Mord rytualny (nie dla dzieci!!!)

Podajemy nowy link z video pokazującym  podrzynanie gardła młodemu chrześcijaninowi przez muzułmanów. NA DZIEŃ 11-11-2012

Poprzednie linki YouTube zamknęło , to z motywacją mówiącą , że obrazy są zbyt szokujące.

YT kieruje się naukami Talmudu i filmy na YT zmuszające małych chłopców do onanizmu “szokujące” nie są, szokujący jest dokument o prześladowaniu chrześcijan.

Nowy Link z tym samym filmem:

http://mrctv.org/videos/warning-very-graphic-violence-beheading-convert-christian-tunisia

Pamiętajmy, islam to narzędzie judaizmu.

Taki los  – jak na video – czeka Polaków tolerujących żydów.

Islam nie wdarł się do Europy silą lub podstępem, a został tu sprowadzony przez żydów.

Europejczycy poddani terrorowi islamskiemu są mnie skłonni do krytycyzmu wobec żydów, a nawet mogą i trochę polubić.

 

Trzeba mieć tę naukę na względzie , szczególnie w Dniu Marszu Niepodległości.

(-) Red.

 

http://mrctv.org/videos/warning-very-graphic-violence-beheading-convert-christian-tunisia

 

 UWAGA CENZURA NA YOUTUBE  ZABLOKOWAŁA POWYŻSZY FILM.

Angående ditt konto: GazetaWarszawska

Mötesplatsen YouTube har flaggat ett eller flera av dina videoklipp som olämpliga. När ett videoklipp har flaggats granskas det av YouTube-teamet enligt våra riktlinjer för mötesplatsen. Efter en granskning har vi beslutat att följande videoklipp har ett innehåll som strider mot dessa riktlinjer och har därför inaktiverats:

  • Podrzynaie gardla NIEWIERNEMU – (GazetaWarszawska)

Ditt konto har tilldelats en varning enligt riktlinjerna för mötesplatsen. Varningarna gäller i sex månader. Ytterligare överträdelser kan leda till att du tillfälligt inte får lägga upp innehåll på YouTube och/eller att ditt konto sägs upp.

Om du vill ha mer information om YouTubes riktlinjer för mötesplatsen och hur de upprätthålls besöker du hjälpcentret.

Med vänliga hälsningar,

YouTube-teamet

Copyright © 2012 YouTube, LLC

ATTENTION

The YouTube Community has flagged one or more of your videos as inappropriate. Once a video is flagged, it is reviewed by the YouTube Team against our Community Guidelines. Upon review, we have determined that the following video(s) contain content in violation of these guidelines, and have been disabled:

  • Podrzynaie gardla NIEWIERNEMU – (GazetaWarszawska)

YouTube is not a shock site. It’s not okay to post gross-out videos of accidents, dead bodies or similar things intended to be shocking, sensational or disrespectful. If your video is graphic or disturbing, it can only remain on the site where supported by appropriate educational or documentary information.

Your account has received one Community Guidelines warning strike, which will expire in six months. Additional violations may result in the temporary disabling of your ability to post content to YouTube and/or the permanent termination of your account.

For more information on YouTube’s Community Guidelines and how they are enforced, please visit the Help Centre.

W odniesieniu do Twojego konta: GazetaWarszawska

YouTube społeczność oflagowany jeden lub więcej plików wideo, jako nieodpowiednie. Kiedy film jest oznaczony, analizowane przez zespół YouTube pod naszymi wytycznymi wspólnotowymi. Po sprawdzeniu, zdecydowaliśmy, że poniższe wideo zawiera treści, które naruszają te wytyczne i został wyłączony:

     Podrzynaie gardla NIEWIERNEMU – (GazetaWarszawska)

Twoje konto zostało ostrzeżenie wytycznych. Ostrzeżenia na sześć miesięcy. Dodatkowe kary może spowodować, aby nie być czasowo delegowania treści na YouTube i / lub, że Twoje konto zostało zakończone.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat Wytycznych wspólnotowych YouTube i jak są one utrzymywane odwiedzić Centrum pomocy.

Z poważaniem,

Zespół YouTube

Copyright © 2012 YouTube, LLC

In regards to your account: GazetaWarszawska

YouTube community has flagged one or more of your videos as inappropriate. When a video is flagged, scrutinized by the YouTube team under our Community Guidelines. After an examination, we have decided that the following video contains content that violates these guidelines and has been turned off:

     Podrzynaie gardla NIEWIERNEMU – (GazetaWarszawska)

Your account has been issued a warning of the Guidelines. The warnings for six months. Additional fines may cause you to temporarily not be posting content to YouTube and / or that your account is terminated.

If you would like more information about YouTube’s Community Guidelines and how they are maintained visit the Help Center.

Sincerely,

The YouTube Team

Copyright © 2012 YouTube, LLC

 

 

Zbyt straszne i szokujące wideo z tunezyjskiej renegatów islamu, chrześcijańskiej, został ścięty przez muzułmanów

Czytaj więcej:

Zbyt straszne i szokujące wideo z tunezyjskiej renegatów islamu, chrześcijańskiej, został ścięty przez muzułmanów

Tunezja i chrześcijanie

Jest to kraj z 7,2 mln muzułmanów i tylko 24.000 chrześcijanie (katolicy i protestanci 22000 2000). Prawie wszyscy chrześcijanie są europejskie, ale są też setki protestantów, którzy byli muzułmanami. I nie zapominaj, że islamskie prawo, szariatu, 1400 lat, dekret śmierci dla odstępców od wiary islamu, zaprzeczając to jak zaprzeczanie francuski kolonializm w Afryce, jest to fakt historyczny.

Oto tłumaczenie z sekcji postedeveille.ca w języku angielskim (04 czerwca 2012) z oryginalnego artykułu amerykańskiego i arabskojęzycznych Christiana uczonego Raymonda Ibrahim.L ‘jest tutaj:

http://www.gatestoneinstitute.org/3092/tunisia-muslims-slaughter-apostate

“Liberalny talk show Tawfiq Okasha niedawno pokazany na wystawie” Dzisiaj Egipt “film, w którym muzułmanie ścięcie młody człowiek dopuścił się zbrodni apostazji: nawrócił się na chrześcijaństwo i odmówił wyrzeczenia się wiary. Streszczenie filmu (od 1:13 do 4:00) dla tych, którzy wolą nie widzieć:

Widzimy młodego mężczyznę, rzucony na ziemię przez zamaskowanych mężczyzn. Jej głowa jest odciągany z nożem na gardle. Nie wstać i wydaje się do dymisji. Przemawiając w języku arabskim głosem w “off”, “narrator” skandowali prośby i błagania muzułmańskich, większość z nich potępienia chrześcijaństwa, które z powodu Trójcy, jest wyznaczony jako religii politeistycznej: “Co Bóg być pomszczona na odstępcy politeistycznej “,” Bóg daje siłę do swojej religii, da mu zwycięstwo nad politeistów “zwycięstwo Allah da do muzułmanów nad niewiernymi”, “nie ma innego boga, lecz Boga, a Muhammad jest Jego wysłannikiem “.

Następnie, z okrzykami “Allahu Akbar! “Albo:” Bóg jest wielki “, mężczyzna trzyma nóż zaczyna przeciąć gardło dla apostatów, natomiast wydaje się szeptać modlitwy po cichu. Ścięcie obejmuje prawie dwie minuty na wideo bardzo wyraźne, a szef chrześcijanina jest następnie wystawiane z okrzyków i haseł islamskiego zwycięstwa.

Wyraźnie wstrząśnięty, prowadzący prosi Tawfiq Okasha:

“Czy to jest islam? Islam wymaga on? Islam był jakiś związek z tym? Te obrazy … są upowszechniane przez media elektroniczne w Europie i Ameryce … Czy można sobie wyobrazić? “Wtedy, odwołując się do Bractwa Muzułmańskiego i Salafis Egiptu, którego wpływy polityczne dramatycznie wzrosła, pyta:” Jak ci ludzie są oni powinni rządzić? ”

Istnieje tylko kilka dni, czołowy egipski Salafist starszy otwarcie oświadczył, że żaden muzułmanin ma prawo apostazji lub przebywając islam, na podstawie kanonicznej hadis, w tym polecenia Mahomet: “Kto opuści Islam, zabij go”. Islamscy prawne książki z największych instytucji są jasne: apostazja jest przestępstwem karanym śmiercią. []

“Czy to jest islam? “Ty decydujesz”.

Kto jest Raymond Ibrahim?

Raymond Ibrahim jest amerykański uczony rodziców egyptiens.Il mówi po arabsku i jest chretien.Il posiada studia podyplomowe w islamique.Alors historii był prowadzących badania do pracy magisterskiej na temat roli dżihadu w początku islamskich podbojów on rozszerzył swoje zainteresowania na polityce i bieżących wydarzeń.

Czytając wypowiedzi Al-Kaidy i innych organizacji islamistycznych i patrząc na Al-Jazeera natychmiast został uderzony przez ciągłości między słowami, działaniami i celami 7. wieku wojownika muzułmańskiego, miał Badany przez wiele lat, a dokładne słowa niemal dosłownie, działania i celów islamskich radykałów w 21 wieku. Od tamtej pory utrzymywał, że aby dobrze zrozumieć współczesny islam i islamizm, trzeba najpierw zrozumieć historię i islamskiej doktryny wczesnego islamu.

Ibrahim jest redaktor i tłumacz z Al-Kaidy Reader / zbiór dokumentów Al-Kaidy, lub publikuje dokumenty wcześniej nieznane Al-Kaidy po arabsku i Aoccdrnig nim “udowadnia raz na zawsze że pomimo propagandy Al-Kaidy i jej zwolenników, wojna z radykalnego islamu z Zachodem, nie ogranicza się do problemów politycznych rzeczywistych lub wyimaginowanych, ale jest egzystencjalna, która wykracza poza czas i przestrzeń i głęboko zakorzenione w wierze “.

Ścięcie było jeden sposób, że Muhammad wykorzystane przeciwko wrogom islamu

1.Il nakazał ścięcie 700 żydowskich mężczyzn, ci z plemienia Banu Quraiza Medina.

2.Et CA jest powodem Joel Richardson (w swojej książce “Antychryst islamski”) uważa, że Antychryst będzie muzułmaninem, kto mówi Mahdi.C być “jest specyficzny sposób jak będzie zabijać chrześcijan, przez dekapitację.

Objawienie 20:4

“I widziałem trony, i tych, którzy siedzieli nadano uprawnienia do sędziego. I ujrzałem dusze tych, którzy zostali ścięci za świadectwa Jezusa i dzięki słowu Boga, i tych, którzy nie czcili zwierzę lub jego wizerunek, a kto nie otrzymała swój ślad na czołach i rękach. Doszli do życia i królowali z Chrystusem tysiąc lat “.

Czytaj więcej:

 

 

La Tunisie et les chretiens

C’est un pays avec 7.200.000 musulmans et seulement 24.000 chretiens(22.000 catholiques et 2.000 protestants).Pratiquement tous les chretiens sont des europeens,mais il y a quelque centaines de protestants qui sont des ex-musulmans. Et il ne faut pas oublier que la loi islamique,la charia, pendant 1.400 ans,decrete la mort aux apostats de l’islam,le nier est comme nier le colonialisme francais en Afrique,un fait historique.

Voici la traduction de postedeveille.ca de l’article en anglais (le 4 juin 2012) de l’erudit chretien et americain arabophone Raymond Ibrahim.L’article originel est ici:

http://www.gatestoneinstitute.org/3092/tunisia-muslims-slaughter-apostate

“L’animateur de talk show libéral Tawfiq Okacha a récemment montré à l’émission «L’Égypte aujourd’hui» une vidéo dans laquelle un musulman décapite un jeune homme coupable du crime d’apostasie : il s’était converti au christianisme et avait refusé d’abjurer sa foi. Voici un résumé de la vidéo (de 1:13 à 4:00) pour ceux qui préfèrent ne pas la visionner :  

On voit un jeune homme plaqué au sol par des hommes masqués. Sa tête est tirée vers l’arrière, avec un couteau sur la gorge. Il ne résiste pas et semble résigné. S’exprimant en arabe en voix « off », le « narrateur » scande des prières et des suppliques musulmanes, la plupart d’entre elles condamnant le christianisme, qui, en raison de la Trinité, est désigné comme une religion polythéiste : « Qu’allah soit vengé sur l’apostat polythéiste » ; « allah accorde le pouvoir à votre religion, il lui accordera la victoire sur les polythéistes » ; allah accorde la victoire aux musulmans sur les infidèles » ; « il n’y a pas d’autre dieu qu’allah et Mahomet est son messager ».

Puis, aux cris de «Allahou Akbar! », ou « allah est grand », l’homme tenant le couteau commence à trancher la gorge de l’apostat, pendant que celui-ci semble murmurer calmement une prière. La décapitation s’étend sur près de deux minutes très explicites dans la vidéo, et la tête du chrétien est ensuite exhibée avec des cris islamiques et des slogans de victoire.

Visiblement ébranlé, l’animateur Tawfiq Okacha demande :

« Est-ce cela l’islam ? L’islam exige-t-il cela ? L’islam a-t-il un lien avec cela ? … Ces images sont disséminées par les médias électroniques à travers l’Europe et l’Amérique … Pouvez-vous imaginer ? »  Puis, se référant aux Frères musulmans et aux salafistes d’Égypte, dont l’influence politique a considérablement augmenté, il demande : « Comment ces gens sont-ils censés gouverner ? »

Il y a à peine quelques jours, un leader égyptien salafiste de haut rang a déclaré ouvertement qu’aucun musulman n’a le droit d’apostasier, ou de quitter l’islam, en s’appuyant sur des hadiths canoniques, y compris le commandement de Mahomet: « Celui qui quitte l’islam, tuez-le ». Les ouvrages juridiques islamiques ayant la plus grande autorité sont clairs : l’apostasie est un crime punissable de mort. [   ]

« Est-ce cela l’islam ? » À vous de décider.”

Qui est Raymond Ibrahim?

Raymond Ibrahim est un erudit américain des parents egyptiens.Il parle l’arabe et il est chretien.Il a un doctorat en histoire islamique.Alors qu’il faisait des recherches pour une thèse sur le rôle du djihad au début de conquêtes islamiques il a élargi son interet vers la politique et les événements actuels.

En lisant les declarations d’Al-Qaïda et d’autres organisations islamistes et en regardant Al-Jazira il a été immédiatement frappé par la continuité entre les mots, les actes, et les objectifs des guerriers musulmans du 7ème siècle, qu’il avait étudié pendant des années, et les mots presque textuellement exacts, les actes, et les objectifs des radicaux islamiques du 21e siècle. Depuis, il a maintenu que pour vraiment comprendre l’Islam contemporain et l’islamisme, il faut d’abord comprendre l’histoire et la doctrine islamique du début de l’islam.

Ibrahim est l’éditeur et traducteur du The Al-Qaïda Reader/Recueil de Documents d’Al-Qaida,ou il publie des documents jusque-là inconnus d’Al-Qaïda écrits en arabe et que sleon lui “prouve une fois pour toutes que, malgré la propagande d’Al-Qaïda et ses sympathisants, la guerre de l’islam radical avec l’Occident n’est pas limitée aux problemes politiques réels ou imaginaires, mais est existentielle, qui surpasse le temps et l’espace et profondément enracinée dans la foi “.

La Decapitation etait un moyen que Mahomet a utilisé contre les ennemis de l’islam

1.Il avait ordonné la decapitation de 700 hommes juifs,ceux de la tribu Banu Quraiza de Medine.

2.Et ca est une des raisons pour laquelle Joel Richardson(dans son livre “The Islamic Antichrist”) pense que l’Antechrist sera un homme musulman qui dira etre le Mahdi.C’est la maniere specifique comme il va tuer les chretiens,par decapitation.

Revelation 20:4

“Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.”

 

 

,

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE