Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Na całym świecie organizowane są imprezy promujące ochronę przyrody, w tym roku pod hasłem “Zielona Gospodarka: Czy dotyczy też Ciebie?”.

 

 

 

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Fundacja Energy Globe Award we współpracy z UNIDO, UNEP i UNESCO przedstawi, 5 czerwca 2012,

151 najlepszych projektów chroniących środowisko (każdy z innego kraju). Tę prestiżową nagrodę (Energy Globe National Award 2012) wygrała też Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC za projekt ”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

 

..Najważniejszą sprawą jest, aby Pan (Minister Rolnictwa) nadał tym wysiłkom pozytywny bieg poprzez natychmiastowe wprowadzenie obiecanego zakazu upraw kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810, bez względu na stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie… pisze Sir Julian Rose do Ministra Sawickiego. (link do listu na końcu)

 

Uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody, będącej pod bezpośrednim patronatem ONZ i innych wiodących organizacji międzynarodowych, odbyła się w Konsulacie Austriackim w Krakowie. (zobacz link do reportażu poniżej).

..Uznanie ogólnoświatowej grupy ekspertów dla tego projektu ma szczególne znaczenie w chwili gdy rząd PO+PSL przepycha ustawę o nasiennictwie otwierającą Polskę na uprawy GMO(*) i ograniczającą dostęp do tradycyjnych nasion… powiedziała Jadwiga Łopata odbierając nagrodę.

 

Jak wiadomo Austria już dawno wprowadziła zakazy upraw GMO i kładzie główny nacisk na pomoc dla małych i średnich gospodarstw rolnych; na pomoc w rozwijaniu samowystarczalnych, regionalnych i organicznych systemów upraw, które cieszą się coraz większą popularnością wśród ogółu konsumentów.

 

LIST Sir Juliana Rose do Ministra Marka Sawickiego:

http://icppc.pl/sciagnij/2012/do_ministra.doc

FILM/reportaż ”Energy Globe National Award 2012 dla ICPPC”:

http://www.youtube.com/watch?v=gPhtaL9Hhw8

 

DODATKOWE INFORMACJE nt. Energy Globe Award:

 

Energy Globe Award jest dziś najważniejszą światową nagrodą w obszarze ochrony środowiska i stanowi największą platformę do prezentowania najlepszych praktyk w zakresie długofalowych projektów chroniących środowisko naturalne. Do konkursu zgłoszono ponad 1000 (!)  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.

 

Uroczyste uhonorowanie polskiego zwycięzcy certyfikatem Energy Globe Award odbyło się w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie. Uroczystość zorganizowało Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej Advantageaustria w Krakowie w dniu 15.5.2012. W imieniu organizatorów certyfikat Energy Globe National Award 2012 przekazała laureatom, Jadwidze Łopacie i Julianowi Rose – dyrektorom ICPPC, Christina Schösser, Attache Handlowy Ambasady Austrii w Polsce.

 

”…Zdrowie ludzi zależy od jakości żywności jaką spożywają a produkcja zdrowej żywności jest możliwa tylko na bazie dobrych, tradycyjnych, lokalnych  nasion.  Małe i średnie rodzinne, proekologiczne gospodarstwa są strażnikami naszych tradycyjnych nasion. Polska  powinna  naśladować Austrię chroniąc swoje tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa i natychmiast  wprowadzić zakaz  na uprawy GMO aby zabezpieczyć  nasiona przed  skażeniem. Wpływ ponadnarodowych korporacji zajmujących się nasiennictwem i chemią stosowaną w rolnictwie wzrósł gwałtownie wciągu ostatnich 30 lat. Obecnie 10 największych firm produkujących nasiona opanowało 67% rynku światowego. Z utratą różnorodności gatunków zwierząt i roślin wiąże się nierozerwalnie utrata wielowiekowego doświadczenia i związanej z nim wiedzy. ” – mówi Sir Julian Rose, rolnik, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

 

“Nasiona są naszym wspólnym dziedzictwem. Zachowanie i stosowanie tradycyjnych nasion ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej niezależności żywieniowej, naszego zdrowia i stanu naturalnego środowiska. Dlatego nie powinny one podlegać prywatyzacji i patentowaniu, lecz być dostępne dla każdego bez opłat za ich stosowanie. Tymczasem prawo do swobodnej reprodukcji nasion, wymiany i zachowywania ich jest coraz bardziej zagrożone.

Rolnikom odbiera się ich podstawowe prawa jak: prawo do korzystania z własnych nasion, prawo do wymiany nasion z innymi rolnikami. Nasiona stają się własnością ponadnarodowych korporacji, które w niebezpieczny sposób podporządkują sobie bogactwo genetyczne naszej planety. Dlatego w pełni popieramy zachowanie różnorodności materiału siewnego w rękach tradycyjnych i ekologicznych rolników i ogrodników” – mówi Jadwiga Łopata, założycielka i wiceprezeska Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).

 

Inicjator nagrody Wolfgang Neumann z Austrii rozpoczynając w 1999 roku Światową Galę Nagrody Energy Globe powiedział: ”„Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.”

Rozglądając się po okolicy, po naszym województwie, po Polsce widać jak dużo jest do zrobienia, aby zapewnić naszym dzieciom i wnukom nienaruszone środowisko.

Energy Globe Award: http://www.energyglobe.info/

 

(*)GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

 

================================

ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl

www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

 

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE