Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO zaprasza

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO zaprasza na WSPÓLNE, symboliczne SIANIE ekologicznych i tradycyjnych nasion w ramach międzynarodowej akcji pt. ”WSPÓLNIE SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ROLNICTWA WOLNEGO OD GMO”. Towarzyszyć nam będzie muzyka i śpiew. Na koniec przekażemy Ministrowi Rolnictwa tradycyjne nasiona, PETYCJĘ z podpisami i statuetkę. Mamy nadzieję, że po tym wspólnym sianiu Minister NATYCHMIAST wprowadzi zakaz upraw GMO nie czekając na zgodę Komisji Europejskiej. Negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

MIEJSCE: WARSZAWA, przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30

TERMIN: 17.04.2012, godz. 13:30

 

ORGANIZATOR I KONTAKT: Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO Lena Huppert , tel.: 502085840, e-mail: lenahuppert@wp.pl Edyta Jaroszewska-Nowak, tel: 691564993, e-mail: edytaj66@tlen.pl Anna Szmelcer, tel.: 607295055, e-mail: annaszmelcer@wp.pl Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO reprezentuje tysiące obywateli, http://polska-wolna-od-gmo.org/

 

UWAGA!!!

Happening pod Ministerstwem jest częścią europejskiej akcji ‘WSPÓLNIE SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI i EUROPY WOLNEJ OD GMO’; w całej Polsce jest 70 wydarzeń; szczegóły www.siejemyprzyszlosc.info

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W  dniu  MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ – 15 marca 2012 r. – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki podpisał projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ZAKAZU stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. PROJEKT ten jest długo oczekiwanym aktem prawnym, który NIEZWŁOCZNIE powinien wejść w życie, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów. Tymczasem Minister Sawicki rozwiewa nasze nadzieje pisząc:  ”Zakaz…będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej…” Negocjacje z KE, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje (Niemcy, Grecja, Austria, Włochy, Bułgaria, Luksemburg, Francja), które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

 

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” wręczy Panu Ministrowi Sawickiemu statuetkę ”DOSYĆ GADANIA CZAS NA DZIAŁANIA”, tradycyjne ziarna aby mu przypomnieć, że mamy dobre, dostosowane do naszych warunków glebowych  i pogodowych ziarna oraz PETYCJĘ w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. Petycję podpisało ponad 39 tysięcy organizacji i osób prywatnych. TREŚĆ PETYCJI  http://www.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

 

Rząd RP chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami poprzez ustawę o nasiennictwie. DODATKOWO projekt ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: “…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra  właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

 

PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE