”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

 

Prestiżowa nagroda Energy Globe National Award 2012 za projekt ”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.”

 

CO?: Uroczyste uhonorowanie polskiego zwycięzcy konkursu Energy Globe

GDZIE?: Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, ul. Krupnicza 42

KIEDY?: 15.5.2012 (wtorek) o godz. 11:30

 

W chwili gdy rząd PO+PSL przepycha ustawę o nasiennictwie otwierającą Polskę na uprawy GMO(*) i ograniczającą dostęp do tradycyjnych nasion, ogólnoświatowa grupa ekspertów uhonorowała Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC  nagrodą Energy Globe National Award 2012.  ICPPC jest zwycięzcą konkursu Energy Globe w kategorii ”Ziemia” za realizację projektu ”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO – projekt pilotażowy regionu Małopolska.”

 

Uroczystość wręczenia nagrody Energy Glob zostanie zorganizowana przez Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej Advantageaustria w Krakowie w dniu 15.5.2012. W imieniu organizatorów certyfikat Energy Globe National Award 2012 przekaże laureatom, Jadwidze Łopacie i Julianowi Rose – dyrektorom ICPPC, Christina Schösser, Attache Handlowy Ambasady Austrii w Polsce.

 

Energy Globe Award jest dziś najważniejszą światową nagrodą w obszarze ochrony środowiska i stanowi największą platformę do prezentowania najlepszych praktyk w zakresie długofalowych projektów chroniących środowisko naturalne. Do konkursu zgłoszono ponad 1000 (!)  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.

 

Projekt z Polski – wraz z innymi zwycięskimi projektami Energy Globe ze 150 krajów świata – będzie  również prezentowany w dniu 5 czerwca 2012 na stronie internetowej www.energyglobe.info   z okazji Międzynarodowego Dnia Środowiska pod patronatem mi: UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego), UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych) i UNESCO  (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury).

 

”…Zdrowie ludzi zależy od jakości żywności jaką spożywają a produkcja zdrowej żywności jest możliwa tylko na  bazie dobrych, tradycjnych,  lokalnych  nasion.  Małe i śrdnie rodzinne, proekologiczne gospodarstwa   są   strażnikami naszych tradycyjnych nasion. Polska  powinna  naśladować  Austrię  chroniąc  swoje  tradycyjne  i ekologiczne   gospodarstwa   i natychmiast  wprowadzić  zakaz  na uprawy GMO aby zabezpieczyć  nasiona przed  skażeniem. Wpływ ponadnarodowych korporacji zajmujących się nasiennictwem i chemią stosowaną w rolnictwie wzrósł gwałtownie wciągu ostatnich 30 lat. Obecnie 10 największych firm produkujących nasiona opanowało 67% rynku światowego. Z utratą różnorodności gatunków zwierząt i roślin wiąże się nierozerwalnie utrata wielowiekowego doświadczenia i związanej z nim wiedzy. ” – mówi Sir Julian Rose, rolnik, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

 

“Nasiona są naszym wspólnym dziedzictwem. Zachowanie i stosowanie tradycyjnych nasion ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej niezależności żywieniowej, naszego zdrowia i stanu naturalnego środowiska. Dlatego nie powinny one podlegać prywatyzacji i patentowaniu, lecz być dostępne dla każdego bez opłat za ich stosowanie. Tymczasem prawo do swobodnej reprodukcji nasion, wymiany i zachowywania ich jest coraz bardziej zagrożone.

Rolnikom odbiera się ich podstawowe prawa jak: prawo do korzystania z własnych nasion, prawo do wymiany nasion z innymi rolnikami. Nasiona stają się własnością ponadnarodowych korporacji, które w niebezpieczny sposób podporządkują sobie bogactwo genetyczne naszej planety. Dlatego w pełni popieramy zachowanie różnorodności materiału siewnego w rękach tradycyjnych i ekologicznych rolników i ogrodników” – mówi Jadwiga Łopata, założycielka i wiceprezeska Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).

 

Inicjator nagrody Wolfgang Neumann z Austrii rozpoczynając w 1999 roku Światową Galę Nagrody Energy Globe powiedział: ”„Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.”

Rozglądając się po okolicy, po naszym województwie, po Polsce widać jak dużo jest do zrobienia, aby zapewnić naszym dzieciom i wnukom nienaruszone środowisko.

 

WIĘCEJ w broszurze pt. ”Tradycyjne nasiona – nasze dziedzictwo i skarb narodowy”

http://icppc.pl/sciagnij/publikacje/nasiona-zawartosc.pdf

lub

http://siejemyprzyszlosc.info/index.php/zobacz/13-tradycyjne-nasiona-nasze-dziedzictwo-i-skarb-narodowy.html

 

KONTAKT:

Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl

 

O NAGRODZIE Energy Globe

“Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.” Tymi słowami Wolfgang Neumann z Austrii, inicjator nagrody, rozpoczął Światową Galę Nagrody Energy Globe – Światowej Nagrody dla Zrównoważonego Rozwoju w 1999 roku. Nagroda ta jest  obecnie jedną z najbardziej znanych i prestiżowych ekologicznych nagród.

 

Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie projektów pokazujących szerokiej publiczności, że dla wielu naszych problemów środowiskowych istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do powielenia w innych częściach świata. W roku 2012 zgłoszono ponad 1000  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.

 

Projekty oceniane są przez grupę ekspertów, w skład, której wchodzą m. in. przedstawiciele ONZ, UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego), Banku Światowego, EREC (Europejskiej Rady Energii Odnawialnej), instytutu badawczego Seibersdorf. Finalistów wybiera międzynarodowe jury Energy Globe, w którym swoich przedstawicieli mają wszystkie kontynenty, pod przewodnictwem pani Maneka Gandhi.

 

Energy Globe jest przyznawana corocznie w trakcie wielkiej gali telewizyjnej. Wcześniej gala odbywała się w Japonii, Kanadzie i (jako wyrazy uznania dla rangi nagrody) w Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Więcej informacji o Nagrodzie Energy Globe można znaleźć na stronie www.energyglobe.com .

 

(*)GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE