Archive | 26/04/2012

U.S. Sends Anti-Israel Advisor to Anti-Semitic Sweden

U.S. Sends Anti-Israel Advisor to Anti-Semitic Sweden   Wzrost antysemityzmu przekracza wszelkie granice , przykładem tego niech będzie ta obrzydliwa karykatura poniżej. Ta atmosfera niechybnie prowadzi  do zachwiania pokoju światowego. Ludzkości trzeba jednak dać ostatnia szanse , załatwienia wszystkiego po dobroci. To z tego powodu Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Prezydent ברק חוסיין אובמה השני (Barack […]

Read full story Comments { 0 }
Grzegorz Braun, fot. Paweł Kozioł / Agencja Gazeta

Oburzenie na oszczercę abp. Życińskiego

Oburzenie na oszczercę abp. Życińskiego. Nagroda dla Grzegorza Brauna “Ga­ze­ta Wy­bor­cza”: W Ko­ście­le awan­tu­ra. Du­chow­ni i nie­któ­rzy bi­sku­pi są zdu­mie­ni, że pre­sti­żo­wą na­gro­dę Fe­nik­sa Sto­wa­rzy­sze­nia Wy­daw­ców Ka­to­lic­kich przy­zna­no Grze­go­rzo­wi Brau­no­wi, re­ży­se­ro­wi zna­ne­mu m.​in. ze skan­da­lu, jaki rok temu wy­wo­łał na KUL-u. Grzegorz Braun, fot. Paweł Kozioł Pod­czas spo­tka­nia, na któ­rym po­ka­zy­wał swój film “Eu­ge­ni­ka–w imię […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE