Maurice Pinay: “Spisek przeciwko kościołowi” Cz.I R.4

Spisek przeciwko kościołowi – Maurice Pinay

 

Część I – Tajna siła napędowa komunizmu

Rozdział  4 – Finansiści komunizmu

 

Międzynarodowe żydostwo dąży do komunistycznego socjalizmu, zgodnie z doktryną Marksa, która w chwili obecnej jest realizowana przez nie w ZSRR i wszystkich jego krajach satelickich. Bezpośrednim celem komunizmu jest dominacja nad światem i pełna władza nad wszystkimi narodami na ziemi. On zawsze przedstawiał ten punkt widzenia i od początku dążył do tego celu.

 

Ten komunistyczny cel rozumieją z absolutną jednomyślnością wszyscy Żydzi jako ich własny cel, chociaż wielu nie-Żydów, którzy nie mają wiedzy i którzy są celowo oszukiwani, myślą, że wielu żydowskich multimilionerów, którzy są na świecie, i którzy nawet kontrolują finanse świata, muszą koniecznie przeciwstawić się temu prądowi, który próbuje wyrwać im to bogactwo.

Na pierwszy rzut oka nie ma nic bardziej oczywistego, żeby w bogatym finansiście, prosperującym przedsiębiorcy lub ważnym przemysłowcu, widzieć naturalnego i najostrzejszego wroga komunizmu.

Ale jeśli przemysłowcami, handlowcami lub finansistami są Żydzi, nie ma najmniejszych wątpliwości, że są oni również komunistami, bo komunistyczny socjalizm Marksa został stworzony i wprowadzony przez nich, i w rzeczywistości, nie po to żeby stracili majątek i dobra jakie posiadają, ale żeby ukraść wszystko, co nie należy do nich, i zgromadzić razem w swoich rękach całe bogactwo świata, które, zgodnie z ich zapewnieniem, jest bezprawnie utrzymywane przed nimi przez wszystkich tych, którzy nie należą do narodu żydowskiego.

Dobrze znany żydowski (?) pisarz Werner Sombart pisze:

“Podstawową charakterystyczną cechą żydowskiej religii jest to, że ta religia nie ma nic wspólnego z tym innym światem, lecz, jak można powiedzieć, wyłącznie materialnym. Człowiek może doświadczyć dobra lub zła tylko na tym świecie; jeśli Bóg chce ukarać lub nagrodzić, to może to zrobić tylko w czasie życia człowieka. I dlatego dobry człowiek (sprawiedliwy) musi zapewnić sobie dobrobyt tu na ziemi, a bezbożny cierpieć”. [18]

“Nie ma sensu rozwodzić się nad różnicą, która wywodzi się z tego kontrastu dwóch światopoglądów, w kwestii postawy pobożnego Żyda i pobożnego chrześcijanina, w kwestii nabywania majątku. Pobożny chrześcijanin, który zadłuży się u lichwiarza, torturował się na łożu śmierci przez męki żalu (skruchy) i był gotowy porzucić wszystko, co posiadał; bo świadomość niesłusznie nabytych dóbr go zżerała. Z drugiej strony, pobożny Żyd, gdy zbliżał się koniec życia, z zadowoleniem myślał o kufrach i skrzyniach wypełnionych po brzegi zgromadzonymi dobrami, które w czasie długiego życia zabrał nieszczęsnym chrześcijanom, a także ubogim muzułmanom. To był spektakl, którym mogło się cieszyć jego pobożne serce, bo w każdym rulonie pieniędzy, który tam zamknął, widział ofiarę przyniesioną jego Bogu”. [19]

Jednocześnie żydowskie pieniądze (które obecnie stanowią największą część pieniędzy na świecie) są najpotężniejszym narzędziem ze wszystkich, które w ogromnej mierze umożliwiało finansowanie ruchów rewolucyjnych, bez których pomocy nigdy nie mogliby triumfować i w taki sposób niszczyć cywilizację chrześcijańską we wszystkich jej aspektach. Czy to dlatego, że dana osoba jest materialistyczna, bo nauczona, że pieniądze są lepsze od wartości innego świata, czy poprzez bezpośrednie metody, które wiedzą jak wykorzystywać tak energicznie, jak przekupstwo i sprzeniewierzenie w urzędach publicznych i wyłudzanie podatków, jak również ogólne kupowanie sumień.

Żydowska idea gromadzenia wszystkich pieniędzy świata przez komunizm pojawia się w całej przejrzystości u wielu znanych pisarzy żydowskich, takich jak Edmond Fleg, Barbusse, Spire Andre i innych; w szczególności najbardziej wyraźnie w znanym liście słynnego mesjanisty, Barucha Levy, wysłanym do Karola Marksa, który został odkryty w 1888 roku, i opublikowany po raz pierwszy w tym samym roku. Jego tekst jest następujący:

“Żydowski naród jako całość jest swoim Mesjaszem. Jego królestwo wszechświata powstanie poprzez zjednoczenie innych ras ludzkich, poprzez likwidację granic i monarchii, które są bastionami partykularyzmu i utrudniają budowę republiki świata, w której obywatelstwo jest wszędzie przyznawane Żydowi. W tej nowej organizacji ludzkości, synowie Izraela, którzy obecnie są rozproszeni po całej powierzchni ziemi, zachowają swoją rasę i tę samą tradycyjną kulturę, ale bez tworzenia innej narodowości, i będą bez sprzeciwu wiodącym elementem we wszystkich częściach, zwłaszcza jeśli uda się ustanowić stałe przywództwo Żydów w masach robotniczych.

Z utworzeniem powszechnej republiki, wszystkie rządy narodowe bez trudu przejdą w ręce Izraelitów, na rzecz zwycięstwa proletariatu. Wtedy majątek osobisty rządzących będzie mógł zostać przejęty przez władców rasy żydowskiej, którzy wszędzie będą zarządzać własnością narodów. Wtedy spełni się obietnica Talmudu, że gdy nadejdzie czas Mesjasza, Żydzi będą posiadać dobra wszystkich narodów”. [20]

Jeśli ktoś obserwuje taktyki ekonomicznej akumulacji, jest zupełnie naturalne, że widzi się, jak najbogatsi finansiści i najważniejsi bankierzy świata finansują komunistyczne rewolucje; to nie jest trudne, biorąc pod uwagę wymienione dane, żeby wyjaśnić sytuację, która powierzchownie zbadana wydaje się bezsensowna i absurdalna, a mianowicie, że zawsze widzi się najbogatszych Żydów na świecie zjednoczonych przez izraelskich przywódców ruchów komunistycznych. Jeżeli wyjaśnienia najbardziej znanych Żydów wystarczają, by wyraźnie pokazać ten ścisły związek, to oczywiste fakty są jeszcze jaśniejsze, tak aby usunąć nawet najmniejsze wątpliwości.

Po klęsce Francuzów w 1870 roku i upadku cesarza Napoleona III, marksiści, pod przywództwem Marksa z Londynu, od 18 marca 1871 roku tworzyli Komunę. W tym okresie, trwającym ponad dwa miesiące, paryska Gwardia Narodowa, przekształcona w organizację zbrojną, całkowicie uzależniła się od marksistowskiej międzynarodówki.

Kiedy Komuna nie mogła odeprzeć ataku wojsk rządowych w swojej siedzibie w Wersalu, i komuniści widzieli swoją nieuniknioną porażkę, dokonywali rozbojów, mordów i podpaleń w celu zniszczenia stolicy, zgodnie z wcześniej opracowanym przez Clauserets planem w roku 1869:
“My albo nic! Obiecuję wam, Paryż albo będzie nasz, albo przestanie istnieć”.

Przy tej okazji wyraźnie pokazano wspólną winę francuskich bankierów żydowskich, razem z komunistami, kiedy się ustali, jak Salluste w swojej książce “Les Origines sécrètes du bolchevisme” [Pochodzenie tajemnic bolszewizmu] nawiązuje do faktu, że Rotszyld wywierał w Wersalu nacisk z jednej strony na Thiersa, prezydenta republiki, żeby uniknąć decydującej walki z marksistowskimi komunistami, rozmawiając o możliwym zrozumieniu i porozumieniami z komitetem centralnym federalistów (marksiści), a z drugiej strony miał całkowitą ochronę swojej osoby, jak również posiadłości w mieście Paryżu, pogrążonym wtedy w strasznym i krwawym chaosie.

Na ten temat Salluste mówi w wyżej wymienionej książce na s. 137:
“Jest pewne, że M. Rotszyld miał dobre powody żeby doprowadzić do możliwego pojednania: jego willa przy Rue Saint-Florentin była chroniona dzień i noc przez oddział straży federalistów (marksiści), których zadaniem było uniemożliwienie grabieży. Ten oddział funkcjonował przez dwa miesiące, aż do chwili, gdy wielką barykadę, oddaloną tylko o kilka kroków, zdobyły wersalskie wojska.
“Choć zakładników rozstrzeliwano, najpiękniejsze paryskie pałace stanęły w płomieniach, i tysiące Francuzów zginęły jako ofiary wojny domowej, warto wspomnieć, że przyznana przez komunistów wielkiemu żydowskiemu bankierowi ochrona nie przestała funkcjonować nawet przez chwilę”.

W roku 1916, generał carskiej armii rosyjskiej, A Nechwolodow, ujawnił tajną informację otrzymaną od jednego z agentów, a która 15 lutego tego samego roku dotarła do najwyższego komendanta rosyjskiego sztabu generalnego i brzmiała następująco:
“Pierwsze tajne zgromadzenie, które ujawnia początek aktów przemocy, odbyło się w poniedziałek, 14 lutego, w East Side w Nowym Jorku. Na 62 zebranych przedstawicieli, 50 było weteranami rewolucji z 1905 roku, a pozostali nowymi członkami. Większą część obecnych stanowili Żydzi, a wśród nich wielu ludzi wykształconych, jak na przykład lekarze, pisarze, itp. .. Wśród nich byli również pewni zawodowi rewolucjoniści…

“Pierwsze godziny tego zgromadzenia poświęcono testowaniu metod i możliwości dokonania w Rosji wielkiej rewolucji. Był to jeden z najbardziej niekorzystnych dla niej momentów.

“Oświadczono, że partia właśnie otrzymała informację z Rosji, według której sytuacja była absolutnie odpowiednia; wystąpiły wszystkie wcześniej uzgodnione warunki. Jedyną poważną przeszkodą była sprawa pieniędzy, ale kiedy tylko o tym wspomniano, kilku z obecnych natychmiast odpowiedziało, że to nie powinno być problemem, bo w chwili gdy to było konieczne, osoby, które sympatyzowały z ruchem na rzecz wolności, przekażą znaczne kwoty. W związku z tą sprawą wielokrotnie wymieniano nazwisko Jakuba Schiffa”. [21]

Na początku 1919 roku, amerykańskie tajne służby dostarczyły wysokim urzędnikom Republiki Francuskiej z wizytą w Ameryce memorandum, w którym w kategoryczny sposób ujawniono zaangażowanie największych bankierów w rosyjską rewolucję komunistyczną:

7-618-6 od Sztabu Generalnego 20 Armii

No. 912-S-R.2. kopia

W lutym 1916 roku, po raz pierwszy dowiedziano się, że w Rosji promowano rewolucję. Odkryto, że w to dzieło zniszczenia zaangażowały się następujące osoby i firmy:

1. Jakub Schiff; Żyd

2. Kuhn, Loeb & Co; żydowska firma

Dyrektorzy:

Jakub Schiff; Żyd

Feliks Warburg; Żyd

Otto Kahn; Żyd

Mortimer Schiff; Żyd

Hieronymus H. Hanauer; Żyd

3. Guggenheim; Żyd

4. Maks Breitung; Żyd.

Na początku 1917 roku, Jakub Schiff rozpoczął ochronę Żyda i masona Trockiego, prawdziwe nazwisko Bronstein; który dostał misję przywództwa rewolucji socjalistycznej w Rosji. Nowojorski dziennik żydowsko-bolszewicki “Forward” chronił go z tego samego powodu. Otrzymał również wsparcie finansowe od żydowskiej firmy Maksa Warburga, Rheinisch-Westfalische Syndicate, Żyda Olafa Aschberga z Nye Banks, Sztokholm, i Żyda Jowotowskyego, którego córkę poślubił Trocki. W ten sposób ustanowiono powiązania między żydowskimi multimilionerami i proletariackim Żydem.

“Żydowska firma Kuhn, Loeb & Co ma powiązania z Rheinisch-Westfalii Syndicate, żydowską firmą w Niemczech, tak jak ma powiązania z Lazard-Freres, żydowską firmą w Paryżu, a także z żydowską firmą Gunzbourg w Paryżu, i tą samą firmą żydowską Gunzbourg w Piotrogrodzie, Tokio i Paryżu. Jeśli zauważymy ponadto, że wszystkie te sprawy obsługują firmy żydowskie Speyer & Co w Londynie, Nowym Jorku i Frankfurcie n. Menem, dokładnie tak, jak firmy Nye-Banks, które są agentami żydowsko-bolszewickiego biznesu w Sztokholmie, to wyciągniemy z tego wniosek, że ta firma bankowa ma związki ze wszystkimi ruchami bolszewickimi. Zobaczymy, że w praktyce pokazuje prawdziwy wyraz ogólnego ruchu żydowskiego, i że pewne żydowskie banki są zainteresowane organizacją tych ruchów”. [22]

Z broszury napisanej przez S de Baamonde, znowu dowiadujemy się czegoś nowego o banku Kuhn & Co. Jakub Schiff był Izraelitą pochodzenia niemieckiego. Jego mieszkający we Frankfurcie ojciec był skromnym agentem firmy Rotszylda. Syn wyemigrował do Ameryki, potem szybko zrobił karierę i został szefem wielkiej firmy Kuhn, Loch & Co.,  najważniejszego izraelickiego banku w Ameryce.

“W żydowskim świecie bankowym, Jakub Schiff nie tylko wyróżniał się wiedzą biznesową i ryzykanckimi pomysłami, ale także opracowywał bardzo zdecydowane plany i zamiary, nawet jeśli nie są ani nowe, ani oryginalne, a dotyczą głównej działalności politycznej, że każdy system bankowy powinien wpływać na losy świata: ‘kierownictwo duchowe nad sprawami ludzkimi'”.

Inną stałą obawą tego plutokraty było mieszanie za wszelką cenę w życiu politycznym Rosji, w celu doprowadzenia do zmiany rządu w tym kraju. Polityczny podbój Rosji, której do tej pory udało się uniknąć wpływów masonerii, dzięki rozsądkowi jej rządu, powinien być najlepszym sposobem zapewnienia Izraelowi władzę nad całym wszechświatem. [23]

Wiosną 1917 roku, Jakub Schiff zaczął instruować Trockiego, Żyda, w jaki sposób powinien przeprowadzić społeczną rewolucję w Rosji. Nowojorski żydowsko-bolszewicki dziennik “Forward”, również niepokoił się z powodu tej samej sprawy: “Ze Sztokholmu jako centrum, Żyd Maks Warburg autoryzował Trockiego & Co., tak jak ważną żydowską firmę Rheinisch-Westphalian Syndicate, Olafa Aschberga z Nye Bank w Sztokhlomie, i Żyda Jowotowskyego, którego córkę poślubił Trocki. [24]

“W tym samym czasie ujawniono, że Żyd Paul Warburg miał tak bliskie związki z bolszewistami, i nie wybrano go ponownie do zarządu Rezerwy Federalnej”. [25]

Londyński “Times” 9 lutego 1918 roku i “New York Times”, w dwóch artykułach Samuela Gompersa, opublikowanych w wydaniach z 10 maja 1922 roku i 31 grudnia 1923 roku, napisały:
“Jeśli weźmiemy pod uwagę, że żydowska firma Kuhn, Loeb & Co ma związki z Rheinisch-Westphalian Syndicate, żydowską firmą w Niemczech, z Lazard Freres, żydowską firmą w Paryżu, a także z bankiem Gunzbourg , żydowską firmą w Piotrogrodzie, Tokio i Paryżu, a jeśli dodatkowo podkreślimy, że wyżej wymienione żydowskie firmy handlowe utrzymywały ścisłe stosunki z żydowską firmą Speyer & Co w Londynie, Nowym Jorku i Frankfurcie nad Menem, jak również z Nye Banks, żydowsko-bolszewicką firmą w Sztokholmie, to możemy stwierdzić, że bolszewicki ruch sam w sobie jest w pewnym stopniu wyrazem powszechnego żydowskiego ruchu, oraz że pewne żydowskie banki są zainteresowane organizacją tego ruchu”. [26]

Gen. Nechwolodow w książce “L’Empereur Nicholas II et Les Juifs” [Car Mikołaj II i Żydzi] 1924, nawiązał do dużego żydowskiego finansowania rewolucji komunistycznej w Rosji: “W latach poprzedzających rewolucję, Jakub Schiff dostarczył rosyjskim rewolucjonistom $12 mln. Ze swojej strony, triumfujący bolszewiści, jak mówi M Bakmetiew, ambasador carskiego rządu rosyjskiego w Ameryce, który zmarł jakiś czas temu w Paryżu, przekazali 600 mln w złotych rublach firmie Loeb & Co w latach 1918-1922”.

Zgodnie z tymi przekonującymi dowodami, nie wierzę, że przydarzy się to wszystkim, żeby dojść do optymistycznego wniosku, że istnieją źli Żydzi (komuniści) i dobrzy Żydzi (kapitaliści); ponadto, że, podczas gdy jedni starają się odciąć bogactwo od osób prywatnych i spowodować zanik własności prywatnej, inni dążą do obrony obu, tak żeby nie stracić swojego ogromnego bogactwa. Na nieszczęście dla naszej cywilizacji, żydowski spisek pokazuje cechy bezwarunkowej jedności. Judaizm tworzy monolityczną siłę, która jest skierowana na wymuszenie razem całego bogactwa świata bez wyjątku, za pomocą komunistycznego socjalizmu Marksa.

Obecnie w naszym cywilizowanym świecie dyskryminację rasową postrzega się jako największy grzech, jaki może popełnić człowiek. Zarzuca się, że jest to przewinienie, które pozostawia po sobie wieczny i brzydki świat barbarzyństwa i zwierzęcej natury, a które zawsze zakłada, że naród żydowski w praktyce nie popełnia tego grzechu.

Dzięki żydowskiej propagandzie, kontrolowanej prawie wyłącznie na świecie przez Izraelitów (kino, radio, prasa, telewizja, wydawnictwa itd,), antysemityzm jest najbardziej haniebnym ze wszystkich objawów rasowych; bo Żydzi z antysemityzmu zrobili prawdziwie destrukcyjną broń, która służy do zniweczenia wysiłków licznych osób i organizacji, które jasno określiły, kto jest prawdziwym szefem komunizmu, pomimo kamuflażu i przebiegłości używanych przez tę rasę,  żeby ukryć swoje prawdziwe działania. Szczególnie te osoby i organizacje, które biły na alarm, bo były pełne przerażenia z powodu fatalnego końca, który jest coraz bliżej.

Sieć kłamstw odnosi taki sukces, że większość antykomunistów, którzy chcą skończyć z tym marksistowskim potworem, z całą energią i odwagą atakują macki ośmiornicy, i nic nie wiedzą o istnieniu ohydnego łba, który odnawia zniszczone kończyny, i doprowadza do harmonii funkcjonowanie wszystkich części tego systemu. Jedyna możliwość, czy zniszczenie komunistycznego marksizmu polega na ataku na ten łeb, którym obecnie jest żydostwo, jak pozwalają zauważyć niepodważalne fakty i niezbite dowody samych Żydów.

Podczas gdy kraje chrześcijańskie budują swoje pomysły na koncepcji miłości do bliźniego, Żydzi byli i są najbardziej fanatycznymi przedstawicielami dyskryminacji rasowej, którą opierają na talmudycznych ideach, wyznających zasadę, że nie-Żydzi nie są nawet istotami ludzkimi.

Ale chrześcijańska opozycja wobec dyskryminacji rasowej jest umiejętnie wykorzystywana przez Żydów; i w jej cieniu wywołują diabelskie intrygi przeciwko Kościołowi Katolickiemu i całemu porządkowi chrześcijańskiemu, tworząc system komunistyczny, w którym nie ma ani Boga, ani kościoła, ani żadnego rodzaju ponadzmysłowych zasad. I kiedy tylko są atakowani, protestują lamentując, i wskazując na siebie jako ofiary nieludzkiej dyskryminacji rasowej, tylko po to, żeby osłabić działania obronne przeciwne ich niszczycielskim atakom.

Mimo to, uwzględniając rzeczywistą obronę przed komunizmem, którą należy mocno skierować przeciwko Żydom (łeb), i w żaden sposób jako grzeszny przejaw uczucia odrazy do określonej rasy, gdyż cecha dyskryminacji rasowej jest całkowicie obca naszej kulturze i naszym chrześcijańskim zasadom, to nie można unikać problemu takiej wagi i zasięgu, z obawy przed określeniem jako “antysemita”, co niewątpliwie ma miejsce w przypadku tych, którzy nie rozumieją obecnej sytuacji na świecie.

Dlatego to nie jest kwestia walki z rasą ze względu na porządek rasowy. Jeśli ktoś obecnie uważnie przyjrzy się temu problemowi, Żydzi sami muszą ponosić odpowiedzialność za to, że nie pozostawiają nam innego wyboru z powodu ich dyskryminacji rasowej w kwestii życia i śmierci, ich absolutnego lekceważenia wszystkich, którzy nie należą do ich rasy i ich żądzą dominacji nad światem.

Dla katolików w szczególności, i dla cywilizowanego świata w ogóle, którzy wciąż mocno wierzą w określone zasady i wartości innego świata, potwierdzenie nie może być prostsze, bo jest to problem  samoobrony, który jest całkowicie akceptowany w moralnym i sprawiedliwym porządku, jeśli czysty dylemat, który pokazuje nam judaizm, jest następujący: “albo dominacja żydowsko-komunistyczna, albo zagłada”.

 

 

 

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE