Ujawnienie grzesznego człowieka

Revealing the Man of Sin

Publikujemy tekst protestanckiego pastora z typowym protestanckimi błędami w myśleniu,

jednakże można tu przeczytać wiele ważnych mądrości , których to w posoborowej synagodze, jaką staje się Kościół Katolicki , już nie ma.

(-) Red.

Ujawnienie grzesznego człowieka

http://www.scripturesforamerica.org/PDF/Revealing%20the%20Man%20of%20Sin%20full%20page.pdf

 

Niniejsza broszura ujawni kto to jest, kim on jest i dlaczego nim jest, a nawet jego imię!

Pastor Peter J Peters

 

“Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” – 2 Tes 2:3-4.

Rudział 2 w 2 Liście do Tesaloniczan zawiera proroctwo o apostazji, oszustwie, tajemnicy bezprawia i człowieku grzechu (wersja króla Jakuba KJV) albo człowieku bezprawia (NAS) ujawnionego i zasiadającego w świątyni Boga. Bardzo nieliczni rozumieją o czym mówi 2 List do Tesaloniczan 2:1-12, bo bardzo niewielu zna biblijną historię Jakuba / Ezawa i prawdę o Anglo-Izraelu.

30 września 2007 roku wygłosiliśmy wyjaśniającą homilię [jest tutaj www.scripturesforamerica.org]. Jej kolejną część wygłoszono 3-4 października. Te przekazy znajdują się również w naszych archiwach. Niniejszy artykuł pochodzi z tych homilii i powie wam nie tylko kto jest tym człowiekiem, kim on jest, dlaczego nim jest, a nawet jego imię.

Rozważmy najpierw pierwsze dwa wersety 2 Listu do Tesaloniczan rozdz. 2:

“W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański” – 2 Tes. 2:1-2.

Istnieje fałszywa doktryna, którą okresowo wpychają wam z Listu do Efezjan 4:14 zwaną preteryzmem. Jego doktryną jest to, że drugie przyjście Jezusa już się wydarzyło i wszystkie proroctwa się spełniły. To jest głupie, nonsensowne i oszustwo wystrojone w płaszcz pseudointelektualizmu.

Zwodzenie:

2 List do Tesalonian 2:3 mówi o oszustwie: “Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia” – 2 Tes 2:3.

Jest dużo więcej co należy powiedzieć o oszustwie z kościelnych ambon niż jest faktycznie. Św. Paweł powiedział: “niech nikt” was nie zwodzi. Zwodzeni “pozwalają” by ich zwodzono.

Czasy w których żyjemy są czasami zwodzenia (czyt. 2 list do Tymoteusza 3:1 i 13).

Zwodzenie jest grzechem dwu stron, składającym się ze zwodziciela i zwodzonego. Bez obu stron nie ma grzechu zwodzenia. Ludzie uważają, iż tylko zwodziciel jest grzesznikiem. Ale tak nie jest! (Zamów naszą broszurę “The Two Sinners involved in the Sin of Deception” [Dwaj grzesznicy uczestniczą w grzechu zwodzenia]). Św. Paweł powiedział “w żaden sposób” (KJV). Jest wiele sposobów i środków zwodzenia.

Ten autor wie, bo często łapał się na tym grzechu w ciągu 40 lat bycia chrześcijaninem i 34 lat jako kaznodzieja. Zauważcie, nie przyznałem się do złapania jako zwodziciel, ale jako zwodzony. Musimy pamiętać, że bycie zwodzonym, pozwalanie na to by dać się zwodzić, jest grzechem.

Dobrze poznałem wiele sposobów i krótko je omówię. Można być zwodzonym doktrynalnie, gdzie Efezjanie 4:14 używają płaszcza pseudointelektualizmu i nauki do tego typu oszustwa i zwodzenia. Jest też oszustwo w sferze emocjonalnej, gdzie zwodziciele z 2 Listu do Koryntian 11:26 wykorzystują uczucia, czyli są czarujący, sprawiają, że dobrze się ze sobą czujecie. Jest oszustwo w sferze duchowej, gdzie zwodziciele są rzekomo natchnięci Duchem Świętym, i dlatego Biblia mówi by badać ducha [1 List św. Jana 4:1] i jest jednym z powodów wysyłania przez nas przekazów Ducha Świętego (przekazy nr 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 i 1124).

“Człowiek” z 2 Tes 2 sam jest zwodzicielem i wpada w dwie kategorie. Pierwsza to zwodziciel nie uznający Jezusa Chrystusa: “Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem” – 2 Jan 7).

Druga to wyznawca Chrystusa. To ten, który przychodzi w Jego imię mówiąc, że jest Chrystusem, żeby zwodzić: “Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą” – Mk 13:6.

O tych Piotr powiedział: “pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole” – 2 P 2:13.

Jesteśmy w ostatnich czasach zwodzenia [2 Tm 3:1] gdzie: Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając” – 2 Tm 3:13.

Przykłady zwodzenia nas są wszędzie. Ludzie uważają, że szkoły są po to by dać naszym dzieciom wykształcenie, ale po 12-16 latach nauki w “ich” szkołach, nie potrafią czytać, pisać czy liczyć w głowie i mają mały zasób słownictwa.

Ludzie uważają, że dokonuje się wielki postęp w naukach medycznych, a w każdej dekadzie stają się coraz bardziej chorzy. Uważają, że dawanie coraz więcej pieniędzy na badania nowotworowe jest po to, by znaleźć sposób wyleczenia raka, kiedy faktycznie po to, by dopilnować, żeby nie znaleźć metody leczenia. Uważają, że weterani walczyli po to byśmy byli wolni, kiedy w rzeczywistości przegraliśmy w wojnach wietnamskiej i koreańskiej, ale ludzie nadal myślą, iż te wojny uratowały naszą wolność i że walka w Iraku daje nam wolność. Rzeczywistość jest taka, że w ogóle nie jesteśmy wolni. Mówimy o tym żeby pokazać, że żyjemy w czasach oszustwa.

Oszustwo jest grzechem, na który pozwalamy i rzadko go żałujemy. Kiedy ludzie są oszukiwani, nie wiedzą o tym, że są oszukiwani, i prawda jest taka, że nie chcą wiedzieć, nie mówiąc o żalu za to. W ten sposób Pan Bóg zsyła im jeszcze więcej oszustw.

O tym jest w 2 Liście do Tesalonian 2:10-11: “ponieważ nie przyjęli umiłowania prawdy, aby być zbawionymi. I z tego powodu Bóg ześle na nich obłęd, tak, aby mogli uwierzyć w to, co jest fałszywe”.

W podsumowaniu, jeśli jesteście oszukiwani, to wasza wina i musicie żałować. Nawet żałować za bycie oszukiwanym jeśli nie wiecie, w czym jesteście oszukiwani – Pan Bóg to ujawni.

Apostazja albo odchodzenie.

Żyjemy w czasach “odchodzenia” (KJV) lub “apostazji” (NAS): “bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo” – 2 Tes 2:3.

Tę apostazję można podsumować nowopowstałym określeniem “żydochrześcijaństwo” albo “etyka żydochrześcijańska”. Takie określenie jest prawdziwym oksymoronem i takim jakby mówić o q-dziewicy albo wykastrowanym byku stadnym. Żydochrześcjaństwo jest córką babilońskiej ladacznicy i produktem apostazji. Jest typowym przykładem odchodzenia w wyniku jego tolerancji, miłości (nigdy nienawiści), akceptacji, bezprawia itp. To co wciskamy społeczeństwu jako chrześcijaństwo dzisiaj, nie istniało nawet 100 lat temu, a nawet do pewnego stopnia 50 lat temu.

Starodawne nauczanie i kaznodzieje nauczali przeciwko grzechowi. Miałem przywilej mieć jednego takiego kaznodzieję, jako nauczyciela Biblii w kolegium. Był starszym człowiekiem, ale nauczał przeciwko grzechowi i złu społecznemu, łącznie z paleniem i piciem alkoholu, o masonerii, katolicyzmie itp. Nie znał prawdy o Anglo-Izraelu i uważał mnie za heretyka kiedy to odkryłem, ale przyznaję, nie bał się uznać mnie za heretyka. Chodzi o to, że dzisiejszy kościół nie jest wczorajszym Kościołem.

MYŚLCIE!

Pomyślmy przez chwilę. Pomyślmy o społeczeństwie, które jest pełne inspekcji termitów i firm kontrolujących. Każde miasto i miasteczko ma ich pełno: niektóre duże, inne małe, niektóre korporacyjne, inne niezależne. Wszystkie są w tym samym biznesie: mają znaleźć termity, ujawnić i usunąć je, żeby było bezpiecznie bez termitów dla społeczeństwa i w domach. Ale społeczeństwo jest zainfekowane termitami, w wyniku walki z termitami domy wokół walą się od samych fundamentów. Gdzie tylko spojrzeć jest plaga termitów i zniszczenie! Co byście wtedy myśleli?

Znajdą się tacy, którzy niewątpliwie pomyślą, że ci w biznesie termitowym nie wywiązywali się ze swojej pracy i przestaną sponsorować te firmy. Inni pomyślą, że muszą bardziej je sponsorować, bo to ciężka praca i potrzeba więcej tych firm. Obie grupy zostaną oszukane, bo nie myślą o niczym poza tym co jest w pudle.

Dlaczego nie pomyśleć, że firmy te wykonują swoją pracę! Prawdziwą robotę ochrony termitów! Może termity przejęły te firmy dla ochrony własnej i żeby przetrwać. Brzmi jak film science fiction? Może filmy science fiction robione przez “człowieka” są po to by oszukać was, byście myśleli, że to tyko może zdarzać się w filmach.

Spójrzcie co stało się z naszym społeczeństwem. Mamy te wszystkie kościoły. Więcej kościołów niż wcześniej, i mamy bardziej niszczący grzech niż kiedykolwiek wcześniej.

Domy, życie, zdrowie, skromność, uczciwość, szacunek, kultura i społeczeństwo, każde z nich jest niszczone poprzez grzech, którym jest bezprawie (1 Jan 3:4). Chodzi tu o to: żyjemy w tym okresie apostazji, bo pojawił się już człowiek bezprawia.

Klucz do zrozumienia proroctwa.

2 Tes 2:1-12 to proroctwo: proroctwo spełnia się każdego dnia, ale niewielu je rozumie. Zdumiewające są pewne przedstawiane postulaty. Niektórzy uważają, że jakiś człowiek usadowi się w jakiejś odbudowanej świątyni w Jerozolimie i ogłosi się Chrystusem i będzie naprawdę antychrystem.

Żeby zrozumieć proroctwo, trzeba zastosować pewne klucze biblijne. Jest istotny klucz by dowiedzieć się znaczenia “człowieka grzechu lub bezprawia”: liczba pojedyncza opisuje liczbę mnogą!

Poniżej dwa przykłady biblijne.

Pierwszy to 2 Jan 7 i 1 Jan 2:18 i 22. One mówią, że niemal 2.000 lat temu było wielu antychrystów: “Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem” (zauważmy ‘wielu zwodzicieli’- i jest w liczbie pojedynczej ‘zwodziciel’ lub ‘antychryst’).

“Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina” – 1 Jan 2:18.

Zauważmy, że w tym wersecie antychryst opisany jest jako wielu antychrystów. Najpierw Jan 2:22 uczy, że antychrystem jest “ten” kto odrzuca iż Jezus jest Chrystusem.

“Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” – 1 Jan 2:22.

Drugi to Księga Rodzaju 36:19 i 36:8.

“Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów” – Rdz 36:19

“Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. – Ezaw to Edo” – Rdz 36:8.

W tych dwu wersetach widzimy, że pojedynczy “Ezaw” jest liczbą mnogą “Edomitów” (czyli wielu potomków Ezawa).

Chodzi tu o to, że wykorzystując klucz proroctwa w liczbie pojedynczej opisującej liczbę mnogą “człowiek” w 2 Tes jest w liczbie mnogiej, grupa ludzi. “On” jest “oni”! Grupa którą pan Bóg zamierza zabić: “wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia” – 2 Tes 2:8 (nie należy się dziwić, że oni instynktownie nienawidzą Jezusa).

To tajna misja.

Ta misja polega na tym, aby kraść, zabijać i niszczyć (Jan 10:10), ale niszczenie które odbywa się na naszych oczach dokonywane jest pod ukryciem. “Człowiek” z 2 Tes 2 jest ukryty lub ukrywany, bo to mówi, że zostanie ujawniony: i człowiek bezprawia się objawi, 2 Tes 2:3.

Greckie słowo ‘objawiony’ jest ‘apokalupto’ i oznacza “zdjąć przykrycie, czyli ujawnić”. A zatem, zrozumcie, że właśnie teraz istnieje “zbiorowa grupa” tzn. “człowiek”, który działa wśród nas pod przykryciem. Jest to tajna lub podziemna operacja niszczycieli.

NAS używa słów “syn zniszczenia”, KJV używa frazy “syn zatracenia”. Słowo niszczenie lub zatracenie to po grecku “apoleia” i oznacza “ruinę lub stratę (fizyczną, duchową lub wieczną)” i pochodzi od słowa “appollumi” – “zniszczyć całkowicie”.

Takie jest słowo użyte w 2 Piotr 2:1 i 3:

“Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. . . dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi”. (inaczej mówiąc, oni nie śpią na to co robią, ale my śpimy.)

To samo słowo jest użyte w Rzym 9:22:

“Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę?”

Istnieją dwa sposoby patrzenia na ten werset i oba są właściwe. Ich stworzono do niszczenia, tak jak termit ma być niszczony, i oni mają być zniszczeni przez Boga, jak mówi 2 Tes 2::8. To samo słowo używa Jan 17:12 odnosząc się do Judasza Iskarioty jako syna zatracenia. (Zauważmy – ciekawe jest to, iż Judasz był jedynym apostołem, o którym mówi się, że był z jakiegoś miejsca, i tym miejscem był Iskariot, w regionie Edomitów.)

Ten kaznodzieja od kilku dziesięcioleci toczy walkę i dobrze pamięta burzliwe lata 1960 spędzone na uniwersytecie. Wtedy uważał, że walczył z komunistami (i liberalnymi profesorami), ale został zwiedziony. On zwalczał “człowieka”, który się pojawił. Nazywano ich radykałami, i oni nienawidzili “establishmentu”, obiecując i przechwalając się, że establishment zniszczą.

I to zrobili, i stali się establishmentem, a teraz tego kaznodzieję nazywa się radykałem!

Biblia mówi o wężach i skorpionach.

Były różne gatunki węży. Jeden gatunek antychrystów, zwany Żydami, miał przez swoich napisaną pracę, najbardziej ujawniającą książkę pt. You Gentiles [Wy Goje] autorstwa Maurice Samuela. Rozdział 4 tej książki jest zatytułowany My, niszczyciele. Poniżej końcowy fragment tego rozdziału:

“My Żydzi, my niszczyciele, zawsze będziemy niszczycielami. Nic co zrobicie nie spełni naszych potrzeb i żądań. Zawsze będziemy niszczyć, bo potrzebujemy mieć własny świat, Boga – świat, którego zbudowanie nie jest w waszej naturze. Nędzny los, który rozproszył nas między wami, wyznaczył nam tę niepożądaną rolę”. (1925 Jewish Encyclopedia, s. 45 t. 5 mówi: “Edom jest w nowoczesnym żydostwie”.)

Tajemnica bezbożności

“Człowiek” z 2 Tes 2 jest nazywany “człowiekiem bezprawia” (NAS), i werset 7 mówi o “tajemnicy bezbożności” (NAS) lub “tajemnicy podłości” (KJV).

“Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca” – 2 Tes 2:7.

Źródło prawa w społeczeństwie jest bogiem tego społeczeństwa. Biblia mówi, że istnieje idealne prawo wolności: “Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo” – Jakub 1:25.

Ale to prawo zastąpiono własnym prawem lub humanizmem, gdzie człowiek staje się prawem dla siebie, i zbiorowa grupa ludzi nazywa się prawodawcami. Kiedy oni uchwalają prawa naruszające prawo Boże, siebie ustanawiają Bogiem. Dla jednostek w tym wieku apostazji nie jest: “jest napisane” lub “tak mówi Pan”, a raczej “uważam” lub “myślę”. Ego jest przed Bogiem; poczucie własnej wartości, własne szczęście, jak sami czujecie, a nie “jest napisane”. “A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni” – 2 Tm 3:1-2.

Świątynia Boga.

Człowiek zasiada w świątyni Boga. Zgodnie z nowym przymierzem, Biblia uczy, że ciało jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6:19), ale uczy także, że kościół jest domem Bożym, czyli jest Jego świątynią dzisiaj (1 Kor 3:9-17). “Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy” – 1 Kor 2:16.

Jezus będzie decydował co jest dobre a co złe. On (który jest także słowem) jest źródłem naszego prawa. Kiedy człowiek, w sposób bałwochwalczy, wynosi się w miejsce Chrystusa i decyduje co jest dobre i złe, to nazywa się humanizmem, ale rzeczywistość jest taka, że to nie On decyduje co jest dobre i złe, o tym decyduje “człowiek”. Bo człowiek zasiada się w ludzkich umysłach, poprzez jego pozycje w kościele, mediach, rozrywce, systemie edukacji, przemyśle mody itp. i decyduje za nich, o tym co jest dobre a co złe. To nazywa się stawaniem się politycznie poprawnym i jest spełnieniem proroctwa Izajasza.

“Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! 21 Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu!” – Iz 5:20-21.

Społeczeństwo jest pełne tego przykładów. Dobrym przykładem jest grzech homoseksualizmu. Ludzie (w i poza kościołem) teraz otwarcie akceptują i / lub tolerują to w społeczeństwie. Nasi chrześcijańscy przodkowie powiedzieliby “czy straciliście rozum?” Odpowiedź jest “nie, straciliśmy Chrystusa i teraz zasiada tam człowiek, i on, potajemnie, decyduje za nas”.

2 Tes 2:4 mówi: “który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”.

Niewielu rozumie to, że świątynia Starego Testamentu była rodzajem Kościoła Nowego Testamentu. O tym uczy 1 Kor 3:9-17:

“My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”.

Stara świątynia, czy każdy człowiek mógł do niej wejść, tak jak do najświętszej z najświętszych, bez złożenia krwawej ofiary? Odpowiedź jest – nie! Tylko Bóg mógł do niej wejść bez krwawej ofiary, bo to był Jego dom i On był bez grzechu i nie potrzebował składać ofiary.

To samo odnosi się do współczesnej świątyni, Jego Kościoła, w nowym przymierzu. Nikt nie może tam wejść bez złożenia krwawej ofiary, czyli ofiarnej krwi Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Ale w obecnych czasach apostazji, inni mogą wchodzić, tacy jak antychryści, tzn. szczególnie ta zbiorowa grupa zwana Żydami. To oni przyjmowani są jak Bóg, czyli wybrany przez Boga naród. Oni mogą, zgodnie z judeochrześcijańskim sposobem myślenia, przychodzić do Boga Ojca zgodnie z jakimś rodzajem specjalnej klauzuli, która nie wymaga krwi ofiarnej Pana Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Znani nowocześni judeochrześcijańscy kaznodzieje tego uczą, mimo że sam Jezus uczył odwrotnie:

“Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” – Jan 14:6.

To jest apostazja, odchodzenie, i to że człowiek wchodzi do świątyni jako Bóg: “który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” – 2 Tes 2:4.

Pamiętajmy, że ten zwodniczy człowiek (tzn. zbiorowa grupa ludzi) dzieli się na dwie grupy. Jedna zaprzecza temu, że Jezus jest Chrystusem, druga twierdzi, że On Nim jest.

Czy nie jest ciekawe to, jak liderzy katolickiego kultu i ich papież noszą jarmułkowe czapki tzw. narodu wybranego, a współczesny świat judeochrześcijański ani nie ujawnia się, ani sprzeciwia tej grupie? Jest to część odstępczego ruchu ekumenicznego, i czy nie jest szczytem apostazji uważanie antychrystów za wybrany przez Boga naród? Teraz kościoły pozwalają im nawet przychodzić i uczyć ich hebrajskiego, i o rytuałach prawa mojżeszowego, i zmieniać imię Pana na Jaszua.

Ruch ekumeniczny pozwala na wchodzenie papieżowi i rabinowi, i pamiętajmy, dla rabina jego talmud jest ważniejszy od nauk prawa Nowego Testamentu, od zarządzeń papieża ponad wszelkimi naukami Biblii.

Pamiętajmy, źródło prawa staje się Bogiem. I to jest umieszczenie antychrysta w świątyni jako Boga.

Tajemnica bezbożności / bezprawia i usuwanie wroga

W wojnie usuwa się pewne cele. Celuje się w tych, którzy pomagają w postępie wroga. To samo odnosi się do duchowej wojny chrześcijańskiej.

“Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca” [ang. zostanie usunięty – OG] – 2 Tes 2:7.

Zauważmy, że zgodnie z powyższym wersetem, 2.000 lat temu już funkcjonowała tajemnica bezbożności. Ale był tam ktoś kto ją powstrzymywał i trzeba było go usunąć. Kim był ten ktoś? To od dawna uczciwy człowiek Boży powstrzymywał grzech, stosując prawo Boże.

Wierzcie lub nie, ale był taki czas w naszym społeczeństwie, kiedy nie na wszystko pozwalano, bo pobożni, uczciwi ludzie ustanowieni w naszym społeczeństwie na to nie pozwalali. Byli nimi biali izraeliccy chrześcijanie, a kiedy oni stanowili establishment, nie było ukrytych homoseksualistów, nie było rejestrowanych przestępców seksualnych mieszkających przy tej samej ulicy, nie było grasujących gwałcicieli, morderców i pedofilów, bo stosowano prawo Boże zapisane w Biblii i w sercach ludzi Bożych (Hbr 8:8).

I na celowniku postawiono białego chrześcijanina, i go usunięto, jak przepowiedział Izajasz: “Zaiste, oto PAN, PAN Zastępów odejmie Jerozolimie i Judzie wszelką podporę – cały zapas chleba i cały zapas wody – 2 mocarza i wojownika, sędziego i proroka, i wieszczka i starszego, 3 pięćdziesiątnika i magnata,
radnego i biegłego w magii, i znającego czary” [ang. dosł.: pięćdziesiątnika, uczciwego człowieka i radcę, i przebiegłego twórcę, i elokwentnego mówcę  – OG] Iz 3:1-3.

Rządzone przez termity żydochrześcijańskie kościoły pomagają w tym poprzez duchową kastrację, i naukę, że prawo jest złe, przeciwko nam, i usuwają je. Mimo że Paweł powiedział, iż jest dobre, jeśli stosuje się je zgodnie z prawem:

“Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, 9 rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, 10 dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, 11 w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono” – 1 Tm 1:8-11.

Nastąpiła zmiana w prawie Bożym zgodnie z nowym przymierzem [“Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa” – Hbr 7:12], ale go nie usunięto [“Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” – Mt 5:17]. Idealne prawo, stosowane przez prawdziwych ludzi Bożych, czyni nasze ulice bezpiecznymi dla naszych kobiet i dzieci. [“A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” – Rz 10:4].

Wszystkie współczesne kościoły judeochrześcijańskie wydają się mieć jedną rzecz wspólną. Nie nauczają czy nie popierają stosowania idealnego prawa u nas, by nie było zbrodni, a dzisiaj ludzi intryguje panujące wokół bezprawie. Tzw. zwalczające termity firmy chronią bezprawie wciskając w umysły ludzi, że termity mają być złapane i po rehabilitacji wypuszczone na wolność. Prawda jest taka, że człowiek bezprawia rządzi kościołami.

I dlaczego tego chce ten człowiek? Kiedy nie ma żadnego prawa, teraz on stanowi establishment. On i jego dzieci są coraz wyżej. Pwt 28:42-36 mówi, że to jest klątwa na lud Boży za nieposłuszeństwo wobec Jego prawa: “43 Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. 44 On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle.
45 Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię ścigały i dosięgną cię, aż cię zniszczą, bo nie słuchałeś głosu PANA, Boga swego, by strzec nakazów i praw, które na ciebie nałożył. 46 Staną się one znakiem i zapowiedzią dla ciebie i twego potomstwa na wieki”.

Teraz ten “człowiek” jest w kościołach, a kościoły nie otrzymują umiłowania prawdy żeby się ratować.

“Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość” – 2 Tes 2:9-12.

To umiłowanie prawdy jest przekazem w Dz 2:38 tzn. “i niech każdy z was ochrzci się (zanurzenie w wodzie) w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”.

Biblia uczy, że ratuje nas otrzymywanie prawdy i posłuszeństwo prawdzie. “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie” – 1 P 3:21.

“Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” – Mk 16:16.

Odstępcze kościoły, kierowane przez człowieka, negują tę prawdę, i robią wszystko co mogą, by próbować jej zaprzeczać i ukrywać przed ludźmi. A jeszcze w tych kościołach mają miejsce odpowiedzi na modlitwy, uzdrawianie i wypędzanie demonów. Jak to może być? Może z powodu oszustwa, a Jezus powiedział, że tak właśnie będzie:

“Wielu powie Mi w owym dniu: ‘Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” – Mt 7:22-23.

I o tym uczy 2 Tes 2:9-12: “Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”.

Tym człowiekiem jest Ezaw Edom!

Mając tego “człowieka bezprawia” w kościołach, nie należy się dziwić, że kościoły te są przeciwne prawu Bożemu i tak ogromne jest oszustwo religijne. Księga Jaszera, która jest dwa razy w Biblii, tak mówi o Ezawie:

“W tym czasie Izaak wysłał swojego młodszego syna Jakuba do domu Sema i Eber, a on dowiedział się o  wskazówkach Pana, i Jakub pozostał w domu Sema i Eber przez 32 lata, a jego brat Ezaw nie poszedł, bo on nie był skłonny iść, i pozostał w domu swego ojca, w kraju Kanaan. . . Ezaw był człowiekiem knującym i podstępnym, który polował na serca ludzi i kusił ich. . . Ja 38:18-19.

Człowiek z 2 Tes 2 zostanie powalony tchnieniem Boga. To spowoduje przeniesienie Ducha Świętego, bo to jest tchnienie Boga (J 20:22) i wywołuje proroctwo Zachariasza 4:6: “W odpowiedzi przemówił do mnie: “Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów”.

To już dawno przepowiedział Izajasz 34:5: “Zaiste, mój miecz upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie”.

Pamiętajmy – Ezaw to Edom. Imię człowieka grzechu w 2 Tes 2 jest EZAW!

Nieliczni rozumieją historię Ezawa, a mniej to interesuje, a jeszcze mniej ośmieli się ujawnić “człowieka”, bo “człowiek” będzie ich ścigał. Człowiekiem jest wielki brat, tak jak Ezaw był starszym bratem. Wielki brat obserwuje kaznodziejów i głosicieli, którzy odważą się powiedzieć wam prawdę, o której mówi wam ten artykuł. Prawdą jest, że Biblia uczy, iż Ezaw chciał zabić brata Jakuba (Rdz 27:41), i takie pragnienie ma jeszcze dzisiaj. Dowody są wszędzie wokół nas, a jego celem jest oczywiście biały mężczyzna.

Weźmy na przykład bestseller New York Timesa, książkę STUPID WHITE MEN [Głupi biali ludzie] edomity Michaela Moore’a. Rozdz. 4 faktycznie ma tytuł KILL WHITEY [Zabij białego] i zajmuje się wszystkim od rzygania białą winą na każdego białego za każde zło w społeczeństwie, do propagowania małżeństw białych kobiet z czarnymi mężczyznami. I to jest wojna propagandowa “człowieka grzechu”. [więcej tutaj http://czytelnia.onet.pl/0,3892,0,1,nowosci.html]

Kolejny przykład, zastanówmy się nad następującym cytatem z dr Noela Ignatieva, profesora Uniwersytetu Harvard, WHY JOHNNY CAN’T THINK [Dlaczego Jasiek nie potrafi myśleć] z książki Roberta W Whitakera (uważałem, że profesorowie kolegiów byli tylko liberałami, ale faktycznie są Ezawem, Edomitą): “Cel likwidacji białej rasy jest na jego twarzy, tak pożądany, że niektórym może być trudno w to uwierzyć, że powstanie jakaś opozycja, poza zaangażowanymi białymi rasistami”.  To są nienawistne słowa “człowieka grzechu”. “On” jest “nimi”!

Jeśli są “oni”, to jesteśmy “my”, i oni nas nienawidzą, i postanowili nas zniszczyć.

Z Biblii wiemy, że imię Jakuba zmieniono na Izrael, a Izrael miał stworzyć mnóstwo narodów. To się wydarzyło, a potem migracja ludzi z tych narodów wydarzyła się w historycznej masowej białej imigracji chrześcijańskiej z mnóstwa narodów Europy na kontynent Ameryki Północnej, po której była imigracja innych ludzi. Biblia mówi, że Ezaw stracił swoje błogosławieństwo na rzecz brata Jakuba, sprzedał swoje pierworództwo za miskę czerwonej soczewicy, był czerwonego koloru, wżenił się w zakazany przeklęty ród i jest nienawidzony przez Boga.

“Umiłowałem was – mówi Pan – wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? – wyrocznia Pana – a Ja [jednak] umiłowałem Jakuba. 3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. 4 Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone – tak [oto] mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem. 5 Oto oczy wasze będą to oglądały i powiecie: Potężnym okazał się Pan [nawet] poza granicami Izraela” [ang: niech potężnym będzie Pan poza granicami Izraela – OG] – Ml 1:2-5 i Rz 9:13.

Zakończenie

Człowiek w 2 Tes 2 to Ezaw Edomita! Znaczenie tej prawdy jest widoczne, naucza , iż przed przyjściem Pana muszą wydarzyć się dwie rzeczy. Pierwsza to odchodzenie lub apostazja, i oczywiście to już ma miejsce. Druga to ujawnienie człowieka grzechu, co zrobił niniejszy artykuł, a do tej pory tego nie zrobiono.

A zatem głoście tę prawdę i przygotowujcie drogę dla dnia Bożego. Dokonanie tego faktycznie przyspiesza dzień Pana, o czym mówi 2 Piotr 3:12: “gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią”.

“Abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” – 2 Tes 2:2-4.

Abdiasz 18:

“‘I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa’ – gdyż Pan powiedział”.

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE