Maurice Pinay: Spisek przeciwko Kościołowi Cz.II R3

Spisek przeciwko Kościołowi – Maurice Pinay

 

Część II – Tajna potęga masonerii

 

Rozdział 3 –  Żydowscy przywódcy masonerii

 

Słynny naukowiec, jezuita ks. Leon Meurin, arcybiskup Port-Louis, potwierdza w popartej swoim autorytetem pracy “Philosophy of Freemasonry” [Filozofia masonerii] co następuje:

“Pierwsze stopnie masonerii są przeznaczone do celu, jak zobaczymy niżej, przekształcenia mężczyzn  “świeckich” na “prawdziwych mężczyzn” w sensie masońskim; druga część, przechodząca od 12 do 22 stopnia, jest przeznaczona na dedykację mężczyzn “żydowskiemu Pontifexowi”, a trzecia od 23 do 33. stopnia musi dedykować Pontifexa “żydowskiemu królowi” lub “kabalistycznemu cesarzowi”.

 

“Pierwszą rzeczą, która zaskakuje nowego ucznia loży, jest żydowski charakter wszystkiego, co tam znajdzie. Od 1 do 30 stopnia słyszy tylko mowę o “wspaniałym dziele” odbudowy świątyni Salomona; o zamordowaniu architekta Hirama Abiffa; o dwóch kolumnach Boaz i Jakin (III, Kr. 7:21); o wielu tajnych symbolach (znakach) i świętych hebrajskich słowach; o żydowskim kalendarzu, który dodaje 4000 lat do naszych własnych, tak aby nie uczcić narodzin boskiego Zbawiciela”.

 

“Kiedy Żydzi zakładali masonerię w różnych krajach, zapewnili sobie przewagę w ‘Wielkich Wschodach’ pod względem swojej liczebności i wpływów. Z drugiej strony, powołano wiele lóż wyłącznie dla Żydów. Jeszcze przed rewolucją 1789 roku, bracia Ecker i Eckhoffen założył w Hamburgu “Lożę Melchizedeka”, zarezerwowaną dla Żydów. Pod koniec XVIII wieku, Hebrajczycy von Hurschfeld i Cotter założyli w Berlinie “Lożę Tolerancji”.

 

“Od tego czasu Żydzi używali sztuczek żeby zgromadzić wokół siebie Żydów i chrześcijan, kontrolować ich  ideologicznie i politycznie, lub sprowadzać na manowce. Jednak w tamtym czasie musieli szukać schronienia w “Tajnych Ligach”, gdyż prawa i zwyczaje chrześcijańskich państw Europy miały wystarczające środki, których celem była ochrona chrześcijan przed żydowskim oszustwem. Tajna gazeta masońska w Lipsku napisała w wydaniu z października 1864 roku, że centrum żydowskich lóż w Paryżu było pod przywództwem Cremieux i wielkiego rabina”.

 

Masońskie doktryny, symbole i stopnie pochodzą od żydostwa

 

Słynny arcybiskup, biskup Port-Louis, w następujący sposób mówi o żydowskim rodowodzie masońskich doktryn:

“Doktryny masońskie pochodzą od żydowskiej kabały (mistycyzm), a w szczególności te z ich księgi “Sohar” (Światło). Nie jest to zapisane w żadnym masońskim dokumencie; bo jest to jedna z wielkich tajemnic, którą Żydzi tak ukrywają, że tylko oni o niej wiedzą. Niemniej jednak udało nam się ją odkryć, kiedy podążaliśmy śladem Numeru 11. Tutaj odkryliśmy podstawowe doktryny “żydowskiej kabały”, które przyjęła masoneria”. [17]

 

W poprzednich rozdziałach pozostawała zawsze pewna liczba masońskich znaków, które mniej lub więcej nie nadawały się do zastosowania. Wszystko to, co odgrywa ważną rolę w masonerii i jej historii, z zadziwiającą łatwością daje się zastosować do narodu żydowskiego. To co istnieje rzeczywiście w masonerii, to wszystko jest całkowicie, wyłącznie, i żarliwie żydowskie, od początku do końca.

 

Jaki interes mogą mieć inne narody w odbudowie świątyni Salomona? Czy robią to na własny rachunek, czy na rachunek Żydów? Czy te narody, czy Żydzi z tego skorzystają? Jakie korzyści płyną z faktu, że jeden zniszczy drugiego, tak, że w końcu na całym świecie zatriumfują “książęta Jerozolimy” (16 stopień), “szefowie Arki” (23 stopień) lub “książęta Arki” (24 stopień)? Czy narody zjednoczyły się, by służyć Żydom jako podnóżek? (Psalm 109) Dlaczego spieszą się żeby założyć na swoją głowę koronę (Kether), a u ich stóp ustanowić królestwo (Malkuth)?”

Jest tak oczywiste, że masoneria jest tylko narzędziem w rękach Żydów, którym w rzeczywistości tylko oni kierują, że można skusić się by uwierzyć, że nie-żydowscy masoni, w dniu kiedy po raz pierwszy otworzą oczy, utracą rozsądek i możliwość dokonywania osądów. [18]

 

Masoński szacunek dla Żydów

Najbardziej godny kardynał Caro pisze w książce “The Secret of Freemasonry” [Tajemnica masonerii]: “W masonerii zawsze widoczny jest wielki i dość szczególny szacunek dla Żydów. Jeśli mówi się o zabobonach, nigdy nie wspomina się o religii żydowskiej. Po wybuchu rewolucji francuskiej, Żydzi wysunęli pilne żądanie francuskiego obywatelstwa. Mimo, że za pierwszym razem zostało odrzucone, to było wyraźną zachętą, by je im przyznać, i przyznano. Czytelnik przypomina sobie, że ​​w tamtych czasach katolików prześladowano aż do śmierci.

 

Kiedy w Paryżu rządziła “Komuna”, i konieczna była ochrona gotówki przed grabieżą w banku Francji, nikt nie zagrażał żydowskim bankom. (La Franc. Mas. Secte Juive 60.)

 

“Do antysemityzmu masoneria odnosiła się z odrazą, i faktycznie tak bardzo, że antysemicki brat, który honorowo wierzył w masońską tolerancję dla poglądów politycznych, kiedyś stał się kandydatem do Izby Deputowanych we Francji i nawet został wybrany. Kiedy pojawiła się sprawa jego reelekcji, wydano lożom wyraźną instrukcję, że przeciwko niemu należy prowadzić wojnę. Takie instrukcje, o których prawie nigdy nie słyszy się otwarcie w lożach, musiano przestrzegać”.

 

Żydowska przewaga w lożach

 

W 1862 roku w Berlinie, mason, który zauważył żydowską przewagę w lożach, napisał w artykule w Monachium: “W Niemczech istnieje tajna sekta o masońskiej formie, której przewodzą “nieznani przywódcy”. Członkami tego stowarzyszenia są w większości ‘Izraelici’ … W Londynie, gdzie, jak wiadomo, rewolucyjne stada skupiają się wokół wielkiego mistrza Palmerstona, istnieją dwie loże żydowskie, które nigdy nie widziały przekraczających ich próg chrześcijan; to tam łączą się wszystkie nitki elementów rewolucyjnych założonych w lożach chrześcijańskich. W Rzymie znajduje się kolejna loża, ‘która składa się całkowicie z Żydów’, i gdzie łączą się wszystkie nitki, podobnie jak spiski organizowane w ‘chrześcijańskich lożach’: “najwyższy trybunał rewolucyjny”.

 

“To stąd kieruje się innymi lożami jakby przez tajnych przywódców, tak, żeby większa część rewolucjonistów chrześcijańskich była tylko marionetkami, które uruchamiane są przez Żydów, tajnych liderów.

 

“W Lipsku z powodu Targów, w których uczestniczy część wysokich żydowskich i chrześcijańskich kupców z całej Europy, istnieje ‘stała tajna żydowska loża’, w której nigdy nie akceptuje się chrześcijańskiego masona. To otwiera oczy więcej niż jednemu z nas … Są tajni przedstawiciele, którzy tylko sami mają wstęp do żydowskich lóż w Hamburgu i we Frankfurcie.

 

“Gougenot des Mousseaux mówi o następującym zdarzeniu, które potwierdza te oświadczenia: “Z ponownym wybuchem rewolucji w 1848 roku, znałem Żyda, który z próżności zdradził sekrety tajnych stowarzyszeń, których był członkiem. Osiem lub dziesięć dni wcześniej mówił mi o wszystkich rewolucjach, które mają wybuchnąć w dowolnym miejscu Europy. Muszę podziękować mu za twarde przekonanie, że wszystkie te wielkie ruchy ‘represjonowanych narodów, itd.’ były wszczynane przez pół tuzina osób, które przekazywały swoje instrukcje tajnym stowarzyszeniom w całej Europie. Grunt pod ich nogami jest na wskroś osłabiony, i naród żydowski dostarczył cały kontyngent tych podziemnych agitatorów”.

 

“W roku 1870 de Camille napisał w ‘Le Monde’, że podczas podróży po Włoszech spotkał masona, jednego z dawnych znajomych. Na pytanie co słychać w jego zakonie, odpowiedział: ‘W końcu wyszedłem z loży mojego zakonu, gdyż nabrałem głębokiego przekonania, że byliśmy tylko narzędziami Żydów, którzy prowadzili nas do całkowitego zniszczenia chrześcijaństwa’. (La F.M. Secte Juive, 43-46)

 

“Na potwierdzenie powyższego zamieszczam raport, który można znaleźć w ‘Revue des Sociétés Secrètes’ [Przegląd tajnych stowarzyszeń], (s. 118-119, 1924):

 

1.) The Golden International [Złota Międzynarodówka] (International Plutocracy and High Finance – Międzynarodowa plutokracja i wysokie finanse), na której czele stoją:

a) W Ameryce: J. P. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt i Vanderlip

b) W Europie: firma Rotszylda i inne z drugiego rzędu  

2.) The Red International [Czerwona Międzynarodówka] lub międzynarodowe stowarzyszenie pracowników Socjal Demokratycznych . W jej skład wchodzą:

a) The Second International [Druga Międzynarodówka] (z Belgii, Żyd Vandervelde)

b) The International No. 21/2 [Międzynarodówka Nr 21/2] (z Wiednia, Żyd Adler)

c) The Third International lub Communist International [Trzecia Międzynarodówka lub Międzynarodówka Komunistyczna] (z Moskwy, Żydzi Apfelbaum i Radek). Ta hydra, z trzema łbami, działająca oddzielnie dla lepszego skutku, ma do dyspozycji ‘Profintern’ (międzynarodowe biuro stowarzyszeń zawodowych), z siedzibą w Amsterdamie i kieruje świat żydowski do Syndykatów, które jeszcze nie weszły do bolszewizmu.

3.) The Black International [Czarna Międzynarodówka] lub organizacja walki żydostwa. Główne role grają tu Światowa Organizacja Syjonistyczna (Londyn); Izraelicka Liga Światowa, założona w Paryżu przez Żyda Cremieux; żydowski zakon B’nai-Moiche (Synowie Mojżesza) i żydowskie stowarzyszenia ‘Henoloustz’, ‘Hitakhdoute’, ‘Tarbout’, ‘Karen-Haessode’, i setka innych mniej lub bardziej zamaskowanych organizacji, rozproszonych po wszystkich krajach starego i nowego świata.

4.) The Blue International [Niebieska Międzynarodówka] lub masoneria międzynarodowa. Ona jednoczy wszystkich masonów na świecie poprzez ‘Zjednoczoną Lożę Wielkiej Brytanii’ i poprzez Wielkie Orienty Francji, Belgii, Italii, Turcji i pozostałych krajów. (Aktywnym ośrodkiem tego stowarzyszenia jest, jak czytelnicy wiedzą, wielka ‘Loża-Alpina”.)

5.) The Jewish Freemasonic Order of ‘Bnai-B’rith’ [Żydowski Zakon Masoński ‘B’nai-B’rith’], który, przeciwnie do zasad lóż masońskich, przyjmuje tylko Żydów, i ma na świecie ponad 426 czysto żydowskich lóż, służy jako łącznik wszystkich wymienionych Międzynarodówek. Przywódcami ‘B’nai-B’rith’ są Żydzi Morgenthau, były ambasador USA w Konstantynopolu; Brandeis, najwyższy sędzia w USA; Mack, syjonista; Warburg (Feliks), bankier; Elkus’ Kraus (Alfred), pierwszy prezydent; Schiff, zmarł, który wspierał finansowo ruch emancypacyjny Żydów w Rosji; Marshall (Louis), syjonista.

 

” ‘Wiemy z całą pewnością’, mówi Nesta Webster, ‘że pięć wymienionych przez nas potęg  – masoneria Wielkiego Wschodu, teozofia, pan-germanizm, międzynarodowa finansjera i rewolucja społeczna, naprawdę istnieją i wywierają bardzo zdecydowany wpływ na losy świata. W ten sposób nie wychodzimy z założenia, ale z faktów, które mogą być autorytatywnie udowodnione’.

 

“Od czasów rewolucji, Żydzi byli najbardziej widoczni w powiązaniu z masonerią. Jewish Encyclopaedia.” [19]

 

“Żeby podjąć próbę obalenia religii chrześcijańskiej, w szczególności katolickiej, Żydzi znaleźli schronienie w działalności agitacyjnej, wysyłali niepostrzeżenie innych, a sami chowali się, aby nie ujawniać swoich zamiarów, tak bardzo są pogardzani przez wszystkich: żeby w imię wolności doprowadzić tę twierdzę do upadku. Należało zatem podważyć jej granitowe fundamenty i zniszczyć cały budynek chrześcijaństwa. I zabrali się do tego przedsięwzięcia i stanęli na czele tej ukrytej rewolucji światowej poprzez masonerię, którą kontrolowali.

 

“Emancypacja żydostwa we Francji była dla nich korzystna, do której w tajemnicy dążyli, co stworzyło słynne ludzkie prawa (prawa człowieka) po to, żeby dać Żydom równe prawa, jak te, które mieli chrześcijanie. Tylko do tego, do niczego innego nie odnosi się bardzo chwalona wolność, w której imieniu zorganizowano tę straszną rewolucję”. [20]

 

 

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE