OWP 120714

Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski zamknął bramy przed kresowiakami i narodowcam.

 

Poniżej publikujemy relację kol. Zdzisława Koguciuka, który zorganizował 1 lipca b.r. spotkanie upamiętniające pomordowanych przez OUN – UPA jak się ostatecznie okazało przed wyjątkowo tego dnia zamkniętymi bramami uczelni (bez odpowiedzi pozostało również pismo do władz uniwersytetu). Przemawiał ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski, znany ze swojej niezłomnej postawy wobec propagandy ukraińskich rezunów. W spotkaniu uczestniczyły środowiska kresowe z terenu Lubelszczyzny jak również miejscowi narodowcy m.in. z Obozu Wielkiej Polski.

 

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=511&Itemid=1

 

Grzegorz Grabowski: O politykę propolską

 

11 czerwca 2011r. przewodniczący Rady Politycznej i członek prezydium Zarządu Głównego LPR, prof. Maciej Giertych, przemawiając na warszawskiej konferencji programowej świętującej swe dziesięciolecie Ligi Polskich Rodzin, przedstawił „propozycję programu polityki zagranicznej” dla Polski. Propozycja ta (dostępna na stronie lpr.pl) budzi zdziwienie i sprzeciw.
Jej istotą jest kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej: proamerykańskość, wspieranie NATO jako podstawy amerykańskiej obecności w Europie, sojusz polityczno-wojskowy z USA, zakładanie amerykańskich baz wojskowych na polskiej ziemi, udostępnianie Amerykanom polskich bogactw naturalnych, zabieganie o jak najlepsze stosunki (czyli spełnianie życzeń) z kołami rządzącymi Stanami Zjednoczonymi.

 

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=1

 

Marek Bednarz: Wielka Polska to Polska Bałtycka

 

Wielka nie obszarem, ale intensywnością rozwoju, poziomem i jakością życia, promieniejąca atrakcyjną dla Słowiańszczyzny kulturą. Spójna społecznie bo oparta na zdrowych podstawach ekonomicznych.
W 1928 roku niezrównany badacz naszych dziejów nowożytnych Władysław Konopczyński przeciwstawiał ją ambicjom wschodnim które potem wyrodziły się w groteskowy prometeizm: „Polski rozum stanu, mianowicie wzgląd na Bałtyk, Czechy i Węgry, stale kierował ręką Kazimierza IV, a po nim Zygmunta I, polska racja stanu wyraziła się w polityce bałtyckiej Zygmunta Augusta i w programie Karnkowskiego wobec Gdańska, a i działalność Radziwiłła Czarnego w Inflantach była również odwróceniem się od tego, co dziś chętnie pozorujemy „jagiellońską” tradycją, tj. od bezprogramowego eksperymentowania na Rusi.”
POPiSowe kondominium niemiecko-amerykańskie ma teraz do wykonania zadania które wpisują się w filozofię owych eksperymentów. Ale do czasu.

 

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=1

 

Biuro Prasowe OWP: “Polska – Rosja: Głosów rozsądku wciąż przybywa”

 

W kilka dni po opublikowaniu przez Obóz Wielkiej Polski “Listu otwartego do Narodu Rosyjskiego”, pojawił się na stronie Organizacji Monarchistów Polskich ważny tekst prof. Jacka Bartyzela pt. “Patriotyzm czy klientelizm? W sprawie petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

 

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=1

 

Sława przodków

 

W dniu 26 maja 2012 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski (OWP) wzięła udział w dorocznym największym zlocie organizacji słowiańskich z Europu w Nitrze.

Tradycyjnie gospodarzami byli Słowacy (Slovenske Hnutie Obrody), a miejsce to nie przypadkowe, bo starożytne biskupstwo nitrzańskie, które powstało na zrębach misji cyrylo-metodiańskich epoki Wielkich Moraw pierwszego wielkiego państwa, a nie bójmy się użyć tego słowa – pierwszego mocarstwa słowiańskiego w historii.

 

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=506&Itemid=1

 

List otwarty do Narodu Rosyjskiego

 

Prezentujemy treść listu otwartego wystosowanego przez stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski do Narodu Rosyjskiego, złożonego w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w dwóch wersjach językowych.

http://owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=1

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE