie spowodować rozczłonkowanie Państwa Izrael.

Ugoda z Oslo i Ugoda z Wye River

Rząd Izraela będzie stał na straży żywotnych interesów państwowych w negocjacjach z władzami palestyńskimi. Ustanawiając i skrupulatnie stosując się do zasady wzajemności w negocjacjach i wywiązania się z porozumień, włącznie z Memorandum z Wye River, rząd będzie kontynuował warunkowanie wywiązania się palestyńskiej społeczności z zobowiązań.

Rząd będzie nadal domagał się spełnienia następujących palestyńskich zobowiązań:

Wojna z terroryzmem

Władze palestyńskie muszą prowadzić systematyczną wojnę z organizacjami terrorystycznymi i ich infrastrukturą. Władze palestyńskie muszą nie tylko zintensyfikować swoje wysiłki zapobieżenia atakom ale i działać z determinacją aby zapobiec potencjalnym zamachom terrorystycznym poprzez unicestwienie infrastruktury terrorystycznej, która rozwinęła się i rozprzestrzeniła na obszarach podlegających władzo palestyńskim od czasu Ugody z Oslo.

Powstrzymanie podżegania

Powstrzymanie podżegania przeciwko Izraelowi w mediach palestyńskich, systemie oświatowym i wszystkich innych palestyńskich instytucjach i zawrócenie mediów palestyńskich i systemu oświatowego z ich obecnego kursu antyizraelskiego na kurs uznania Izraela i rozwinięcia pokojowych i dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy żydami i Arabami.

Konfiskata broni

Konfiskata nielegalnej broni w posiadaniu cywilów palestyńskich i usunięcie broni z Sił Zbrojnych władz palestyńskich, która jest ponad stan uzgodniony w porozumieniu dotyczącym obszarów poza jurysdykcją władz palestyńskich.

Zmniejszenie wielkości policji władz palestyńskich

Wielkość policji władz palestyńskich musi być zredukowana do poziomu zezwolonego w porozumieniu.

Stały Status

Ogólne cele ostatecznego statusu Palestyńczyków to: zakończenie konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyńczykami na bazie stabilnego, trwałego porozumienia i zastąpienie konfrontacji współpracą i dobrosąsiedztwem przy jednoczesnym staniu na straży żywotnych interesów izraelskich jako bezpiecznego i prosperującego, syjonistycznego i żydowskiego państwa.

Rząd Likudu będzie honorował wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisane przez poprzedników i będzie dokładał starań, aby osiągnąć porozumienie ostatecznego statusu Palestyńczyków. Jedyną drogą osiągnięcia porozumienia ostatecznego statusu jest dialog i polityczne negocjacje.

Porozumienie stałego statusu zminimalizuje zagrożenie dla bezpieczeństwa ukryte w Ugodzie z Oslo. Głównym takim zagrożeniem jest obecność i możliwy rozwój palestyńskich sił bezpieczeństwa w pobliżu skupisk izraelskiej ludności, biur rządowych, magazynów kryzysowych i ćwiczebnych obszarów Armii Izraelskiej.

Porozumienie Stałego Statusu będzie oparte o następujące zasady:

Samorząd

Rząd Izraela zdecydowanie odrzuca stworzenie palestyńsko-arabskiego państwa na zachód od rzeki Jordan.

Palestyńczycy mogą wieść swoje życie swobodnie w ramach samorządu, ale nie jako niepodległe i suwerenne państwo. Tak więc, przykładowo, w sprawach zagranicznych, bezpieczeństwa, imigracji i ekologii, ich aktywność powinna być ograniczona zgodnie z imperatywami izraelskiego istnienia, bezpieczeństwa i potrzeb narodowych.

Jerozolima

Jerozolima jest odwieczną, jedyną stolicą Państwa Izrael. Rząd kategorycznie odrzuca palestyńskie propozycje podziału Jerozolimy, włącznie z planem podziału miasta przedstawionym Knesetowi przez arabskie frakcje i popieranym przez wielu członków Labor Party i Meretz. Rząd zdecydowanie odrzuca próby różnych ośrodków w świecie, niektórych w istocie antysemickich, zakwestionowania statusu Jerozolimy jako stolicy Izraela i 3000-letnich szczególnych związków pomiędzy żydami a ich stolicą.

Aby to zapewnić, rząd będzie nadal prowadził twardą politykę, którą prowadził do tej pory:

Nie zezwoli się na żadną aktywność dyplomatyczną w Orient House.Rząd wstrzymał napływ wizyt szefów państw i ministrów w Orient House, który był rozpoczęty za rządów lewicowych.

Obecność policji izraelskiej we wschodniej Jerozolimie będzie zwiększana. Dodatkowo w nowych posterunkach policji i będą zwiększone siły w okolicach.

Rząd Likudu będzie działał energicznie kontynuując żydowskie osadnictwo i będzie wzmacniał izraelską suwerenność we wschodnich częściach miasta kładąc jednocześnie nacisk na polepszenie warunków życia i bezpieczeństwa arabskich mieszkańców.

Pomimo protestów lewicy rząd Likudu zgodnie zaaprobował kontynuację żydowskiego zamieszkania w obrębie Starego Miasta i w „Mieście Dawida”.

Rzeka Jordan jako stała granica

Dolina Jordanu i terytoria, nad którymi panuje będą pod izraelskim zwierzchnictwem.

Rzeka Jordan będzie stałą granicą wschodnią Państwa Izrael. Królestwo Jordanii jest pożądanym partnerem w Układzie o Stałym Statusie pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami w sprawach uzgodnionych.

Obszary bezpieczeństwa

Rząd odniósł sukces w znaczącym zmniejszeniu zasięgu terytoriów oczekiwanych przez Palestyńczyków na otrzymanie w tymczasowym układzie. Rząd będzie domagał się, aby obszary bezpieczeństwa istotne dla obrony izraelskiej, włącznie z zachodnim obszarem bezpieczeństwa i osiedlami żydowskimi, pozostały pod władzą izraelską.

Wzgórza Golan

W oparciu o propozycje rządu Likudu, 10 (sesja) Knesetu uchwaliła prawo rozszerzające izraelskie prawo, jurysdykcję i administrację nad Wzgórzami Golan i w ten sposób ustanawiając izraelskie zwierzchnictwo nad tym obszarem. Rząd będzie kontynuował wzmacnianie żydowskiego osadnictwa na Wzgórzach Golan.

Liban

Izrael będzie działał tak, aby wprowadzić w życie Rezolucję 425 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych o wycofaniu Armii Izraelskiej (IDF) z Libanu dążąc jednocześnie do zapewnienia właściwych umów bezpieczeństwa tak żeby obronić własnych obywateli na północy kraju i zagwarantować bezpieczeństwo członkom Południowej Armii Libańskiej (South Lebanese Army). Izrael powstrzyma się od nierozważnych kroków, które mogą przesunąć linię frontu z południowego Libanu na granicę Galilei.

Syria

Izrael będzie kontynuował dążenie do wznowienia pokojowych negocjacji z Syrią bez warunków wstępnych.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE