Prof. Zbigniew Dmochowski

 

INNOWACJA SYSTEMOWA

 

 

1) Działania kolejnych polskich rządów od 1989r. do chwili obecnej uwzględniających  interes  Unii Europejskiej ( do której  zdecydowały się  wpraszać) z lekceważeniem  lub wręcz przeciw  interesowi rodzin  polskich, narodu polskiego i państwa polskiego, musiało  doprowadzić, jeżeli  nie do  zniszczenia, to  przynajmniej  do osłabienia narodowego  potencjału  technologicznego.  Było to  więc  działanie zaprzeczające  np. doświadczeniom południowo-koreańskim.

2) Wyraźnymi  tego świadectwami była  postępująca  degradacja polskiej edukacji  i nauki oraz w szczególności polskiego  zaplecza  badawczo-rozwojowego i przemysłowego.

Duża liczba powstałych po 1989r. szkół wyższych państwowych i prywatnych nie poprawiła tej sytuacji, gdyż  w wielu przypadkach ze względu na niewłaściwy  system finansowania nauki i edukacji (oszczędzanie na tym sektorze strategicznym Polski  , szczególnie  w okresach kryzysowych) poziom ogólny  placówek nauki i edukacji obniżył się. Najlepszym  dowodem na to jest  miejsce  np. Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego oraz  Politechniki Warszawskiej na dalekim  miejscu  150-200 w rankingu uniwersytetów i politechnik światowych.

Jeszcze  gorzej  jest  z sytuacją  zaplecza badawczo-rozwojowego i przemysłowego, które  w wyniku  kolosalnej  degradacji polskiego  przemysłu nie ma poważnych warunków do nie tylko  rozwoju, ale także  dalszej egzystencji.

3) Transfer technologii do Polski z krajów  rozwiniętych, głównie Unii Europejskiej, USA i Japonii odbywał się  według modelu korzystnego dla dostarczających  technologie i niekorzystnego dla odbiorców polskich i był  coraz bardziej  redukowany poprzez  dostarczanie gotowych  zagranicznych wyrobów , nie zawsze  najwyższej jakości.

4) Polityka finansowa, podatkowa i informacyjna w Polsce  służyła i  służy nadal niszczeniu polskiego  potencjału  technologicznego i preferowaniu Polski jako rynku zbytu, głównie  dla towarów  z Unii Europejskiej.

Mechanizm niszczenia  tego  potencjału polega między innymi na dopasowaniu prawodawstwa polskiego do prawodawstwa  unijnego, które jest podporządkowane dobru wspólnemu państw dominujących w Unii Europejskiej, a więc  głównie RFN i Francji, a dalej Wielkiej Brytanii, Włoch i innych( nie bez znaczenia ma tu  przypomnienie historii  z II wojny światowej, wywołanej  przez Niemcy, z którymi kolaborowała Francja).

5) Przysłowie  południowo-koreańskie :” W dziesięć  lat  można  poruszyć  nawet góry” – przetransformowane na teren Polski lat  1989-1999 , miałoby zapis :” Jeżeli  ma się złą  wolę, to  w dziesięć lat można zniszczyć potencjał  kulturowy, edukacyjny, naukowy i technologiczny każdego państwa”. A przecież ten  destrukcyjny proces trwa już ponad 20 lat

W wyniku realizacji przez  władze polskie, zarówno przed wejściem do UE , jak i po wejściu

Traktatów z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony, nastąpiło osłabienie wszystkich 12  strategicznych  sektorów Polski  w latach 1990-2003 oraz zdegradowanie lub zniszczenie ich w latach 2004-2011.

Największe  straty poniosły dotąd:

a) Energetyka i górnictwo

b) Gospodarka morska i śródlądowa

c) Kultura, edukacja, nauka i innowacyjność narodowa

d) Służba zdrowia i opieka społeczna

e) Prognozowanie i systemy informatyczne

f) Stosunki  międzynarodowe i kontakty zagraniczne

g) Bezpieczeństwo narodowe

Można  w związku  z tym  mówić o przebiegu przygotowań i właściwej  eutanazji dotyczącej  w szczególności:

a) Energetyki i górnictwa – przy wykorzystywaniu mitu efektu cieplarnianego i  walki  z CO2  powstającego  z działalności człowieka, gdy  gro wpływu ma woda – ponad 98%, a UE żąda do 2050r. zredukowania do zera energetyki węglowej, co stanowi zakończenie eutanazji energetyki polskiej i zburzenie filarów polskiej gospodarki.

b) Gospodarki morskiej i śródlądowej, które  praktycznie zlikwidowano pozostawiając  jedynie formę śladowa.

c) Kultury, którą  zbezczeszczono pseudokulturą , atakując  w sposób  bezpardonowy kulturę  chrześcijańską, w tym katolicką..

Innowacyjności narodowej, którą zniszczono  w zarodku wprowadzając  innowacyjność  finansową i organizacyjną., prowadzących do bezrobocia,  biedy i bezdomności.

Edukacji i nauki, do których  wprowadza się dezinformacje i manipulacje ( przykład  wprowadzanie w najbliższym czasie wspólnego podręcznika  niemiecko – polskiego  do historii., opracowanego przy udziale Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk w Berlinie).

Jednocześnie  nadal  stosuje się , podobnie jak w PRL-u w kręgach  edukacyjnych i naukowych metody dyskryminacyjne, polegające na blokowaniu zatrudnienia osób , które mając nawet wysokie  kwalifikacje zarówno  w szkołach średnich, ale przede  wszystkim wyższych oraz  instytutach  badawczych np.. doktora  habilitowanego, nie mogą  znaleźć  miejsca pracy w Polsce, szczególnie, jeżeli podejmowali lub  podejmują  znaczącą  działalność  związkową np. w NSZZ „Solidarność”

d) Służby  zdrowia i opieki  społecznej, w których poprzez  niewłaściwą  organizację, pozorne, nieuzasadnione oszczędności, prowadzi się do autentycznego  pogarszania  zdrowia  pacjentów i powolnej lub szybkiej eutanazji.

e) Bezpieczeństwa  narodowego, które  zostało  zagrożone przez ograniczanie  sił zbrojnych , zarówno  pod względem osobowym, jak i sprzętowym.

Dowodem na to są  zarówno takie fakty, jak  zamach pod Smoleńskiem (2010r.), jak i katastrofa pod Mirosławcem (2008r.).

 

Wniosek

 

W związku z tym, że na dzień  dzisiejszy  ( 1 kwietnia 2012r.) ekipa  parlamentarna tworzona  przez  koalicję  PO+PSL na czele z Donaldem Tuskiem (PO) i Waldemarem Pawlakiem (PSL)  oraz ekipa  rządowa  na czele z Donaldem Tuskiem, Premierem R.P. doprowadziły do wprowadzenia innowacji  systemowej polegającej na realizacji działań prowadzących do EUTANAZJI , zarówno najważniejszych sektorów strategicznych Polski, jak i  autentycznej EUTANAZJI, związanej z zamachem na podstawową OPIEKĘ LEKARSKA. gwarantowaną  przez KONSTYTUCJE R.P.(1997r.) oraz warunki  prowadzące do powstawania coraz większej  liczby BEZDOMNYCH, BIEDNYCH i BEZROBOTNYCH  Polaków przy końcówce pracy  w wieku 67 lat (przy odrzuceniu przez SEJM R.P. możliwości  przeprowadzenia  w tej sprawie REFERENDUM OBYWATELSKIEGO na podstawie  zebranych przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” około 2 milionów  podpisów Polaków) ,uważam tę INNOWACJE SYSTEMOWA za godną  POTĘPIENIA, a WŁADZE POLSKIE wymuszające taką  sytuację za ODPOWIEDZIALNE  za PRZYGOTOWANIE i REALIZACJE EUTANAZJI POLSKI wraz z jej STRATEGICZNYMI SEKTORAMI

Jednak  jest to WARUNEK stawiany przez GREMIA UE, które  decydują o umieszczeniu lub nie umieszczeniu np. Pana D. TUSKA na liście KANDYDATÓW DO OBJĘCIA ZNACZĄCEJ FUNKCJI W TYCH GREMIACH, NAWET  PODCZAS TRWANIA AKTUALNEJ KADENCJI SEJMU  R.P.

 

Literatura

 

1. Z.Dmochowski Praktyka i teoria, Nad Odrą, nr 1-2 (166-167) 2012, str. 75-76

2. M. Matyszkowicz Potwory  nacjonalizmu, Gazeta Polska, 26 marca 2012

3. Z. Dmochowski Dyzma albo Ceausescu? (nie opublikowane)

4. Z. Dmochowski Potop  ( nie opublikowane).

 

Zbigniew Dmochowski

 

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE