Prawa Polaków na Litwie są dla Parlamentu Europejskiego

Share34

24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, podczas którego rozpatrywana była sprawa petycji Pana Tomasza Snarskiego Nr. 0358/2011, dotycząca praw językowych Polaków na Litwie, dla której poparcie udzieliła również Europejska Fundacja Praw Człowieka (więcej na: http://www.efhr.eu/2011/09/15/fundacja-rusza-z-poparciem-dla-inicjatywy-tomasza-snarskiego/). Komisja Petycji zdecydowała się kontynuować rozpatrywanie złożonej w.w. petycji, co napawa optymizmem i jest oznaką zainteresowania Parlamentu Europejskiego problemami mniejszości polskiej na Litwie.

Zarzuty przedstawione przez Pana Tomasza Snarskiego wobec państwa litewskiego są bardzo poważne, dotyczą fundamentalnych wartości, którymi kieruje się Unia Europejska, a konkretnie ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Przedstawione w petycji problemy pozostają  w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, a zwłaszcza funkcji Parlamentu Europejskiego wobec uzasadnionego zarzutu poważnego naruszenia przez państwo członkowskie nadrzędnych wartości UE.

Decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oznacza, iż nie podzielono wniosków z pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej, która dystansowała się od poruszanych w petycji problemów, jednocześnie nie odnosząc się do większości postawionych w petycji zarzutów.  Należy też zauważyć, że opinia Komisji Europejskiej ma wyłącznie znaczenie doradcze, zaś posłowie w zakresie swoich kompetencji podjęli decyzję o dalszym procedowaniu, uznając, że poruszone w petycji problemy są istotne dla całej Unii Europejskiej i nie można ich lekceważyć na forum wspólnotowym.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z wielką uwagą wysłuchali oświadczenia Pana Tomasza Snarskiego. Warto podkreślić, że sprawą zainteresowali się przedstawiciele innych niż Litwa i Polska państw członkowskich UE. Mimo złożonego ze strony litewskiej wniosku o zamknięcie petycji posłowie zdecydowali o pozostawieniu petycji otwartej, co oznacza, że będzie ona dalej rozpatrywana. Posłowie z Rumunii, z Wielkiej Brytanii, z Danii oraz innych państw wypowiadali się o konieczności dalszej analizy problemu.

„Będę dalej działał na rzecz nagłośnienia problemu dyskryminacji Polaków na Litwie na forum europejskim. Wierzę, że publiczna, szczera i rzeczowa dyskusja przyczyni się do rozwiązania problemów moich Rodaków, którzy jako obywatele litewscy i europejscy mają pełne prawo do traktowania ich przez władze litewskie z godnością i poszanowaniem ich odrębności kulturowej, a jednocześnie do wsparcia ze strony instytucji unijnych jako obywatele Unii Europejskiej” – mówi Pan T. Snarski.

Transmisja posiedzenia poniżej.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/PL/committees/video?event=20120424-1500-COMMITTEE-PETI&category=COMMITTEE&format=wmv#  Od 16:42.

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE