Petrus Romanus. The Last Pope Is Here Cz.12/15

PIOTR RZYMIANIN: Ostatni papież jest tutaj

Część 12 – Pęka fundament, pokazują się czarne konie

Biorąc pod uwagę to co udokumentowaliśmy w kilku ostatnich wpisach, można mieć pewność, że Bertone jest odpowiedni do spełnienia roli Piotra Rzymianina z końca czasów. Ale im głębiej wchodzimy w rok 2012, w fundamentach jego zamku z piasku nagle pokazują się pęknięcia, i nie każdy w Kurii, łącznie z papieżem Benedyktem XVI, tak ochoczo go poprze, jak było wcześniej.

Z osłabianiem się zdrowia Benedykta XVI, rekiny czują zapach krwi i mnożą się zarzuty o niegospodarności ze strony rywalizujących ze sobą frakcji w Kościele, które są bardziej niż szczęśliwe, żeby wykorzystać okazję do rzucania oszczerstw na Bertone, żeby wzmocnić swoją pozycję w Kolegium Kardynalskim. To może dotyczyć abp Vigano, którego osobiste listy do papieża i kardynała Bertone w sprawie mianowania go na nuncjusza, zostały częściowo pokazane w programie informacyjnym włoskiej telewizji w styczniu 2012 roku. Listy, potwierdzone przez Watykan jako autentyczne, ujawniły złe relacje między nim a Bertone, polityczną przepychankę i układy finansowe, łącznie z zarzutami “korupcji, nepotyzmu i protekcji związanych z przyznawaniem kontraktów wykonawcom po wyśrubowanych cenach”. i[i]

W jednym z listów do kardynała Bertone z dnia 27 marca 2011 roku (osiem dni przed listem do papieża Benedykta), skarżył się na Bertone za usunięcie go ze stanowiska i “złamanie obietnicy, że arcybiskup zastąpi ówczesnego przewodniczącego komisji, kardynała Giovanni Lajolo, po jego przejściu na emeryturę. Jak mówi list, kardynał Bertone wspominał o nieokreślonym ‘napięciu’ w komisji, żeby wyjaśnić mianowanie arcybiskupa Vigano, ale [Vigano] zasugerował, że niedawny włoski artykuł w gazecie krytykujący arcybiskupa [Bertone], że jest niekompetentny, przyczynił się do tej decyzji. i[ii]

Większość watykańskich źródeł zgadza się, że wewnętrzna kampania z udziałem makiawelicznej manipulacji i zagrywki, co Phillip Pullella dla Reuters nazwał “rodzajem ‘buntu monsignorów‘” i[iii], rozgrywa się za kulisami przeciwko prawej ręce papieża, sekretarzowi stanu kardynałowi Tarcisio Bertone. Te same źródła mówią, że “rebelianci mają milczące poparcie byłego sekretarza stanu, kardynała Angelo Sodano, wpływowego maklera władzy i weterana dyplomacji, który przez 15 lat służył pod koniec rządów papieżowi Janowi Pawłowi II”. ii[iv] Jeśli Sodano naprawdę stoi za kampanią podważania papieskich możliwości Bertone, to wzrastają podejrzenia, że coś może być między spiskowcami ukrywającymi Fatimę – Ratzingerem, Bertone i Sodano, jak czytelnik może przypomnieć sobie opinię Antonio Socci, że kiedy Jan Paweł II postanowił ujawnić Trzecią Tajemnicę Fatimską, w Watykanie wybuchła walka o władzę, gdy przyszły papież Benedykt XVI (Ratzinger) chciał ujawnić ją w całości, to kardynał Sodano, ówczesny watykański sekretarz stanu, sprzeciwił się tej idei.

 

Niezależnie od tego jak sprawa wygląda, 26 stycznia 2012 roku nagłówek w The New York Times powiedział wszystko: “Transfer of Vatican Official Who Exposed Corruption Hints at Power Struggle” [Przeniesienie urzędnika watykańskiego, który ujawnił korupcję w walce o władzę] i[v] i potwierdził fakt, że podobnie jak w amerykańskiej polityce prezydenckiej, dzisiejsza wschodząca gwiazda w Watykanie może szybko zostać zgnieciona przez walec ambitnych i zmotywowanych osób, jeśli nie zachowuje się tak przebiegle, jak rywale.

 

Nagle pokazują się jeszcze inne podejrzane ruchy w Rzymie, które wydają się potwierdzać, że rozgrywka trwa nadal. Obejmuje to pośpieszne mianowanie przez papieża Benedykta XVI 11 stycznia 2012 roku, innego Włocha, abp Lorenzo Baldisseri, na nowego sekretarza Kongregacji ds. Biskupów (oddział Kurii Rzymskiej, która nadzoruje wybór nowych biskupów). Baldisseri intryguje, ponieważ głównym konsekratorem podczas jego święceń w 1963 roku był poprzednik Bertone i wspólnik w fatimskim oszustwie, kardynał Angelo Sodano. I ordynacja Baldisseri do kapłaństwa odbyła się  29 czerwca 1963 roku, osiem (8) dni po wyborze na papieża Giovanni Montiniego (Paweł VI).

To jest interesujące na kilku szczeblach. Pierwszy, liczba osiem (8) łączy się z przeznaczeniem, boskością, okultystycznymi rytuałami płodności, zmartwychwstaniem i inkarnacją Jezusa (888), o czym wie każdy biskup Rzymu. Ale jeszcze ważniejsza jest dokładna data święceń Baldisseri – 29 czerwca 1963 roku – dzień w którym, jak przysiągł Malachi, w rzymsko-katolickiej cytadeli miała miejsce “intronizacja upadłego archanioła Lucyfera”. Ten rituale, jak nazwał go Malachi, miał dwa główne cele: 1) intronizację Lucyfera na prawdziwego księcia Rzymu; i 2) zapewnienie magicznej absorpcji i wcielenia  tego niematerialnego ducha w kapłana, który później zostanie Piotrem Rzymianinem.

W książce Windswept House [Dom smagany wiatrem], Malachi napisał:

Intronizacja upadłego archanioła Lucyfera odbyła się w cytadeli Kościoła Katolickiego 29 czerwca 1963 roku; w “odpowiednim czasie” dla spełnienia się historycznej przepowiedni. Główni aktorzy tej ceremonii doskonale wiedzieli, że tradycja satanistyczna już dawno przepowiedziała, że czas księcia nadejdzie w chwili, gdy papież przybierze imię apostoła Pawła [papież Paweł VI]. Ten warunek – znak, że nadszedł właściwy czas – został spełniony dokładnie osiem dni przed wyborem najnowszego następcy św. Piotra. i[vi]

Dużym problemem dla Baldisseri jest to, że jeszcze nie jest kandydatem, więc jego rola może być przypadkowa, lub był kolaborantem dla kariery, bo tajemnica konklawe w 1963 roku, rozpoczętego 19 czerwca, ai zakończonego 21 lipca wyborem papieża Pawła VI, jest całkowicie nieznana opinii publicznej, ale Malachi Martin najodważniej podjął się jej wyjaśnienia. W kręgach śledczych nazywa się ona “The Siri Thesis” [Teoria Siri], i obejmuje szeptane dowody na to, że kardynał Giuseppe Siri z Genui faktycznie otrzymał większość głosów na obu konklawe – w roku 1958 i 1953, ale ze względu na tajemnicze naciski (prawdopodobnie ze strony masonerii), odmówił sprawowania urzędu papieża.

Zapytany o to 20 lat później, czy początkowo został wybrany na papieża w obu konklawe, Siri odpowiedział: “jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy. Ta tajemnica jest straszna. Nie moge nic powiedzieć”. i[vii] Ale Malachi Martin nie milczał. Stwierdził, że był naocznym świadkiem konklawe w 1963 roku, i w książce The Keys of This Blood [Klucze królestwa] powiedział, że faktycznie Siri wybrano na papieża w obu konklawe, w 1958 i 1963 roku, ale ten wybór “unieważniono” z powodu “ingerencji” ze strony “emisariusza organizacji międzynarodowej” (masonerii). ii[viii] Biorąc pod uwagę to, że nasza książka (dostępna w kwietniu 2012 roku), Piotr Rzymianin. . . opiera się częściowo na proroctwie przypisywanym św. Malachiaszowi, zwanym “Proroctwo o papieżach”, pokażemy także jak w 1958 roku, tak mocno wierzono w nieuchronność wyboru Siri, że we Włoszech “proroctwo św. Malachiasza, opisujące następcę Piusa  jako ‘pasterza i żeglarza’ [nr 107 w Proroctwie o papieżach] (Pastor et Nauta), powszechnie przypisywano znakomitemu arcybiskupowi Genui [Siri]. To nadmorskie miasto było jego domem przez całe życie, gdzie urodził się jako syn dokera. Był to najważniejszy port morski w kraju, i miejsce urodzenia Krzysztofa Kolumba. Genueński dziennik napisał: ‘Nikt lepiej niż Siri nie może symbolizować tego motto: on jest proboszczem najwyższych cnót, kapitanem statku, urodził się i wychował na morzu'”. i[ix]

A zatem, w jaki sposób, i w jakim celu anulowano wybór Siri i całkowicie ukryto? Dr William G von Peters tak to wyjaśnia w Teorii Siri:

Obecnie większość katolików po prostu nie może pojąć dlaczego, czy jak mogło się udać popełnienie takiego przestępstwa, niemal nie wykrytego przez zewnętrzny świat,  z udziałem książąt Kościoła wysokiego szczebla, w okresie jednego pokolenia, jak mówi Teoria Siri. Z pewnością tak dawno zorganizowany spisek przekraczałby możliwości nawet najgorszych osób. Ale 130 lat temu wyjaśnił to papież Pius IX: “Jeśli weźmie się pod uwagę ogromny rozwój, jaki osiągnęły tajne stowarzyszenia; długość czasu w jakim trwały w swoim zapale; ich wściekłą agresywność; nieustępliwość, z jaką jej członkowie trzymają się stowarzyszenia i wyznawania fałszywych zasad; wytrwałość we wzajemnej współpracy z tak wielu różnymi typami osób promujących zło; trudno zaprzeczyć, żeby głównym architektem [bóg masonerii] tych stowarzyszeń (widząc, że przyczyna musi być proporcjonalna do skutku) mógł być ktoś inny niż ten, który w świętych pismach jest stylizowany na księcia świata; i że sam szatan, nawet przez swoją fizyczną współpracę, kieruje i inspiruje przynajmniej przywódców tych organów fizycznie współpracujących z nimi“. i[x]

Dalsze spekulacje na temat masońskiego spisku, pierwotnie wyrażone w Alta Vendita, wydają się być związane z tym co działo się na konklawe w latach 1958 i 1963, ponieważ na tych tajnych spotkaniach “wybierano” papieży, których potwierdzi II Sobór Watykański i jego niczym Vendita heretyckie dekrety. Oczywiście moglibyśmy przytoczyć raz jeszcze mnóstwo Ojców Kościoła, objawień maryjnych i jasnowidzów katolickich na przestrzeni dziejów, który przewidzieli te wydarzenia jako zagrywkę przed przybyciem Piotra Rzymianina.

 

Nawet św. Franciszek z Asyżu – jeden z najbardziej szanowanych postaci w historii – na krótko przed śmiercią zebrał swoich wiernych i zaprorokował: “W czasie tego utrapienia, człowiek nie wybrany sposobem kanonicznym, zostanie wyniesiony na pontyfikat, który swoim oszustwem będzie dążył do sprowadzenia wielu do błędu i śmierci. . . Niektórzy kaznodzieje przemilczą prawdę, a inni zdepczą ją i jej zaprzeczą. . . bo w tych dniach Jezus Chrystus wyśle im nie prawdziwego pasterza, lecz niszczyciela“. i[xi]

 

Kiedy teraz przygotowujemy się do wysłania naszego śledztwa – Piotr Rzymianin. . . do drukarni, Watykan wkracza w złotą rocznicę II Soboru, idealny czas, jak powiedzieliby iluminaci, żeby zainstalować Piotra Rzymianina i wymierzyć zemstę. A nieprzyjemna rzeczywistość jest taka, że konflikt w kwestii kto zostanie Piotrem Rzymianinem, gotuje się w tej chwili pod powierzchnią Rzymu, w większości nieznany opinii publicznej, ale przewidziany przez katolickich mistyków takich jak o. Herman Bernard Kramer (wspomniany w poprzednim wpisie) w pracy The Book of Destiny [Księga przeznaczenia]. Przypomnijmy czytelnikowi o jego strasznej przepowiedni i dziwnej interpretacji rozdziału 12 Apokalipsy, dotyczącej “wielkiego cudu” wspomnianego w pierwszym wersecie. Proroctwo o. Kramera:

 

Na niebie jest “znak” kobiety z dzieckiem płaczącej z bólu i cierpienia rodzenia. W tym bólu rodzenia, ona rodzi pewną określoną “osobę”, która ma RZĄDZIĆ Kościołem żelazną laską (w. 5). Następnie wskazuje na konflikt jaki toczy się wewnątrz Kościoła, by wybrać jednego, który miał “rządzić wszystkimi narodami” w sposób jasno określony. Według tekstu jest to niewątpliwie WYBÓR PAPIEŻA, bo tylko Chrystus i jego wikariusz mają boskie prawo do sprawowania władzy nad WSZYSTKIMI NARODAMI. . . Ale w tym czasie wielkie potęgi mogą przyjąć groźną postawę, by utrudniać wybór logicznego i oczekiwanego kandydata, poprzez groźby ogólnej apostazji, zabójstwa albo pozbawienia wolności tego kandydata, jeśli zostanie wybrany”. i[xii]

 

Choć nie zgadzamy się z interpretacją Apokalipsy Kramera, to pomysł, że ta specjalna “osoba” urodziła się i obecnie jest w odpowiednim wieku do spełnienia Proroctw św. Malachiasza o papieżach i wyprodukowania człowieka grzechu, nie budzi żadnych wątpliwości. Obawa Kramera, że “wielkie potęgi mogą przyjąć groźną postawę, żeby utrudniać wybór logicznego i oczekiwanego kandydata”, także pokazują sentyment innych księży, byłych i obecnych, w tym kardynała arcybiskupa Paolo Romeo, przywódcy katolików na Sycylii, który był na pierwszych stronach gazet 10 lutego 2012 roku, kiedy włoski dziennik Il Fatto Quotidiano (który słynie z ekskluzywnych wiadomości) opublikował fragmenty tajnego komunikatu z udziałem kardynała i zbrodniczym spisku w celu zabicia papieża Benedykta XVI przed końcem 2012 roku. i[xiii]

 

Najwyraźniej w środku Mordkomplott (kontrakt na zabicie papieża) są polityczne machinacje w Rzymie z udziałem watykańskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, którego rosnąca żądza władzy Benedykta doszła do etapu nienawiści, jak mówi ujawniony dokument, i inny Włoch teraz faworyzowany jako następca przez Benedykta, kardynał Angelo Scola, obecnie arcybiskup Mediolanu. Kontrakt na papieża i przewidywania kardynała Paola, które rzekomo przekazał w tajemnicy swoim włoskim i chińskim partnerom biznesowym w Pekinie, a dotyczące Benedykta, że nie przeżyje końca 2012 roku, a którym najwyraźniej uwierzono na tyle poważne, że ktoś ze słuchaczy Paola “podejrzewał, że on sam był zaangażowany w konkretny spisek zamachu na papieża Benedykta XVI. Przynajmniej jeden z obecnych doniósł o słowach kardynała do Rzymu, i specjalny raport na temat incydentu, zebrany przez kardynała Darío Castrillon Hoyos, i napisany w języku niemieckim jako próba powstrzymania go przed ujawnieniem – został przedstawiony papieżowi w dniu 30 grudnia ubiegłego roku”. i[xiv]

To czy zagrożenie wyszeptane przez Paola było rzeczywiście sformułowane, i czy się spełni, raport ilustruje jeszcze raz, kiedy trwają wysiłki podejmowane ze strony przynajmniej niektórych członków Kolegium Kardynalskiego, żeby manipulować wydarzeniami tak, by ustawić się na kandydatów na Piotra Rzymianina. Oprócz Francisa Arinze, Tarcisio Bertone, Petera Turksona i Angelo Scola, do pozostałych nominatów na ostatniego papieża należą: kardynał Gianfranco Ravasi, Leonardo Sandri, Ennio Anonelli, Jean-Louis Tauran, Christoph Schönborn, Marc Quellet, oraz bardzo nieprawdopodobny choć popularny Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku.

Mając to na uwadze, jedną myślą którą każdy z tych papieskich pretendentów może chcieć rozważyć jest to, jak wielu katolików uważa, że XVI-wieczny widzący Nostradamus był faktycznie autorem Proroctwa o papieżach. Jeśli tak jest, to punkt wskazany przez National Catholic Reporter wcześniej w tej serii, a dotyczący popularnego kardynała z Afryki Zachodniej, Peter Turksona, że jest “młody” w kategoriach wybieralności w wieku 63 lat może powrócić. Kandydat – “ciemny koń” – Turkson i jego pomysły na jedną władzę finansową i polityczną mieszczącą się w ONZ – może stać się niezwykłym i nieoczekiwanym spełnieniem zarówno Proroctwa o papieżach, jak i przewidywania Nostradamusa o  “młodym czarnym papieżu” końca czasu, który przejmuje kontrolę nad rzymską hierarchią z pomocą spiskowców w czasach ciemności i wojny. W Czterowierszu 6.25 Nostradamus napisał:

Przez Mars niekorzystny [czas wojny] będzie monarchia
Wielkiego rybaka [papież] w tarapatach zgubnych
Młody czarny czerwony [młody czarny kardynał] przejmie hierarchię
Drapieżniki działające w mglisty dzień.

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE