Foreign Minister of Israel: Admits Murder in Europe, Sex for Secrets

Foreign Minister of Israel:

Admits Murder in Europe, Sex for Secrets

Foreign Minister of Israel:

gazeta warszawska tzipilivni

http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/14/tzipi-livni-israel-gaza-arrest

 

The former Foreign Minister of the Zionist State of Israel has admitted that she murdered scholars in Europe and was protected by MOSSAD for whom she worked. She also admits to having been a prostitute targeting persons in order to record the sex and use for bribery, manipulation or to obtain secrets and cooperation. “I’d do it again…“

Tzipi Livni, former Israeli foreign minister, revealed that she practiced sex with several Arab personalities while working as an agent of Mossad, “in order to engage in sex scandals, to reveal and extract secret information and political concessions in favor of Israel.” She even confessed to having committed murder in European countries, whose victims were Arab scholars, adding that the Israeli secret service agency Mossad intervened and saved the day.
In a recent meeting with the British newspaper “The Times”, supported by Israeli and Arab press, Livni said she sees “no disadvantage” in using sex and murder for the sake of Israel “. She said she was “proud” of what she did, indicating that she would again resort to the same practices for Israel.
Confessions of Tzipi Livni came in the aftermath of a notice issued by the Chacham Israeli Ari Shaphat, which authorized Israelis “to use sexual practices with enemies in exchange for important information”, claiming that “Jewish religion tolerates this.”
Tzipi Livni has held several positions within the Zionist entity. She was at the forefront of the Likud party, and then she left to join Ariel Sharon who then created the Kadima party. She served as foreign minister under Olmert, and was associated with the decisions of the war against Lebanon in 2006 and Gaza in 2008.
After the fall of Olmert, Kadima has chaired the parliamentary elections of 2009 against the Likud, but failed to form a government that came to be led by Netanyahu. She was previously at the level of a Mossad officer, who raked European capitals in search of Palestinian or Arab prey.
Tzipi Livni could soon return to the head of a new party to participate in Israeli elections. It could successfully lead the next Israeli government, and will certainly continue its expansionist policies and war it has conducted during his previous tenure.
Livni is jubilant about her “heroic deeds, through the execution of special operations”, she shamelessly admits to “sexual practices and murder, if it provides information to Israel.” None of the European countries where the murders took place have asked for her arrest nor for any further information or investigation.
This in turn reveals the control the Zionist Entity has upon European governments and authorities. Most private security companies handling European airport security are Israeli, as are various training conducted of police forces against “terrorism”. This in turn allows MOSSAD to execute false flag operations with ease.
http://www.mathaba.net/news/?x=632080
TLUMACZENIE ROBOTEM

Były minister spraw zagranicznych syjonistycznego państwa Izrael przyznała, że mordowała uczonych w Europie i była chroniona przez Mossad, dla którego pracowała. Ona również przyznaje, że była prostytutka skierowana  do osób, aby nagrać seks z nimi odbywany  i to używać do przekupstwa, manipulacji lub do uzyskania tajemnic i współpracy. “ Zrobiłabym to jeszcze raz … “

Tzipi Livni, były minister spraw zagranicznych Izraela, ujawniła, że ​​ praktykowała ona seks z kilkoma arabskimi osobami sama pracując jako agent Mossadu, “w celu zamieszania ich w skandal seksualny, zmuszenia ich do ujawnienia i wyodrębnia tajnych informacji  lub doprowadzenia do ustępstw politycznych na rzecz Izraela.” Ona nawet przyznał się do popełnienia morderstwa w krajach europejskich, w których ofiarami byli arabscy ​​uczeni, dodając, że izraelski wywiad Mossad agencja interweniował i ją wyratował.
W ostatnim spotkaniu z brytyjska  gazety “The Times”, przy udziale  przez prasy izraelskiej i arabskiej, Livni powiedziała, że ​​”nie widzi” w błędu  w posługiwaniu się   seksem i morderstwami dla dobra Izraela. “Powiedziała, że ​​jest” dumna “z tego, co ona A, co oznacza, że ​​ ona gotowa ponownie uciekać się do tych samych praktyk dla korzyści Izraela.
Wyznania Tzipi Livni pojawiły się w następstwie deklaracji wydanej przez Chacham Izraela Ari Szafata, która zezwala Izraelczykom “używać praktyk seksualnych z wrogami, w zamian za istotne informacje”, twierdząc, że “religia żydowska toleruje tego.”
Tzipi Livni piastowała  kilka stanowisk w syjonistów. Była na czele partii Likud, a potem odeszła do Ariela Szarona, który następnie stworzył partię Kadima. Pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych w ramach rządu Olmerta, a co wiązało się z decyzjami w sprawie  wojny w Libanie w 2006 roku i Gazy w 2008 roku.
Po upadku Olmerta, Kadima przewodniczyła w wyborach parlamentarnych z 2009 roku przeciwko Likudowi, ale nie udało się utworzyć rządu, który został przejęty  przez Netanjahu. Wcześniej była na poziomie oficera Mossadu i przeczesywała stolice europejskie w poszukiwaniu zdobyczy palestyńskich czy arabskich.
Tzipi Livni może wkrótce wrócić na stanowisko szefa nowej partii w trakcie udziału w izraelskich wyborach. To może skutecznie doprowadzić do utworzenia rządu izraelskiego, i na pewno będzie kontynuować dotychczasową politykę agresywnych wojen przeprowadzanych podczas swojej poprzedniej kadencji.
Livni chlubi się swymi czynami bohaterskimi “, poprzez wykonanie operacji specjalnych”, ona bezwstydnie przyznaje się do “praktyk seksualnych i morderstw, jeśli dzięki temu dostarcza się informacji do Izraela.” Żaden z krajów europejskich, gdzie te morderstwa miały miejsce nie wniósł o jej aresztowanie, ani o jakiekolwiek dodatkowe informacje lub śledztwa.
To z kolei ujawnia kontrole syjonistów nad europejskimi rządami i władzami. Większość prywatnych spółek ochrony zajmujących się bezpieczeństwem europejskich lotnisk są izraelskie, wytrenowanych prowadzone w różnych szkoleniach sił policyjnych przeciwko “terroryzmowi”. To z kolei, z łatwością pozwala Mossad na wykonanie operacji fałszywej flagi.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE