ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W KOŚCIELE KATOLICKIM:

ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W KOŚCIELE KATOLICKIM:

Psi ministranci czy psia religia? Boże miłosierny, co to za diabeł?

Źródło: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A453-Dogs.htm

Nowy, ekstrawagancki sposób                       3) bezczeszczenia Mszy Św. wprowadzono do postępowego neo-„kościoła” (należy otwarcie napisać, że do diabelskiej sekty żydomasońskiej pod wodzą róznych piekielników- tłum.) a mianowicie „psy ołtarzowe”. Eksperyment przeprowadza się obecnie w kościele Our Lady of Guadalupe (p.w. Naszej Pani z Guadalupe) w mieście Mission w stanie Teras (USA). Wprowadzono go także w „kościele” Our Lady of the Holy Cross (p.w. Naszej Pani od Krzyża Świętego) w mieście Baden w stanie Missouri (USA).W mieście Mission osobą odpowiedzialną za ten nowy skandal jest „ksiądz” Ray Snipers. Ze swoich 13 psów wybiera sobie 4 lub 5, do towarzystwa w czasie odprawianej przez siebie „mszy”, „spowiedzi” i innych obowiązków „kapłańskich”. Ubiera te psy w rodzaj „ornatów” by podkreślić, że uważa je za rodzaj „akolitów”. W mieście Baden znowu odpowiedzialnym jest „ksiądz” Donald Buhr, któremu towarzyszy jeden jego pies podczas odprawiania „mszy” i   wysłuchiwania „spowiedzi”

Na lewym zdjęciu powyżej widać „księdza” Snipers’a udzielającego „komunii” a po prawej stronie widzimy go wygłaszającego swoją        „homilię” podczas „mszy” noworocznej z psem (ministrant?) u boku. Poniżej w pierwszym rzędzie okadza on „ołtarz” z kilkoma psami leżącymi u jego stóp. Na najniższej fotografii widać „księdza” Snipers’a odchodzącego od „ołtarza” po „mszy” niedzielnej i w towarzystwie, zamiast tradycyjnie z ministrantami, kilku psów.

Można by oczekiwać, że uczestnicy złożą zaprotestują przeciwko wałęsającym się psom wokół „ołtarza”, krzesła celebransa i w innych miejscach prezbiterium. „Pomiędzy wszystkimi Świętymi Tajemnicami przekazanymi nam przez Naszego Pana i Zbawiciela jako pewnymi narzędziami łaski Bożej, nie ma żadnego, który byłby porównywalny ze Świętą Eucharystią. Tak więc również żadna zbrodnia nie jest większa a kara cięższa , której trzeba się ze strony Boga obawiać niż brak oddania i czci w praktykowaniu tego Misterium, które przepełnione jest świętością albo inaczej, która zawiera w sobie samego Autora i Źródło Świętości” Są to słowa z Katechizmu Trydenckiego, przestrzegającego nas przed brakiem czci Mszy Świętej i Świętej Eucharystii. Można się zastanawiać jak trafnie te słowa stosują się do kapłanów, którzy przekształcają „mszę” w cyrk jak i do poszczególnych neo-„biskupów”, którzy tego nie zabraniają robić (a „biskupi” Rzymu zabraniają?- tłum.). W przypadku „księdza” Snipers’a mówimy o neo-„biskupie” Brownsville, Danielu Flores’ie natomiast w przypadku „księdza” Donalda Buhr’a odpowiedzialnym jest neo-„arcybiskup” St. Louis, Robert Carlton.

KOMENTARZ: GREGORIUS pragnie czytelnikom zwrócić także uwagę, że ten psi „ksiądz” powiesił sobie na szyi szaliko-stułę w barwach gejowskiej tęczy co prowadzi do dość uzasadnionych podejrzeń o nieodpowiednie traktowanie przez „księdza” swoich psich braci.

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE