David Duke: “Dialog międzywyznaniowy”. Żydowscy ekstremiści ujawniają prawdziwy motyw

Interfaith Dialogue”: Jewish Extremists Reveal True Motive

“Dialog międzywyznaniowy”. Żydowscy ekstremiści ujawniają prawdziwy motyw.

http://www.davidduke.com/?p=36570

18.10.2012      tłumaczenie / skrót Ola Gordon

 

Żydowskich ekstremistów nie interesuje “dialog międzywyznaniowy”  jeśli nie służy wyłącznie ich interesom, co pokazało najnowsze zamieszanie wokół zaplanowanego spotkania “Christian-Jewish Roundtable” [Chrześcijańsko-żydowski okrągły stół] w Nowym Jorku w dniach 22-23 października.

Chrześcijańscy delegaci na to spotkanie – organizowane corocznie od 2004 – nigdy nie określali żadnych warunków wstępnych czy żądań przed spotkaniami, ale w tym roku oficjalne delegacje żydowskie ogłosiły, że wycofują się ze spotkania jeszcze zanim się rozpoczęło.

Ich powodem, ogłosili żydowscy ekstremiści (Amerykański Kongres Żydów, ADL., Żydowska Rada do Spraw Publicznych [JCPA] i żydowskie ruchy konserwatywne i reformowane) jest wezwanie wystosowane przez pewnych liderów protestanckich do Kongresu o przeprowadzenie śledztwa w sprawie kontynuowanej pomocy zagranicznej dla Izraela.

Liderzy chrześcijańskich kościołów napisali do Kongresu w liście z 5 października, że Izrael jest odpowiedzialny za szeroko zakrojone naruszanie praw człowieka wobec Palestyńczyków, i to narusza legalne standardy USA dla adresatów pomocy wojskowej.

Rabin Steven Wernick, szef Zjednoczonej Synagogi Konserwatywnego Judaizmu [USCJ] odpowiedział nazywając ich opinie “odrażającymi, godnymi ubolewania i moralnie błędnymi” – mimo że każdy punkt wymieniany przez chrześcijańskich liderów jest całkowicie zgodny z faktami.

Odmowa wzięcia udziału w “dialogu międzywyznaniowym” przez żydowskich ekstremistów dokładnie pokazuje ich cel w organizowaniu takich spotkań: nie jak twierdzą “promocję dialogu międzywyznaniowego, ale faktycznie tylko realizację ich własnych interesów rasowych”.

, , ,

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE