Jax: Syjon poniżył Chrystusa, a Watykan uczynił to prawem

 

Syjon poniżył Chrystusa, a Watykan uczynił to prawem.

Chrystus nie może być w Polsce uznany Królem gdyż jest to całkowicie sprzeczne z Konstytucją Liturgiczną ogłoszoną przez Watykan

Walka z ideą Intronizacji Chrystusa przybiera na sile , przeciwnicy a szczególnie masoni ukryci w Polskim Kościele Katolickim sięgnęli po mocne argumenty. Użyli do realizacji swoich planów  szczególnego prawa,  w którym można dostrzec bardzo wiele niepokojących zapisów. Pod koniec zeszłego roku na stronie Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski pojawiły się bardzo istotne dokumenty. Stanowią one niejako usprawiedliwienie dla wprowadzenia niezwłocznych zmian w liturgii kościoła w Polsce.

MOTU PROPRIO-“Sacram Liturgiam” (2011-10-28 23:16:16) Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI”SACRAM LITURGIAM”

http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=88

W szczególny sposób budzący  zdumienie podkreślono w tym piśmie dwie rzeczy

Pierwsza sprawa to odwołanie się do Syjonu wyróżnione przez użyciu specyficznego odstępu między znakami. W ten sposób jako pierwsza rzuca się w oczy intencja tej publikacji.

Niecierpliwe wezwanie SYJONU

„To właśnie sprawia, że tak oddając część Bogu, który jest źródłem i wzorem wszelkiej świętości, umysły wiernych chrześcijan z nieprzepartą jakby siłą do niej się wyrywają i lgną, przez co też stają się w s p ó ł z a w o d n i k a m i ś w i ę t e g o S y j o n u .”

Niestety wcześniej w tym liście można znaleźć zapis odnoszący się do konstytucji liturgicznej.

Poniżenie Chrystusa zapisane w Konstytucji Liturgicznej

 KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ  (2011-10-12 00:27:17)

 http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=104

8. Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako SŁUGA (?!) świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale.

Cała treść tego punktu konstytucji ma ukryte przesłanie odnoszące się wprost do planów budowy III Świątyni Jerozolimskiej, oraz do usprawiedliwienia wielu ustępstw zmierzających do unifikacji doktryny heretyckiej , katolickiej i judaistycznej. Budowa trzeciej świątyni  jest związana z utworzeniem super- religii zapis ten w pełni przygotowuje katolików do podporządkowania się nowemu rytuałowi. Świątynia ta ma być miejscem pielgrzymek wszystkich ludów świata, ale ma być też tronem antychrysta i źródłem ucisku dla całego świata.

„Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy,”

Warto zwrócić uwagę , że Świątynia Salomona „prawdziwy przybytek”  nie ma znaczenia dla Chrześcijaństwa. Naszymi świętymi miejscami są przede wszystkim Miejsce Kaźni, oraz Grób Pański. Natomiast Syjon z jego III Świątynią jest bez znaczenia, lub ma raczej konotacje faryzejskie ,  obraźliwe dla Mesjasza. Pielgrzymka ma wymiar ziemski i tylko pozornie ma odniesienie do Nowego Jeruzalem zesłanego przez Boga, opisanego w Apokalipsie.

„gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako SŁUGA  świątyni i prawdziwego przybytku”.

W treści powyżej zawiera się cała istota poniżenia Zbawiciela zapisana w konstytucji. Jednocześnie ten wyrwany z kontekstu całego pouczenia tekst stanowi przyszłe usprawiedliwienie przed żydami i katolikami. W Liście do Hebrajczyków od początku mamy do czynienia z GLORYFIKACJĄ Chrystusa a owa służba jest nawiązaniem do proroctw  Starego Testamentu. Użyta w tym punkcie konstytucji  treść wyszarpana z całego Pisma Świętego stała się przewrotnym „fundamentem pojednania” judaizmu i chrześcijaństwa we wspólnym akcie “liturgicznym”.

Czemu nie wskazano Chwały Chrystusa jaką św.  Paweł objawia  w pierwszym rozdziale  listu do Hebrajczyków?

“W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały.

W tak ważnym zapisie nie ma mowy o Trójcy świętej. Mamy Ojca i sługę i mamy duchy niebieskie . Nie jest to jednak zapis Trójcy Świętej Boga Ojca , Boga Syna i Boga Ducha Świętego ale….. brzmi nieco podobnie.

„Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa,”

Czy chrześcijanie wyczekują zbawiciela? Otóż my oczekujemy Chrystusa sprawiedliwego sędziego, który nadejdzie by sądzić w chwale. My już UZNALIŚMY akt zbawienia za dopełniony. W tym zapisie czyli OCZEKIWANIA ZBAWICIELA “uznajemy” podejście żydów, którzy zbawienia nie przyjęli i jak oni czyli z nimi (żydami) oczekują zbawiciela w świątyni Boga – w odbudowanej świątyni Salomona.  

„aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale”

Nowy testament ukazuje chwałę męczenników nie mówi o wywyższaniu w kontekście ukazania się w chwale razem z Mesjaszem,  natomiast przyjęcie mesjasza ma być Chwałą dla narodu wybranego dla Żydów , którzy zawsze kojarzyli  posłuszeństwo Bogu z nagrodami i wymierną chwałą. Stąd zwrot  „I MY RAZEM Z NIM ukażemy się w chwale”.

Nieoczekiwana zmiana miejsc

Kapłan w kościele Rzymsko Katolickim jest bardziej lub mniej godnym ale zawsze tylko  przedstawicielem Chrystusa.  Jesteśmy przyzwyczajeni do pojmowania roli kapłańskiej w ten sposób.

W punkcie 7 konstytucji warto zwrócić uwagę na pozornie bezpieczny zapis.:

 „Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa”

To ciekawe odwrócenie gdyż zwykle to kapłan był określany jako przedstawiciel, namiestnik Chrystusa. Tu jest odwrócenie ról –  to Chrystus stał się  KAPŁANEM i to kapłaństwo uzasadnia  istotę misji Chrystusa.

Najważniejszą postacią w judaistycznej liturgii jest arcykapłan . Kto jest Arcykapłanem ?

Sprawę wyjaśniają kolejne zapisy Konstytucji i niżej ten „arcyciekawy”. :

41„Biskupa należy uważać za ARCYKAPŁANA (?!) jego owczarni. Od niego bowiem PONIEKĄD (!?) wywodzi się i zależy chrześcijańskie życie jego wiernych”.

Na co komu doniesienie do obcych nam kultów odprawianych w Świątyni Salomona ? Obyśmy nie musieli się o tym przekonać .

Po głębokim przemyśleniu sprawy zdecydowałem się pominąć inne zdumiewająco dwuznaczne zapisy Konstytucji. Jednak warto przejrzeć jej treści ostrożnie a nawet krytycznie w przewidującej postawie zagrożenia kościoła działaniami wielu sił, a szczególnie lucyferycznej  masonerii. Warto rozpatrywać wysoką niezależność biskupów umożliwiającą w pewnych okolicznościach działanie bez konsultacji ze Stolicą Apostolską.

CO PORADZIĆ ?

Wszystko co opisałem nie ma stanowić  powodu do szczególnej trwogi czy rozpaczy ale do mobilizacji i zdecydowanej określonej postawy.

 WYWYŻSZAJ CHRYSTUSA !!!

Współcześni prorocy wyraźnie pouczają o pokorze wobec sakramentu eucharystii. W moim regionie pospolite stało się przyjmowane komunii na stojąco , z podniesioną głową , rzadkie jest przyklękanie. Gdy dwie lub trzy osoby przyjmą na mszy komunię w pozycji klęczącej to już jest wiele. Nie jest sztuką pokazanie, że coś w naszym kościele źle się dzieje , nie jest sztuką atak na złe sprawy i spiski. Sztuką jest danie temu zjawisku odporu.

Jeżeli przyjmujesz komunię na stojąco to zastanów się czy STOISZ PRZED KRÓLEM królów  I PANEM panów . CZY GDYBY STAŁ PRZED TOBĄ BÓG TO NADAL BYŚ TRWAŁ W TEJ  POZYCJI  CZY PADŁ JEMU DO STÓP ? Czy widzisz Chrystusa czy tylko odprawiasz rytuał z opłatkiem w tle ?

Jeżeli chcesz cokolwiek uczynić to klęknij gdy wszyscy stoją i ukorz się gdy to już nie jest „modne”. Walcz o godność Chrystusa zrób to swoją postawą , szacunkiem i pokorą. Wbrew pozorom to już nie jest takie łatwe- spróbuj od dziś nigdy nie przyjmować komunii inaczej jak tylko klękając. Wielu ludzi, którzy tak czynią  już przeżyło wielkie zaskoczenia, a czasem niestety nawet  upokorzenie.

Tematy powiązane

Techniczna Analiza zmian liturgicznych -polecam

http://www.youtube.com/watch?v=XtmZ8Tesb50

Sobowtór Pawła VI (głos , znamiona, punkty twarzy)

http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/07/24/dym-szatana-rzedostal-sie-do-swiatyni-boga/

http://www.tldm.org/News3/impostor.htm

http://www.chilhavisto.rai.it

http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Oszustwo-stulecia-Sobowtor-Pap,2,ID411218368,n

Jan Paweł I

http://www.youtube.com/watch?v=UB3Sx–FFW4&feature=player_embedded

Golgota Beskidów – Poniżenie  Chrystusa

https://www.youtube.com/watch?v=tmx6pBSRZOc

Świątynia Opatrzności Bożej

Opatrzność , rozumienie opatrzne to błędne pojmowanie. Termin Opatrzności Bożej  został wprowadzony do obiegu przez masonerię gdyż doskonale odzwierciedla podwójne znaczenie terminu. Pomaga “ukryć na widoku” akty deprawacji rozgrywające się wewnątrz kościoła, jednocześnie dezorientując chrześcijan.

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_w_Warszawie

Oko opatrzności Bożej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oko_opatrzno%C5%9Bci

http://forumzn.katalogi.pl/idea_%C5%9Bwi%C4%85tyni_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej-t10757.html

Ars, regia, masoni świątynia opatrzności:

http://www.pardon.pl/artykul/764/sukces_masonerii

Inny zaskakujący , wieloznaczny materiał ze strony komisji

http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=104

Jedno z wielu proroctw dotyczących niszczenia kościoła przez wewnętrzne masońskie siły.

 

http://partenos.nowyekran.pl/post/53709,ohyda-i-spustoszenie

 

 

, , ,

One Response to Jax: Syjon poniżył Chrystusa, a Watykan uczynił to prawem

  1. veritas 17/12/2013 at 01:17 #

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE