Wyzwanie dla Izraela i Kongresu od amerykańskich przywódców kościołów

Wyzwanie dla Izraela i Kongresu od amerykańskich przywódców kościołów

Jim W Dean – 10.10.2012    

tłumaczenie Ola Gordon

Ludzie kościoła wyszli przed szereg wszystkich innych, łącznie z głównymi organizacjami weteranów, think tanków, partii politycznych i naszej społeczności prawniczej. Dla nich hurra za to uderzenie w hipokryzję i podwójne standardy rozkładanego przed Izraelem czerwonego dywanu.

http://www.veteranstoday.com/2012/10/10/amercian-church-leaders-challenge-israel-and-congress/

American Church Leaders Challenge Israel and Congress

http://www.veteranstoday.com/2012/10/10/amercian-church-leaders-challenge-israel-and-congress/

Christians Step up to the Plate to Legally and Morally Challenge Continued U.S.  Aid to Israel due to Ongoing Human Rights  and Weapons Violations

 

W ich liście do Kongresu nie ma nic o ogromnych programach broni masowego rażenia [WMD], arsenale i komu może ona zagrażać. Ale powie o tym nasza witryna.

Nasze odtajnione raporty udowodniły, że Izrael zawsze miał konwencjonalną militarną przewagę nad wszystkimi jego sąsiadami. WMD była tylko dla celów ofensywnych.

Faktycznie moglibyśmy zastosować wobec nich ruch cęgowy [dosł. wzięcie w kleszcze przez dwie armie jednocześnie]. Naruszanie przepisu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej także kwalifikuje się do wycofania z udzielania amerykańskiej pomocy. Ale tę drobną rzecz odrzuca się tylko przez nieprzyznawanie tego, że ma ją Izrael. Iran nie ma takiego szczęścia.

Ciekawe jak Kongres zareaguje na ten list. Wymaga przesłuchań, ale kongresmeni udoskonalili swoje umiejętności w organizowaniu przesłuchań pokazowych. Lobby wyznaczy im specjalny zespół do pokazu zadymiającego, by udowodnić, że Izrael jest na skraju unicestwienia.

Zwolennicy WMD mogą nawet wyjść z większą pomocą. . . taka jest korupcja w Kongresie w kwestii wszystkiego co dotyczy Izraela.

Duże kościoły prezbiteriański i ewangeliczny luterański zakotwiczyły 15 liderów kościołów, którzy podpisali poniższy list, z zawsze obecnymi kwakrami. Izrael milczał organizując swoje grupy lobbystów. A jaka jest ich taktyka? Oczywiście graja rolę ofiary i wyciągają stare slogany.

Żydowska Rada Spraw Publicznych ([JCPA] ładnie brzmi) stwierdziła, że amerykańska pomoc dla Izraela nie była bezwarunkowa, gdyż mieliśmy “wspólne wartości”, jak mówi jej przewodniczący rabin Steve Gutow.

Chciałbym przypomnieć dobremu rabinowi, że to nie my użyliśmy białego fosforu na żydowskie sąsiedztwo tutaj w Ameryce po ataku na USS Liberty.

I to nie my demolujemy domy ich ludzi o podwójnym obywatelstwie, którzy angażują się tu w izraelskie  szpiegostwo. Nie zdemolowaliśmy nawet jednego domu, nawet Jonathana Pollarda. Torturowanie żydowskich dzieci (ze względów bezpieczeństwa) nie zostało uznane za legalne przez Sąd Najwyższy.

Wspólne wartości? Nie zgadzam się z tym. I niech nam Bóg pomoże jeśli nawet tak jest, bo wtedy nie zasługujemy na zbawienie.

Zgromadzenie rabinów zakwiliło, że ich nie “skonsultowano”. W hebrajskim oznacza to “nie udzieliliśmy wam na to pozwolenia”. Powiedzieli, że pogwałcono partnerstwo ekumeniczne, broń Boże, w przeddzień szabatu, mówiąc, że to mogły zrobić tylko  chrześcijańskie diabły.

A co gorsze, “Kongres nie obradował i jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej”. Oh, ci diabelscy chrześcijanie i ich przedszabatowy / wyborczy pogrom.

Chciałbym zapytać władze rabiniczne, dlaczego nie pokazały nam w jaki sposób wszyscy Izraelczycy wyszli żywi z bliźniaczych wież 11 września. Nikt nie zginął. Czy podzielą się z nami tą sztuczką, na przyszłość (czy ile to kosztuje). . . dla solidarności ekumenicznej?

Skomlą nawet o “nadużyciu zaufania” przez chrześcijan. Kiedy to czytałem, spodziewałem się zdań o neoholokauście, ale jakoś nie posunęli się tak daleko.

Ale najlepsze było to, że AJC, który był oburzony tym posunięciem, kiedy wszyscy patrzymy w lufę rzekomego irańskiego nuklearnego pistoletu, ale z pustym magazynkiem, i z ciemną chmurą wiszącą nad całym światem. W świecie wywiadu nazywamy to “nakręconym miastem”.

 

AJC użył wyrazu “atak”, tak. . . rabin Noam Marans. . . “przywódcy chrześcijańscy wywołali kolejny polityczny atak na Izrael”. I dalej:

“Kiedy wolności i bezpieczeństwu chrześcijan na Bliskim Wschodzie zagrażają reperkusje arabskiej wiosny, ci przywódcy chrześcijańscy wszczęli polemikę przeciwko Izraelowi, krajowi który chroni religijnej wolności i ekspresji chrześcijan, muzułmanów i innych’.

Izraelskie jesziwas nauczają wielkiej nienawiści do chrześcijaństwa. Ortodoksyjni żydzi spluwają kiedy przechodzą obok chrześcijańskiego cmentarza, a uczniowie publicznie opluwają krzyże duchownych, żeby pokazać swoją pogardę. Zapraszam do dialogu międzywyznaniowego.

Dobry Boże, rabinie, kiedy ostatni raz słyszałeś o tym, żeby amerykański ksiądz lub pastor opluwał rabina, że uczono go tego w seminarium?

Czy to wy poparliście przepisy w Izraelu, żeby prawem nienawiści było opluwanie przez rabinów księży? Tak nie myślałem.

A ile sztuk broni nuklearnej mają ludy arabskiej wiosny, broni chemicznej i biologicznej, i czołgów, i F-16? Ile mają łodzi podwodnych z rakietami, ile głosów Kongresu w kieszeni, szpiegów w Pentagonie i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?

Wybacz mi, rabinie, ale nie działają na mnie te krokodyle łzy. Widzieliśmy je wiele razy wcześniej. Coraz więcej Amerykanów uważa waszych zwolenników Izraela za zagrożenie bezpieczeństwa.

Także wielu w naszej społeczności wywiadowczej. I oni pracują nad zburzeniem zbudowanej przez was protekcji, żeby uniemożliwić ściganie. Ameryka “nie zostanie usunięta z piasków czasu” przez bandę nielojalnych obywateli o podwójnych paszportach, a tylko jednej lojalności.

Ale dosyć o mnie. . . czas by przemówili dobrzy chrześcijanie, ci którzy nie mają broni nuklearnej ani szwadronów śmierci, a tylko głos w wyborach w jednym kraju. To będzie miła zmiana tempa.

Kochani chrześcijańscy syjoniści, czytajcie to i płaczcie. . . i żałujcie za wasze grzechy. Najlepszym sposobem tego jest przekierowanie waszych dziesięcin na obalenie potwora, którego wspieraliście miliardami datków wysyłanych do Izraela. Wykorzystano je żeby pozbawić praw pozostałych tam chrześcijan. I za to niech Bóg zlituje się nad waszymi duszami.

 ________________________

Szanowny członku Kongresu

Piszemy do  ciebie jako przywódcy chrześcijańscy reprezentujący kościoły amerykańskie i organizacje religijne zaangażowane w sprawę pokoju dla Izraelczyków i Palestyńczyków. Nasze organizacje od dziesięcioleci miały duży udział w tym dążeniu, zainspirowane wezwaniem i obietnicą Chrystusa, który powiedział “Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani”.

W reakcji na nasze chrześcijańskie powołanie by czynić pokój, od dziesięcioleci pracowaliśmy na rzecz wspierania Izraelczyków i Palestyńczyków w ich dążeniu do życia w pokoju i dobrobycie. Pracowaliśmy razem z naszymi palestyńskimi chrześcijańskimi braćmi i siostrami by zbudować spokojne i prężne społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie szpitali, szkół, ośrodków zdrowia i agencji służb społecznych.

Te posługi obejmują wspólne wysiłki z Izraelczykami I Palestyńczykami, jak również z żydami, muzułmanami i innymi sąsiadami tutaj w Ameryce. Dzięki naszej obecności w regionie, i regularnym wizytom składanym naszym partnerom tam, naocznie widzimy skutki konfliktu na Palestyńczykach i Izraelczykach i słyszymy bezpośrednio od nich o realiach ich życia.

Dzięki temu bezpośredniemu doświadczeniu widzieliśmy ból i cierpienia Izraelczyków w wyniku działań Palestyńczyków, i Palestyńczyków w wyniku izraelskich działań. Oprócz horroru i ofiar ataków rakietowych z Gazy i zamachów bombowych w przeszłości, byliśmy świadkami szerokiego wpływu jakie poczucie zagrożenia i strachu miało na izraelskie społeczeństwo.

Widzieliśmy również powszechne izraelskie naruszenia praw człowieka popełniane przeciwko Palestyńczykom, łącznie z zabijaniem cywilów, burzeniem domów i wymuszanymi przesiedleniami, a także między innymi ograniczeniami w przemieszczaniu się Palestyńczyków.

Uznajemy, że każda ze stron – izraelska i palestyńska – są odpowiedzialne za swoje akcje, i dlatego nadal opowiadamy się przeciwko wszelkiej przemocy niezależnie od jej sprawcy. Nasze stanowisko przeciwko przemocy jest poparte naszym zaangażowaniem w prawa dla wszystkich Izraelczyków, a także Palestyńczyków, żeby żyli w pokoju i bezpieczeństwie.

To doświadczenie i to zaangażowanie doprowadziło nas do napisania tego listu do ciebie, żeby wyrazić nasz głęboki niepokój z powodu pogarszającej się sytuacji w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich, która zagraża odejściu regionu od realizacji sprawiedliwego pokoju.

Niestety, bezwarunkowa pomoc militarna Ameryki dla Izraela przyczyniła się do tego pogorszenia, utrzymania konfliktu i osłabienia zainteresowania długoterminowym bezpieczeństwem Izraelczyków i Palestyńczyków. Wyraźnie mówi o tym najnowszy z 2011 roku Raport nt. Praw Człowieka Departamentu Stanu obejmujący Izrael i terytoria okupowane (1), który wymienia powszechne naruszanie przez Izrael praw człowieka przeciwko palestyńskim cywilom, wiele z których mówi o niewłaściwym używaniu dostarczanej przez Amerykę broni.

W związku z tym żądamy zorganizowania natychmiastowego śledztwa w kwestii możliwego naruszania przez Izrael Aktu Pomocy Zagranicznej przez USA i Aktu Kontroli Eksportu Broni USA, które zakazują udzielania pomocy każdemu krajowi, który angażuje się w ciągłe pogwałcanie praw człowieka i ograniczają wykorzystanie amerykańskiej broni (2) dla “bezpieczeństwa wewnętrznego” lub “uzasadnionej samoobrony”” (3). Szerzej, wzywamy Kongres do przeprowadzenia starannego badania by upewnić się, że nasza pomoc nie wspiera działań rządu Izraela, które osłabiają perspektywy pokojowe. Wzywamy Kongres do zorganizowania przesłuchań w celu zbadania działań Izraela, i prosimy o sporządzanie regularnych sprawozdań dotyczących ich zgodności i wstrzymania pomocy militarnej w przypadku niezgodności.

Przykłady specyficznego, systematycznego naruszania praw człowieka dotyczące wsparcia militarnego USA są w załączniku tego listu [pod oryginałem].

Oprócz specyficznych naruszeń praw, dostrzegamy niepokojący i stały standard lekceważenia przez rząd Izraela polityki USA wspierającej sprawiedliwy i trwały pokój. Szczególnie ignorowane są wielokrotne żądania amerykańskiego rządu, żeby Izrael zatrzymał wszelką budowę osiedli. Od roku 1967 każdy amerykański rząd uważał, że izraelskie osiedla na okupowanych terytoriach palestyńskich stanowią przeszkodę dla pokoju.

Pomimo tego stanowiska, Izrael nadal poszerza swoje osiedla na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie, zajmując tereny, które zgodnie z prawem międzynarodowym i amerykańska polityką powinny należeć do przyszłego państwa palestyńskiego. Porozumienia z Oslo, rozpoczęte w 1993 roku, promowano publicznie jako prowadzące Izraelczyków i Palestyńczyków do sprawiedliwego pokoju w oparciu o rozwiązanie poprzez ustanowienie dwu państw.

Ale od 1993 roku liczba izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu, oraz we wschodniej Jerozolimie, zwiększyła się ponad dwukrotnie. Naruszanie praw wynikające z budowania izraelskich osiedli obejmuje oddzielne i nierówne systemy prawne dla Palestyńczyków i osadników, konfiskatę palestyńskiej ziemi i zasobów naturalnych z korzyścią dla osadników, i przemocą ze strony osadników wobec Palestyńczyków.

Według izraelskiej grupy praw człowieka B’Tselem i Urzędu ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ, w tym roku ma miejsce dramatyczny wzrost liczby ataków dokonywanych przez osadników przeciwko Palestyńczykom (4). Ich sprawozdania mówią, że często celem tych ataków jest wypędzanie Palestyńczyków z terenów które chcą przejąć osadnicy, i że władzom izraelskim nie udało się podjąć istotnych działań zaprzestania przemocy lub pociągać ich sprawców do odpowiedzialności. Uważamy, że takie działania bezpośrednio osłabiają wysiłki pokojowe i zagrażają raczej niż wspierają długoterminowe interesy bezpieczeństwa Izraela.

Chcemy jasno powiedzieć, że uznajemy, iż Izrael doświadcza realnego zagrożenia bezpieczeństwa i ma prawo i obowiązek ochrony obu – państwa i jego obywateli. Ale wykorzystywane przez niego metody samoobrony i jego obywateli, jak w przypadku każdego innego kraju, muszą być zgodne z prawem  międzynarodowym humanitarnym i prawami człowieka.

Jako chrześcijańscy przywódcy w Ameryce, naszym obowiązkiem jest moralna odpowiedzialność w kwestii kontynuacji bezwarunkowej pomocy finansowej USA dla rządu Izraela. Zdając sobie sprawę z tego, że sprawiedliwy i trwały spokój będzie wymagał tej odpowiedzialności, jak dalszej militarnej pomocy USA dla Izraela – oferowanej bez żadnych warunków czy odpowiedzialności – będzie służył jedynie podtrzymaniu status quo i izraelskiej okupacji militarnej terytoriów palestyńskich.

Dlatego zwracamy się z prośbą, żeby Kongres uczynił Izrael odpowiedzialnym za te standardy poprzez wypłatę pomocy wojskowej USA dla kontyngentu Izraela zależnie od zgodności rządu Izraela z obowiązującym prawem i polityki USA. Ponieważ Izrael jest jedynym największym beneficjentem amerykańskiej pomocy zagranicznej od II wojny światowej, szczególnie istotne jest to, żeby Izrael przestrzegał specyficznych amerykańskich praw regulujących wykorzystanie dostarczanej przez Amerykę broni.

Zachęcamy również do tego, by Kongres wspierał integrującą, wszechstronną i solidną regionalną dyplomację w zapewnieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Z szacunkiem i wdzięcznością, oferujemy nasze modlitwy.

podpisy przywódców 14 kościołów / organizacji religijnych [pod oryginałem]

 

Rev. Gradye Parsons
Stated Clerk of the General Assembly
Presbyterian Church (USA)Mark S. Hanson
Presiding Bishop
Evangelical Lutheran Church in AmericaBishop Rosemarie Wenner
President, Council of Bishops
United Methodist Church

Peg Birk
Transitional General Secretary
National Council of Churches USA

Shan Cretin
General Secretary
American Friends Service Committee

J Ron Byler
Executive Director
Mennonite Central Committee U.S.

Alexander Patico
North American Secretary
Orthodox Peace Fellowship

Diane Randall
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation

Dr. A. Roy Medley
General Secretary
American Baptist Churches, U.S.A.

______________________

Examples of specific, systematic human rights violations related to U.S. military support:

• Killings of civilians – At least 2,969 Palestinian civilians uninvolved in hostilities were killed by the Israeli military between December 29, 2000 and December 31, 2009. This includes at least 1,128 children under the age of 18.5 Many of these deaths are connected to weaponry the U.S. underwrites.

• Suppression of legitimate political expression and protest – U.S.-supplied tear gas has been used by Israel to systematically suppress political protests and dissent in the occupied Palestinian territories. This has led to the deaths of at least 5 Palestinians and the grave injury of many others, including two U.S. citizens.

• Home demolitions and forced displacement – According to the Israeli Committee Against House Demolitions, approximately 24,813 Palestinian homes in the occupied Palestinian territories have been destroyed since 1967. House demolitions in the West Bank in 2011 forcibly displaced nearly 1,100 Palestinians (over half of them children) from their homes, over 80% more than in 2010, according to the United Nations (UN) Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (6).

• Use of prohibited weaponry in densely populated civilian areas – Israel has used both white phosphorus and flechette shells in Gaza and Lebanon in violation of international humanitarian law. During operation cast lead white phosphorus shells were fired against civilian targets including a UN compound, two hospitals, and private residences causing civilian deaths and injuries. Flechette shells have also been used repeatedly in Gaza since 2001, causing significant civilian deaths and casualties (7).

• Restricting Palestinian movement – Israeli-only roads and more than 500 roadblocks and checkpoints carve up the West Bank, making travel for Palestinians arduously slow or impossible (8). The Wall constructed by Israel in the West Bank deviates considerably from the 1967 lines, confiscating occupied Palestinian territory and water in the process, and severely restricting Palestinian movement. Since 2007 Israel has also maintained a comprehensive blockade on Gaza, restricting not only the movement of Palestinians into and out of Gaza, but also restricting the import and export of goods. The UN and International Committee of the Red Cross have both concluded that this blockade amounts to collective punishment (9), in contravention of the Fourth Geneva Convention.

___________________________________

1 http://www.state.gov/documents/organization/190656.pdf

2 Weapons in this instance include “crowd control” items such as tear gas. The Consolidated Appropriations Act, 2012 (P.L. 112-74) which is included in the US Foreign Military Financing regulations stipulates that “not later than 90 days after enactment of this act and 6 months thereafter, the Secretary of State shall submit a report to the Committees on Appropriations detailing any crowd control items, including tear gas, made available with appropriated funds or through export licenses to foreign security forces that the Secretary of State has credible information have repeatedly used excessive force to repress peaceful, lawful, and organized dissent.”
3 While this letter focuses on US-Israel relations and the Israel-Palestine conflict, these are laws that we believe should be enforced in all instances regardless of location. All allegations regarding the misuse of US supplied arms should be investigated.
4 http://www.mcclatchydc.com/2012/07/11/v-print/155813/report-violence-against-palestinians.html For more information see also: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/lambs-to-the-settlers-slaughter-screaming-and-unheard.premium-1.455937
5 Details available at http://www.weaponstoisrael.org/article.php?id=2940 and through original date from B’Tselem at www.btselem.org/statistics.
6 http://www.unocha.org/annualreport/2011/pse
7 http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-army-used-flechettes-against-gaza-civilians-20090127
8 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_MovementandAccess_FactSheet_September_2011.pdf
9 http://www.ochaopt.org/gazablockade/

 

 

Are the Christians coming to the Rescue? – Finally?

Well the church folks have gotten out if front of everybody else, including the main line veterans orgs, think tanks, political parties, and our own legal community. Hurrah for them as they struck a blow against hypocrisy and the double standard red carpet given to Israel.

No mention in the letter to Congress below about Israel’s huge weapons of mass destruction programs, stockpiles and who they might be a threat to. But VT will do that.

Our declassified Intel has substantiated that Israel always had conventional military superiority over all neighboring countries. The WMD was for offensive purposes only.

Actually we could do a pincer movement on them. Violations of nuclear proliferation also trigger a cancellation of US aid. But that little item is dismissed simply through our not acknowledging that Israeli has had these. Iran should be so lucky.

It will be interesting to see how Congress reacts. Hearings have been called for, but the Congresscritters have honed their skills at putting on show hearings. The Lobby will provide them a special team for the great smoke and mirrors presentation to prove that Israel is on the verge of annihilation.

The WMD people might even walk out the door with more aid…such is the congressional corruption over all things Israel.

The large Presbyterian and Evangelical Lutheran denominations anchored the fifteen church leaders who signed the letter below, with the ever present Quakers, of course, bless their souls. Israel was quiet, deploying their skirmish line of Lobby groups. And what was their tactic? To play the victim of course and trot out the old cliches.

The Jewish Council for Public Affairs (this is cute) claimed that American aid to Israel was not unconditional as we had ‘shared values’ according to JCPA President Rabbi Steve Gutow. I would remind the good Rabbi that we did not use white phosphorus shells on Jewish neighborhoods here after the USS Liberty was attacked. 

And we do not do home demolitions of their dual citizens who engage in Israeli espionage here. Not one home has ever been bulldozed, not even Jonathan Pollards. Torturing Jewish children (for security reasons) has not been made legal by our Supreme Court.

Shared values? I don’t think so. And God help us if we even do as we will not deserve salvation then.

Rabbi Steve Gutow

The Rabbinical Assembly whined that they were not ‘consulted’,  Hebrew for ‘we did not give you our permission to do this’. They claimed the interfaith partnerships were violated as this as all done, heaven forbid, on the eve of Shabat, hinting that only Christian devils could do such a thing.

And worse, ‘Congress was not in session and we are in the middle of a general election campaign’. Oh those evil conniving Christians and their pre-Shabat/election pogrom.

I would ask the Rabbinical authority why they have not showed us how all the Israelis got out of the twin towers alive on 911. Not one died. Will they share the trick with the rest of us, for next (or how much it costs)…for interfaith solidarity?

They even whine ‘breach of trust’ by the Christians. As I was reading I was expecting claims of a Neo-holocaust in the works, but alas they did not go that far, yet.

But the best was the American Jewish Committee who was outraged that such a move would be taken when we were all staring down the barrel of Iran’s alleged nuclear gun, but one with nothing in the chamber, and having that dark cloud hanging over the whole world.  We call his ‘hype city’ in the Intel world.

The AJC used the word ‘attack’, yes…Rabbi Noam Marans, …”Christian leaders have chosen to mount another political attack on Israel.”  And he went further.

“When religious liberty and safety of Christians across the Middle East are threatened by the repercussions of the Arab Spring, these Christian leaders have chosen to initiate a polemic against Israel, a country that protects religious freedom and expression for Christians, Muslims and others.”

Yeshivas in Israel teach intense hatred for Christianity. Orthodox Jews spit when they pass a Christian cemetery and young students spit on the crosses of priests in public to show their contempt. Welcome to interfaith dialogue.

Good Gosh Rabbi, when was the last time you have heard of an American priest or pastor spitting on a Rabbi, having been taught to so such at the seminary?

Have you folks sponsored legislation in Israel to make it a hate crime for Rabbis there to spit on priests? I did not think so.

And how many nukes do the Arab Spring people have, and chemical and bio-weapons, and tanks, and F-16′s? How many cruise missile armed submarines to they have, how many Congressional votes in their pocket, and espionage assets in the Pentagon and National Security Council?

Forgive me Rabbi but I don’t buy the crocodile tears. We have all seen them too many times before.  More and more Americans are deeming you militant Israeli supporters a national security threat.

Many in our Intelligence community do, also. And they are working away at tearing down the protection racket you have set up here to prevent prosecutions. America will ‘not be removed from the sands of time’ by a bunch of disloyal dual citizens with only one loyalty.

But enough of me…time for the good Christians to speak, the ones with no nukes or death squads and only vote in one country’s elections. It will be a nice change of pace.

Dear Christian Zionists, read this and weep…and may you repent your sins. The best way to do that is redirecting your tithes to taking down the monster you have been supporting with the billions in contributions you have been sending to Israel. They have been used to disenfranchise the remaining Christians there. And may God have mercy on your souls for that.

________________________

Dear Member of Congress,

We write to you as Christian leaders representing U.S. churches and religious organizations committed to seeking a just peace for Israelis and Palestinians. Our organizations have been deeply involved in this pursuit for decades, inspired by the call and promise of Jesus Christ who said, “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.”

In response to our Christian call to be peacemakers, we have worked for decades to support both Israelis and Palestinians in their desire to live in peace and well-being. We have worked alongside our Palestinian Christian sisters and brothers to help build a peaceful and resilient Palestinian civil society by supporting hospitals, schools, clinics, and social service agencies.

These ministries include cooperative efforts with Israelis and Palestinians as well as with Jews, Muslims, and other neighbors here in the United States. Through our presence in the region, and regular visits to our partners there, we see first-hand the impacts of the conflict on both Palestinians and Israelis and hear from them directly about the reality of their lives.

Through this direct experience we have witnessed the pain and suffering of Israelis as a result of Palestinian actions and of Palestinians as a result of Israeli actions. In addition to the horror and loss of life from rocket attacks from Gaza and past suicide bombings, we have witnessed the broad impact that a sense of insecurity and fear has had on Israeli society.

We have also witnessed widespread Israeli human rights violations committed against Palestinians, including killing of civilians, home demolitions and forced displacement, and restrictions on Palestinian movement, among others.

We recognize that each party—Israeli and Palestinian—bears responsibilities for its actions and we therefore continue to stand against all violence regardless of its source. Our stand against violence is complemented by our commitment to the rights of all Israelis, as well as all Palestinians, to live in peace and security.

It is this experience and these commitments that lead us to write to you today to express our grave concern about the deteriorating conditions in Israel and the occupied Palestinian territories which threaten to lead the region further away from the realization of a just peace.

Unfortunately, unconditional U.S. military assistance to Israel has contributed to this deterioration, sustaining the conflict and undermining the long-term security interests of both Israelis and Palestinians. This is made clear in the most recent 2011 State Department Country Report on Human Rights Practices covering Israel and the Occupied Territories (1), which details widespread Israeli human rights violations committed against Palestinian civilians, many of which involve the misuse of U.S.-supplied weapons.

Accordingly, we urge an immediate investigation into possible violations by Israel of the U.S. Foreign Assistance Act and the U.S. Arms Export Control Act which respectively prohibit assistance to any country which engages in a consistent pattern of human rights violations and limit the use of U.S. weapons (2) to “internal security” or “legitimate self-defense.” (3) More broadly, we urge Congress to undertake careful scrutiny to ensure that our aid is not supporting actions by the government of Israel that undermine prospects for peace. We urge Congress to hold hearings to examine Israel’s compliance, and we request regular reporting on compliance and the withholding of military aid for non-compliance.

Examples of specific, systematic human rights violations related to U.S. military support are included as an annex to this letter.

In addition to specific rights violations, we see a troubling and consistent pattern of disregard by the government of Israel for U.S. policies that support a just and lasting peace. Specifically, repeated demands by the U.S. government that Israel halt all settlement activity have been ignored. Since 1967, every U.S. administration has decried Israeli settlements in the occupied Palestinian territories as obstacles to peace.

Despite this stance, Israel continues to expand its settlements in the West Bank and East Jerusalem, claiming territory that under international law and U.S. policy should belong to a future Palestinian state. The Oslo peace process, which began in 1993, was publicly promoted as leading Israelis and Palestinians to a just peace based on a two-state solution.

Instead, since 1993, the number of Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem, has more than doubled. Rights violations resulting from Israeli settlement activity include separate and unequal legal systems for Palestinians and settlers, confiscation of Palestinian land and natural resources for the benefit of settlers, and violence by settlers against Palestinians.

According to the Israeli human rights group B’Tselem and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there has been a dramatic rise in settler attacks against Palestinians this year (4). They report that these attacks are often intended to drive Palestinians from areas the settlers wish to take over, and that Israeli authorities have failed to take significant action to stop the violence or hold the perpetrators accountable. We believe that these actions directly undermine peace efforts and threaten, rather than support, Israel’s long-term security interests.

We want to be clear that we recognize that Israel faces real security threats and that it has both a right and a duty to protect both the state and its citizens. However, the measures that it uses to protect itself and its citizens, as in the case with any other nation, must conform to international humanitarian and human rights law.

As Christian leaders in the United States, it is our moral responsibility to question the continuation of unconditional U.S. financial assistance to the government of Israel. Realizing a just and lasting peace will require this accountability, as continued U.S. military assistance to Israel — offered without conditions or accountability — will only serve to sustain the status quo and Israel’s military occupation of the Palestinian territories.

We request, therefore, that Congress hold Israel accountable to these standards by making the disbursement of U.S. military assistance to Israel contingent on the Israeli government’s compliance with applicable U.S. laws and policies. As Israel is the single largest recipient of U.S. foreign aid since World War II, it is especially critical for Israel to comply with the specific U.S. laws that regulate the use of U.S.-supplied weapons.

We also encourage Congress to support inclusive, comprehensive, and robust regional diplomacy to secure a just and lasting peace that will benefit Israelis, Palestinians, and all the peoples of the region, and the world.

With respect and gratitude, we offer you our prayers.

Sincerely,

God Bless those signing this letter for washing some of the shame of Christian Zionism off the cross

Rev. Gradye Parsons
Stated Clerk of the General Assembly
Presbyterian Church (USA)Mark S. Hanson
Presiding Bishop
Evangelical Lutheran Church in AmericaBishop Rosemarie Wenner
President, Council of Bishops
United Methodist Church

Peg Birk
Transitional General Secretary
National Council of Churches USA

Shan Cretin
General Secretary
American Friends Service Committee

J Ron Byler
Executive Director
Mennonite Central Committee U.S.

Alexander Patico
North American Secretary
Orthodox Peace Fellowship

Diane Randall
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation

Dr. A. Roy Medley
General Secretary
American Baptist Churches, U.S.A.

Christianity Under Fire – And Firing Back Finally

Rev. Geoffrey A. Black
General Minister and President
United Church of Christ

Rev. Dr. Sharon E. Watkins
General Minister and President
Christian Church (Disciples of Christ)

Rev. Julia Brown Karimu
President, Christian Church (Disciples of Christ), Division of Overseas Ministries
Co-Executive, Global Ministries (UCC and Disciples)

Rev. Dr. James A. Moos
Executive Minister, United Church of Christ, Wider Church Ministries
Co-Executive, Global Ministries (UCC and Disciples)

Kathy McKneely
Acting Director
Maryknoll Office for Global Concerns

Eli S. McCarthy, PhD
Justice and Peace Director
Conference of Major Superiors of Men (CMSM)

________________________________

Examples of specific, systematic human rights violations related to U.S. military support:

• Killings of civilians – At least 2,969 Palestinian civilians uninvolved in hostilities were killed by the Israeli military between December 29, 2000 and December 31, 2009. This includes at least 1,128 children under the age of 18.5 Many of these deaths are connected to weaponry the U.S. underwrites.

• Suppression of legitimate political expression and protest – U.S.-supplied tear gas has been used by Israel to systematically suppress political protests and dissent in the occupied Palestinian territories. This has led to the deaths of at least 5 Palestinians and the grave injury of many others, including two U.S. citizens.

• Home demolitions and forced displacement – According to the Israeli Committee Against House Demolitions, approximately 24,813 Palestinian homes in the occupied Palestinian territories have been destroyed since 1967. House demolitions in the West Bank in 2011 forcibly displaced nearly 1,100 Palestinians (over half of them children) from their homes, over 80% more than in 2010, according to the United Nations (UN) Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (6).

• Use of prohibited weaponry in densely populated civilian areas – Israel has used both white phosphorus and flechette shells in Gaza and Lebanon in violation of international humanitarian law. During operation cast lead white phosphorus shells were fired against civilian targets including a UN compound, two hospitals, and private residences causing civilian deaths and injuries. Flechette shells have also been used repeatedly in Gaza since 2001, causing significant civilian deaths and casualties (7).

• Restricting Palestinian movement – Israeli-only roads and more than 500 roadblocks and checkpoints carve up the West Bank, making travel for Palestinians arduously slow or impossible (8). The Wall constructed by Israel in the West Bank deviates considerably from the 1967 lines, confiscating occupied Palestinian territory and water in the process, and severely restricting Palestinian movement. Since 2007 Israel has also maintained a comprehensive blockade on Gaza, restricting not only the movement of Palestinians into and out of Gaza, but also restricting the import and export of goods. The UN and International Committee of the Red Cross have both concluded that this blockade amounts to collective punishment (9), in contravention of the Fourth Geneva Convention.

___________________________________

1 http://www.state.gov/documents/organization/190656.pdf

2 Weapons in this instance include “crowd control” items such as tear gas. The Consolidated Appropriations Act, 2012 (P.L. 112-74) which is included in the US Foreign Military Financing regulations stipulates that “not later than 90 days after enactment of this act and 6 months thereafter, the Secretary of State shall submit a report to the Committees on Appropriations detailing any crowd control items, including tear gas, made available with appropriated funds or through export licenses to foreign security forces that the Secretary of State has credible information have repeatedly used excessive force to repress peaceful, lawful, and organized dissent.”
3 While this letter focuses on US-Israel relations and the Israel-Palestine conflict, these are laws that we believe should be enforced in all instances regardless of location. All allegations regarding the misuse of US supplied arms should be investigated.
4 http://www.mcclatchydc.com/2012/07/11/v-print/155813/report-violence-against-palestinians.html For more information see also: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/lambs-to-the-settlers-slaughter-screaming-and-unheard.premium-1.455937
5 Details available at http://www.weaponstoisrael.org/article.php?id=2940 and through original date from B’Tselem at www.btselem.org/statistics.
6 http://www.unocha.org/annualreport/2011/pse
7 http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israeli-army-used-flechettes-against-gaza-civilians-20090127
8 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_MovementandAccess_FactSheet_September_2011.pdf
9 http://www.ochaopt.org/gazablockade/

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE