Ukrainian Jews prepare ‘blacklist of anti-Semites’

Ukrainian Jews prepare ‘blacklist of anti-Semites’

Published: 31 October, 2012, 13:28

 

AFP Photo/Patrik Stollarz

http://rt.com/politics/ukrainian-community-black-anti-semites-637/

A blacklist of Ukrainian anti-Semites has been prepared and some names from it will soon be made public, says the freshly-elected president of the country’s United Jewish Community.

We achieved certain success in making the so-called blacklist of anti-Semites. I think soon we will allow ourselves to publish some names from it,” businessman Igor Kolomoysky told the community, according to Kommersant-Ukraine newspaper.

The new leader of Ukrainian Jewry also noted that the manifestations of anti-Semitism occur at the level of everyday life, but have almost disappeared at state level.

Today, the legal base testifies to the fact that state anti-Semitism is non-existent, apart from separate statements from certain civil servants,” Kolomoysky noted.

Nevertheless, the president of the Ukrainian Jewish Community promised that the organization would offer the most serious opposition to those officials’ anti-Semitism if its members ever encounter it.

Kolomoysky played down the relative success of extreme Ukrainian nationalists at the latest parliamentary poll. The Freedom Party, headed by notorious politician Oleg Tyagnobok, has gathered about 10 per cent of the votes, which guarantees it some seats in the parliament.

However, Kolomoysky reminded that Tyagnibok’s last openly anti-Semitic speech took place in 2004 and that cost the politician the membership in the Our Ukraine parliamentary faction and a parliamentary seat.

In the 2004 speech, Tyagnibok glorified the Ukrainian nationalists known for their collaboration with the Nazis and called upon his supporters to continue the struggle against Russians and Jews.

 

Czarna lista ukraińskich antysemitów została już przygotowana i część z zamieszczonych na niej nazwisk niebawem będzie upubliczniona, mówi nowowybrany przewodniczący zjednoczonej społeczności żydowskiej w tym kraju.

“Osiągnęliśmy pewien sukces sporządzając tzw. czarną listę antysemitów. Sądzę, że wkrótce  pozwolimy sobie opublikować część nazwisk, jakie na niej figurują” powiedział biznesmen Igor Kołomojski przed zebranymi członkami społeczności żydoskiej, o czym donosi gazeta Kommersant-Ukraine.

Nowy lider ukraińskiego żydostwa zwrócił też uwagę, że manifestacje antysemityzmu zdarzają się na każdym poziomie życia codziennego, ale niemal zniknęły na poziomie państwa.

“Obecnie podstawa prawna świadczy o tym, że państwowy antysemityzm nie istnieje oprócz odosobnionych oświadczeń ze strony pewnych urzędników cywilnych”.

Tym niemniej przewodniczący ukraińskiej społeczności żydowskiej obiecał, że organizacja postawi na znacznie poważniejsze działania przeciwstawne tym przypadkom oficjalnego antysemityzmu, jeśli członkowie organizacji się z nim spotkają.

Kołomojski lekceważąco wyrażał się o względnym sukcesie skrajnych ukraińskich nacjonalistów w najnowszych wyborach parlamentarnych. Partia Wolności, kierowana przez znanego polityka, Olega Tiagnoboka, uzyskała ok. 10 % głosów, co gwarantuje jej kilka miejsc w parlamencie.

Jednak Kołomojski przypomniał, że ostatnie jawnie antysemickie przemówienie Tiagniboka, jakie miało miejsce w 2004 r., oraz to, że kosztowało go to członkostwo w parlamentarnej frakcji Nasza Ukraina oraz utratę miejsca w parlamencie.

W przemówieniu z 2004 r., Tiagnibok gloryfikował ukraińskich nacjonalistów znanych ze swej kolaboracji z nazistami i wzywał wtedy swych zwolenników do dalszej walki przeciw Rosjanom i żydom.

http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/11/01/ukrainscy-zydzi-szykuja-czarna-liste-antysemitow/

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE