Prof.Zbigniew Dmochowski: LIKWIDACJA ENERGETYKI JĄDROWEJ

LIKWIDACJA ENERGETYKI  JĄDROWEJ

 

11 marca  2011r.  nastąpiło w Japonii silne  trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Towarzyszyło mu tsunami  z falą  dochodzącą do  10 metrów.

Zarówno trzęsienie ziemi, jak i tsunami dotknęło  zarówno  mieszkańców Japonii, jak i  obiektów  stałych i ruchomych na  terenach północno-wschodniej Japonii.

Na terenach  tych  działały cztery  elektrownie jądrowe, które  zostały  automatycznie wyłączone w momencie wstrząsu.

Mimo tego  wyłączenia  doszło do poważnych  uszkodzeń w systemach reaktorów, w szczególności w układach  chłodzenia, które wymusiły ewakuację około 80 tysięcy Japończyków przesiedlonych do baraków poza strefą zagrożoną radiacją na okres bliżej  nie określony oraz około 60 tysięcy  protestujących  Japończyków w Tokio po awarii  nuklearnej zwanej przeze mnie „JAPONSKIM CZARNOBYLEM”.

Ostatecznie  władze  japońskie na początku 2012r. zdecydowały się na wyłączenie wszystkich  52  reaktorów  nuklearnych, które  dostarczały dotąd około 30% elektrycznej energii w Japonii. Warunkiem włączenia ponownego tych  reaktorów jest zgoda  społeczności japońskiej, której  na dzień  dzisiejszy nie ma.

Tymczasem  w Polsce nadal  mówi się  o potrzebie  budowy  elektrowni jądrowych, chociaż  również  narasta sprzeciw społeczny dotyczący tej wizji.

Natomiast oficjalnie Polska wycofała się  ze wspólnej budowy  elektrowni jądrowej na Litwie.

Fakty  te  prowadzą  do następujących wniosków:

1) Japońska  decyzja o likwidacji energetyki jądrowej, o której zabiegali japońscy biskupi, musi  być  brana  pod uwagę jako śmiały, ale potrzebny sygnał dla wszystkich państw użytkujących reaktory jądrowe i planujących budowę  nowych reaktorów.

2) W szczególności powinna ta  japońska  decyzja spowodować szeroką  debatę społeczną w Polsce, o którą  ostatnio  zabiegało Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) oraz  Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SPZZ)wraz z ogólnopolskim referendum, pamiętając  o decyzji RFN o likwidacji niemieckiej  energetyki jądrowej  do 2022r

3) Należy  bezwzględnie  przyjąć  zasadę, że społeczność  polska powinna mieć  prawo do decydowania o wprowadzeniu energetyki  jądrowej, do której  zastrzeżenia przyjęły  dwa poważne państwa: Japonia  wiodące  państwo w Azji oraz RFN wiodące państwo w Europie.

4) Ponieważ  w Unii Europejskiej nie ma dotąd  wspólnej  polityki  energetycznej ( Niemcy  przeciw energetyce jądrowej, Francja za energetyką jądrową), konieczna  jest poważna generalna. debata w ramach przede wszystkim Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego  oraz Rady Europy.

5) Konieczna jest  także  weryfikacja obłędnej polityki Unii Europejskiej  i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)na temat tak zwanego efektu cieplarnianego, prowadzącego do światowego potopu, która  może  doprowadzić do globalnego załamania  gospodarek państw w Unii Europejskiej, przede wszystkim  bazujących na węglu  kamiennym i  brunatnym,( w tym Polskę),  a także traktujących  energetykę  jądrową jako proekologiczną.

( przede wszystkim Francję).

6) Swiatowe  potęgi  ekonomiczne ( USA, Chiny, Indie, Brazylia , Rosja, Japonia) z zażenowaniem traktują ograniczenia gospodarek  narodowych państw  należących  do Unii Europejskiej. ze względu na magię  ocieplenia  klimatu i potopu.

7) Z ubolewaniem  trzeba także przyjąć do  wiadomości, że  w tym tragicznym  procesie uczestniczą  znaczące grupy świata  nauki, który  zatracił w tym względzie swoje posłannictwo, polegające na zmierzaniu  do prawdy : naukowej, społecznej, gospodarczej  i ekologicznej sprzedając  swoje  dezinformacyjne opinie o potopie  za grube worki srebrników.

Literatura

 

1) Z. Dmochowski Japoński Czarnobyl, Nd Odrą nr. 3-4 (156-157) 2011

2) Z. Dmochowski Swiatowe mafie  antywęglowe i proatomowe, Nad Odrą  nr. 7-8 (160-161)

2011

3)T.Teluk Mitologia efektu cieplarnianego, Fundacja Instytut Globalizacji, Warszawa 2008.

4) L.Marks, L.Piela Walka ze zmianą klimatu czyli” czarna przegrywa, czerwona wygrywa”, UW, nr. 1 (56) luty 2012.

 

Zbigniew Dmochowski

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE