Zawiadomienie o przestępstwie

 

+++

Szwecja, Lund 2012-05-08

Prokuratura Generalna
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Tel. (48) 22 318-94-00

Fax. (48) 22 318-98-31

pk.skargi@ms.gov.pl

 

 

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Niniejszym zawiadamiam o popełnianiu przestępstwa, polegającego na zastraszaniu osób i organizacji przez inne osoby i organizacje, które to groźbami i pomówieniami próbują zmusić inną stronę lub strony do podjęcia określonych działań lub ich zaniechania.

Stosowanie tego typu gróźb jest karalne zarówno w Polsce, jaki i innych krajach Unii Europejskiej.

Domagam się od Prokuratury prawnego sprawdzenia zasadności mojego zawiadomienia i w razie jej potwierdzenia – ukarania sprawców.

 

1.Podstawowe dowody:

Stroną dopuszczającą się w/w przestępstwa jest:

Warszawska Gazeta

Ul. Marii Konopnickiej 6 lokal 225

00-491 Warszawa

W imieniu w/w czynu dopuściła się:

ALDONA URSZULA ZAORSKA –PRAWNIK

 

Poniżej w pełnej treści tekstowej oraz fotokopiach załączam niezbędne dowody przestępstwa:

Odpis treści poczty elektronicznej (wg. zał. 1):

 

1.1  Tytuł: „żądanie zaniechania nadużycia”

1.2  Data: „14 Jan 2012 17:31:08 +0100”

1.3  Nadawca: „Warszawska Gazeta <aldona.zaorska@warszawskagazeta.pl>

1.4  Odbiorca: „krzysztof.cierpisz@manufaktura.se

1.5  Dalej co następuje: Fotokopia treści przewodniej, poniżej także fotokopia oryginału:
——– Original Message ——–

Subject:

żądanie zaniechania nadużycia

Date:

Sat, 14 Jan 2012 17:31:08 +0100

From:

Warszawska Gazeta <aldona.zaorska@warszawskagazeta.pl>

To:

krzysztof.cierpisz@manufaktura.se

 

 

Szanowny Panie,
W związku z używaniem przez Pana nazwy "Gazeta Warszawska", co jest
podszywaniem się pod nasz tytuł prasowy jak również stronę internetową, w
załączeniu przesyłam oficjalne pismo w
tej sprawie. Proszę je potraktować jako pierwsze i ostatnie ostrzeżenie
przed dalszym podszywaniem się pod "Warszawską Gazetę".
Informuję, że dalsze używania przez Pana nazwy "Gazeta Warszawska" skutkować
będzie podjęciem  stosownych kroków prawnych.
--
z poważaniem,
Aldona Urszula Zaorska
Warszawska Gazeta
Odpis treści załącznika poczty elektronicznej (pisma głównego) (wg. zał. 2):

 

1.6 Nadawca: „Warszawska Gazeta”

„ul Marii Konopnickiej 6 lok. 226”

„00-491 Warszawa”

1.7  Data:        „ 12.01.2012”

1.8 Miejsce:   „Warszawa”

1.9 Adresat:   „Szanowny Pan Krzysztof Cierpisz”

1.10 Nadawca fizyczny: „Aldona Urszula Zaorska” – podpis ręczny czytelny.

1.11Dalej, co następuje: odpis treści przewodniej, poniżej także fotokopia oryginału:


Warszawska Gazeta

ul. Marii Konopnickiej 6 Iok.226; 00 – 491 Warszawa

Warszawa, dn. 12.01.2012r.

Szanowny Pan Krzysztof Cierpisz

Szanowny Panie,

W imieniu tytułu ,,Warszawska Gazeta” wzywam do natychmiastowego zaprzestania podszywania się pod nasz tytułu poprzez używanie nazwy „Gazeta Warszawska”.

„Warszawska Gazeta” istnieje na rynku od kilku lat, od miesięcy działa jej strona internetowa, natomiast używanie przez Pana nazwy „Gazeta Warszawska” stwarza mylne wrażenie, że ma Pan związki z naszym tytułem prasowym. Stosowanie przez Pana nazwy niemal identycznej powoduje, że osoba, która chce przeczytać w sieci nasze publikacje w przypadku tylko zamiany słów trafia na Pana stronę internetową, a co gorsza może opublikowane na niej treści skojarzyć z naszym tytułem.

Pomijając fakt, że tworząc swoją stronę w ewidentny sposób wykorzystuje Pan naszą markę i efekt kilkuletniej pracy wielu osób, treści które Pan publikuje przynoszą nam ujmę i mogą przyczynić się do powstania złej opinii na nasz temat.

W związku z powyższym informuję, że w przypadku nie zamknięcia strony www.gazetawarszawska.com, sprawa o nadużycie przeciwko Panu zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Nadto informuję także, że w przypadku spowodowania przez Pana antysemickie (lub jakiekolwiek inne) publikacje naruszenia dobrego imienia „Warszawskiej Gazety”, poprzez stworzenie jej złej opinii, pociągniemy Pana do odpowiedzialności odszkodowawczej a także karnej w trybie art. 212 kodeksu karnego.

Z poważaniem,

Aldona Urszula Zaorska

Prawnik

 

 

 

 

2.  Wyżej przedłożone cytaty (punkt 1) są integralną częścią zawiadomienia o przestępstwie. Zawiadamiający uważa, że nie wymagają one szerszego komentarza z jego strony. Fakt aktu przestępczego jest niewątpliwy. Sprawcy przestępstwa są dokładnie określeni, jak i również ich cel działania lub ofiara przestępstwa. Podawanie kwalifikacji prawnych oraz odwołań do określonych aktów prawnych zdefiniowanych w KK jest zbędne, a także i niezasadne, bo w/w przestępstwo jest ścigane w całym EU i o ile do tego będzie musiało dojść, zostanie rozpatrzone wg szczególnych aktów prawnych danego miejsca oskarżenia.

 

3. Może wydać się zasadnym pewne naświetlenie sprawy od strony poszkodowanej:

3.1. Strona prawna – „Gazeta Warszawska”, strona fizyczna – Krzysztof Cierpisz, znajdują się w Szwecji, a ze stroną będącą przedmiotem zawiadomienia nigdy nie były w kontakcie, ani też nie miały wiedzy o jej istnieniu.

„Gazeta Warszawska” jest publikowana za pomocą adresu: http://gazetawarszawska.com/, którego serwer znajduje się w Szwecji.

3.2  . Ani Krzysztof Cierpisz, ani „Gazeta Warszawska”, nie dopuściły się niczego karalnego, na stronach tych nie spoczywa jakikolwiek wyrok karny.

3.3  . Zarówno Krzysztof Cierpisz, jak i „Gazeta Warszawska” działa na podstawie prawa cywilnego lub handlowego szwedzkiego, mającego zależność prawną tego terytorium.

3.4  Krzysztof Cierpisz uruchomił tytuł historyczny „Gazeta Warszawska” na podstawie delegacji – nadania – ze strony przedwojennych wydawców i właścicieli Pisma „Gazeta Warszawska”, wydawanego do dnia rozpoczęcia okupacji niemieckiej w Warszawie w roku 1939, kiedy to gazeta otrzymała zakaz wydawania od władz okupacyjnych niemieckich, a który później władze PRL utrzymały w mocy prawnej. Krzysztof Cierpisz posiada dokumenty na potwierdzenie prawa do tytułu.

 

 

 

Z poważaniem

 

Krzysztof Cierpisz


+++

Załącznik nr 1. Odpis (Fotokopia) pisma przewodniego treści poczty elektronicznej.
Załącznik nr 2. Odpis (Fotokopia) pisma głównego.
Załącznik nr 3. Dane teleadresowe zawiadamiającego o przestępstwie.

Załącznik 1.

 

Załącznik 2.

 

Załącznik 3.

Adres do korespondencji:

XXXXXXXXXX

………………………XXXXXXXXXXXX

 

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE