Petrus Romanus. The Last Pope Is Here Cz.09/15

 

PIOTR  RZYMIANIN: Ostatni papież jest tutaj

 

część 9 – Kardynale Bertone: kto z nas celowo kłamie?

 

W jego nietypowo wybuchowej reakcji do kardynała Bertone – Szanowny kardynale Bertone: kto z nas celowo kłamie? – najpierw odkrywamy, jak po znacznym czasie i dochodzeniu Antonio Socci stwierdził, że Watykan ukrył ważną część objawienia w Fatimie podczas słynnej konferencji prasowej i ujawnieniu “Orędzia z Fatimy,” 26 czerwca 2000 roku.

 

 

 

We wstępie do swojej książki Socci opisuje jak początkowo naprawdę wierzył w oficjalną wersję objawienia fatimskiego, przygotowaną wtedy przez kard. Ratzingera (obecny papież Benedykt XVI) i biskupa Tarcisio Bertone (być może następny i ostatni papież), która, jak mówiono, stanowi ostatnią Trzecią Tajemnicę. I wtedy Socci natknął się na artykuł włoskiego dziennikarza, Vittorio Messori, zatytułowany The Fatima Secret, the Cell of Sister Lucy Has Been Sealed [Tajemnica Fatimska, cela siostry Łucji zamknięta], oraz serię pytań rzucających podejrzenia na autoryzowaną publikację watykańską, na które Socci nie znał odpowiedzi.

Dlaczego, zastanawiał się, Messori, którego Socci uważa za “wielkiego dziennikarza, bardzo precyzyjnego. . . najczęściej tłumaczonego felietonistę katolickiego na świecie” [i], chce się przeciwstawić oficjalnej wersji Kościoła Trzeciej Tajemnicy bez uzasadnionej przyczyny. Niedługo po tym, Socci natknął się na drugą podobną tezę opublikowaną we Włoszech przez młodego i ostrożnego pisarza Solideo Paolini, która przekonała Socci, by zaczął własne śledztwo, koncentrując się na najważniejszym pytaniu ze wszystkich –  czy część ręcznie napisanego przez Łucję dokumentu, który zawierał główne słowa “Najświętszej Matki Dziewicy” dotyczące sytuacji końca czasów w Rzymie, ukrywano przed oczami opinii  publicznej przez Watykan z powodu jego potencjalnie wybuchowej treści?

Podejrzenia Socci tylko wzrosły, kiedy poprosił o wywiad (na długo przed napisaniem książki The Fourth Secret of Fatima [Czwarta tajemnica fatimska], który później rzucił wątpliwości na oficjalną wersję rzymską) z kard. Bertone, który, razem z Josephem Ratzingerem, napisał watykański dokument z 26 czerwca 2000 roku, który rzekomo ujawniał końcową część “objawień fatimskich”. i[ii]

“Pytałem wielu wpływowych autorytetów wewnątrz Kurii, jak kardynała Bertone, obecnego sekretarza stanu w Watykanie, który odegrał kluczową rolę w publikacji Tajemnicy w 2000 roku”, mówi Socci. “Kardynał, który faktycznie nagrodził mnie swoją osobistą uwagą, bo poprosił mnie o poprowadzenie konferencji w jego byłej diecezji Genui, a [teraz] nie uznał za konieczne [nawet] odpowiedzieć na moją prośbę o wywiad. Miał prawo wyboru, oczywiście, ale to tylko zwiększyło obawy o istnienie kłopotliwych pytań, a przede wszystkim, że jest coś (wyjątkowo ważne), co musi być ukrywane”. i[iii]

Chociaż nie spodziewał się rozwiązać tej kolosalnej zagadki, w końcu Socci był przekonany, że faktycznie istniały dwa zestawy Tajemnicy Fatimskiej: jedna, którą przekazano opinii publicznej, i druga, którą z nieznanych jeszcze powodów, Watykan zakopał.

Na początku tego możliwego spisku, był opis Trzeciej Tajemnicy, podany przez kardynała Angelo Sodano, pięć tygodni przed dostarczeniem jej do Rzymu 26 czerwca 2000 roku. Komentarze Sodano pokazały się podczas dokonywanej przez papieża Jana Pawła II beatyfikacji Hiacynty i Franciszka w Fatimie, kiedy zaskoczył wielu swoim przemówieniem, mówiąc, że wizja “biskupa odzianego w biel”, który z wielkim wysiłkiem przechodzi obok zwłok biskupów, księży i licznych osób świeckich, i jest  “najwyraźniej martwy”, kiedy upada na ziemię w ogniu strzałów. ii[v]

Używając określenia “najwyraźniej martwy”, kardynał Sedano zasugerował, że wizja fatimska została spełniona w 1981 roku poprzez próbę zamachu na Jana Pawła II. “Wydawało się widoczne dla Jego Świątobliwości, że była to ‘matczyna dłoń, która kierowała ścieżką pocisku’, pozwalając ‘umierającemu papieżowi’ zatrzymać się ‘na progu śmierci'”. i[v]

Chociaż tego dnia niektórzy nagrodzili oklaskami prezentację Sodano, inni zobaczyli w tym, i w nim, uzgodnione tuszowanie, skoro między proroctwem Fatimy i rzekomym spełnieniem go w 1981 roku występowały istotne różnice. Washington Post z zadowoleniem wskazał na te rażące sprzeczności 1 lipca 2000 roku, kiedy pod uszczypliwym nagłówkiem Third Secret Spurs More Questions: Fatima Interpretation Departs from Vision [Trzecia Tajemnica wywołuje więcej pytań: interpretacja Fatimy oddala się od objawienia], dziennik napisał:

13 maja, kardynał Sodano, wysoki urzędnik watykański, ogłosił ujawnienie starannie strzeżonej tajemnicy,. Powiedział, że Trzecia Tajemnica Fatimska przepowiedziała nie koniec świata, jak niektórzy spekulowali, lecz wydarzenia z 13 maja 1981 roku, strzały do papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra.

Sodano powiedział, że rękopis. . . mówi o “biskupie odzianym w biel”, który, przechodząc obok zwłok męczenników, “upada na ziemię, najwyraźniej martwy, w ogniu strzałów”.

Ale ujawniony w poniedziałek (26 czerwca) tekst, nie zostawia żadnych wątpliwości o losie biskupa, mówiąc, że “został zabity przez grupę żołnierzy, którzy strzelali do niego pociskami i strzałami”. Z papieżem giną także wszyscy: biskupi, księża, mnisi, zakonnice i świeccy. Jan Paweł przeżył strzały z rąk jednego rewolwerowca, Mehmeta Ali Agca, i nikt w tłumie nie został ranny w ataku. i[vi]

Inne fakty, których nie wykazał Washington Post, to w jaki sposób, zgodnie z przepowiednią, papież zostaje zabity w “na wpół zrujnowanym mieście”, wchodząc na szczyt góry i klękając u stóp krzyża. Jan Paweł jechał papieskim autem przez Plac św. Piotra, nie szedł pieszo, nie było wysokiej góry czy klękania pod krzyżem, a miasto nie było wpół zrujnowane. I jest sprzeczne oświadczenie samego kardynała Ratzingera (obecny papież Benedykt XVI) z 1984 roku, które wydał w wywiadzie dla biuletynu Sióstr Paulinek (czasopismo Jesus), opublikowane ponownie rok później w raporcie Ratzingera, zatytułowanym Here is Why the Faith is in Crisis [To dlatego przeżywamy kryzys wiary]. Podczas rozmowy, Ratzinger, który czytał prawdziwą Tajemnicę Fatimską, powiedział, że w wizji były “niebezpieczeństwa zagrażające wierze i życiu chrześcijan, a przez to [życiu] świata”, jak również oznaki końca czasów. i[vii] Ponadto powiedział: “szczegóły zawarte w Trzeciej Tajemnicy odpowiadają temu co ogłoszono w Piśmie i powiedziano wielokrotnie w wielu innych objawieniach Maryjnych”, i że “jeśli to nie zostanie ujawnione opinii publicznej, przynajmniej teraz, to dlatego, żeby zapobiec pomyleniu proroctwa religijnego z pogonią za sensacją”. ii[viii]

Od tego czasu zaniepokojeni katolicy przeciwstawiali to oświadczenie z 1984 roku z niedawnym raportem Ratzingera, i zastanawiali się, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach zmieniły się jego poglądy. Próba zamachu w 1981 roku na Jana Pawła II na pewno nie spełniła opublikowanych części objawień fatimskich, ani nie odpowiadają one “czasom ostatecznym” opisanym w Biblii. I jest jeszcze potwierdzenie najbardziej szanowanych watykańskich uczonych, którzy na podstawie wieloletnich badań przepowiedni fatimskich doszli do wniosku, że chodziło o koniec czasu globalnego kryzysu wiary emanującego z najwyższych szczebli w Rzymie.

Szanowany kardynał Mario Luigi Ciappi (1909-1996) służył jako osobisty teolog pięciu papieżom, łącznie z Janem Pawłem II, i stanowczo stwierdził, że “Trzecia Tajemnica Fatimska przepowiada, oprócz innych rzeczy, że wielka apostazja w Kościele zacznie się na samym szczycie” (podkreślenia moje). i[ix] Kardynał Silvio Oddi w marcu 1990 roku w wywiadzie dla czasopisma Il Sabato w Rzymie dodał: “. . . Trzecia Tajemnica odnosiła się do ciemnych czasów dla Kościoła: poważna konfuzja i sprawiające problemy apostazje w samym katolicyzmie. . . Jeśli uważamy, że przeżyliśmy wielki kryzys od [II Watykańskiego] Soboru, to nie wydaje się, że brakuje znaków, by to proroctwo zostało spełnione”. ii[x] Nawet bardziej imponujący w swoim oświadczeniu był o. Joaquin Alonso, który znał osobiście siostrę Łucję, rozmawiał z nią, przez 16 lat był archiwistą w Fatimie, i który przed śmiercią w 1981 roku oświadczył na temat Trzeciej Tajemnicy:

. . . w tekście są ​​konkretne odniesienia do kryzysu wiary w Kościele i do zaniedbania ze strony samych duszpasterzy [i], wewnętrznej walki w łonie samego Kościoła i poważnych zaniedbań duszpasterskich ze strony wyższej hierarchii. . . staną się straszne rzeczy. Tworzą one treść trzeciej części Tajemnicy. . . [i] tak jak w Tajemnicy z La Salette, na przykład, są bardziej konkretne odniesienia do wewnętrznych walk między katolikami, lub do upadku księży i ​​zakonników. Być może nawet odnosi się do klęsk górnej hierarchii Kościoła. W tej kwestii, nie ma żadnej sprzeczności z innymi wypowiedziami siostry Łucji na ten temat. i[xi]

Być może najbardziej stałym wśród tych, którzy rzeczywiście mieli dostęp do, i przeczytali przekaz fatimski, był jezuita, Malachi Martin, bliski przyjaciel papieża Pawła VI, który pracował w Stolicy Apostolskiej prowadził badania na temat zwojów z Morza Martwego, publikował artykuły w czasopismach o semickiej paleografii, i nauczał aramejskiego, hebrajskiego i Pisma Świętego.

Jako członek watykańskiej Rady Doradczej i osobisty sekretarz szanowanego jezuickiego kardynała, Augustina Bea, Martin miał dostęp do uprzywilejowanych informacji odnoszących się do tajnych spraw kościelnych i światowych, łącznie z Trzecią Tajemnicą Fatimską, co Martin zasugerował opisując części planu wcześniejszego zainstalowania strasznego fałszywego proroka (Piotr Rzymianin) podczas “ostatniego konklawe”. Porównując sprzeczne oświadczenia, z jednej strony kardynała Ratzingera i Malachi Martina, ojca Charlesa Fiore, dobrego przyjaciela zamordowanego księdza Alfreda J. Kunza (szczegóły w mającej ukazać się książce Piotr Rzymianin. . .) , a z drugiej nieżyjącego wybitnego teologa o. Johna Hardona, który powiedział w nagranej rozmowie: “Mamy dwóch różnych kardynałów Ratzingerów, mamy dwa różne przekazy. Ale Malachi Martin pozostał cały czas niezmienny”. i[xii]

Wpis w Wikipedii na temat Trzech tajemnic fatimskich dodaje:

W programie radiowym, słuchacz zadał o. Malachi Martinowi następujące pytanie: “Pewien jezuita powiedział mi więcej o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej wiele lat temu, w Perth. Powiedział między innymi, że ostatni papież będzie pod kontrolą szatana. . . Można prosić o komentarz na ten temat?” O. Martin odpowiedział: “Tak, to wygląda tak, jakby czytali, lub im powiedziano o treści Trzeciej Tajemnicy”. W nagranej rozmowie z Bernardem Janzenem, o. Martinowi zadano następujące pytanie: “Kim są ludzie, którzy tak ciężko pracują by stłumić Fatimę?” O. Martin odpowiedział: “Banda, cała banda katolickich biskupów w Rzymie, należących do szatana. Oni są sługami szatana. I słudzy szatana na zewnątrz Kościoła, w różnych organizacjach; oni chcą zniszczyć katolicyzm i Kościół, i utrzymują go jako czynnik stabilizujący ludzkie sprawy. To sojusz. Brudny sojusz, brudny sojusz. . .” W tym samym wywiadzie o. Martin powiedział także w kwestii Łucji [Łucja z Fatimy], że “Oni (Watykan) opublikowali sfałszowane listy w jej imieniu; oni zmusili ją do powiedzenia rzeczy, których nie chciała powiedzieć. Oni włożyli w jej usta oświadczenia, których nigdy nie wypowiedziała”. i[xiii]

 

           

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE