Maurice Pinay: Spisek przeciwko Kościołowi Cz.II R2

Spisek przeciwko Kościołowi – Maurice Pinay

 

Część II –  Tajna potęga masonerii

 

Rozdział 2 –  Żydowscy założyciele masonerii

tłumaczenie Ola Gordon

 

“Ujawnienie masonerii”, powiedział Leon XIII, “oznacza pokonanie jej”. Kiedy zedrzemy z niej maskę, to każdy uczciwy umysł i każde chrześcijańskie serce odwróci się od niej z obrzydzeniem; i poprzez sam ten fakt upadnie, zupełnie zniszczona i znienawidzona, zwłaszcza przez tych, którzy są jej posłuszni. Naukowiec i jezuita, Leon Meurin, S J, acrybiskup, biskup Port-Louis, pokazuje w swojej bardzo wiarygodnej pracy, “Clarification of Freemasonry” [Wyjaśnienie masonerii], z druzgocącą powagą, że Żydzi są założycielami, organizatorami i przywódcami masonerii, którą wykorzystują do zdobycia dominacji świata, do zniszczenia świętego kościoła katolickiego i pozostałych istniejących religii. Pośród przedstawionej przez niego potwierdzonej literatury związanej z tą tematyką, pojawia się kilka cytatów, które zamieszczamy poniżej:

 

“Pierwszą Najwyższą Radę Masońską utworzono, jak już powiedzieliśmy, w dniu 31 maja 1801 roku w Charleston, na 33 stopniu szerokości geograficznej północnej, pod przewodnictwem Żyda, Izaaka Longa, który został mianowany inspektorem generalnym przez Żyda Mojżesza Cohena, i który otrzymał stopień od  Hyesa, Frankena, i Żyda Morina”. [2]

 

“Tak więc Żydzi byli założycielami Pierwszej Wielkiej Rady, która przekształciła się w centrum światowej masonerii. I ulokowali ją w Ameryce, w mieście wybranym dokładnie na 33 południku szerokości geograficznej północnej. Jej kolejny szef mieszkał w Charleston od 1801 roku. W roku 1889 był to Albert Pike, o którym juz wspomnieliśmy w jego okólniku z 14 lipca 1889 roku, dniu głośnej rocznicy i 300-lecia.

 

“On przyjmuje ​​tytuł każdego z 33 stopni, a ponadto dodaje co następuje:
“Najpotężniejszy i najwyższy przywódca, wielki mistrz Rady Najwyższej z Charleston, pierwszej najwyższej rady na świecie, wielki mistrz i obrońca świętego Palladium, najwyższy Pontifex światowej  masonerii.

 

“Mając te pompatyczne tytuły, opublikował swój okólnik w pierwsznym i trzydziestym roku swojego pontyfikatu, popierany przez dziesięciu wysokich dostojników, najbardziej oświeconych i najbardziej wysublimowanych braci, władców, wielkich inspektorów generalnych, wybranych magów, którzy tworzą najwybitniejsze wielkie kolegium dawnych masonów, radę wybranych żołnierzy i święty batalion Zakonu”. [3]

 

“Okólnik wylicza 23 najwyższe rady, które wcześniej były bezpośrednio “stworzone” przez tego z Charlestonu i są rozproszone po całym świecie. Następnie wymienia setkę Wielkich Wschodów i Wielkich Lóż wszystkich rytów, które łączą się w najwyższą Radę Charlestonu, jako najwyższą władzę w masonerii; wyłączny ryt Żydów. Na przykład, Wielki Wschód Francji, Rada Generalna rytu Misraim, Wielka Rada Masońskich [Oddfellows], itp. Od początku musimy stwierdzić, że masoneria na całym świecie jest jedną z niezliczonych form, ale pod najwyższym przywództwem Najwyższego Pontifexa z Charleston”. [4]

 

Żydowski rodowód

 

“Ryty i symbole masonów i innych tajnych sekt nieustannie przypominają ‘kabałę’ (tajemnicza mistyka żydowska) i żydostwo: odbudowa świątyni Salomona, gwiazda Dawida, pieczęć Salomona, nazwy różnych stopni, jak na przykład, rycerz kadosz. Hebrajski ‘kadosz’ oznacza ‘święty’; książę Jerozolimy, książę Libanu, rycerz węża z Airain, itp. A czy modlitwa angielskich masonów, nagrana podczas zgromadzenia w 1663 roku, nie przypomina w najbardziej przejrzysty sposób judaizmu?” [5]

 

“W końcu szkoccy masoni używają żydowski kalendarz, na przykład książka napisana przez amerykańskiego masona Pike’a [6] w roku 1881, jest datowana ‘Anno mundi 5641′. Obecnie ten kalendarz jest zachowywany tylko w najwyższych stopniach, podczas gdy masoni w ogóle dodają 4000 lat chrześcijańskiego kalendarza, a nie 3760 jak Żydzi”. [7]

 

Sprytny rabin Benamozegh pisze:
“Ci, którzy chcą podjąć wysiłek w celu zbadania kwestii stosunków między Żydami i filozoficzną masonerią, między Teozofią i tajemnicą nauki w ogóle, stracą trochę z ich aroganckiej pogardy wobec kabały (żydowski mistycyzm). Przestaną pogardliwie uśmiechać się na myśl, że teologia “kabalistyczna” ma do spełnienia misję w religijnym przekształceniu przyszłości”. [8]

“Kim sa prawdziwi przywódcy masonerii? Jest to jedna z tajemnic sekty, bardzo ostrożnie utrzymywana, ale można stwierdzić, że masoneria na całym świecie rozwija się zgodnie z jednym i tym samym planem; że jej metody są zawsze i we wszystkich częściach świata identyczne; oraz że zawsze jej cele są takie same. To pozwala stwierdzić, że istnieje spójność, która kieruje wszystkimi ruchami tej sekty.

 

“Później zajmiemy się tym pytaniem; jednak tutaj przypomnijmy, że “Carta de Colonia” z dnia 24 czerwca 1935 roku, mówi o dyrektorze masonerii: wielki mistrz lub patriarcha, który, choć znany tylko przez  niewielu braci, istnieje w rzeczywistości; a Gougenot des Mousseaux podkreśla, że ​​’ten wybór Zakonu, ci prawdziwi dyrektorzy, których zna tylko niewielu wtajemniczonych, sprawują swoje funkcje zgodnie z przydatnością i tajną zależnością od izraelickich kabalistów (mistycy)’ (s. 338-339), i że prawdziwi dyrektorzy masonerii są przyjaciółmi, pomocnikami i wasalami Żyda, któremu oddają hołd jako swemu najwyższemu Panu. Tę samą opinię podzielają Eckert, Drumont, Deschamps, ks. Jouin, Lambelin i inni badacze kwestii masońskiej i żydowskiej”. [9]

 

Odstawmy na bok dogmatyczne nauki masonów i Żydów i przyjrzyjmy się sojuszom, zarówno z punktu widzenia czysto praktycznego, jak i realistycznego. Jeśli postępuje się logicznie, nie można nie dojść do wniosku sformułowanego przez L de Poncinsa w “The Secret Powers Behind Revolution” [Tajne siły rewolucji].

 

“Złożoność masonerii, jej trwałość, niezmienność celów, co jest całkowicie wytłumaczalne, ponieważ jest to kwestia żydowskiego stworzenia by służyć żydowskim interesom, byłaby całkowicie niezrozumiała, gdyby jej pochodzenie miało charakter chrześcijański.

 

“Nawet cel masonerii sam w sobie, a mianowicie zniszczenie cywilizacji chrześcijańskiej, pokazuje nam Żyda, bo tylko Żyd może czerpać z tego korzyści, a Żyd sam inspiruje się wystarczająco brutalną nienawiścią do chrześcijaństwa, żeby utworzyć taką organizację”.

 

“Masoneria”, mówi dalej de Poncins, “jest tajnym stowarzyszeniem międzynarodowej mniejszości. Zaprzysięgła chrześcijaństwu nie dającą się pogodzić nienawiść. Te trzy cechy są dokładnie takie same jak te, które opisują Żydów, i są dowodem na to, że Żydzi są wiodącym elementem lóż”.[10]

 

Już w 1867 roku powstała “stała międzynarodowa liga na rzecz pokoju”, a jej sekretarz, Żyd Passy, nakreślił idee trybunału sprawiedliwości, żeby rozstrzygać wszystkie konflikty między narodami, bez możliwości odwołania. [11]

 

Dziennik “The Israelite Archive” marzył o podobnym trybunale sprawiedliwości w 1864 roku. “Czy nie jest naturalne i konieczne”, napisał pewien Levy Bing, “żeby tak szybko jak to możliwe, zorganizować dodatkowy trybunał sprawiedliwości, i faktycznie najwyższy trybunał, do którego będzie się kierować wielkie otwarte konflikty i spory między narodami, który wyda wyrok jako ostatnia instancja, i którego ostatnie słowo będzie miało tak wielkie znaczenie? Będzie to słowo Boga, wypowiedziane przez jego pierworodnych synów (Hebrajczyków), i przed którym ogólna reszta ludzkości będzie składać ukłony z szacunku do naszych braci, naszych przyjaciół i naszych uczniów”. [12]

 

Takie są marzenia Izraela. Jak zawsze zgodne z tymi jakie ma masoneria. :”Kalendarz masoński” pisze:

“Kiedy w całej starej Europie powstanie Republika, Izrael, jako władca, będzie rządził tą starą Europą”. [13]

 

Na światowym kongresie żydowskiej młodzieży, jaki odbył się 4 sierpnia 1928 roku, H Justin Goddard ogłosił, że Żydzi byli największymi zwolennikami Ligi Narodów, która im zawdzięczała swoje istnienie”. [14]

Żyd Cassin podał dokładniejszą informację: “Odrodzenie syjonizmu jest dziełem Ligi Narodów, i dlatego Genewa roi się od przedstawicieli ‘wybranego narodu'”. [15]

 

Najwielebniejszy kard. Jose Maria Caro R., arcybiskup Santiago i prymas Chile, oczywiście, również pokazuje, w swojej popartej autorytetem pracy “The Secret of Freemasonry” [Tajemnica masonerii], że to Żydzi kierują tą sektą, żeby rządzić światem i zniszczyć święty kościół. Odnośnie jej pochodzenia stwierdza:

“Ryt masoński wyraźnie zdradza swój żydowski rodowód: symbole, które rozpoczynają się w samej Biblii; herb którym usiłuje się wyjaśnić różne formy cherubinów opisanych przez Ezechiela w drugim poemacie, wołu, człowieka, lwa i orła; dwóch kolumn świątyni masońskiej dla upamiętnienia świątyni Salomona; odbudowa świątyni, która jest dziełem masonów, itd. Materiały do czytania i podręczniki, które w większości pochodzą z Biblii, zawsze przerabiają dla potrzeb masonów, zwłaszcza legenda o Hiramie, która odgrywa ważną rolę w rycie masońskim.

 

“Zwyczajowe słowa i wyrażenia, jak nazwy kolumn “Boaz” i “Jachin”, słowa wiedzy i dopuszczenia: Tubalcain, Shibboleth, Giblim lub Moahon, Nekum lub Nekam, Abibalc, itp.; znaczenie, które przypisuje się liczbom, sprawa bardzo oryginalna dla kabały, wszystkie one stanowią kolejne dowody kabalistycznego wpływu na masonerię.

 

“W końcu fakty, rządy przy pomocy terroru, wybuch szatańskiej nienawiści do kościoła, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, okropne bluźnierstwa przeciwko Bogu, dokonywane we Francji przez rewolucyjnych masonów, są niczym innym niż wyrazem i spełnieniem kabalistycznych i tajnych sekt, które od kilku wieków walczyły potajemnie z chrześcijaństwem. To co żydowscy bolszewicy robią w Rosji przeciwko chrześcijaństwu, jest tylko kolejną serią czynów masonów podczas rewolucji francuskiej. Zabójcami są inni; ale doktryna, która ich motywuje i upoważnia ich i najwyższe przywództwo, jest taka sama”. [16]

 

 

 

, , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Spisek przeciwko Kościołowi 2.2 – Tajna potęga masonerii – Żydowscy założyciele masonerii | forumdlazycia - 05/05/2012

    […] http://gazetawarszawska.com/2012/02/13/maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-ii-r2/ Share this:TwitterFacebookDodaj do ulubionych:LubięBądź pierwszą osobą, która doda ten wpis […]

  2. Spisek przeciwko Kościołowi 2.2 – Tajna potęga masonerii – Żydowscy założyciele masonerii « forumemjot - 05/05/2012

    […] http://gazetawarszawska.com/2012/02/13/maurice-pinay-spisek-przeciwko-kosciolowi-cz-ii-r2/ Share this:TwitterFacebookDodaj do ulubionych:LubięBądź pierwszą osobą, która doda ten wpis […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE