Petrus Romanus. The Last Pope Is Here Cz.15/15

Piotr Rzymianin: Ostatni papież jest tutaj

część 15 – Magiczne kwadraty, 666 i ludzkie ofiary?

Magic Squares, 666, and Human Sacrifice?

Skoro odnalezienie ciała Ozyrysa i wskrzeszenia go – albo figuratywnie, albo dosłownie – jest główną częścią proroczych wierzeń masonerii, aż do powrotu Apollo / Ozyrysa, formalne procedury nadal odbywają się w ukryciu w celu zainstalowania w krajowym przywódcy Ameryki boskiego prawa do królewskości poprzez ceremonię ożywienia Ozyrysa.

Lecz bardzo istotne jest by zauważyć sposób w jaki ten rytuał dokonywany jest w Pokoju Świątynnym Heredomu, odbywa się pod ogromnym świetlikiem składającym się z 36 paneli, który tworzy magiczny kwadrat 666. Wokół czterech stron świetlika można zobaczyć uskrzydloną tarczę słońca. Ta pozycja nad ołtarzem odpowiada okultyzmowi historycznemu. Egipscy magowie wykorzystywali tę samą symbolikę nad ołtarzem w celu wzywania bóstwa słońca. W opublikowanej przez St Martin’s Press książce Practical Egyptian Magic [Praktyczna magia egipska] jest napisane: “Symbol żywiołu powietrza składa się z koła lub słonecznej tarczy zamkniętego przez parę skrzydeł. W magii rytualnej jest zawieszony nad ołtarzem w kierunku wschodnim i używane do przywoływania ochrony i współpracy sylfów”. i[i] Renesansowy okultysta, Paracelsiusz, opisuje te sylfy jako niewidzialne istoty powietrzne, które w Nowym Testamencie w księdze Efezjan (2:2) opisuje jako działające “według sposobu władcy [Lucyfer / szatan] mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu”. W magii stosowanej, w starożytności sam “magiczny kwadrat słońca” łączono z łączeniem lub gubieniem boga słońca Apollo / Ozyrysa, i był najsłynniejszym ze wszystkich magicznych narzędzi, ponieważ suma każdego rzędu, kolumny czy w linii ukośnej jest równa liczbie 111, podczas gdy całkowita suma wszystkich liczb w kwadracie od 1 do 36 wynosi 666. W magicznej hebrajskiej kabale, każda planeta wiąże się z liczbą, inteligencją i duchem. Inteligencją słońca jest Nakiel i wynosi 111, a duchem słońca jest Sorath i wynosi 666.  Dlatego sensowne jest to, że masoni wybudowali obelisk Washington Monument tak, by powstał magiczny kwadrat u jego podstawy, o wysokości 555 stóp [180 m] nad ziemią, a kiedy narysuje się linię 111 stóp [27 m] bezpośrednio pod nim w kierunku podziemnego świata Ozyrysa, odległość całkowita między tymi punktami wynosi 666 (555+111=666) – dokładna wielkość kwadratu Boga Słońca Apollo / Ozyrysa zainstalowanego na suficie, ponad miejscem przeprowadzania ceremonii przywracania Ozyrysa w Domu Świątynnym.

Magiczne kwadraty

 

Składający się z 36 paneli świetlik ponad ołtarzem w Domu Świątynnym, gdzie przeprowadza się ceremonię przywracania Ozyrysa

 

Freemason and occultist Aleister Crowley practiced such Kabbalah and likewise connected the number 111 with the number 6, which he described as the greatest number of the Sun or sun god. He employed the magic square in rituals to make contact with a spirit described in The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, a work from the 1600s or 1700s that involves evocation of demons. In Book Four of the magic text, a set of magical word-square talismans provides for the magician’s Holy Guardian Angel who appears and reveals occult secrets for calling forth and gaining control over the twelve underworld authorities including Lucifer, Satan, Leviathan, and Belial. In addition to Crowley, the most influential founding father and Freemason, Benjamin Franklin, not only used such magic squares, but according to his own biography and numerous other authoritative sources even created magic squares and circles for use by himself and his brethren. Yet the gentle appearance and keen astuteness of America’s most famous bespeckled Freemason might have hidden an even darker history than the story told by those magic squares, which his strong, deft hands once held. Award-winning filmmaker Christian J. Pinto explains:

One of the most influential founding fathers, and the only one of them to have signed all of the original founding documents (the Declaration of Independence, the Treaty of Paris, and the U.S. Constitution) was Benjamin Franklin. Franklin was…without question, deeply involved in Freemasonry and in other secret societies. He belonged to secret groups in the three countries involved in the War of Independence: America, France, and England. He was master of the Masonic Lodge of Philadelphia; while over in France, he was master of the Nine Sisters Lodge, from which sprang the French Revolution. In England, he joined a rakish political group founded by Sir Francis Dashwood (member of Parliament, advisor to King George III) called the “Monks of Medmenham Abbey,” otherwise known as the “Hellfire Club.” This eighteenth-century group is described as follows.

The Hellfire Club was an exclusive, English club that met sporadically during the mid-eighteenth century. Its purpose, at best, was to mock traditional religion and conduct orgies. At worst, it involved the indulgence of satanic rites and sacrifices. The club to which Franklin belonged was established by Francis Dashwood, a member of Parliament and friend of Franklin. The club, which consisted of “The Superior Order” of twelve members, allegedly took part in basic forms of satanic worship. In addition to taking part in the occult, orgies and parties with prostitutes were also said to be the norm.

 

Pinto continues this connection between Benjamin Franklin and dark occultism:

 

On February 11, 1998, the Sunday Times reported that ten bodies were dug up from beneath Benjamin Franklin’s home at 36 Craven Street in London. The bodies were of four adults and six children. They were discovered during a costly renovation of Franklin’s former home. The Times reported: “Initial estimates are that the bones are about two hundred years old and were buried at the time Franklin was living in the house, which was his home from 1757 to 1762 and from 1764 to 1775. Most of the bones show signs of having been dissected, sawn or cut. One skull has been drilled with several holes.”

The original Times article reported that the bones were “deeply buried, probably to hide them because grave robbing was illegal.” They said, “There could be more buried, and there probably are.” But the story doesn’t end there. Later reports from the Benjamin Franklin House reveal that not only were human remains found, but animal remains were discovered as well. This is where things get very interesting. From the published photographs, some of the bones appear to be blackened or charred, as if by fire… It is well documented that Satanists perform ritual killings of both humans and animals alike.[i][ii]

 

While many students of history are aware of the magic 666 square and its use by occultists down through time to control the spirit of Apollo/Osiris, what some will not know is how this magical binding and loosing of supernatural entities also extends to the testes of Washington’s 6,666 inch-high phallic Obelisk, dedicated by Freemasons seventy-two years following 1776 (note the magic number 72), where a Bible (that Dan Brown identified as the “Lost Symbol” in his latest book) is encased within the cornerstone of its 666-inch-square base. One wonders what type of Bible this is. If a Masonic version, it is covered with occult symbols of the Brotherhood and Rosicrucianism and the purpose for having it so encased might be to energize the Mason’s interpretation of Scripture in bringing forth the seed of Osiris/Apollo from the testes/cornerstone. If it is a non-Masonic Bible, the purpose may be to “bind” its influence inside the 666 square and thus allow the seed of Osiris/Apollo to prevail. The dedication of the cornerstone during the astrological alignment with Virgo/Isis as the sun was passing over Sirius indicates a high degree of magic was indeed intended by those in charge.

The First American Osiris

Through Masonic alchemistry, presidential apotheosis—that is, the leader of the United States (America’s Pharaoh) being transformed into a god within the Capitol Dome/womb of Isis in sight of the Obelisk of Osiris (the Washington Monument to those whom Masons call “profane,” the uninitiated)—actually began with America’s first and most revered president, Master Freemason George Washington. In fact, Masons in attendance at Washington’s funeral in 1799 cast sprigs of acacia “to symbolize both Osiris’ resurrection and Washington’s imminent resurrection in the realm where Osiris presides.”[ii][iii] According to this Masonic enchantment, Osiris (Horus) was rising within a new president in DC as Washington took his role as Osiris of the underworld. This is further simulated and symbolized by the three-story design of the Capitol building. Freemasons point out how the Great Pyramid of Giza was made up of three main chambers to facilitate Pharaoh’s transference to Osiris, just as the temple of Solomon was a three-sectioned tabernacle made up of the ground floor, middle chamber, and Holy of Holies. The U.S. Capitol building was thus designed with three stories—Washington’s Tomb, the Crypt, and the Rotunda—capped by a Dome. Each floor has significant esoteric meaning regarding apotheosis, and the tomb of Washington is empty. The official narrative is that a legal issue kept the government from placing Washington’s body there. However, just as the tomb of Jesus Christ was emptied before His ascension, Washington is not in his tomb because he has travelled to the home of Osiris, as depicted high overhead in the womb/Dome of Isis.

When visitors to Washington DC tour the Capitol, one of the unquestionable highlights is to visit the womb of Isis—the Capitol Dome—where, when peering upward from inside Isis’ continuously pregnant belly, tourists can see hidden in plain sight Brumidi’s 4,664-square-foot fresco, The Apotheosis of George Washington. The word “apotheosis” means to “deify” or to “become a god,” and explains part of the reason U.S. presidents, military commanders, and members of Congress lay in state in the Capitol Dome. The womb of Isis is where they go at death to magically reach apotheosis and transform into gods.

Those who believe the United States was founded on Christianity and visit the Capitol for the first time will be surprised by the stark contrast to historic Christian artwork of the ascension of Jesus Christ compared to the “heaven” George Washington rises into from within the energized Capitol Dome/womb of Isis. It is not occupied by angels, but with devils and pagan deities important to Masonic belief. These include Hermes, Neptune, Venus (Isis), Ceres, Minerva, and Vulcan (Satan), of course, the son of Jupiter and Juno to which human sacrifices are made and about whom Manly Hall said brings “the seething energies of Lucifer” into the Mason’s hands.[iii][iv]

Beside those pagan gods which accompany Washington inside the Capitol Dome, the scene is rich with symbols analogous with ancient and modern magic, including the powerful trident—considered of the utmost importance for sorcery and indispensable to the efficacy of infernal rites—and the caduceus, tied to Apollo and Freemasonic Gnosticism in which Jesus was a myth based on Apollo’s son, Asclepius, the god of medicine and healing whose snake-entwined staff remains a symbol of medicine today. Occult numerology associated with the legend of Isis and Osiris is also encoded throughout the painting, such as the thirteen maidens, the six scenes of pagan gods around the perimeter forming a hexagram, and the entire scene bounded by the powerful Pythagorian/Freemasonic “binding” utility—seventy-two five-pointed stars within circles.

 

 

Much has been written by historians within and without Masonry as to the relevance of the number seventy-two (72) and the alchemy related to it. In the Kabbalah, Freemasonry, and Jewish apocalyptic writings, the number equals the total of wings Enoch received when transformed into Metatron (3 Enoch 9:2). This plays an important role for the Brotherhood, as Metatron or “the angel in the whirlwind” was enabled as the guiding spirit over America during George W. Bush’s administration for the purpose of directing the future and fate of the United States (as also prayed by Congressman Major R. Owens of New York before the House of Representatives on Wednesday, February 28, 2001).

But in the context of the Capitol Dome and the seventy-two stars that circle Washington’s apotheosis in the womb of Isis, the significance of this symbolism is far more important. In sacred literature, including the Bible, stars are symbolic of angels, and within Masonic Gnosticism, seventy-two is the number of fallen angels or “kosmokrators” (reflected in the seventy-two conspirators that controlled Osiris’ life in Egyptian myth) that currently administer the affairs of earth. Experts in the study of the Divine Council believe that, beginning at the Tower of Babel, the world and its inhabitants were disinherited by the sovereign God of Israel and placed under the authority of seventy-two angels (the earliest records had the number of angels at seventy, but this was later changed to seventy-two) which became corrupt and disloyal to God in their administration of those nations (Psalm 82). These beings quickly became worshipped on earth as gods following Babel, led by Osiris/Apollo. Consistent with this tradition, the designers of the Capitol Dome, the Great Seal of the United States, and the Obelisk Washington Monument circled the Apotheosis of Washington with seventy-two pentagram stars, dedicated the Obelisk seventy-two years after the signing of the Declaration of Independence, and placed seventy-two stones on the Great Seal’s uncapped pyramid, above which the eye of Horus/Osiris/Apollo stares. These three sets of seventy-two (72), combined with the imagery and occult numerology of the Osiris/Obelisk, the Isis/Dome, and the oracular Great Seal, are richly symbolic of the influence of Satan and his angels over the world (see Luke 4:5–6, 2 Corinthians 4:4, and Ephesians 6:12) with a prophecy toward Satan’s final earthly empire—the coming novus ordo seclorum, or new golden pagan age.

In order for the “inevitable” worship of Osiris to be “reestablished” on earth, the seventy-two demons that govern the nations must be controlled, thus they are set in magical constraints on the Great Seal, the Washington Obelisk, and the pentagram circles around the Apotheosis of Washington to bind and force the desired effect.

 

 

 

In The Secret Destiny of America, Hall noted as well that the seventy-two stones of the pyramid on the Great Seal correspond to the seventy-two arrangements of the Tetragrammaton, or the four-lettered name of God in Hebrew. “These four letters can be combined in seventy-two combinations, resulting in what is called the Shemhamforesh, which represents, in turn, the laws, powers, and energies of Nature.”[iv][v] The idea that the mystical name of God could be invoked to bind or loose those supernatural agents (powers and energies of nature, as Hall called them) is meaningful creed within many occult tenets, including Kabbalah and Freemasonry. This is why the seventy-two stars are pentagram-shaped around the deified Freemason, George Washington. Medieval books of magic, or grimoires such as the Key of Solomon and the Lesser Key of Solomon not only identify the star systems Orion (Osiris) and Pleiades (Apollo) as the “home” of these powers, but applies great importance to the pentagram shape of the stars for binding and loosing their influence. Adept Rosicrucians and Freemasons have long used these magical texts—the Key of Solomon and the Lesser Key of Solomon—to do just that. Peter Goodgame makes an important observation about this in “The Giza Discovery”:

One of the co-founders of the occult society known as the Golden Dawn[v][vi] was a Rosicrucian Freemason named S. L. MacGregor Mathers, who was the first to print and publish the Key of Solomon (in 1889) making it readily available to the public. Mathers describes it as a primary occult text: “The fountainhead and storehouse of Qabalistic Magic, and the origin of much of the Ceremonial Magic of mediaeval times, the ‘Key’ has been ever valued by occult writers as a work of the highest authority.” Of the 519 esoteric titles included in the catalogue of the Golden Dawn library, the Key was listed as number one. As far as contents are concerned, the Key included instructions on how to prepare for the summoning of spirits including…demons.… One of the most well-known members of the Golden Dawn was the magician [and 33rd-degree freemason] Aleister Crowley. In 1904 Crowley published the first part of the five-part Lesser Key of Solomon known as the Ars Goetia,[vi][vii] which is Latin for “art of sorcery.” The Goetia is a grimoire for summoning seventy-two different demons that were allegedly summoned, restrained, and put to work by King Solomon [according to Masonic mysticism] during the construction of the Temple of YHWH.[vii][viii]

 

 

Unlike other grimoires including the sixteenth-century Pseudomonarchia Daemonum and the seventeenth-century Lemegeton, the Key of Solomon does not contain the “Diabolical Signature” of the devil or demons, which the Ars Goetia describes as numbering seventy-two and who were, according to legend, constrained to assist King Solomon after he bound them in a bronze vessel sealed by magic symbols. Such books routinely contain invocations and curses for summoning, binding, and loosing these demons in order to force them to do the conjurers will. Even members of the Church of Satan sign letters using the Shemhamforash, from the Hebrew name of God or Tetragrammaton, producing a blasphemous reinterpretation of the seventy-two entities. And then there is Michelangelo, who painted what we have called the “Sign of the Sixth Knuckle” inside the Sistine Chapel (diagramed in our upcoming book Petrus Romanus: The Final Pope Is Here) that tied the prophecy on the Great Seal of the United States from the Cumaean Sibyl to the return of the Nephilim Apollo. But incredibly, Michelangelo also produced the Shemhamforash on the Vatican’s famous ceiling, as his fresco has “an architectural design of 24 columns. On each of these columns are two cherubs, which are mirror imaged on the adjoining column totaling 48 cherubs figures. Then on the 12 triangular spandrels flanking the ceiling borders are an additional 24 nude figures (two bronze nude figures per triangular spandrel) also mirror imaging each other. This totals to 72 cherub figures or the 72 angels of God or names of God [or conversely, the 72 angels that fell and are now the demons or kosmokrators over the nations of the earth].”[viii][ix]

Once one understands the importance that these mystical keys hold in Kabbalah, Rosicrucianism, Freemasonic mysticism, and other mystery traditions, there can be (and is) but one reasonable interpretation for the connection in the Vatican and the seventy-two pentagrams at the base of the Apotheosis of Washington. These are there to bind and control the demons over the nations to honor the dedication made by early American Freemasons and certain Roman devotees for a New Atlantis and New World Order under the reign of the False Prophet (Petrus Romanus) and his antichrist master, Osiris/Apollo.

  

 

 

 

 

 

 

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE