Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom,

+++

Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom,
ten, w który mieszkasz – Polskę…

 

Motywy leżące u podstaw próby zamachu na Marsz i jego przewidywane/planowane skutki: rozlew krwi, potem restrykcje policyjne przeciw Polakom – o stałym administracyjnym charakterze – są proste. Byłoby to przyspieszenie powstawania nowych struktur administracyjno-ludnościowych w Polsce, które uczyniłby Polskę jeszcze słabszą, niż jest obecnie. Zmiany takie byłoby najłatwiej dokonać właśnie przy okazji tego chaosu i naprędce wymuszanych zmian prawnych.

Chodzi tu o otwarcie Polski ma inwazję osadników żydowskich z Izraela. O stworzenie przy takiej okazji warunków prawnych, terytorialnych i logistycznych na wolną „przestrzeń życiową” dla żydów – uciekinierów z Bliskiego Wschodu. Żydom zaplanowano dać miejsce w Polsce – na ich nowe masowe osadnictwo, możliwe, że pod przykrywką pomocy humanitarnej z powodu obecnie planowo wywołanej wojny. Jest to – rzecz jasna – nic nowego, ale reaktywacja dawnych planów Judeopolonii.

Żydzi prowokują Palestyńczyków do ataków celowo po to, aby sami mieli usprawiedliwienie do ucieczki z Izraela – raju, o którym mówią z typową sobie teatralną miłością, a którego w głębi serca nienawidzą. Bo to wymaga od nich miłości niekłamanej i odpowiedzialności, a nie egoizmu, nienawiści do innych i furiactwa, które to cechy są żydom wrodzone, a potem troskliwie rozwinięte poprzez wychowywanie żydów w religijnym rasizmie i zoologicznej ksenofobii. Poza tym żydzi nie są narodem, a ich cechy charakteru i osobliwe talenty, jakie posiedli, wykluczają ich jako społeczność, która potrafi racjonalnie kierować swoim krajem. Podkreślała to już w latach 50-tych polska endecja w Londynie, prorokując krótki żywot tego krwawego państwa i niebezpieczeństwo powrotu tamtych żydów do Polski. Nic zatem dziwnego w spostrzeżeniu, że żydzi już od dawna szukają dla siebie jakiegoś azylu. Ale także już od lat widać było i to, że nowym miejscem osiedlenia-inwazji będzie Polska, bo jest to dla nich najlepsze miejsce na ziemi i od wieków sprawdzone.

Budowa Izraela na Bliskim Wschodzie była największym błędem żydostwa na przestrzeni 2000 lat, bo ich koczownicza i egoistyczna psychika połączona z niską inteligencją oraz patologiczną miłością własną czynią zamieszkanie samodzielne zbyt trudnym, jak na ich niedostateczny intelekt i słabowite barki, a co dało im genetyczny nawyk oglądania się na goja, którego w Izraelu nie ma w dostatecznej ilości. Zatem to, co obecnie widzimy w Polsce i Izraelu, to przygotowania do skorygowania tego błędu.

Tak zupełnie na marginesie; konflikt arabsko-izraelski, palestyńsko-izraelski, irańsko-izraelski, tak naprawdę nie istnieją! To, co jest rzeczywiste, to jedynie agresja judaizmu wymierzona w chrześcijaństwo, a sam Izrael ze swoim napadaniem na sąsiadów, to jakieś uzewnętrznienie sprzeczek wewnątrz-żydowskich. Sprzeczności te miotające żydami, wynikają głównie z barku własnej tożsamości żydostwa, bo judaizm powstał jako antyteza chrześcijaństwa, samodzielnie nigdy nie istniał i jest od chrześcijaństwa młodszy.

Kiedy żydzi wyjechali z Europy na B. Wschód, to zostali automatycznie odcięci od swego własnego głównego korzenia, jakim jest wspomniane antychrześcijaństwo, a które trudno uprawiać bez chrześcijan, skutkiem czego utracili też całkowicie i resztę jakieś tam nieokreślonej, pozostałej im jeszcze tożsamości, a nie stworzyli nowej – apriorycznej, jak myśleli założyciele. W Izraelu powstało coś samoistnego, toczy się tam wstydliwy dla żydów, niewątpliwie powolny i zwalczany, ale jednak niepohamowany proces powstawania nowej tożsamości, której nikt nie przewidział: „odżydzania” Izraela (normalnienia, bo każde państwo musi być „normalne”, aby jakoś egzystować, nawet tak zbrodnicze). Fenomen jest zauważany już od lat sześćdziesiątych, a nawet ma swoją nazwę: „antysemityzm w Izraelu”.

To jest PROBLEM.

Problem losów Izraela i jego tożsamości były dyskutowane nieprzerwanie od początku dwudziestego wieku do dziś. I tak „dziś” jak i „wtedy” Izraela  składa się trzech głównych środowisk żydowskich, gdzie „koszulka lidera” ciągle przechodzi z rąk do rąk: jedni chcą Izraela w Palestynie, drudzy w Polsce, a trzecia grupa chce ten cały Izrael w ogóle zlikwidować. Ta trzecia strona uważa (i tak cały czas twierdziła), że to bardzo głupio tak się afiszować z tym swoim „Izraelem”, bo „czas jeszcze nie nadszedł” i cały ten „Izrael” niebezpiecznie otwiera gojom oczy na obecność i zachowanie żydów, psując tym żydowskie interesy. Ci trzeci są najbardziej autentyczni, bo najcwańsi i jeżeli usłyszymy w wiadomościach informacje o tym, że Izrael wyleciał w powietrze na bombie atomowej, (bo jakiś „palestyński terrorysta” ukradł armii Izraelskiej ten nuklearny ładunek, założył go sobie na szelki, wsiadł do autobusu i nacisnął guzik detonatora) to znaczy, że tym razem pierwsza opcja przegrała, a wygrała opcja druga, a najpewniej trzecia. W trzeciej opcji jest też rozwiązanie wstydu, jaki trapi wielu rezolutnych żydów w świecie.

To jest PROBLEM, polski problem.

Wydarzenia w po-okrągłostołowe ostatnich 20 lat to nic innego, jak systematyczna i planowa reaktywacja Izraela w Polsce. To w tym celu zniszczono polską infrastrukturę militarną, ciężki przemysł, ochronę prawną i socjalną emerytów, wprowadzono gigantyczne zadłużenie tak osoby fizycznej, jak i państwa po to, aby wszystko było zatomizowane, osłabione i jako takie łatwo poddane totalnej kontroli jewrejstwa. Wydzielono osobną jednostkę MSW od cyfryzacji Polski, która jest sterowana przez serwery izraelskie.

To wszystko zostało rozpoczęte 20-30 lat temu, w ogłupiającym, okultystycznym jazgocie ekumeniczno-shoahowego bełkotu filozoficzno-teologicznego, który był niczym innym, jak narzędziem żydowskim użytym przeciwko katolickiej Polsce. Jego skutki pozostają do dziś, a nawet tamto zło zaczyna żyć już własnym życiem. Np. film „Pokłosie” jest prostym produktem tamtych czasów, tamtego kąkolu. To w tamtych czasach osłabiono mentalnie polski system immunologiczny, który teraz bez większych problemów przyjmuje na siebie tę diabelską kloakę i zezwala na bezkarne chodzenie po ulicach tym świniom z „Pokłosia”. A i moment premiery tego antypolskiego przestępstwa nie jest przypadkowy, lecz zaplanowany w wieloletniej perspektywie.

Słyszy się uspokajające głosy, które mają osłabić polski niepokój związany z zagrożeniem żydowskim. Uspokajacze motywują, że przecież „żydzi mieszkali w Polsce od setek lat i nic to, jak będą tu mieszkać obecnie, bo “w końcu to tacy sami Polacy jak i my”.

Nie wdając się w ocenę tego, czy ktoś, kto tak argumentuje jest albo durniem, albo oszustem, zauważmy dwie sprawy, które każą nam takie myślenie odrzucić i to bez jakiejś specjalnej dyskusji:

1.Żydzi zawsze byli wrogami polskości i polskiej państwowości, wyniszczali Polaków na wszelkie sposoby, zawsze kolaborowali z naszymi wrogami przeciw nam. Oni wiedzą lepiej niż Polacy to, że Polski katolicyzm jest Wybraństwem, które zostało utracone przez Lud Starego Testamentu z powodu zamordowania Syna Bożego –Pana Jezusa Chrystusa, a które to Wybraństwo przeszło na Polski Kościół. Żydzi podając się fałszywie za biologiczno-historycznych kontynuatorów Staro-Izraelitów, chcieliby – do kompletu – ukraść to Wybraństwo Polakom, tak jak ukradł to Jakub Ezawowi. Utrata wybraństwa przez Ezawa na rzecz Jakuba polegała na jego osłabieniu moralnym, a nawet fizycznym utrudzeniu. To dlatego żydzi dbają o to, aby na każdym kroku wyniszczać poziom moralny Polaków, szczególnie intensywnie wyniszczają polską młodzież i macierzyństwo, licząc na to, że tak wyczerpany Polak przyjmie od żyda miskę soczewicy.

Mało kto wie lub rozumie (czy jest w stanie to policzyć w wartości pieniądza), że potęga militarna nowoczesnych Prus została zbudowana za polskie złoto, które żydzi ukradli Polakom i wywieźli do Berlina. Mało kto wie i rozumie, że we wrześniu 1939 roku żydzi owacyjne przyjmowali wkraczające wojska niemieckie – Wehrmacht, a to na trupach polskich obrońców Państwa Polskiego. Nawet polscy analfabeci historii coś wiedzą o owacyjnych powitaniach Armii Czerwonej przez żydów, a nawet ich zbrodniach ludobójstwa, których się dopuszczali na Polakach od 17 września 39 (Katyń zaczął się na drodze Piaski – Hrubieszów już 17 września 1939 i jego sprawcami byli żydzi). Ale witanie Niemców przez żydowskie gminy jest przykryte zmową milczenia, bo nie pasuje to do religii holocaustu. A tak naprawdę było, żydzi witali Niemców transparentami, śpiewem i podarkami; mądrzy żydzi witali w Polsce dobrych Niemców.

 2.Żydzi, którzy najadą Polskę:

– Będą obcym państwem, które wkroczy na terytoriom bez państwa. A nie muszą oni na samym początku defilować ze swym uzbrojeniem, ale mogą – dla uspokojenia –  występować w roli uchodźców z terenów wojennych w Palestynie, a i będą wyglądali jak pokrzywdzeni przez los.

-Będą „narodem”, „ludźmi”, którzy w Polakach spotkają motłoch, tak w oczach własnych, jak i w oczach całej opinii światowej

– Staną się – z czasem – uzbrojeni po zęby i broni tej będą używać przeciw Polakom. Każdy żydowski chłopak w wieku lat 18 jest nie tylko przeszkolony wojskowo, ale i na dodatek strzelał już średnio do kilku Palestyńczyków  i ma on obniżony próg decyzji oddania strzału do drugiego człowieka. Przy czym strzelanie do Polaka nie będzie strzelaniem do człowieka, ale do psa lub osła. Polak nie jest dla żyda człowiekiem, ale bydlęciem, które nie tylko można, ale wręcz trzeba zabić, bo jest to radością dla Jahwe, a tak naucza „święty” Talmud. A żydzi są wierni słowu tego najświętszego dla nich pisma.

-Będą środowiskiem hermetycznym, tak mentalnie, fizycznie i logistycznie.

-Utworzą natychmiast wielkie getta, głównie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, a tereny te zdobędą przez wypędzenie obecnych mieszkańców. Uczynią to za pomocą broni masowego rażenia lub pozorów ich użycia przez „terrorystów”. Przy takim ataku Polacy w panice opuszczą swe domy i osiedla, a żydowscy antyterroryści wejdą, aby zabezpieczyć teren przed katastrofą, a zaraz potem okaże się, że Polacy nie będą mogli już wrócić i będą musieli koczować w jakichś własnych obozach dla uchodźców. Lub też dostaną zaproszenie do osiedlenia się w Niemczech Wschodnich, z czym Niemcy sami wystąpią, bo nie chcą Turków, a Merkel ma dla nas zrozumienie.

-Utworzą kontrolę nad telekomunikacją, zasileniem w wodę i energię elektryczną. Wyłączą Polakom Internet, a ten, który pozostanie, będzie źle działał i na warunkach zawyżonej opłaty za korzystanie z niego. O kontroli bankowej nie wspominamy.

– Przejmą lub zniszczą wszelkie archiwa, akty notarialne, a nawet księgi kościelne, dokonają zajęcia tej części administracji, która odpowiada za ewidencje ludności, a to łącznie z sądami.

– Będą terroryzować Polaków indywidualnie tam, gdzie ich getta nie będą totalne – a zamieszkanie będzie mieszane. Żydzi będą mieszkać na górnych piętrach, a Polacy na dolnych. Przejścia dla Polaków będą osiatkowane i Polacy przemieszczający się w tych tunelach upodobnią się do groźnych zwierząt cyrkowych przeganianych z klatki na arenę i z powrotem. Jeżeli żyd uzna za konieczne, będzie rzucał w takie polskie zwierzę niedopałki papierosów lub polewał je fekaliami. Żyd będzie podawał duże cegły 2-4 letnim żydziakom, aby one zrzucały te kamienie na polskie dzieci przechodzące akurat pod nimi, bo żyd musi uczyć się zabijać gojów równocześnie z własną nauką chodzenia.

-Zabiorą Polakom dowolne nieruchomości – te, które żyd zażyczy sobie zabrać Polakowi, będą zabrane gwałtem albo podstępem. Gdyby jakiś wieśniak przyszedł z awanturą do sołtysa lub na policję, domagając się tam usunięcia żyda z jego nieruchomości, to zostanie zastrzelony na miejscu i to „w obronie własnej”.

– Będą „Polakami”, to oni będą występować na forum międzynarodowym jako Polacy, jako „polskie organizacje” i będą odpowiadać za praktyczne funkcjonowanie polskiego terytorium w stosunku do sąsiadów, np. bezproblemowe transporty surowców z Rosji do Europy. Zdobędą tym poklask międzynarodowy, bo wszystko będzie funkcjonowało lepiej i np. obecna plaga piractwa drogowego będzie wyeliminowana.

– Dokonają w skali całego kraju terytorialnego podziału bezpieczeństwa według sieci komunikacyjnych oraz większych ciągów wodnych, a do pewnych stref Polacy nie będą mieli wstępu. Z powietrza kontrola będzie odbywała się za pomocą dronów. System kamer identyfikujący twarze przechodniów lub kierowców będzie zsynchronizowany z dronami i algorytm komputera będzie decydował o tym, czy nasycenie podejrzanych, zarejestrowanych twarzy osób jadących w jednym autobusie nie jest zbyt wysokie lub dopuszczalne. To zadecyduje o tym, czy autobus będzie puszczony dalej, czy zatrzymany przez patrol. Jeżeli rewizja bagażów w zatrzymanym autobusie wykaże kije do szczotek od zamiatania, które będą podejrzane jak narzędzia walki, to będą one skonfiskowane, a ich właściciel zamknięty w więzieniu za terroryzm. Natomiast gdyby ktoś w trakcie takiego zatrzymania stawiał opór, to będzie zastrzelony – “w obronie własnej”.

Gdyby autobus się nie zatrzymał do kontroli, to dron odpali rakietę, która zniszczy ten „terrorystyczny obiekt” w całości.

-Będą dokonywać aktów terrorystycznych przeciw samym sobie, a to po to, aby budować zarówno motywacje walki wśród własnych szeregów, jak i pozyskiwać dla siebie litość i pozytywne opinie obserwatorów zagranicznych.

-Doprowadzą do tego, że ich agenci w rządzie warszawskim dokonają głębokiej decentralizacji różnych prowincji. Agenci zgodzą się na to, aby takie zdecentralizowane prowincje podjęły intensywne kontakty integracyjne z krajami sąsiednimi tak, że ciężar administrowania prowincjami będzie zdjęty z Warszawy.

-Utworzą – będą ich finansować i wspierać medialnie – opozycję antysemitów, a w zasadzie żydożerców. Ci zaś będą agresywnie i hałaśliwie napadać na żydów, nawet krwawo, ale to tak „od święta” lub przy okazji jakiejś wizyty dyplomatów z zagranicy, ale w końcowym rozrachunku- bezskutecznie.

Jeżeli ktoś określa powyższy punkt nr 2 jako niedorzeczność, to odsyłamy go do rzeczywistości w Palestynie i okolicach. Punkt ten jest w zasadzie prostą forma transkrypcji językowej warunków palestyńskich na polskie, a które są tam na Bliskim Wschodzie rzeczywiście wypraktykowane od lat. W podpunktach tych nie ma niczego, co byłoby zmyślone lub choćby występowało sporadycznie. Na dowód powyższego istnieje ogromny materiał dokumentalny, łącznie z video ukazującym małych żydków (pół metra wzrostu) zrzucających – z balkonu – głazy na palestyńskie dzieci. Podobne historie piszący te słowa usłyszał od syna polskiego oficera (z II Korpusu), którego ojciec pozostawił swą ciężarną żonę w Palestynie, a sam poszedł dalej na wojnę. Kiedy ten synek polskiego oficera nauczył się chodzić, to doświadczył właśnie czegoś podobnego – mali żydzi kamienowali małych Polaków (którzy byli tam jakąś małą garstką, a i jako taką bezwzględnie wyniszczaną przez żydów), ale w tę opowieść piszący te słowa nie mógł uwierzyć, dopóki nie zobaczył w TV małych żydów rzucających głazy na palestyńskie dzieci. „Dopóki nie dotkniesz, to i nie uwierzysz”.

 

Polska jest w stanie wojny,

tej najtrudniejszej, bo niewypowiedzianej.

Hańba tym, którzy tkwią w bezczynności lub co gorsza, tolerują wroga!

 

(-) Krzysztof Cierpisz

+++

 

, , , ,

11 Responses to Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom,

 1. maverick 21/11/2012 at 17:31 #

  Dowodem ze Polska jest juz pod okupacja, jest stanawianie praw poprzez elity bez konsultacji z obywatelami, a wrecz przeciwko nim. A kazde prawo ustalone pod przymusem pod tzw, duress jest nielegalne bo narzucone sila poprzez biukoratow unijnych i ich slugasow. Cale prawo zbudowane na prawie NKWD i stanowiace wiekszosc polskiego prawa jest nielegalne, wiekszosc prokuratorow nie kwalifikuje sie do wykonywanie swoich zawodow, wiec nic dziwnego ze w takiej atmosferze latwo przygotowac prowokacje za ktora stal sam komendant policji w Warszawie , a zanim wladze miasta lub nawet panstwowe, to komendant policji powinien byc aresztowany jezeli Polska jest krajem prawa i suwerrennym krajem. Specjalna komisja powolana zlozona z uczestnikow marszu powinna sprawdzic udzial wladz miejskich i panstwowych i ukarac ich oraz odwolac ze stanowisk i postawic w stan oskarzenia do 25 lat ciezkich robot przy budowie tak potrzebnych drog.

  • KSC 21/11/2012 at 18:35 #

   Najlepiej o Polsce i Polakach po 1945 pisał Jędrzej Giertych. Stwierdził on, że Polskę może uda się uratować, ale aby była na to szansa , to Polaków trzeba najpierw odżydzić. A to się nie uda przy obecnej władzy posoborowego kleru i Watykanu.

   Polecam http://gazetawarszawska.com/2012/07/22/jedrzej-giertych-niedoszle-panstwo-zydowskie-w-lubelszczyznie-cz-2/

   Jeżeli doszłoby to inwazji na Polskę, to w tym powyższym linku jest opisany krwawa eksterminacja nas Polaków.

   K. Cierpisz

  • KSC 21/11/2012 at 19:28 #

   Referat Jakuba Bermana Sekretarza Stanu Rady Ministrów i Członka Biura Politycznego PPR, Członka
   Tymczasowego Rządu Jedności Narodu oraz Sekretarza Poalej-Syjon, wygłoszony w
   kwietniu 1946 r. na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego.

   /według stenogramu/

   Żydzi maja okazje do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i
   rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska
   reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.
   Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskiej pochodzenie. Wytwarzać i
   szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w przekonaniu, ze
   rządzą wysunięci na czoło Polacy, a żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

   Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas
   kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rządzie propaganda z
   jej najważniejszymi działami i prasa, filmem i radiem. W wojsku obsadzić
   stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w
   gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich
   żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu,
   Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych -- centrale
   przemysłowe, banki państwowe, centrale handlowe, podzielność. W ramach
   inicjatywy prywatnej w okresie przejściowym utrzymać silna pozycje w dziedzinie
   handlu.

   W partii zastosować podobna metodę -- siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim
   kierować.

   Osiedlanie się żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla
   społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem należy osiadać w większych skupiskach,
   jak Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice,
   Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Lodź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe
   ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie
   poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu(*) . W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani.

   Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli
   stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy
   pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę nie wyjaśniając
   organom wykonawczym sedna sprawy.

   Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad
   zwycięstwem i ugruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim
   ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie
   najsilniejsza pozycje.

   Są małe widoki by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko
   socjalizować, to ta drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam
   musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją
   międzynarodową zdradzi ją i uzna, że racje mieli żydzi stojący po drugiej
   stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania żydów całego świata
   wyznających dwie różne koncepcje ustrojowe -- komunizm i kapitalizm -- zaistniał
   w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe kontrolowane przez żydów
   i będąc pod ich wielkim wpływem, podały sobie erce. Trud żydów pracujących
   wokół Roosevelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpiły do walki
   przeciw Europe środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści
   do żydów. Zrobili to żydzi gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a
   głównie Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej,
   niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i żydzi znikną z
   powierzchni świata. Dlatego tez żydzi sowieccy dla tego celu poświecili krew
   narodu rosyjskiego, a żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

   Należy się liczyć z dalszym napływem żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji
   jest jeszcze dużo żydów. Przed wkroczeniem Niemców w poszczególnych miastach
   ZSRR było kilka skupisk żydów polskich: Charków -- 36 200, Kijów -- 17 800,
   Moskwa -- 53 000, Leningrad -- 61 000, w zachodnich republikach -- 184 730. Zydzi
   skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo
   żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych
   nowej Polski demokratycznej. Zgodnie z założeniami polityki sowieckiej wobec
   Polski -- tzn. projektem politbiura -- fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze
   dziedziny życia w Polsce, a ogol żydów będzie rozlokowany w głównych centrach
   kraju.

   Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nowa, zespalając cele
   narodu żydowskiego z polityka ZSRR. Podstawowa zasada tej polityki jest
   stworzenie aparatu rządzącego, założonego z przedstawicieli ludności żydowskiej
   w Polsce.

   Każdy żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem
   narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba żydów w stosunku do stanu
   przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi żydzi wykazują
   większa solidarność. Każdy żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego
   działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.

   Kwestia żydowska jakiś czas będzie jeszcze zajmowała umysły Polaków, lecz
   ulegnie to zmianie na nasza korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenie
   polskie.

   Według danych wojewódzkiego Komitetu żydowskiego na terenie Śląska Górnego i
   Dolnego, jest obecnie ponad 40 000 żydów. Około 15 000 żydów ma być
   zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach(*) i Nysa są
   przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza finansowana jest z żydowskich
   funduszów zagranicznych i państwowych. Zydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo
   nieznaczną, koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód
   rolnika i robotników przemysłowych.

   Jest to budowanie przyszłego podłoża szerszych celów politycznych.

   Jakub Berman

   (*) Dzierżoniów

   • KSC 21/11/2012 at 22:37 #

    Króluj nam Chryste!!!

    Moja rodzina już przeżyła zabranie całego majątku przez żyda, wystawienie weksla dużej wartość na mały kredyt. Co 3 miesiące wymiana weksla w sądzie, ale tylko na weksel
    wysokiej wartości bez podawania kwoty na początku napisanej na wekslu. Pobieranie wysokiego procentu od wartości weksla. Na Boże Narodzenie zostały w domu kartofle , kapusta kiszona i buraki. Co dostawaliśmy do szkoły pieczone w skórce ziemniaki, żeby zjeść po 4 godz lekcji. Matka Boża się zmiłowała i po proteście weksla, żyd przez pomyłkę dał bratu nowy weksel. Jak brat zobaczył co dał mu żyd, odkręcił się i weksel wsadził do ust pogryzł i połknął. Tak skończyła się przygoda z żydami. Była organizacja przeciw Żydom,prowadzili młodzi księża, nie pozwalali, ludności Polskiej kupować u żydów. stali przy sklepach żydowskich z kijami w ręku i odganiali ludność Polską od sklepu żydowskiego. Żydów nie bili tylko upartych Chłopów ze wsi. to było w latach 1935
    do wybuchu wojny.

    Warszawianka

 2. KSC 21/11/2012 at 18:38 #

  Film opisuje przestępstwo kryminalne , którego dopuścił się rzad Tuska, a ciekawe, ze nikt nie składa w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

  To jest świadectwo zniewolenia tego społeczeństwa,

  K.Cierpisz

 3. maverick 22/11/2012 at 23:45 #

  Rzady zamiast sluzyc obywatelom przewaznie, obracaja sie przeciwko wlasnym obywatelom. bez upowaznienia obywateli podatkuja co sie da, wprowadzaja akcyzy i VAT-y wydaja beztrosko pieniadze podatnika, hulaja na koszt podatnika, zamiast im sluzyc. W Republice Prawa jaka przedstawia Plato, obywatelami na wysoko postawionych pozycjach spolecznych powinni byc obywatele cos juz osiagneli wystarczajaca finansowa niezaleznosc i gotowi sa sluzyc innym spolecznie i za darmo w imie ideji panstwa prawa. Mamy pierwszy taki przypadek gdzie Boniek jako pierwszy zadeklarowal nie pobieranie wynagrodzenia za prezesowanie PZPN, co szybko zostalo skrytykowane poprzez pijawki i pasozyty bedace przy korycie, bo moze to dac zly przyklad i suwerrenni obywatele moga sie przebudzic, a modne jest np, pobieranie oplat za TV publiczna a ktora powinna byc darmowa jezeli rzad uzywa jej do doktrynowania obywateli, a nie obiektywnego informowania co robia wapliwej jakosci presstutycyjni jurnalisci jak Olejnik i Tomasz Lis.

  Teokratyczne wladze jakie ma Polska szastaja slowem demokracja, gdy wogole nie rozumieja znaczenia tego slowa. Jak wiemy w Grecji tez byla demokracja i durmnie mogli glosowac ze powinni skazac Najwiekszego mysliciela wszechczasow Sokratesa na smierc wrzucajac czarne kamienie do kubla skazujacego i biale do uniewinniajacego kubla a ze durmi jest wiecej niz ludzi szlachetnych, ktorzy potrafia samodzielnie myslec wiec greccy sofisci skazali go na smierc. Jego uczen napisal wiele dziel jak Republika, czy Alegorie W Drodze Na Jarmark, probujac obudzic zaklamana demokracje sofistow i uczynic z kraju Republike Prawa.
  Byl Platon.

  Polscy sofisci to idioci z GW i TVN ktorzy mysla ze wolni polscy i suwerrenni obywatele to jakies lemingi ktore mozna tresowac.

  Teokracja istnieje wtedy gdy obywatele boja sie rzadzacych jak Tuska , czy Bronka i ich sluzb wyspecjalizowanych w popelnianiu samobojstw. uzywania entrapmentu w stylu faszystowskim aby tworzyc poczucie niebezpieczenstwa w panstwie a tym samym konsolidujac swoja teokratyczna i absolutna wladze.

  Teokracja istnieje wtedy gdy rzad uzywa swoich instytucji do entrapment obywateli.

  Definicja entrapmentu:

  The act of government agents or officials that induces a person to commit a crime he or she is not previously disposed to commit.

  Okazuje sie ze dwoch agentow ABW za pieniadze podatnika przeprowadzilo operacje wrobienia tego Krakowianina, jezeli tak operuje polski rzad to znaczy ze Tusk i jego banda upaja sie wladza i mysli ze wszystko im wolno, jeszcze nie ucichly echa prowokacji Na Marsz Niepodleglosci a juz jak w hitlerowskich Niemczech kolejna prowokacja gestapo czyli ABW.

  Pare madrych cytatow o ludziach ktorych upoja wladza.

  Power gradually extirpates for
  the mind every humane and gentle virtue.
  —-Edmund Burke.

  A Vindication of Natural Society
  Power, like a desolating pestilence,
  Pollutes whate’er it touches.
  —-Shelley. Queen Mab III

  Power tends to corrupt;
  absolute power corrupts absolutely.

  Governments not only murder people, but what everybody knows is that governments kill people in domestic and foreign wars. And here also power--lack of freedom-- is the cause.

  Poniewaz w Polsce brakuje wolnosci teokratyczni oligarchowie zyjacy kosztem podatnika chca osiagnac wladze absolutna.
  —- Lord Acton. Letter to Bishop Creighton

  W przypadku sprawy Brunona i jego planow wysadzenia sejmu jako kandydatow do aresztowania widze tylko dwoch pasozytow ABW. Z paragrafu za entrapment. Przy okazji zwolnienie Tuska z zajmowanej pozcyji bo to w koncu jego rzadzaca ekipa stosuje hitlerowskie i faszystowskie metody, a ci agenci juz uwierzyli ze Polska to ich folwark orwellowski.

  Na zalaczonym wykresie widac ze rzady morduja wiecej wlasnych obywateli niz wojny.

  Polska ma w tym bardzo niechlubna pozycje, komisarze ludowi juz po zakonczonej II wojnie swiatowej wymordowali Ponad 1200 000 Polakow i dzisiaj synkowie tych mordercow skupieni sa wokol GW i TVN dalej tresujac narod polski do pokornosci.

 4. KSC 23/11/2012 at 15:40 #

  Szanowny Panie

  Wszystko jest raczej prostsze niż bardziej komplikowane.
  Nasza wyobraźnia czy oczekiwania, zbudowane, są na przeszłości, a nie przyszłości.
  Kiedyś -- było jak było, ale była władza, która trzymając społeczeństwa w ryzach sama podlegała większej władzy, jaką było papiestwo. Wiec my, jako przyziemi zjadacze chleba cieszyliśmy się jakimś prawem i porządkiem. I dziwimy się, ze teraz jest inaczej.
  Papież jak nawet nie miał dywizji to sterował reakcjami innych władców i była jakaś równowaga w Europie. Przyszedł Sobór i to wszystko zniszczył. Powstało bezkrólewie, na, w dodatku, zniszczonej Europie, bo dwie wojny wywarło na nas swe piętno.
  Kiedy zatem nie dość, że byliśmy słabi, to na dodatek jako pogorzelcy odżegnaliśmy się od wszelkich pretensji do naszych praw, a władze nad nami oddaliśmy dobrowolnie w ręce podpalaczy.
  Wiec, o co mamy pretensje?
  Ze udało się na samodestrukcyjne zniszczenie?
  I rabusie czynią swoja powinność?
  Był marsz 11 listopada , policja strzelała do ludzi, a nikt nie złożył zawiadomienia do prokuratury, formalnie wiec, nie ma sprawy!!!

  Kiedy pisze do ludzi – uczestników marszu – i nalegam na napisanie zawiadomienia o przestępstwie, to oni tylko wzruszaj ramionami i odpowiadają: a co to da?

  A bandyci tak na ulicy, w rządzie , policji jak i w prokuratorze, tylko zacierają ręce z tego powodu , że nikt ich skarży.

  Polak bardzo przypomina piłkarza reprezentacji, który już na wstępie wie , że nie wygra i nawet nie stara się strzelać na bramkę -- bo i tak nic nie da : przeciwnik wygra.

  W polityce liczy się też i siła ( w ogromnym stopniu), a nie infantylne oczekiwanie o „ sprawiedliwość” a co jest cechą obecnych Polaków,

  K. Cierpisz

Trackbacks/Pingbacks

 1. Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom « Stop Syjonizmowi - 22/11/2012

  […] Źródło:  http://gazetawarszawska.com/2012/11/20/kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom/ […]

 2. Kiedy przyjdą ukraść twój dom « Wirtualna Polonia - 22/11/2012

  […] http://gazetawarszawska.com/2012/11/20/kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom/ Dodaj do ulubionych:LubięBe the first to like this. […]

 3. NarodowySzczecin.pl – ckhopi: Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom - 22/11/2012

  […] Źródło:  http://gazetawarszawska.com/2012/11/20/kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom/ […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE