Oszustwo Katastrofy Smoleńskiej: Cz.VIII-3/B

 

Wyżej cytowane foto 106 jest obecnie zanumerowane jako VIII-3.

Fotografia ta jest dowodem na:

– ręczne podłożenie wraku smoleńskiego w lesie smoleńskim przy lotnisku i wyeksponowaniu tego w dniu 10 kwietnia 2010. Podczas kiedy samo podłożenie wraku nie musi mieć tej daty.

– eksplozji naziemnej materiałów wybuchowych użytych do nadania temu miejscu charakteru katastrofy lotniczej.

Jak widzimy na VIII-4

 

Skrzydło prawe:

– Leży przecięte przez pień brzozy w miejscu B-B.

– Ułożenie osi podłużnej skrzydła jest ze wschodu ma zachód.

– Wg. VIII-3 uszkodzenie kory nastąpiło przy samej ziemi i od strony wschodniej pnia,

– Widać zdarcie kory od strony wschodniej.

 

Jak do tego doszło?

Skrzydło prawe zostało położone tyłem do przodu. Zbiegiem chyba okoliczności, znalazło się ono przed pniem brzozy, a od frontu, na wschód, potem zdetonowano ładunki wybuchowe. Taka konfiguracja sprawiła, że otrzymaliśmy niezbity dowód tak inscenizacji jak i zastosowania ładunków wybuchowych naziemnych.

 

Szkic VIII-5 (vide infra):

Środek parcia aerodynamicznego fragmentu skrzydła znajdował się na północ od pnia, co logicznie wynika z geometrii.

Środek ciężkości skrzydła znajdował się na północ od pnia, co można przyjąć intuicyjnie.

Fala uderzeniowa od wybuchu poszła swym uproszeniem wektorowym tak, że przeszła ona również na północ od pnia.

Krawędź spływu musiała znajdować się blisko pnia.

Nastąpił wybuch:

Skrzydło zostało uniesione nieco nad grunt i z wielką energią uderzone w brzozę.

Była to energia znacznie przewyższająca energię, jaką miałoby to skrzydło “odpadając od samolotu”, Bo tam prędkość Tupolewa już by malała, a skrzydło, przelatując z prawej strony osi kadłuba na lewą, musiałoby wytracić większość swej energii. Poza tym skrzydło to nie miałoby wektora prędkości wschód -zachód, ale bardziej góra dół. Dodatkowo skrzydło lecące przypadkowo nie miałoby położenia ściśle horyzontalnego, oraz nie jest prawdopodobne to, aby uderzyło ono w pień drzewa przy samej murawie. Jest też mało prawdopodobne, aby skrzydło to uderzyło w pień zachowując cięciwę równolegle do murawy. To wszystko układamy później w tabelę.

Zauważmy to, że skrzydło przy swej krawędzi spływu zostało bardzo gładko ucięte VIII-3, podczas kiedy idąc do krawędzi natarcia zauważymy blachy, które są rozdarte mniej równo VIII-3, a co świadczy o zmianie ilości energii z najwyższej do najniższej , tj. od k. spływu do k. natarcia, gdzie całość energii została wytracona i jest to PUNKT SPOCZYNKU  VIII-9.

(tu na rysunku VIII-5 jest „wybuchu”)

 

 

Szkic VIII-6

Skrzydło leży do góry nogami.

 

 

Szkic VIII-7

(Vide infra): Eksplozja rzuca skrzydło w pień brzozy, następuje czyste wycinanie blach poszycia łącznie z dźwigarami. Po przebyciu pewnej drogi zauważalny jest ruch obrotowy skrzydła.

Środkiem chwilowym obrotu jest oś pnia brzozy.

 

  

  

(Vide infra): Szkic VIII-8,  skrzydło kontynuuje wędrówkę i rozpoławia się wykonuje ruch odwrotny do ruchu wskazówek zegara. Siła odśrodkowa sprawia to, że blachy skrzydła od części trzykadłubowej są bardziej obciążone i wyginają się do góry (tracą stateczność).

Po śladach deformacji widać spadek energii przecinania.

 

  

(Vide infra): Szkic VIII-9 skrzydło wytraciło energie całkowicie i znajduje się w Punkcie Spoczynku.

Blacha przy krawędzi natarcia jest “niegładko ucięta” a i wygięta do góry.

 

  

 

Na zdjęciuVIII-10 – porównawczo widać czerwone odarcie kory – jest od wschodu, czyli pokazuje kierunek pierwszej fazy uderzenia.

 

Podsumujmy  to w tabeli:

Nr Opis Prawdo-podobieństwo Uwagi
1. Skrzydło leży tyłem do przodu, bo tak faktycznie było przed uderzeniem w drzewo, nawet jeżeli nie spoczywało, a było w ruchu, to w punkcie powiedzmy „zero” znajdowało się w takiej pozycji – brak zdania Punkt „zero” tuż przed uderzeniem pnia.
2. Skrzydło jest na wysokości murawy – małe
3. Oś podłużna skrzydła Y” jest równoległa do murawy – b. małe
4. Cięciwa jest równoległa do murawy – b. małe
5. Skrzydło (prawe) znajduje się po lewej stronie osi kadłuba – niemożliwe
6. Skrzydło podczas rozcinania zachowało stałą orientacje względem pnia drzewa i podłoża, tak że:płaszczyzna umowna cięciwy i osi podłużnej Y” jest cały czas prostopadła do osi pnia i równoległa do podłoża – b.b. małe Obraca się wokół pnia.
7. Skrzydło ma energie na przecięcie się – nie jest możliwe Energia już jest wytracona.Skrzydło spada do dołu.Wektor prędkości w ruchu poziomym jest znikomy.Szkic VIII-11

 

 

Jak zatem skrzydło to mogło uderzyć w drzewo?

To wg szkicu VIII-11, ale tylko przy założeniu, że dyskusja o bombach i brzozach jest wykluczona. Pokazujemy jak takie skrzydło uderza w np. drzewo.

 

Lub jak kto woli, wg zdjęcia VIII-12,-13,-14, to znaczy zgodnie wyglądem położenia końcówki skrzydła lewego, które zostało błędnie podrzucone w krzaki (dźwigiem lub śmigłowcem) i z tego powodu Wiesław B. i Kazimierz N. poprawili raport Anodiny. Teraz wszystko pasuje, Komisja Millera ma wyrękę.

Jaka to współpraca! Wschód, Zachód, Bratnia Pomoc.

Proletariusze wszystkich krajów łącza się!

Pisaliśmy o tym już zaraz po zamachu, ze wszyscy zjednoczą się wobec zamachu na Polskę i będą sobie pomagać.

 

 

O ile zdjęcia końcówki skrzydła lewego wyglądają naturalnie, choć jest to inscenizacja – to zdjęcie końcówki skrzydła prawego, które podobnie zostało podrzucone, ujawniło fałszerstwo i pozostawiło piętno kłamstwa, inscenizacji. To z powodu eksplozji naziemnej.

Tego nikt  nie podważy.

 

Reasumując zdjęcie VIII-3 jest dowodem:

– inscenizacji

– użycia materiałów wybuchowych na ziemi, po dokonaniu ręcznego rozłożenia fragmentów wraku.

Zdjęcie VIII-3 wyklucza tezę o eksplozji w powietrzu, co miało jakoby spowodować katastrofę.

 

Zdjęcie to jest absolutnie autentyczne, jest biegunem dowodu na oszustwo smoleńskie.

 

Christus Rex

(-)Krzysztof Cierpisz

20120406

+++

Zdjęcia o podwyższonej, jakości można ładować z: http://zamach.eu/

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE