Petrus Romanus. The Last Pope Is Here Cz.13/15

PIOTR RZYMIANIN: Ostatni papież jest tutaj

Część 13 – Piotr Rzymianin, antychryst i lata 2012 i 2016

 

 

 

Równoczesne z przybyciem fałszywego proroka (Petrus Romanus) jest inne proroctwo w tym, co jest powszechnie uważane za najważniejsze dzieło żydowskiej Kabały, Zohar, księgozbiorze napisanym w średniowiecznym języku aramejskim ponad 700 lat temu, zawierającym mistyczny komentarz do Pięcioksięgu (pięć ksiąg Mojżesza, Tora). Oprócz interpretacji Pisma Świętego, rozdział “Vaera” (tom 3, rozdział 34) zawiera “znaki zapowiadające Mesjasza”, czy “przyjście Mesjasza”. W Zohar podana jest fascynująca data dla “jego” pojawienia się, pod koniec roku  2012! Odrzucenie Jezusa przez ortodoksyjnych Żydów jako Mesjasza, chrześcijanie rozumieją w ten sposób, iż to “przyjście” będzie zwiastować ujawnienie antychrysta w 2012 roku.

J R Church, autor Prophecy in the News [Proroctwa w wiadomościach] kilka lat temu odwiedził nasze biuro i przeprowadził nas przez wersety 476-483 tej części Zohar, żeby pokazać nam to, czego w 2012 roku nikt ze społeczności naukowej nie napisał wcześniej, że czas kłopotu Jakuba (wielki niepokój, o którym niektórzy katoliccy naukowcy mówią, że zaczyna się wyborem Piotra Rzymianina), rozpocznie się zgodnie z dawnym tekstem w roku 2012, kiedy “królowie ziemi” zbiorą się w Rzymie, być może podczas papieskiego konklawe, i zginą od ognistych kamieni czy rakiet z nieba.

Proroctwo w ​​Zohar, przekazywane przez Żydów od setek lat różni się od przepowiedni o “ostatnim papieżu”, jest niesamowite w porównaniu z proroctwami katolickimi. Ostatni papież, “Piotr Rzymianin”, którego panowanie kończy się zniszczeniem Rzymu, przejmie władzę w czasie wielkiego niepokoju, a następnie “miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, i straszny i przerażający sędzia będzie sądził swój lud“, ale dr Church wskazał jak ta wizja zniszczenia Rzymu powtarza się w żydowskiej Zohar, choć jedno proroctwo łączy je z przyjściem fałszywego proroka, a drugie, antychrysta:

Ta starożytna rabiniczna rozprawa twierdzi, że Rzym zostanie zniszczony w żydowskim roku kalendarzowym 5773, co w naszym kalendarzu zaczyna się od nowiu we wrześniu 2012 roku i kończy rok później:

 

“W roku siedemdziesiąt trzy [2012 / 2013] królowie świata zbiorą się w wielkim mieście Rzymie, a Święty będzie obsypywał ich ogniem i gradem i kamieniami meteorytowymi, dopóki wszyscy nie zostaną zniszczeni, z wyjątkiem tych, którzy jeszcze tam nie przybyli”.

Czy sugeruje on zniszczenie Tajemnicy Babilonu? Zauważa, że nie wszyscy królowie zostaną zniszczeni. O tych pozostałych, mówi: “Oni od nowa rozpoczną inne wojny. Od tego czasu Mesjasz zacznie się ujawniać, a wokół niego zgromadzi się wiele narodów i wielu gospodarzy z najdalszych krańców ziemi”. i[i]

Tak więc fałszywy mesjasz (antychryst) jest przewidywany w 700-letnim proroctwie żydowskim, że pojawi się w 2012 roku. Podobnie, 900-letnie Proroctwo o papieżach wygląda tak, jakby się rozwijało równolegle w taki sposób, żeby mieć Piotra Rzymianina w 2012 roku. Do tego możemy dodać wiele innych dziwnych zwracających na siebie uwagę wydarzeń z całej historii, które także 2012 przypisały apokaliptyczne znaczenie, w tym: 

Kalendarz Majów kończy się na 2012 roku powrotem ich latającego boga-smoka Kulkulkana.

Kalendarz Azteków kończy się na roku 2012 powrotem ich latającego boga-smoka Quetzalcoatl.

Kalendarz Indian Cherokee kończy się na roku 2012 powrotem ich latającego boga-grzechotnika. W “Przepowiedniach grzechotnika Cherokee”, znanych również jako “Proroctwo Chickamaugan” lub “Cherokee proroctwo gwiezdnych konstelacji”, są części serii apokaliptycznych proroctw członków plemienia Cherokee w latach 1811-1812. Podobnie jak Majów, kalendarz Cherokee kończy się tajemniczo w roku 2012, kiedy zjawiska astronomiczne związane z Jowiszem, Wenus, Orionem i Plejadami spowodują “obudzenie sił” systemów gwiezdnych.

Zgodnie ze starożytnymi inskrypcjami Majów, w 2012 roku powróci także podziemny bóg Majów – Bolon Yokte Ku.

Hinduski kalendarz Kali Yuga kończy się na roku 2012 końcem wieku “męskiego demona”.

Według książki Apollyon Rising 201, proroctwo Cumaean Sibylo wielkiej pieczęci USA (novus ordo seclorum) wskazuje naprzyjście antychrysta w 2012 roku. (więcej poniżej)

      Ponad 200 lat temu, lider pierwszego Wielkiego Przebudzenia w Ameryce, Jonathan Edwards, powiązał przyjście antychrysta i  wielkiego niepokoju z okresem w latach 2012 i 2016.

W roku 1878, 150 lat później, pastor William J Reid zrobił to samo, pisząc w “Lectures on the Revelation” [Wykłady o Apokalipsie] w odniesieniu do systemu papieskiego: “. . . jesteśmy gotowi by odpowiedzieć na to pytanie: kiedy skończy się system papieski? [On] zostanie zniszczony w roku 2012“. i[ii]

Ciekawy jest również Projekt Bot Web, opracowany pod koniec lat 1990 do śledzenia i tworzenia prognoz giełdowych. Technologia ta jest wszędzie w internecie, podobnie jak robi wyszukiwarka, szukając słów kluczowych i śledząc “rozmowy”, aby dopasować się do “zbiorowej nieświadomości” globalnej wspólnoty dla punktów krytycznych dotyczących przeszłości, obecnych i przyszłych wzorców zakupowych. W 2001 roku operatorzy zaczęli zauważać coś co wyglądało na więcej niż zbieg okoliczności, i że “bot” zaczął sam myśleć, dokładnie przewidując więcej niż tylko prognozy giełdowe, łącznie z czerwcem 2001 roku, kiedy program prognozował, że cały świat odczuje zmieniające życie wydarzenie i wystąpi ono za 60 czy 90 dni. W dniu 11 września 2001 roku zapadły się bliźniacze wieże World Trade Center. Web.Bot również przewidział w 2001 roku atak wąglika w Waszyngtonie, trzęsienie ziemi, które wyprodukowało 26 grudnia 2004 roku, tsunami, huragan Katrina, i inne. Bot Web teraz zapowiedział globalne spustoszenie na późny grudzień 2012 roku.  

W 2008 roku, Henry Kissinger przewidział pojawienie się NWO za cztery lata – 2012.  

W 2012 roku USA wybiera prezydenta.

W 2012 roku ONZ dostaje nowe kierownictwo.

I w 2012 roku ma się pokazać Piotr Rzymianin na ostatnim konklawe.

Powtarzalność 2012 i 2016: znaczenie prorocze czy okultystyczne?

Odnośnie wczesnych amerykańskich pisarzy jak Jonathan Edwards i pastor William J Reid wyznających pomillenijny pogląd, że najbardziej prawdopodobnym czasem dla panowania antychrysta było 1260 lat po 756 AD (przyznanie doczesnej władzy papieżowi), wydaje się rozsądne żeby zauważyć, iż 1260 + 756 = 2016 i mieści się w zakresie 3,5 lat od czerwca 2012 roku.

 

Książka Apollyon Raising 2012 podaje dużo więcej szczegółów dotyczących okultystycznego znaczenia tych dat, niż możemy przedstawić w tej serii, ale lata 2012 i 2016 pojawiają się przy licznych okazjach w związku z proroctwem masońskim o przyjściu Hirama / Ozyrysa / Apollo związanym z datą 2016 i przedstawiającym “środek tygodnia” okresu “wielkiego niepokoju” (zob. Daniel 9:27; Ap 11-13), kiedy to  Apollo (antychryst) przedstawi się jako Bóg i ustawi “paskudztwo” w świątyni w Jerozolimie. Według tego scenariusza, rok 2012 przedstawia początek okresu wielkiego niepokoju, 3.5 roku przed połową roku 2016.

To że rok 2012 może oznaczać początek okresu wielkiego niepokoju, nie tylko zgadza się z proroctwem biblijnym, skoro występuje “w środku tygodnia” – 3,5 roku przed okresem wielkiego niepokoju – kiedy antychryst intronizuje się na Boga w świątyni, to zgadzałoby się dobrze także z proroctwami masońskimi i Wielkiej Pieczęci (zob. Apollyon Rising 2012) przewidującymi powrót Wielkiego Architekta i Hirama Abiff (Apollo / Ozyrys / Nimrod), który wchodzi do skończonej świątyni jako bóg, w tym przypadku w połowie 2016 roku, co jest 3,5 roku po 2012.

Należy zauważyć także, że 21 czerwca 2016 roku, to dokładnie 3,5 roku od końca kalendarza Majów, 21 grudnia 2012 roku, a 21 czerwiec oznacza letnie przesilenie na półkuli północnej i zimowe na południowej, kiedy linia wierzchołka powstaje między Bliźniętami i Rakiem, znakami do których odnosił się celebrowany mason David Ovason, jako mający głębokie znaczenie astrologiczne dla założenia i tajnego przeznaczenia Ameryki.

Ważne jest też by zauważyć, że zgodnie z Danielem rozdział 9,  naukowcy twierdzą, że okres nie dłuższy niż 70 lat (biblijne pokolenie) upłynie między reformacją Izraela jako narodu i powrotem Jezusa Chrystusa. Kiedy do roku 1948, roku uznania Izraela przez ONZ jako niezależne państwo, dodamy 70, dostajemy rok 2018. Czy to oznacza, że rok 2019, dokładnie 7 lat po 2012, będzie rokiem powrotu Jezusa Chrystusa z niebiańskimi wojskami by ustanowić Jego władzę na ziemi?

Muzułmańscy uczeni także patrzą na ten czas jako ważny pod względem proroczym. Autor The Day of Wrath [Dzień gniewu], Safar Ibn`Abd Al-Rahman Al-Hawali, pisze na www.IslamicAwakening.com:

Gdy Daniel wymienił okres między jego cierpieniem i ulgą, między erą udręki i erą błogosławieństwa, myślał o 45 latach! Widzieliśmy już, że wymieniony przez niego czas ustanowienia abominacji spustoszenia jak w roku 1967, czyli to co w rzeczywistości nastąpiło. Dlatego też początek końca będzie 1967 + 45 = 2012.

Kolejnym niezwykłym połączeniem między tymi datami jest to, jak sami Majowie uznawali bezpośredni związek między liczbą 13 i latami 1776 i 2012 w cyklach i ilustracjach w sposób jaki naukowiec, Richard N Luxton porównał z proroctwami “chrześcijańskiego Sądu Ostatecznego”. Przełożył i skomentował The Book of Chumayel: The Counsel Book of the Yucatec Maya 1539–1638, i odnotował o katun 13 Ahau:

Towarzyszące ilustracjom daty zbliżają się do prawdziwych liczb. Katun 13 Ahau zakończył się w 1539 roku i rozpoczął  Spisem Kolonialnym w 1776 roku. . . Tradycyjny temat porozumienia jako koniec wschodniego cyklu katun w 13 Ahau jest wymieszany tu z elementami chrześcijańskiego Sądu Ostatecznego. Nie wiadomo czy ten paradygmat miał oznaczać koniec Długiego Spisu w 2012 . i[iii]

Ceremonie religijne i proroctwa towarzyszące katunom Majów, i połączenie ich przez Luxtona z “chrześcijańskim Sądem Ostatecznym” i trzynastu katunami (katun wynosi około 19,7 lat) między 1776 i 2012, pochodzą z przepowiedniami proroka Majów – Chilam Balam. Spisane około roku 1595, proroczy Chilam Balam lub szaman “jaguar”, powiedział, że na końcu tego okresu będzie sąd Boży w postaci społecznego upadku, epidemii, zarazy i głodu. Ten sam okres zobaczy przyjście dwóch wielkich proroków, jednego po drugim, zgodnie z przepowiednią Majów. Czy to jest fałszywy prorok (Petrus Romanus) torujący drogę dla antychrysta?

 

Nie jest przypadkiem, że daty początku i końca ostatnich 13 katuns w kalendarzu Majów Mezoamerykańskiego Długiego Spisu znajdują odzwierciedlenie w 13 stopniach piramidy Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych. To, że stopnie piramidy miały na celu przekazanie jednostki czasu, było tajemnicą poliszynela od wielu lat. Choć nie był pewien, co z tym zrobić, Paul Foster Case napisał wiele lat temu, że:

Skoro data 1776 umieszczona jest na dolnej warstwie piramidy, i skoro liczba 13 była tak ważna w symbolice Pieczęci, nie jest nierozsądne by założyć, że 13 warstw piramidy mogą przedstawiać 13 okresów. i[iv]

John Kehne dokonał jeszcze bardziej intrygującej obserwacji, bezpośrednio łączącej datę na płycie Wielkiej Pieczęci, 1776, z końcową datą Majów, 2012:

Ta Pieczęć przedstawia trzynaście stopni piramidy z 1776 roku w cyfrach rzymskich. . . [rok] 1776 był nie tylko rokiem podpisania Deklaracji Niepodległości, ale był również szczególnym rokiem w kalendarzu Majów. Podobnie jak w ostatnim katun w Wielkim Cyklu “Katun 2012”, pierwszy katun w cyklu 13 był “katun 1776”. W rzeczywistości, katun skończył się 33 dni przed jej podpisaniem. Tak więc rok 1776 jest dolnym poziomem piramidy, gdzie data jest rzeczywiście napisana – więc wierzchołkiem piramidy jest rok 2012. i[v]

 

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE