Kazimierz Pawlak: Misterium Nieprawości

.

Elementarz dla Wszystkich Sfer

 

 

Misterna

 

Orgia

 

Miłości


Remanent

 

2008

Kazimierz Pawlak

Wydanie własne

Przedrukowanie i rozpowszechnianie wskazane


 

Czy wiecie że:

Jaki polski przemysł –    daje więcej

pieniędzy -niż wszystkie –

kopalnie

złota  

na świecie?

 

O tym możesz dowiedzieć

 się z tej książki

 

Kazimierz Pawlak

Wydanie własne

 Przedrukowywanie i rozpowszechnianie wskazane

Misterium Nieprawości

Konstytucja –  nakazana religijnie

 (Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem,

 i ty będziesz zawsze na górze,

 a nigdy nie będziesz na dole.

Ty będziesz pożyczał wielu narodom,

a sam nigdy nie zaciągniesz pożyczki.

               Jahwe umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu,

 zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni.”

Przestępczość nakazana religijnie

(Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,Nie wolno wam (Żydom) jeść żadnej padliny.

 Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi,

 który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu,

gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga twego.”

Kradzież  –  nakazana religijnie

. Talmud ” –Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.)

,,Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle”

Oszustwo – nakazane religijnie

 Talmud – Schulchan Aruch, Edit I 36)

,,Wszystkie nasze przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące.. Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas” ” –

 

 

„Nie lękajcie się, prawda was wyzwoli”

Papież Jan Paweł II

 

Czy to prawda?

 że jest: „P r a w d a”,

która nas wyzwoli?

 Od:

 „Misterium Nieprawości”

które nas zniewala?

 

 

Czy to  prawda?

że ta „Prawda”

– sama jest w niewoli?

 

Jak  ta „Prawda”- niewolnica

zniewolona przez „Misterium  Nieprawości”

może nas wyzwolić???

 

 

Czy to prawda?

Że …..

K.P.

 

1

 

 Od autora

   Książka ta powstała z analizy i porównania wszystkich finansów Państwa z lat komunistycznych 1970 –1989 z latami obecnymi 1989 – 2006.   Analiza została dokonana z Roczników Statystycznych z lat: 1970; 1975; 1979; 1980; 1981; 1988; 1989; 1992; 1996; 1998; 2000; 2001; 2002.

 

Celem tej analizy była odpowiedź : Co się stało z finansami Państwa? Nie ma obciążeń na ZSRR, gdzie są pieniądze?   Są to tematy tabu, –  zmajstrowane – przez przestępców zorganizowanych na najwyższych szczeblach władzy w połączeniu z międzynarodowymi przestępcami.

       

   Pieniądze ukradzione z Polski przez 20 lat – tylko z afery alkoholowej – to równowartość kosztów autostrady dookoła kuli ziemskiej, lub supernowoczesnego miasta dla 6 – 10 milionów ludzi !!!

  

   Afera alkoholowa kradnie  więcej pieniędzy, niż dają zysku wszystkie kopalnie złota na całej kuli ziemskiej.  Wszystkie coroczne pieniądze kradzione z Polski to ponad 120 miliardów  dolarów –  2 razy więcej – niż haracz w okresie komunizmu  płacony na RWPG – dla ZSRR.

O tym możesz się dowiedzieć z ,,Remanentu” – ,,Ekonomii dla wszystkich”, które są częścią ,, Misternej Orgii Miłości”.

   ,,Elementarz ekonomiczny”  powinien być zrozumiały – nie ma tu filozofii.  Przyczyny jednak – tego stanu rzeczy, dlaczego tak jest – mogą być trudne do uwierzenia dla każdego uczciwego człowieka  z naszej polskiej cywilizacji.

Ażeby jednak zrozumieć ten temat – spróbujmy pomyśleć i uwierzyć w Wilkołaków – w całą Cywilizację Wilkołaków.

       Przeczytaj i spróbuj pomyśleć – „Nie lękaj się” Wilkołaków – lękanie nic Ci nie pomoże – zabijają „miłością”.

Lękajcie się wilkołaczej miłości!

2

 Remanent,

czyli  ,,Raport o stanie Państwa”, albo

Ekonomia dla Wszystkich

Każdy sklepik, zakład, hurtownia, wszystkie instytucje, itd. itd.  itd. itd. przeprowadzają remanenty zdawczo odbiorcze.

 

 Ma to na celu poznanie kondycji finansowej, a także celowości danego przedsięwzięcia.

Do takiego wielkiego przedsiębiorstwa można porównać –  państwo  –  w tym wypadku – Polskę.

 

Ekonomia dla Wszystkich to przybliżony Remanent ,,zdawczo odbiorczy” wyjścia z komunizmu  – do okresu liberalizmu czyli 18 lat ,,Transformacji”,  wraz z podsumowaniem tego okresu. Nigdy takiego ,,Remanentu”, ani ,,Raportu o stanie Państwa”  nie było! Dlaczego?

 

 To jest największa tajemnica!

   Gdyż chodzi tutaj o ukrycie kradzieży spowodowanej przez drugie Państwo – pasożyta, – żyjącego wewnątrz Polski – kosztem Polaków !!! W ,,Remanencie” są rozdzielone dochody – kapitalistów „obcych”(pasożyta) – od dochodów, jakie otrzymują 38 milionów Polaków żyjących z pracy „Remanent” jest w istocie:

 ,,Raportem  o stanie Dwóch Państw”- Państwa Polskiego i ukrytego w nim drugiego Państwa pasożyta, stworzonego przez inną, obcą, wrogą  Polakom cywilizację.

 

   Ta obca,  wroga cywilizacja jest opisana w następnych książkach pt. „Cywilizacja Misternej Miłości” i „Cywilizacji Wilkołaków”. jak również jest opisane ,,Misterium Nieprawości”, które tą Cywilizację wytworzyło a nas Polaków zniewoliło- ,,wilkołaczą miłością”.  Wilkołaki istnieją naprawdę.

Czytajmy więc, myślmy i miejmy się na baczności!     

 

K. P.

 

3

Ekonomia dla wszystkich.

Lekcja nr.1  wprowadzenie ekonomiczne.

 

Słowa Papieża : (Fragment Orędzia Jana Pawła II na dzień 1 stycznia 2000 r.)

 ,,Ekonomia, która nie bierze pod uwagę wymiaru etycznego i nie stara się służyć dobru człowieka – każdego człowieka i całego człowieka – w istocie rzeczy nie zasługuje nawet na miano < ekonomii > pojmowanej jako rozumne i dobroczynne zarządzanie dobrami materialnymi”.

Święte słowaW tym wersecie widać dobrą ocenę sytuacji przez Papieża ale i jego bezradność wobec zarządzających tą ekonomią. Zarządzający tą ekonomią mają cel inny- nie zarządzanie dobroczynne – ale rozmyślnie – złoczynne – korzystne dla nich – nie potrzebują nawrócenia – autorytetu Papieża, papieskich nauk, chcą trwać w kłamstwie,  głoszą kłamstwo jako prawdę, potrafią wykorzystać wszystko na swoją korzyść – czy nawet samego Papieża?

Dlaczego zatem – tą zbrodniczą ,,ekonomię”, która się nigdzie nie sprawdziła – trzeba było sprowadzić do Polski? Dlaczego trzeba było komunistów uratować, pozostawić przy władzy? Dlaczego ta zbrodnicza ekonomia w postaci oszukańczego ,,okrągłego stołu” została uwiarygodniona przez najważniejszych hierarchów Kościoła? Dlaczego? Dlaczego?…

Nasz Zbawiciel i Nauczyciel  Jezus Chrystus dał nam dwa najważniejsze przykazania miłości:

1.  Będziesz miłował Pana Boga Swego…

2.  ,,Będziesz miłował bliźniego swego – jak siebie samego”  Mat.22, 37. 39.

Pierwsze przykazanie nie jest w programie tego ,,elementarza”. Zajmiemy się tylko przykazaniem drugim  , ,,przykazaniem miłości bliżniego”.

 

Podobne przykazanie jest w III Ks. Mojżesza 19, 18.

,,Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!”

4

Czym się różnią te oba przykazania? Jezusa (opisane przez Mateusza) i przykazanie Mojżesza?

Przykazanie Jezusa jest jednoznaczne ,,tak – tak”, ,,nie – nie”.

Za ,,bliźniego swego” – masz uważać każdego człowieka – nie wolno oszukiwać żadnego człowieka. Każdy jest twoim bliźnim.

Przykazanie Mojżesza nie jest jednoznaczne – mówi tylko o ,,synach twego ludu” – czyli o Żydach.   Masz miłować ,,bliźniego swego” –  ale tym ,,bliźnim” może być wyłącznie Żyd.

Widać to co byśmy nazwali dzisiaj: ,,nietolerancję”, ,,ksenofobię”, ,,rasizm”, szowinizm – nakazany dla Żydów; (religia mojżeszowa przerobiona na współczesną religię żydowską nosi nazwę Talmud). Ale jest jeszcze gorzej!

(V Ks. Mojżesza. 14,21)   ,,Nie wolno wam (żydom) jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga twego.”

 

To już nie tylko nietolerancja i rasizm – to przestępstwo – złodziejstwo nakazane dla Żydów religijnie! Tak samo postępują niewierzący ateiści, liberałowie różnych odcieni –  to ci sami zarządcy ekonomiczni scharakteryzowani przez Papieża – jako nie godni być nazywani ,,ekonomistami” ( liberałowie), gdyż nie służą dobru człowieka, a jedynie szerzeniu zła – na bazie stworzonego przez siebie ,,prawa”.

Na pewno zastanowisz się sz. Czytelniku dlaczego tyle miejsca zostało ( i zostanie) poświęcone jakiejś mniejszości narodowej, której nie ma?? I przy sprawach gospodarczych poruszone sprawy religijne?

Dlatego, że religia stała się kluczem do uśpienia i ,,obezwładnienia”, ,,pomieszania języków”, ,,zdebilizowania” poprawnością polityczną – przejęcia absolutnej władzy nad. Polakami.

 

Jak to będzie wyjaśnione :

 Żydowska hierarchia Kościoła jest współtwórcą nowej Targowicy -uratowała żydowskie komunistyczne elity, współtworząc fałszywą „Solidarność i „Okrągły Stół” – jako nowy Układ Jałtański, zapewniający – oszukańczo – „demokratycznie – na życzenie Polaków”  –  władzę Żydów nad Polakami.

5

,,Elementarz” ma te sprawy naświetlić w sposób prosty,  w miarę niekonwencjonalny – przy pomocy słów zrozumiałych, a także zrozumiałych wyliczeń ,,dla wszystkich sfer” – myślących logicznie.

Wyliczenia oparte wg danych statystycznych – dla wszystkich finansów Państwa oraz  budżetowych norm wieloletnich – porównanych  z budżetami obecnymi. Wyniki wyliczeń matematycznych – to efekt powstały z kilkudziesięciu tys. liczb z Roczników Statystycznych i innych źródeł – połączonych ze sobą, w jedną logiczną całość i wyciągnięte wnioski w postaci liczb końcowych w pieniądzu ,,netto”.   Wyliczenia dotyczą podziału dochodów polskich w pieniądzu ,,netto” na dwie zasadnicze części:

 

część pierwsza  ,,Dla Polaków” ;     oraz  część druga -,,dla Obcych”

Elity rządzące są jednocześnie twórcami tych afer – i dlatego przedstawieni są tu jako ,,obcy”. Pieniądze ,,dla obcych” są ujęte razem – tzn. ,,obcych krajowych” –  elit rządzących,  oraz ,,dochody dla obcych” zagranicznych, jako wspólne  dochody ,,dla obcych” – okradających Polaków.

Jak można takiego podziału dokonać? Najlepszym sposobem może być analiza dochodów – jakie posiadają obie te grupy w pieniądzu netto.  W tym wyliczeniu zwroty ekonomiczne (np.: PKB i inne) będą pominięte – będą podane dwa następujące pojęcia – określające dwa rodzaje pieniędzy – ,,pieniądz niezbędny” i ,,pieniądz luźny”.

 

Co to jest ,,pieniądz niezbędny” ?

 Jest to pieniądz konieczny- ,,niezbędny” do funkcjonowania rodziny, pojedynczego człowieka, a także całego Państwa.

Pieniądz ,,niezbędny” można podzielić na:

1. ,,Spożycie indywidualne” dla ludności – zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb materialnych dla rodzin i pojedynczych ludzi takich jak: wyżywienie, ubranie, utrzymanie mieszkania, stworzenie lub modernizacja miejsca pracy, zapewnienie środków na komunikację,  służbę zdrowia, kulturę, naukę, wczasy, itd., a także pieniądz zaoszczędzony ,, na czarną godzinę” w banku.

6

2. ,,Spożycie zbiorowe” – utrzymanie instytucji Państwa: wojska, policji, urzędów, stworzenia lub modernizacji miejsc pracy, a także utrzymanie służby zdrowia, nauki, kultury,  itd. itd., oraz regulacji zadłużeń i zobowiązań międzynarodowych..

,,Pieniądz niezbędny” – jest to pieniądz konieczny  do istnienia Państwa, rodziny,  poszczególnego człowieka: dla zabezpieczenia materialnego bieżących potrzeb – utrzymania substancji  biologicznej i materialnej – regeneracji sił wytwórczych i biologicznych.

Co to jest ,,pieniądz luźny?”

,,Pieniądz luźny” – to inaczej ,,nadwyżka” pieniędzy jakie Naród, czy poszczególny człowiek jest w stanie wytworzyć przy opłaceniu wszystkich niezbędnych potrzeb. W skali kraju pieniądz luźny może spowodować rozwój cywilizacyjny – gdyż to jest pieniądz, który może być skierowany na postęp techniczny, badania naukowe, na wdrażanie wyprzedzających nowych  technologii, ekologię itp.

Skąd się bierze pieniądz ,,luźny”?

1).       W skali kraju -,,pieniądz luźny” można uzyskać poprzez zastosowanie nowych technologii poprzez duże nakłady w ,,pieniądzu luźnym”. I tak koło się zamyka – pieniądz (luźny) – rodzi pieniądz (luźny) wtórny, który może być użyty na technologie wyprzedzające stan obecny i inne.

2).       Można nowe technologie  wprowadzać wielkimi zorganizowanymi oszczędnościami jak to było w okresie komunizmu. W okresie komunistycznym wartość pracy pracowników stanowiła ok. 5% gotowego wyrobu. Na Zachodzie wartość pracy w tym czasie stanowiła 50% – 60 %. Po ,,transformacji ustrojowej” nic się nie zmieniło, w zakładach polskich obowiązują takie same zarobki jak za komuny     tzn. ok. 5 %. ceny wyrobu.

Sprywatyzowane przedsiębiorstwa nie płacą podatków. Pozostałe 45 – 55 % wartości wyrobu nie służy Polakom,  jest zawłaszczane przez ,,Kapitał” – są to pieniądze ,,luźne” – ,,dla obcych”. Patrz Tabela 3 str. 38.

7

3).       Pieniądz ,,luźny” może być również wytworzony przez zrabowanie społeczeństwu – przez elity – ,,pieniądza niezbędnego” np.: przez afery opisane poniżej W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH.

 

A jaki ,,pieniądz luźny” mogą wytworzyć ludzie pracy,  pracownicy?

Pracownicy nie mogą wytworzyć prawie żadnego pieniądza ,,luźnego” (nadwyżki), gdyż otrzymują jedynie 5 % wartości gotowego wyrobu co w większości nie wystarcza na bieżące utrzymanie.

Dla całej wytwórczości i pracowników w produkcji może być następujące porównanie:

          ,,dla” Polaków  ok. 5 %;        ,,dla obcych” ,,kapitału”  45 -55 %

Proporcje:                 1 część                                 9 – 11 części

 

Te porównanie nie jest zbyt właściwe, gdyż ,,dla Polaków” jest to pieniądz ,,niezbędny” – potrzebny na życie,   ,,dla obcych” – jest to ,,pieniądz luźny”, nadwyżka, z którą można zrobić co się chce.

Polak chcąc zaoszczędzić jakikolwiek pieniądz ,,luźny”- musi zrezygnować z zakupu niektórych towarów, choćby były niezbędne np. lekarstwa. Dla wielu emerytów jest dylemat:  jedzenie – czy lekarstwa .

 

Jak będzie to podane w następnych wyliczeniach – tych pieniędzy na bieżące utrzymanie Polaka jest za mało. Za każdy zakupiony bochenek chleba trzeba zapłacić ,,obcemu” wartość 13 bochenków.

A więc do tych 9-11 części podanych powyżej płaconych przez Polaka ,,dla obcych” – trzeba dopożyczyć, lub sprzedać majątku narodowego wartości 2 bochenków.

 

Razem za swój  1 bochenek chleba Polak płaci sumę wartości ok. 13 bochenków.

1 część Koszt chleba     ,,dla Polaka” i oprócz tego:

12 części – haracz płacony przez Polaka – dla Żyda, Niemca – słowem: ,,dla obcych”

8

 Zubożenie.   Wiarygodność.

Lekcja 2 . Wyliczenie pieniądza ,,luźnego” w  budżecie.

 p. A. (pieniądz lużny) DOCHODY BUDŻETU,  KRADZIEŻ  DOCHODÓW   BUDŻETOWYCH.

Dlaczego wciąż brakuje Polakom  pieniędzy, co się dzieje z naszą gospodarką i z Państwem?

 

Najważniejszy pieniądz ,,netto” w budżecie Państwa to pieniądz z podatków od alkoholu, papierosów, paliw, przemysłu i handlu. Prawie wszystkie te pieniądze są rabowane przez ,,obcych”.

 Przykład rabunku pieniędzy – wpływów   budżetowych, które kiedyś ( w okresie komunistycznym) obsługiwały budżet – obecnie są w 6/7 rabowane. Wszystkich pieniędzy budżetowych  było ok. 100 MLD  zł netto obecnie jest tylko ok. 15 MLD zł netto. Jakie wpływy budżetowe zostały zrabowane?

 

TABELA nr 1

1

15 MLD zł

Dochody ,,dla Polaków” 1 /7 budżetu

2

90 MLD zł

Dochody ,,dla obcych” 6/7 budżetu

 

p.1 /1 .Wszystkie obecne dochody i wydatki budżetowe ,,dla Polaków”      1/7całości. ok. 15 MLD

    p.1 /2     Kradzież pieniędzy budżetowych przez ,,obcych” to  6/7 –   budżetu  ok. 90 MLD zł;   w tym:

   a) afera alkoholowa 30 % budżetu – ok. 1,5 razy więcej niż wszystkie obecne dochody ,,dla Polaków” – sfery budżetowej.

b) afera paliwowa 35 % budżetu – ok. 2 razy więcej niż wszystkie obecne dochody  .,,dla Polaków” sfery budżetowej.

    c) brak podatków z  ,,sprywatyzowanego” przemysłu i handlu ok. 35 % budżetu,  2 razy więcej niż dochody budżetowe ,,dla Polaków”.

9

Porównując obecne wydatki budżetowe z wieloletnimi budżetami z czasów komunistycznych – widać co się stało z obecnymi budżetami.

Wszystkie dochodowe gałęzie zostały ,,sprywatyzowane”, cena tych wyrobów jak alkohol, paliwa, i innych – jest tak samo wysoka jak za komuny, a podatki od tych towarów nie są płacone. Doszło nowe wielkie obciążenie ,,obsługa długów”, pokrywana dalszym zadłużeniem – patrz Tabela nr 2.

 Dla Polaków jest tylko ok 1/ 7 czyli 15 MLD zł,    Dla ,,obcych” jest 6/7  czyli 90 MLD zł. netto

 

a). Co to jest afera alkoholowa?

Przykład:

Jakie powinien być podatek dla wódki kosztującej 20 zł 0,5 l?

Powinno być:   koszty własne netto ok. 1 zł ; podatek ok. 19 zł.

 

Jak jest?  Wg wyliczeń za rok 2001: do budżetu wpłynęło:

1/16 należnych podatków od wódki, a 15/ 16 pieniędzy podatkowych z wódki zostało zrabowane przez przestępczość  zorganizowaną na najwyższych szczeblach władzy. Jest to pieniądz ,,pierwotny netto”.

Każda złotówka NETTO  (prawie 19 zł z każdej butelki !!!) wpływająca do budżetu już w pierwszym roku ulega 5 krotnemu pomnożeniu w systemie finansowym państwa  i następnych latach (średnio razem) ok. 11 razy!

Najważniejszym składnikiem budżetu był podatek od alkoholu. W Księstwie Warszawskim aż 56 % budżetu było z podatku od alkoholu.  W Polsce, w okresie ,,między wojennym” podatek od alkoholu stanowił  40 % budżetu. W okresie PRL – u ok. 40 % budżetu stanowił podatek z alkoholu . Dlatego: produkcja i handel alkoholem były pod kontrolą Państwa.

W tym celu został utworzony ,,Monopol spirytusowy”. Obecnie cały ten przemysł i handel jest ,,sprywatyzowany”. W czasach komunistycznych podatek od alkoholu stanowił 75 – 80 % wartości całego alkoholu.

10

Prywatyzacja branży alkoholowej zmniejszyła dochody do budżetu, z alkoholu ok.  5 – 6 krotnie.  A więc prywatyzatorzy mają zysk 60 %  – 65 % ceny detalicznej całego alkoholu.

 A jakiej ilości alkoholu to dotyczy?

Wg Urzędu Statystycznego w Polsce pije się rocznie ponad  9 l alkoholu 100 % – go na mieszkańca. Po pomnożeniu tej liczby (9,2) przez ilość mieszkańców 38, 6 mil. – otrzymujemy 350 mil l. rocznie.

 

W ciągu 16 lat jest to ilość alkoholu sprzedanego na polskim rynku :  350 mil l. x 16 lat = 5600 mil. l.   ( 5,5  (pięć i pół) do 6 ( sześć ) milionów ton czystego spirytusu.

Ta ilość była znacznie większa. Początek afery alkoholowej cechowało znacznie większe spożycie nawet 15 l. w roku 1990 na osobę – stopniowo malejące, w miarę wyczerpywania się komunistycznych zapasów pieniędzy u ludności. 5, 5 do 6 miliardów litrów alkoholu 100 % – go sprzedanego przez 16 lat na polskim rynku.

Gdyby ten alkohol załadować na ciężarówki w postaci wódki 40 % – ej, byłoby to 1,5 do 1,6 miliona ciężarówek 12 tonowych. Poustawiane na drodze jedna za drugą – zderzak w zderzak-, zajęły by ponad 25 tys. km., ponad połowę obwodu kuli ziemskiej!

Niezapłacone z tytułu prywatyzacji i podatki to 110 – 120 MLD. $.!!! (tylko za 16 lat a to trwa dalej!)A więc prywatyzatorzy zawłaszczają z nie płaconych podatków 5 – 7 MLD $ rocznie.

Tak trwa już 20 lat! Wg wyliczeń wartość alkoholu sprzedanego na polskim rynku za 16 lat to 150 –160 MLD. $. Niezapłacony podatek od alkoholu to 110 – 120 mld. dolarów.

Pieniądz, który miał trafić do budżetu został ukradziony,  przez elity ,,okrągłego stołu” i ich potajemnych mocodawców.

W latach 1989 – 2006  podatek od alkoholu 5 – 6 razy mniejszy, powoduje zmniejszenie budżetu w niektórych latach nawet o połowę !!!!! 

Jest to suma 5 – 7 mld. $; czyli 25 – 30 miliardów zł. ,,netto” rocznie. Prywatyzacja branży alkoholowej zmniejszyła budżet Państwa o 35 %.

11

Jakie są inne skutki afery alkoholowej? Wg wyliczeń większość 90 % alkoholu znajdującego się na rynku to alkohol chemiczny lub z importu. Jest on rozprowadzany przez wielkie firmy prywatne,  poza wszelką kontrolą państwa. Jest tu ,,kooperacja” między firmami paliwowymi, dodającymi alkohol chemiczny do paliwa (rzekome biopaliwo), a firmami handlującymi alkoholem.

Ten alkohol chemiczny jest sprzedawany jako spożywczy, a nadwyżka dolewana do benzyny. Zarówno handel paliwami jak i alkoholem znajdują się w tych samych ,,niezawodnych” rękach żydowskich – pokomunistycznej i kapitalistycznej wszech mafii ,,obcej”.  Alkohol chemiczny ma złe skutki dla zdrowia, może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu i inne choroby, a nawet bezpłodność. Jest to podstępna wojna z narodem polskim, prowadzona przez ukrytych wrogów,  wewnętrznego i zewnętrznego, przy pomocy obcych koncernów.

 

Pierwszym ,,owocem” ,,okrągłego stołu” był ,,sejm kontraktowy” Sejm ten uchwalił ustawę o ,,prywatyzacji handlu alkoholem”; –  lecz przedtem  podjął uchwałę o utajnieniu głosowania, ażeby nie było wiadomo jaki poseł jak głosował. Miało to na celu ukrycie rzeczywistych beneficjentów i ich mocodawców. Można bez wielkiej pomyłki przyjąć, że wszyscy posłowie zarówno ,,władzy”, jak i ,,opozycji”  byli zainteresowani przechwycenia ogromnych zysków z handlu alkoholem.

 

Główny twórca afery alkoholowej współczesny minister finansów L. Balcerowicz – miał w r. 1992 stanąć przed Trybunałem Stanu, za spowodowanie afery i zniszczenie połowy budżetu, ale kto miał to zrobić???

Obowiązywała wtedy konstytucja z czasów PRL -u aż do r. 1994.

 

Na podstawie tej konstytucji w latach 60-tych  skazano- w tzw. ,,aferze mięsnej”  dyrektora odpowiedzialnego na  wyrok śmierci i innych dyrektorów na wysokie kary więzienia  Udowodniono kradzież 100 ton mięsa.

12

W aferze alkoholowej chodzi o 6 milionów ton spirytusu w ciągu 16 lat, co w przeliczeniu na cenę mięsa (najlepszego) pięć razy więcej byłoby 25 – 30 milionów ton mięsa najlepszego !

Gdyby to samo prawo zastosować – co za komuny (Obowiązywała wtedy konstytucja z czasów PRL -u aż do r. 1994) – to trzeba by było – tylko za aferę alkoholową. skazać na śmierć ćwierć miliona ludzi!!!

A jeszcze kilkadziesiąt razy tyle osób na długoletnie wyroki więzienia!!! Oto geniusz Balcerowicza i mafii czy oni nie są mesjaszami? Żadnemu nie spadł włos z głowy. Rządzą w Polsce Mesjasze – poza polską jurysdykcją, poza polskim prawem!  Mesjasz mesjaszowi krzywdy nie zrobi.   Cały aparat państwowy jest w rękach żydowskich, Żyd – Żydowi krzywdy nie zrobi. Zob. str. 46.

b) Co to jest afera paliwowa?

Afera paliwowa wyraża się wielkością ok. 70 – 80 MLD $ tzn. 260 – 300 MLD zł – ukradzionych pieniędzy przez 16 lat.  Podobnie, jak afera alkoholowa dotyczy przestępczości zorganizowanej na najwyższych szczeblach władzy. Afera paliwowa, wzrasta w kolejnych latach – wraz ze wzrostem liczby samochodów i podwyżek cen paliwa. Obecnie afera paliwowa dotyczy ok. 30 MLD zł i jest obecnie większa od trwającej afery alkoholowej wynoszącej ok. 20 – 25 MLD zł. Przez 16 lat  Razem z tych dwu afer jest rabowane ok. 50 – 60 MLD zł rocznie  tzn. 2,5 – 3 razy więcej niż wynosi cały obecny budżet roczny netto ,,dla Polaków” patrz Tabela 1 str. 8.

Afera dotyczy kradzieży pieniędzy rabowanych – z nie płaconych podatków – z rafinerii polskich  ok.  10  MLD ZŁ, czyli  1/3 całości . Dwa razy więcej –  ok. 20 –30 MLD zł, czyli  2/3 całości –  to pieniądze ze sprzedaży paliw na polskim rynku bez podatków –  przez  zachodnie stacje benzynowe. Całość rabowanych pieniędzy z paliw to 30  MLD zł, jest to 1,5  razy więcej niż cały budżet netto dla Polaków!!! Podatek od paliw powinien wynosić ok. 57 % ceny paliwa. Do tego paliwa dodawane jest ,,biopaliwo, czyli alkohol chemiczny –  pozostałość ze sprzedaży detalicznej (na spożycie dla ludności) – przez tą samą mafię – handlującą zarówno paliwami, jak i alkoholem.

To jest  właśnie ten pieniądz ,,luźny”.

13

c) Co to są afery prywatyzacyjne?

Afery związane z ,,prywatyzacją” najlepszego przemysłu, który dawał ok. 40 % wpływów budżetowych.. Np.: fabryki samochodów FSM i FSO : przed prywatyzacją 60 % wartości samochodu stanowił podatek do budżetu – obecnie nie ma wcale (zob. Tab. 3 s.44). Dla całego ,,sprywatyzowanego” przemysłu podatek ,,od producentów” wynosi tylko 2 %  budżetu tzn. 20 razy mniej, niż przed ,,prywatyzacją”. Podatków również nie płacą sieci zagranicznych supermarketów, stacji benzynowych i innych przedsiębiorstw.

 

Podsumowanie kradzionych dochodów budżetowych. Całość ukradzionych pieniędzy z tych trzech afer to 220 –260 MLD $  lub €

( przy kursie z 2001r.);  tzn. ok. 1000 MLD zł w ciągu 16 lat.

Pieniądze rabowane z tych afer są w całości pieniędzmi ,,netto”, wprowadzone do budżetu i funduszy emerytalnych uległyby w ciągu roku ok.5 krotnemu powiększeniu, cyrkulując w obiegu finansowym państwa uległyby powiększeniu 10 – 11 razy !!!

Jakie to ma skutki dla budżetu?

Brakuje pieniędzy na wszystko, na inwestycje (zamówienia rządowe dla hut i innych zakładów), przemysł zbrojeniowy, kolej w 50 % dotowaną, wojsko, służbę zdrowia , szkolnictwo, naukę, kulturę, sport, sanatoria, lekarstwa itp.

Jak wielkie to są pieniądze?.

Niezapłacone podatki od  ,,sprywatyzowanych” przedsiębiorstw, oraz z alkoholu i paliw przez 16 lat to ok.250 mld $ – lub 1000 mld zł.

Za takie pieniądze można wybudować autostradę dookoła kuli ziemskiej; nowoczesnego miasta dla 6 mil ludzi itp., zrobić plan Marszala za polskie pieniądze.

 

W rzeczywistości kilka planów Marszala   – pokazane w Lekcji nr 3.

 

p. B (pieniądz ,,luźny”).

WYDATKI BUDŻETOWE.

KRADZIEŻ PIENIĘDZY BUDŻETOWYCH.

14

Tabela nr. 2 przedstawia roczne wydatki budżetowe  ,,netto”,,dla Polaków” i ,,dla obcych”.

 

TABELA nr 2

1

15 ML zł

Wydatki – ,,dla Polaków” 1/7 budżetu

 

2

90 MLD zł

Wydatki  – ,,dla obcych” 6/7 budżetu

 

1. Na obsługę sfery budżetowej ,,dla Polaków” to te same 15 MLD zł co w Tabeli nr 1.

2. Wydatki ,,dla obcych”  to 90 MLD zł   w tym:

a). Ok. 75 MLD zł obsługa zadłużenia na które nie ma pieniędzy – są regulowane dochodami z ,,prywatyzacji” lub  wzrostem zadłużenia ,,finansów publicznych”- długi dla przyszłych pokoleń.

 

b). Ok.  15 MLD zł  w tym: wypłaty dla Otwartych funduszy emerytalnych, refundacja leków, zakup nieprzydatnego uzbrojenia i inne zawyżone wydatki dla zagranicznych koncernów. Większość  z tych pieniędzy to również dalsze zadłużenie.

 

Podane wartości w Tabeli nr 2. –  są  przybliżone do  oficjalnych danych statystycznych, –  przy czym rzeczywistych pieniędzy tu prawie nie ma . Ok. 80 MLD zł to pieniądz zadłużeniowy konwersja długów krótko terminowych na długoterminowe i powiększanie długu publicznego wynoszącego – 500 MLD zł w  2006 roku.  Obsługa długów” to 15 %  od 500 MLD zł  to 75 MLD zł.

Razem pieniądze budżetowe – po stronie dochodów Tabela nr 1.  i   wydatków Tabela nr 2 wynoszą :

 

,,dla Polaków 15 MLD ;           ,,dla obcych” 180 MLD zł.

      1 część ;                                      12 części

15

Wszystkie pieniądze ,,niezbędne” ,,dla Polaków”:

1).       Dochody związane z budżetem to ok. 45 %  wszystkich dochodów jakie otrzymują Polacy tzn. …………..ok. 15 MLD zł.

2).Pieniądze dla emerytów stanowią ok. 20% ………ok ..8 MLD zł

3).Pieniądze z wytwórczości  ok. 35  %  tzn. ok.     .. +12 MLD zł.

Razem –  pieniądze ,,niezbędne” -,,dla Polaków” to…ok. 35 MLD zł

 

Uwaga: pominięte tu są pieniądze ,,dla Polaków” z ,,szarej strefy” i z zagranicy ok. 20 mld zł ,,netto”.

 

Wszystkie pieniądze ,,luźne” –  ,,dla obcych” patrz tabele:

1).Kradzione dochody  budżetowe Tab1 str.7 ………ok. 90 MLD zł

2).Kradzione wydatki budżetowe Tab. 2 str. 12……ok.  90 MLD zł

3).Niepłacone podatki  z Kapitału  Tab. 3 str.38…ok. 250 MLD zł

Razem:  Pieniądze ,,luźne” – ,,dla obcych”:…………..ok. 430 MLD zł

 

(Uwaga: w tych 430 MLD zł ,,dla obcych” ok. 10%- 15 % – to dalsze powiększające się zadłużenie)

 

Porównanie wszystkich pieniędzy (bieżących) corocznych – (realnych możliwych do zmaterializowania): ,,dla Polaków” – pieniądz ,,niezbędny”, ,,dla obcych” – ,,pieniądz luźny”.

                     

           ,,DLA POLAKÓW”                                ,,DLA OBCYCH”

  ,,PIENIĄDZ ,,NIEZBĘDNY” ;                 ,,PIENIĄDZ ,,LUŹNY”

                   

, , , , , ,

Comments are closed.
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE