JOSEPH STALIN

 

JOSEPH STALIN in a reply given on January 12, 1931 to an enquiry made by the Jewish Telegraphic Agency of America (Stars and Sand, page 316)

“Anti-Semitism is dangerous for the toilers, for it is a false track which diverts them from the proper road and leads them into the jungle. Hence, Communists, as consistent internationalists, cannot but be irreconcilable and bitter enemies of anti-Semitism. In the U.S.S.R., anti-Semitism is strictly prosecuted as a phenomenon hostile to the Soviet system. According to the laws of the U.S.S.R. active anti-Semites are punished with death.”

 

Józef Stalin

w odpowiedzi udzielonej w dniu 12 stycznia 1931 r. na zapytanie złożone przez Żydowskiej Agencji Telegraficznej Ameryki (Stars and Sand, strona 316)

“Antysemityzm jest niebezpieczne dla ludzi pracy, bo to jest fałszywy tor, który odwraca je z właściwej drogi i prowadzi ich do dżungli. Dlatego komuniści, jako zgodnych internacjonalistów, nie może nie być nieprzejednani i wrogami antysemityzmu. w ZSRR antysemityzm jest surowo ścigane jako zjawisko wrogiego systemu sowieckiego. zgodnie z prawem ZSRR aktywnego antysemitami są karane śmiercią. “

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE