Od Iwona: 26 marca 2012

.

26 marca 2012

OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. ADAM SKWARCZYŃSKI

___________________________________________________________

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.

___________________________________________________________

 

Wszystko, co przydarza się w waszym życiu, jest waszym zwiastowaniem dla umocnienia wiary. Wystarczy tylko wypowiedzieć wasze fiat, aby Duch Święty zaczął w was działać.
MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze. Nie ustawaj w dawaniu świadectwa i o nic się nie lękaj. Przekazuj Moje słowa, poprzez które przynoszę Moim kochanym dzieciom umocnienie i wskazówki.

Pozdrawiam was, Moje kochane ziemskie dzieci. Przychodzę dzisiaj do was i otwieram dla was Moje Niepokalane Serce, pełne Miłości i macierzyńskiego współczucia.

Dzisiaj pragnę wam przypomnieć, Moje kochane dzieci, abyście wraz ze Mną wypowiedzieli wasze małe fiat, które pozwoli wam z pełną otwartością przyjąć działanie Ducha Świętego w was. Moje Fiat zmieniło bieg historii i dokonało przemiany w całym stworzeniu. Dlatego teraz ponownie zapraszam was do Mojego Niepokalanego Serca, abyście pozwolili Duchowi Świętemu, który mieszka w Moim Sercu, przemieniać was w nowe stworzenie, odnowione Jego łaską.

Moje kochane dzieci, czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca rozpoczął się już i nadchodzi moment, w którym objawi się on w poświęconych Mojemu Sercu Moich dzieciach, jak również w całym Kościele. Moje Serce ukazuje wam czas prawdziwej wolności dzieci Bożych, które oddają prawdziwą chwałę, cześć i uwielbienie Bogu w Trójcy Jedynemu.

Dzisiejsza uroczystość [liturgiczna] przypomina wam, Moje kochane dzieci, że Moje Niepokalane, Matczyne, pełne boleści Serce odsłania Kościołowi i całej ludzkości światło nadziei i wyprasza objawienie się działania łaski Ducha Świętego. Moje Serce jest Wieczernikiem, i jak niegdyś zstąpił Duch Święty na apostołów i uczniów oraz na wszystkich zebranych w Wieczerniku w Jerozolimie, tak wkrótce zstąpi płomień Ducha Świętego, by oczyścić ziemię i przemienić wszystkie Moje dzieci. Moje Serce jest wieczernikowym miejscem spotkania nie tylko dla dzieci Kościoła, lecz również dla całego stworzenia.

Jak w „pełni czasu” Bóg dokonał tajemnicy wcielenia i Słowo stało się Ciałem, tak Duch Święty dopełnia czas, ożywia go i przemienia. [Wówczas] ziarno zostało rzucone w ziemię, a teraz nadchodzi czas żniwa. Ziarno wzrastało przez pokolenia niezależnie od ludzkich wysiłków, a teraz nadchodzi czas, aby Siewca sięgnął po sierp i dokonał żniwa. Tutaj okazuje się moc i wytrwałość świętych, którzy z cierpliwością wyczekują prawdziwego wzrostu i rzeczywistej duchowej przemiany. Nie powinniście się zatem niczego lękać, Moje kochane dzieci, lecz jedynie użyźniać glebę waszych dusz, aby zasiane w was ziarno znalazło dobre warunki wzrostu.

Czas żniwa oznacza dla was, Moje kochane dzieci, które kochacie Mojego Boskiego Syna i Mnie, którzy poświęciliście się Naszym Sercom, wezwanie do nieustannej przemiany życia. To jest znak dla was, aby to wszystko, co czyni Bóg dla waszego dobra i szczęścia wiecznego, wreszcie zostało dopełnione. Gdy otworzycie wasze serca na przemieniające działanie Ducha Świętego, kiedy odpowiecie na macierzyńskie wezwanie Mojego Niepokalanego Serca, wtedy jeszcze bardziej ujawni się w was Królestwo Boże i staniecie się prawdziwymi świadkami Słowa.

Dlatego, Moje kochane dzieci, wasze małe fiat jest waszą odpowiedzią Duchowi Świętemu na waszą gotowość przemiany. W ten sposób ziarno wzrasta w was dzięki Jego łasce, abyście w sposób wolny i samodzielny – lecz w całkowitym oddaniu – mogli z całą odpowiedzialnością poświadczyć, że prawdziwie jesteście dziećmi Bożymi. Jeśli świadomi jesteście waszego fiat, waszego poświęcenia, to zasiane ziarno przyniesie w was obfity plon i staniecie się pełnymi uczestnikami Królestwa Mojego Boskiego Syna.

Bóg zaufał Mi, dlatego i wy zaufajcie Mojemu wstawiennictwu. Teraz właśnie temu pokoleniu objawia, że jestem Arką Nowego Przymierza i Schronienia i zaprasza was do zjednoczenia z Nim przez Rany Jego Syna. Drogą zjednoczenia uczynił Moje Niepokalane Serce, aby Chrystus mógł w was wzrastać. Wszystko bowiem, co przydarza się w waszym życiu, Moje kochane małe dzieci, jest waszym zwiastowaniem dla umocnienia wiary: wasze radości i cierpienia, niepokoje i obawy, choroby i upokorzenia; to co jest wam narzucane wbrew waszej woli, czego nie możecie uniknąć, jest duchowym zwiastowaniem, w którym w każdy czas możecie odkryć Boga i przemieniać wasze życie. Wystarczy tylko wypowiedzieć wasze fiat, aby Duch Święty zaczął w was działać.

Dziękuję wam i wiernym duszom Kościoła, że pamiętacie w tym dniu o cierpieniu tych najbardziej bezbronnych, [nienarodzonych,] którym nie dano okazji ani szansy, by wypowiedzieli swoje fiat. Bóg zna ich los, a także ofiarę.

Kocham was bardzo, Moje dzieci, dziękuję, że słuchacie Moich słów. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE