kolega śp.Ryszard Techmański

Rankiem w piątek 23 marca odszedł do Pana nasz kolega śp.Ryszard Techmański.

Zarząd i działacze Stowarzyszenia „Nasza Polonia” składają wyrazy żalu na ręce córek Izabelli i Ilony.

Niech dobry Bóg obdarza śp.Ryszarda pokojem wiecznym. Amen.

 

Śp. Ryszard wywodzi się z regionu Śląsko – Dąbrowskiego Solidarności. W stanie wojennym internowany. Represjonowany po zwolnieniu z internowania zdecydował się na wyjazd z Ojczyzny. Do Australii przybył wraz z rodziną w lutym 1984 roku. Nie zaprzestaje działalności na rzecz Solidarności. Bierze udział w niezliczonej ilości antykomunistycznych pikiet pod konsulatem prl-u.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego w ramach, którego bierze udział w różnorakich wydarzeniach artystyczno patriotycznych: sztuka o ks. Jerzym Popiełuszko, przedstawienie o Powstaniu  Warszawskim, czy też pantomima Wielki Czerwony Brat.

Śp. Ryszard angażuje się też w pomoc związaną z powstawaniem paulińskiego Sanktuarium w Berima (Penrose Park). To tu po jednym z przedstawień o. Janusz dziękując za występ i datki zebrane przez artystów do blaszanych puszek po ciastkach mówi: „Z tych puszek powstanie kiedyś klasztor”. Od początku bierze udział w przedstawieniach Męki Pańskiej wcielając się najmniej w dwie role – apostoła i rzymskiego legionisty. Pomaga też  przy uświetnianiu Drogi Krzyżowej budując niektóre elementy dekoracji. Możemy śmiało powiedzieć, że te pierwsze artystyczne kroki poczynione w Stowarzyszeniu Społeczno Kulturalnym dały początek karierze którą doszlifował jak diament w teatrze Fantazja.

Śp. Ryszard jest członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia „Nasza Polonia” w ramach, którego poświęca swój czas i energię na działania charytatywne, patriotyczne i rozrywkowe dla dobra Polonii jak i przyjaciół z pierwszej Solidarności w Polsce.

Śp. Ryszard w dniu 10 marca br. został przez Zarząd Stowarzyszenia Nasza Polonia uhonorowany Krzyżem Golgota Wschodu. W dokumencie nadającym Krzyż czytamy:

 

„Krzyż ten przyznajemy Koledze za całokształt walki o niepodległą Rzeczpospolitą, zarówno tej w naszej Ojczyźnie jak i na emigracji w Australii, oraz za niezłomne trwanie przy etosie pierwszej „Solidarności”.

 

Krzyż ten zawiera grudki ziemi uświęconej krwią polskich bohaterów pomordowanych na nieludzkiej ziemi. Wierzymy, że będzie Ci on droższy niż jakiekolwiek ordery i odznaczenia. Że na wieki pozostanie w Twojej rodzinie przekazywany z pokolenia na pokolenie jako patriotyczna relikwia.”

 

Śp. Ryszardzie, wyprzedziłeś nas w drodze do domu Ojca, dziś my koledzy z pierwszej Solidarności modlimy się o zbawienie dla Twojej Duszy.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Odpoczywaj w pokoju wiecznym, Amen

 

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE