Papież i Stolica Apostolska

Papież i Stolica Apostolska

Papieskie orędzie wielkanocne: zmartwychwstała nasza nadzieja!

◊               „Zmartwychwstał Chrystus, moja nadzieja” – te słowa, które sekwencja paschalna wkłada dziś w usta Marii Magdaleny, stały się mottem tegorocznego orędzia wielkanocnego. Benedykt XVI skierował je na zakończenie Mszy rezurekcyjnej, którą sprawował na placu św. Piotra. udzielił też tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi – miastu i światu. W przesłaniu Papież skupił się na doświadczeniu kobiety, która jako pierwsza spotkała zmartwychwstałego Chrystusa.

„Każdy chrześcijanin ponownie przeżywa doświadczenie Marii Magdaleny stwierdził Ojciec Święty. – Jest to doświadczenie zmieniające życie: spotkanie z wyjątkowym Człowiekiem, który pozwala nam doświadczyć pełni Bożego dobra i prawdy, który nas wyzwala, nie w sposób powierzchowny, chwilowy, ale wyzwala radykalnie, uzdrawia i przywraca nam godność. Dlatego Maria Magdalena nazywa Jezusa «moją nadzieją»: bo to On ją odrodził, dał jej nową przyszłość, dobre życie, wolne od zła. «Chrystus moja nadzieja» oznacza, że każde moje pragnienie dobra w Nim znajduje realną możliwość: z Nim mogę ufać, że moje życie będzie dobre i pełne, wieczne, bo to sam Bóg stał się bliskim, aż do przyjęcia naszego człowieczeństwa”.

Benedykt XVI przypomniał, że droga Marii Magdaleny do nadziei wiodła przez ciemność męki i śmierci Chrystusa. Wydawało się wówczas, że zawiodły nadzieje tych, którzy ufali Jezusowi. W rzeczywistości jednak odrodzona w ten sposób wiara okazała się jeszcze mocniejsza, bo zbudowana na paschalnym doświadczeniu: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”. Znaki zmartwychwstania świadczą o zwycięstwie życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, miłosierdzia nad zemstą: „Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty” – mówił Papież, cytując kolejne fragmenty Sekwencji paschalnej.

Ojciec Święty podkreślił, że zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją i pociechą zwłaszcza dla wspólnot chrześcijańskich, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań. W tym kontekście wspomniał też o niektórych punktach zapalnych w dzisiejszym świecie.

„Niech Zmartwychwstały Chrystus da nadzieję Bliskiemu Wschodowi, aby wszystkie grupy etniczne, kulturowe i religijne tego regionu współpracowały dla dobra wspólnego i poszanowania praw człowieka – mówił Benedykt XVI. – Zwłaszcza w Syrii, niech nie będzie przelewu krwi i niech zostanie bezzwłocznie podjęta droga poszanowania, dialogu i pojednania, jak tego również pragnie wspólnota międzynarodowa. Niech liczni uchodźcy pochodzący z tego kraju i potrzebujący pomocy humanitarnej znajdą przyjęcie i solidarność, które mogą łagodzić ich bolesne cierpienia. Niech paschalne zwycięstwo zachęci naród iracki, by nie szczędził wysiłków na drodze do stabilności i rozwoju. Niech w Ziemi Świętej, Izraelczycy i Palestyńczycy odważnie wznowią proces pokojowy”.

Kolejnym regionem świata, na który Papież zwrócił w swym orędziu szczególną uwagę, była Afryka:

„Niech Pan zwycięzca nad złem i śmiercią wspiera wspólnoty chrześcijańskie kontynentu afrykańskiego, obdarzy je nadzieją, by stawiały czoło trudnościom, uczyni je wprowadzającymi pokój i twórcami rozwoju społeczeństw, do których należą. Niech Zmartwychwstały Jezus pocieszy cierpiącą ludność Rogu Afryki i sprzyja jej pojednaniu; niech dopomoże regionowi Wielkich Jezior, Sudanowi i Sudanowi Południowemu, obdarzając ich mieszkańców siłą przebaczenia. Niech chwalebny Chrystus w przeżywającym trudne chwile polityczne Mali udzieli pokoju i stabilności. Nigerii, która w minionych miesiącach był terenem krwawych ataków terrorystycznych niech wielkanocna radość da siły niezbędne do ponownego podjęcia budowy społeczeństwa pokojowego, szanującego wolność religijną swoich obywateli”.

Na zakończenie Benedykt XVI złożył życzenia wielkanocne w 65 językach, między innymi po polsku:

„Chrystus Zmartwychwstał!”

kb/ rv

Papieska homilia w wigilię paschalną: świat potrzebuje dziś oświecenia

◊               Przełom, jaki dokonał się w dziejach świata wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, stał też w centrum papieskiej homilii podczas liturgii Wigilii Paschalnej sprawowanej wczoraj wieczorem w Bazylice św. Piotra. Papież zaznaczył, że w noc zmartwychwstania Bóg stwarza światło na nowo. Chrystus zwycięża wszelkie ciemności i staje się nowym Dniem Boga dla nas wszystkich.

Aby wyjaśnić właściwy sens tego wydarzenia Papież sięgnął do biblijnego znaczenia światła, przypominając, że to właśnie ono jako pierwsze zostało stworzone przez Boga.

„Co opis stworzenia chce przez to powiedzieć? Światło umożliwia życie – mówił Ojciec Święty. – Umożliwia spotkanie. Umożliwia komunikację. Umożliwia poznanie, dostęp do rzeczywistości, do prawdy. Umożliwiając poznanie, umożliwia też wolność i postęp. Zło się ukrywa. Dlatego też światło jest wyrazem dobra, które jest światłością i tworzy światłość. Jesteśmy w stanie działać w ciągu dnia. To, że Bóg stworzył światło oznacza więc, że Bóg stworzył świat jako przestrzeń poznania i prawdy, jako przestrzeń spotkania i wolności, przestrzeń dobra i miłości. Zasadą świata jest dobro, sam byt jest dobry. Zło nie pochodzi od bytu stworzonego przez Boga, ale istnieje na mocy zaprzeczenia. Jest ono «nie»”.

Benedykt XVI podkreślił, że w chwili zmartwychwstania Bóg potwierdza, że światło jest silniejsze od ciemności. To nowe światło przyciąga nas wszystkich do siebie, w nowe życie – powiedział Papież.

„Jak to jednak może się stać? – kontynuował Benedykt XVI. – Jak to wszystko może dotrzeć do nas, tak aby nie pozostało jedynie słowem, ale stało się rzeczywistością, w którą jesteśmy zaangażowani? Przez sakrament chrztu i wyznanie wiary Pan zbudował ku nam most, poprzez który przychodzi do nas nowy dzień. W chrzcie Bóg mówi do tego, kto go otrzymuje: Fiat lux – Niechaj się stanie światłość. Nowy Boży dzień, dzień niezniszczalnego życia przychodzi także do nas. Chrystus bierze ciebie za rękę. Od tej chwili będziesz przez Niego wspierany i w ten sposób wejdziesz w Światło, w prawdziwe życie. Dlatego Kościół pierwszych wieków nazywał Chrzest „Photismos” – oświeceniem”.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że współczesnemu światu wciąż grozi ciemność i ślepota. Człowiek co prawda doskonale orientuje się w świecie materialnym, lecz nie potrafi dostrzec tego, co istotne: Boga i dobra. Dlatego właśnie potrzebuje on wiary, która jest prawdziwym oświeceniem – powiedział Papież w czasie liturgii wigilii paschalnej.

Przejście z ciemności do Chrystusowego światła najbardziej wymownie dokonuje się w życiu osób przyjmujących Chrzest. Tego znaku nie zabrakło też podczas Wigilii Paschalnej w Watykanie. Benedykt XVI udzielił tej nocy sakramentów inicjacji chrześcijańskiej ośmiu dorosłym katechumenom. Nowo ochrzczeni pochodzą z Włoch, Albanii, Słowacji, Kamerunu, Niemiec, Turkmenistanu i Stanów Zjednoczonych.

kb/ rv

Wizyta Benedykta XVI w Libanie [zapowiedź]

◊               W dniach od 14 do 16 września Benedykt XVI odwiedzi Liban. Poinformował o tym katolicki episkopat tego kraju, a potwierdziło watykańskie biuro prasowe. Okazją do wizyty Papieża jest przekazanie Kościołowi Bliskiego Wschodu adhortacji apostolskiej, będącej owocem Synodu, jaki odbył się w Watykanie w 2010 r. W trakcie podróży Papież będzie rozmawiał z władzami Libanu, w tym z prezydentem Michelem Sleimanem. Papież spotka się również z młodymi Libańczykami. A w niedzielę kulminacją jego wizyty będzie Eucharystia w Bejrucie, z udziałem przedstawicieli Kościołów Bliskiego Wschodu.

se/rv

Kościół na świecie

 

Jerozolima: Rezurekcja w bazylice Bożego Grobu

◊               Rezurekcyjna Msza Święta przy Bożym Grobie była kulminacyjnym punktem obchodów Triduum Paschalnego w Jerozolimie. Wielkanocną Eucharystię z łacińskim patriarchą Fouadem Twalem koncelebrował między innymi kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Do Grobu Zmartwychwstałego pielgrzymował również premier Włoch Mario Monti, który uczestniczył w prywatnej Mszy odprawionej przez franciszkańskiego Kustosza Ziemi Świętej.

Kard. Levada uczestniczył wraz z franciszkanami w pierwszych nieszporach uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas wielkanocnej Eucharystii prefekt Kongregacji Nauki Wiary włączył się we wspólnotę jerozolimskiego Kościoła Matki, by wspólnie z jego duszpasterzami, lokalnymi wiernymi oraz pielgrzymami wyśpiewać wdzięczne Te Deum za dar zbawienia.

W homilii patriarcha Twal podkreślił znaczenie chrześcijańskiej nadziei płynącej z tajemnicy zmartwychwstania. „Z tego Grobu – mówił – emanuje Światło i Pokój. Potrzebujemy ciągle tego daru Zmartwychwstałego, aby odmienić oblicze Ziemi Świętej i całego świata”.

Podczas procesji rezurekcyjnej wewnątrz bazyliki zostały odśpiewane cztery fragmenty Ewangelii o Zmartwychwstaniu. W tym symbolicznym geście zawiera się realizacja nakazu Jezusa, aby prawda o Jego zbawczej męce i zmartwychwstaniu rozeszła się z Jerozolimy aż po krańce ziemi.

Jerozolima jest często utożsamiana ze środkiem świata. Naprzeciwko wejścia do kaplicy grobu Zbawiciela, w części dawnego chóru kanoników, obecnej kaplicy katolikon należącej do Greków prawosławnych, znajduje się rzeźbiony kamień. Symbolika tego kamiennego „pępka świata“ jest głęboko teologiczna. Jerozolima, a dokładniej miejsce śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, stało się centrum świata przez tajemnicę odkupienia wszystkich narodów i każdego człowieka. Ta symbolika jest też zaznaczona w tzw. krzyżu jerozolimskim, który w czterech rogach równoramiennego krzyża ma umieszczone małe krzyżyki. Oznaczają one cztery strony świata objęte uniwersalnym zasięgiem Krzyża Zbawiciela.

J. Kraj OFM, Jerozolima

Nigeria: wielkanocny atak na chrześcijan

◊               Tragicznie rozpoczęła się Wielkanoc w Nigerii, dla której o pokój Benedykt XVI modlił się w orędziu wielkanocnym. Nieznani sprawcy dokonali zamachu bombowego przed ewangelickim kościołem w mieście Kaduna w zdominowanej przez muzułmanów północnej części kraju. Zdetonowane ładunki wybuchowe były umieszczone w dwóch samochodach. Zginęło co najmniej pięć, a według innych źródeł 20 osób. Są wśród nich uczestnicy porannego nabożeństwa świętujący Zmartwychwstanie Chrystusa.

se/rv

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE