ADL quits interfaith dialogue following churches’ letter on Israel aid

October 11, 2012

(JTA) — The Anti-Defamation League withdrew from participating in a national Jewish-Christian interfaith dialogue after church leaders asked Congress to reevaluate U.S. military aid to Israel.

The ADL in a statement called the request “a serious breach of trust by mainline Protestant Church leaders” participating in the annual interfaith meeting, which will be held on Oct. 22.

The religious leaders from the Lutheran, Methodist and United Church of Christ churches, and the National Council of Churches sent a letter to Congress members on Oct. 8 calling for an investigation into possible violations by Israel of the U.S. Foreign Assistance Act and the U.S. Arms Export Control Act. The violations would make Israel ineligible for U.S. military aid.

The letter also decried what it called “a troubling and consistent pattern of disregard by the government of Israel for U.S. policies that support a just and lasting peace,” citing Israel’s failure to halt settlement activity despite repeated U.S. government requests.

“In light of the failure of any of the church leaders to reach out to us, we have decided not to attend this interfaith meeting,” said Abraham Foxman, ADL’s national director. “The blatant lack of sensitivity by the Protestant dialogue partners we had been planning to meet with has seriously damaged the foundation for mutual respect, which is essential for meaningful interfaith dialogue.

“It is outrageous that mere days after the Iranian president repeated his call for Israel’s elimination, these American Protestant leaders would launch a biased attack against the Jewish state by calling on Congress to investigate Israel’s use of foreign aid. In its clear bias against Israel, it is striking that their letter fails to also call for an investigation of Palestinian use of U.S. foreign aid, thus once again placing the blame entirely on Israel.”

Foxman called on other Jewish organizations to “understand the level of disrespect the American Jewish community is being shown here” and to also withdraw from the conference.
ADL międzyreligijny dialog kończy następujący list kościołów w sprawie pomocy Izrael

11 października 2012

(JTA) – Anti-Defamation League wycofała się z uczestnictwa w krajowym żydowsko-chrześcijańskiego dialogu międzyreligijnego po przywódców kościoła poprosił Kongres do przewartościowania amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela.

ADL w swoim oświadczeniu o nazwie request “poważne naruszenie zaufania przez głównego nurtu protestanckich przywódców Kościoła” udział w corocznym spotkaniu międzywyznaniowego, które odbędzie się w dniu 22 października.

Przywódcy religijni z luterańskiego, metodyści i Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, kościołów i Narodowej Rady Kościołów wysłał list do członków Kongresu w dniu 8 października domagają się śledztwa w sprawie ewentualnego naruszenia przez Izrael z ustawy o pomocy zagranicznej USA i broni amerykańskich naruszeń ustawy o kontroli eksportu uczyniłoby niekwalifikowalne Izrael do pomocy militarnej USA.

List potępił to, co nazywa się również “niepokojące i spójny wzorzec lekceważenia przez rząd Izraela polityki USA, że sprawiedliwe i trwałe wsparcie dla pokoju”, powołując się na brak Izraela do wstrzymania działalności osiedleńczej Pomimo wielokrotnych próśb rządu USA.

“W związku z brakiem jednego z przywódców Kościoła, aby dotrzeć do nas, nie zdecydowała się na udział w tym spotkaniu międzywyznaniowego”, powiedział Abraham Foxman, dyrektor krajowy ADL. “Rażący brak wrażliwości przez protestanckich partnerów dialogu byliśmy planują spotkać poważnie uszkodzony fundament wzajemnego szacunku, który jest niezbędny dla znaczącego dialogu międzyreligijnego.

“To jest oburzające, że zaledwie dzień po Irański prezydent Wielokrotne rozmowy Izraela za jego eliminacji, ci amerykańscy przywódcy protestanccy uruchomić tendencyjny atak państwa żydowskiego poprzez wezwanie Kongresu do Badania wykorzystania izraelskiej pomocy zagranicznej. W swoim jasnym uprzedzeń wobec Izraela, uderzające jest to, że ich pismo nie wymagają dochodzenia również palestyńskiego wykorzystania pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych po raz kolejny tym samym całkowicie Umieszczanie winę na Izrael. ”

Foxman wezwał innych organizacji żydowskich “zrozumieć poziom szacunku Amerykańska społeczność żydowska jest pokazane tutaj” i wycofanie się z konferencji też.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE