Maurice Pinay: Spisek przeciwko kościołowi Cz.2. R4

Spisek przeciwko kościołowi – Maurice Pinay

 

Część II  – Ukryta potęga masonerii

 

Rozdział 4 –  Masońskie zbrodnie

tłumaczenie Ola Gordon

 

Jeśli chodzi o potworne zbrodnie tego mistrzowskiego dzieła współczesnego żydostwa, reprezentowanego przez masonerię, najczcigodniejszy kard. Caro mówi:

 

“Czytanie o masońskim rytuale pozwala dostrzec, przynajmniej w najwyższym stopniu, że przygotowuje on swoich uczniów do zemsty, rewolucji, a tym samym do zbrodni.
” ‘We wszystkich tych rytach’, mówi Benoit, ‘masoni są poddawani edukacji, która uczy ich okrucieństwa w ​​teorii i praktyce. Wmawia się im, że zakon masoński realizuje cel pomszczenia śmierci Hirama Abiffa, lub jego trzech niewierzących towarzyszy, lub śmierci de Molaya na jego mordercach, papieżu, królu i Nogarecie’.

 

“Na pierwszym stopniu początkujący testuje odwagę szyją i głową, ubranymi w napełnione krwią wnętrzności. Na innym stopniu, ten kto zostaje przyjęty, musi rzucać głowami umieszczonymi na wężu; lub też zabić baranka (30 stopień rytu szkockiego AA), poprzez co wierzy, że zabija człowieka. Tu musi on toczyć krwawe walki z wrogami, którzy kwestionują jego powrót do ojczyzny; są głowy na słupie lub zwłoki w trumnie, i bracia w żałobie ślubują zemstę. Jest dobrze znany mord Rossiego, ministra Piusa IX, dokonany przez jego byłych braci-spiskowców.

 

“W 1883 roku, czterej Włosi, Emiliani, Scuriatti, Lazzoneschi i Adriani, członkowie ‘Młodej Italii’, którzy uciekli do Francji, zostali wydani Mazziniemu i jego pomocnikom jako zdrajcy.

 

“22 października 1916 roku, zamordowano hrabiego Stürcka, kanclerza Austrii. Morderca, Fritz Adler, był masonem i synem masona, jak również członkiem loży wysokich dygnitarzy masońskich w Szwajcarii. W swoim oświadczeniu bronił prawa wymierzania sprawiedliwości własną ręką.

 

“We Francji sprawa Dreyfusa spowodowała morderstwo następujących osób:

Kapitana d’Attela, który zeznawał przeciwko niemu; deputowanego Chaulin-Servinière, który otrzymał od d’Attela szczegóły konfesji Dreyfusa; kapitana dzielnicowego Laurenceau, który ujawnił kwoty pieniędzy przysłane z zagranicy przyjaciołom Dreyfusa, według niego jako łapówkę; i strażnika więziennego, Rochera, który twierdził, że słyszał kiedy Dreyfus częściowo przyznał się do zbrodni. Kapitan Valerio, jeden ze świadków przeciwko Dreyfusowi, i prezydent Faure, który sprzeciwił się rewizji procesu, również wkrótce zniknęli. Wszyscy obrońcy Dreyfusa byli masonami, i w dodatku Żydami.

 

“W Szwecji brat Gustawa III został zamordowany przez H. Ankerstroma, tajnego wysłannika wielkiej loży, którą kierował Condorcet, zgodnie z porozumieniem masonów, którzy zebrali się w 1876 roku we Frankfurcie nad Menem.

 

“W Rosji zamordowano Pawła I, masona, który, chociaż wiedział o niebezpieczeństwie ze strony bractwa, kategorycznie go zakazał. Z tego samego powodu jego syn, Aleksander I, przeżył podobny los, został zamordowany w 1825 roku w Taganrog. Mordercami byli w całości masoni. (‘The great criminals of Freemasonry’ [Wielcy zbrodniarze masońscy] – przekład)

 

Mordy dokonane na osobach świeckich

 

“We Francji przypisuje się im śmierć Ludwika XVI. Kard. Mathieu, arcybiskup Besançon, i ks. prałat Bessan, biskup Nimes, napisali w znanych na całym świecie listach, o rewelacjach ujawnionych im w sprawie rezolucji podjętej w zakonie w Wilhelmsbad, żeby zamordować Ludwika XVI i króla Szwecji. Rewelacje te otrzymali od dwóch byłych członków tego zakonu…

 

Zabójstwo hrabiego de Berry… mord Lewa, wielkiego patrioty i żarliwego katolika z Lucerny / Szwajcaria były zorganizowane i dokonane przez członków sekty.

 

“W Austrii słynne zabójstwo w Sarajewie, będące przyczyną I wojny światowej, było zorganizowane przez masonów, ogłoszone wcześniej i dokonane w określonym dniu.

 

Wysoki masoński dygnitarz narodowości szwajcarskiej, powiedział w 1912 roku w związku z tą sprawą co następuje: ‘Następca tronu jest osobowością o wielkim talencie, szkoda, że jest skazany, zginie w drodze do tronu’. Pani de Tebes przewidziała jego śmierć dwa lata wcześniej. Główni winowajcy w całości byli masonami.

” ‘To wszystko’, mówi Wichtl, ‘to nie tylko podejrzenia, ale prawnie udokumentowane fakty, które umyślnie utajniono’.

“W Niemczech, marszałek Echhorn i jego adjutant, kpt. von Dressler, zostali zamordowani 10 lipca 1918 roku. Dzień wcześniej, paryski dziennik masoński ‘Le Matin’, napisał, że patriotyczne tajne stowarzyszenie zaoferowało dużą sumę za głowę Echhorna. Można sobie na pewno wyobrazić, co za stowarzyszenie dostarczyło tę informację do ‘Le Matin’.

 

“We Włoszech Umberto I został zamordowany przez anarchistę Pressiego, masona z loży w Paterson, New Jersey, USA, mimo, że sam nie był wtedy w Ameryce. Dlatego deklaracja, że na pewnych stopniach, aroganccy ludzie przekształcili napis na krzyżu dając mu odwrotne znaczenie: INRI = Justum necare reges Italiae: słuszne jest zabijanie królów Italii.

 

“26 marca 1885 roku, w Parmie zamordowano księcia Karola III; zabójca, Antonio Carra, został wybrany dzień wcześniej i zachęcony na tajnym posiedzeniu pod przewodnictwem Lemmiego; Lemmi był później najwyższym wielkim mistrzem włoskiej masonerii, i wydaje się, również światowej masonerii. Pewien człowiek o nazwisku Lippo przygotował lalkę, żeby pokazać jak najlepiej zadać cios sztyletem, a wykonawcę wybrała większość.

 

“22 maja zmarł Ferdynand II z Neapolu; podano mu truciznę w plastrze melona, co spowodowało bardzo bolesną śmierć. Sprawcą śmierci tego króla był mason należący do jednej z najbardziej zbrodniczych filii tej sekty, zwanej ‘wzniosłymi i idealnymi mistrzami’. Był uczniem Mazziniego i jednym z najbardziej szanowanych osób na królewskim dworze. Margiotta nie ryzykuje podanie jego nazwiska. (Marg. A. L. 21-34)

 

W pracach tego autora można przeczytać o dalszych niezliczonych zbrodniach popełnionych przez masonerię we Włoszech. W Portugalii zamordowano króla Karola i jego syna Ludwika. Masoni przygotowali upadek monarchii. Czcigodny H. Magalhaes de Lima podróżował w grudniu 1907 do Paryża, gdzie został uroczyście przyjęty przez H. Mosesa, członka wielkiej loży. Magalhaes prowadził wykłady, w których ogłosił ‘upadek monarchii w Portugalii’ i ‘nieuchronnym powstaniu republiki’. Znany przeciwnik masonerii, Abbé Tourmentin, napisał wówczas, że masoni wyraźnie przygotowywali atak na portugalską rodzinę królewską. Wyraził swoje obawy, że w krótkim czasie król Karol zostanie wypędzony lub zamordowany. Dziesięć tygodni później spełniły się obawy Tourmentina, a on otwarcie i jasno oskarżył o to morderstwo masonów. Masoni woleli milczeć. W Ameryce można przeczytać różne szczegóły podawane przez Eckerta dotyczące prześladowania i zabójstwa Morgana w Stanach Zjednoczonych, ponieważ chciał opublikować książkę ujawniającą tajemnice masonerii; dalej, o sprawie zniszczenia drukarni i prześladowania drukarza, oraz o innych zbrodniach z nienawiści, które nastąpiły po tym morderstwie, dotyczących publicznego niepokoju, który wybuchł, gdy okazało się, kogo popierają władze, które z reguły były masońskie, dały mordercę i wsparcie, udzielane im przez loże. (Eckert, II , 201 i nast.). Znane jest również zabójstwo prezydenta Ekwadoru, Garcii Moreno.

 

Rzezie, podsumowanie egzekucji i grabieże

 

“Konieczne jest przeczytanie opisu wolnomyśliciela Taine, aby mieć ideę, co wydarzyło się we Francji, kiedy w roku 1789 i w następnych trzech latach rządzili masoni: uwięziono ponad 150.000 uchodźców i uciekinierów; 10.000 osób zabito bez procesu w jednej prowincji, a w Anjou było 500 martwych tylko w jednej zachodniej prowincji. W roku 1796, gen. Hoche napisał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
” ‘Obecna proporcja do ludności z 1789 roku to jeden do dwudziestu. Było do 400.000 więźniów równocześnie w więzieniach. Ponad 1.200.000 osób prywatnych było rannych, i kilka milionów doznało strat w nieruchomościach, ich dobytku i domach’ “.(Taine, wymieniony przez Benoit, FM II. 268, uwaga.) [21]

Jeśli ktoś pragnie więcej informacji, niech zapozna się z pracą najszacowniejszego kardynała Caro, “The Secret od Freemasonry” [Tajemnica masonerii].

 

 

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE