Prof. Zbigniew Dmochowski

WARUNKI NARODU POLSKIEGO

Drodzy Rodacy w Polsce i poza Polską!
Szanowni Członkowie Wspólnot Chrześcijańskich w Polsce i  poza Polską!
W załączniku przesyłam do wykorzystania mój materiał pt “warunki  narodu polskiego”.
Szczęść Boże Z poważaniem
Zbigniew Dmochowski, dr hab. inż., em. prof. Politechniki Białostockiej, były pracownik Politechniki Lódzkiej,  Huty Batory, Huty Warszawa, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, uczestnik  stażu naukowego w Technische Universitat Clausthal-Zellerfeld (RFN) u prof. Bretthauera w ramach DAAD, były członek Senatu P.B., były  prezes Koła SEP przy I.E., honorowy  przewodniczący Konferencji Naukowych  polsko-litewskich, WILNIANIN

 

W sprawach  zasadniczych teraźniejszości i  przyszłości istotna jest opinia narodu,  w Polsce  narodu polskiego.

Zyjemy aktualnie w Polsce, ale od 2003r.  weszliśmy do struktur Unii Europejskiej.

Nie będę  przypominał  długiej historii, z którą  związane  były zabiegi kręgów pseudopolskich, w tym pseudokatolickich, ale także np. pseudośląskich, pseudokaszubskich itp., które wraz z orkiestrą  unijną i jej pieniędzmi przekonywały wszystkich Polaków od przedszkolaków poprez młodych i dorosłych o przyszłym uczestnictwie w nowoczesnej, solidarnej, bezpiecznej pod względem militarnym, gospodarczym  i społecznym Unii Europejskiej  (UE), którą  na zapas  nazywano Europą.

Wielu Polaków nie znało  szczegółów dotyczących zarówno przygotowań do wejścia  do UE (1989-2003r.), jak i  dalszych  działań  Polski już w strukturach UE (2003-2012 r.).

Wprawdzie w latach  1990 – 2002 miałem  możność  zapoznać się nie tylko z pewnymi zasadami działań UE, ale także z alternatywnymi strukturami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi , wśród  których  szczególnie  zainteresowała mnie Korea Południowa. O której  dowiedziałem znacznie więcej na Konferencji Międzynarodowej pt „ Control and Modelling” (17-20 lipiec 1990r w Teheranie  -Iran) , całkowicie sfinansowanej przez Iran wraz z przelotem samolotem z Polski do Teheranu i z powrotem.

Prof. L. Kim  z Korei Płd. przedstawił  na niej  temat  pt „ Dynamice of technology transfer : implicztion for developing countries”..

Dlatego też w mojej książce pt “ Informacje i dezinformacje o Eurazji, Unii Europejskiej i Polsce” , wydanej w 2002r. w Warszawie dużą  jej część przewidziałem na  przedstawienie systemu gospodarczo-społecznego realizowanego w kraju azjatyckim o zbliżonych parametrach ludnościowych do Polski, ale o znaczeniu polityczno-gospodarczym wielokrotnie większym niż nasza Ojczyzna.

Ale wróćmy teraz do sprawy dnia  dzisiejszego. Od początku powstania UE Niemcy  (państwo odpowiedzialne za ludobójstwo na Polakach podczas II wojny światowej w wymiarze  około 3 milionów ofiar) oraz Francja (państwo- kolaborant współpracujący z Niemcami)  przejęły  przywództwo merytoryczne i organizacyjne  w UE.

Stawiam w związku z tym  ważkie pytanie.

Jakie zobowiązania na dzień dzisiejszy ze strony wiodącego państwa w UE mogłoby być podjęte, aby NAROD POLSKI mógł po pierwsze uznać aktualną pozycję wiodącą  RFN UE, a po drugie jednocześnie uzyskać  takie świadczenia niemieckie, które  podobnie jak wcześniej ZYDOWSKIE  mogłyby  otwierać  drogę  do przebaczenia, a dalej do pojednania i wreszcie uznania NIEMIECKIEGO przywództwa w UE:

1) Wypłata  spadkobiercom około 3 milionów Polaków zabitych, zamordowanych i zbeszczeszczonych w niemieckich obozach  śmierci podczas II wojny światowej, kwoty około 300 miliardów EURO.

2) Wypłata państwu polskiemu około 100 miliardów EURO za zniszczenie Warszawy i innych miast  polskich oraz zrabowanie lub zdegradowanie dóbr kulturalnych w Polsce podczas II wojny światowej.

3) Wystąpienie do władz UE o zrównanie wypłat dla polskich  rolników w wysokości takiej, jak  dla rolników niemieckich.

4) Otwarcie bram uniwersytetów i wyższych  uczelni i instytutów naukowych w RFN dla pracowników naukowych  (dr. dr hab. i prof.) nie mających  aktualnie  zatrudnienia etatowego  w Polsce.

5) Otwarcie  bram  niemieckich  przedsiębiorstw dla współpracy z przedsiębiorstwami polskimi , w szczególności w dziedzinie proekologicznej energetyki węglowej i alternatywnej oraz rolnictwa ekologicznego.

6) Otwarcie bram  niemieckich szpitali i przemysłu farmaceutycznego dla współpracy z polskimi szpitalami i polskim przemysłem farmaceutycznym.

7) Otwarcie bram niemieckich  przedsiębiorstw transportowych, w szczególności  kolejowych dla  współpracy z bliźniaczymi przedsiębiorstwami polskimi.

8) Wprowadzenie do niemieckich i polskich szkół średnich i wyższych podręczników opracowanych przez pozaniemieckich i pozafrancuskich naukowców  historyków, dotyczących  historii stosunków polsko-niemieckich w latach 1930-1945.

9) Wprowadzenie do niemieckich i polskich szkół średnich i wyższych podręczników opracowanych przez  polskich i niemieckich naukowców historyków dotyczących  stosunków  polsko-niemieckich w latach 1945-2010.

 

Literatura

 

1. Z. Dmochowski Informacje i dezinformacje o Eurazji, Unii Europejskiej i Polsce, POW, Warszawa 2002r.

2. Z. Dmochowski UE – technokratyczna dyktatura, Inicjatywa Wydawnicza <ad astra>, Warszawa 2003r.

3. L. Kim Dynamics of technology transfer: implication for developing countries, International Conference „ Control and Modelling”. Teheran, July 17-20, 1990

4. L. Kim Imitation to innovation. The dynamics of Korea’s technological learning, Harvard Business School Press, Boston, Measachusetts, 1997

5. K. Wigura  Wina narodów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, gdańsk-Warszawa, 2011r.

6. Z. Dmochowski Recenzja  książki K. Wigury Wina narodów, Dokumentacja internetowa

Recenzje, Warszawa 2011r.

7. Pamięć Wyzwanie dla nowoczesnej Europy Erinnerung Eine Herausforderung fur das moderne Europa, Wydawnictwo borussia, Olsztyn 2008

8. Z. Dmochowski Recenzja dwujęzycznej  książki pt „ Pamięć Wyzwanie dla nowoczesnej Europy,, Nad Odrą Nr 9-10 (162-163) 2011

 

Zbigniew Dmochowski

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE