Zbiniew Kuraś; Walka o zdrową naturę.

Witam serdecznie
Przesyłam meila od pani Jadwigi Łopaty z prośbą o jego nagłośnienie , przesyłam też informacje o pani Jadwidze
Szczęść Boże
Z K

Jadwiga Łopata – polska aktywistka, zaangażowana w działania na rzecz zachowania wartości kulturowych i przyrodniczych polskiej wsi oraz promocję rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki.

Założycielka (w 1993 roku) i przez niemal 10 lat prezes polskiego oddziału stowarzyszenia ECEAT. Wspólnie z Sir Julianem Rose powołała Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside, ICPPC), której siedziba znajduje się w Stryszowie koło Wadowic.

Za swoją działalność została w 2002 r. uhonorowana, jako pierwsza osoba z Polski, Nagrodą Goldmanów, czyli tzw. ekologicznym Noblem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Łopata
http://www.kuchnia-kuchnia.pl/pl20/teksty987/jadwiga_lopata_laureatka_nagrody_goldmana_ekologic

Prosimy o nagłasnianie poniższego tekstu.

Pod koniec 2011 roku w jednym z wiodących polskich tygodników (Polityka) ukazał się artykuł krytykujący dorobek naukowy Gillesa-Erica Seraliniego, francuskiego profesora, który opublikował w ostatnich latach serię prac badawczych wskazujących na zagrożenia zdrowotne związane z żywnością GMO. Oto odpowiedź prof. Seraliniego przesłana w liście do polskich współpracowników.

“Dziękuję, że zawiadomiliście mnie o tym fakcie. Ci, którzy twierdzą, że moje odkrycia są „nienaukowe” zazwyczaj sami nie publikują w recenzowanych czasopismach naukowych, w przeciwieństwie do mojej grupy badawczej. Mój zespół publikuje bardzo wiele prac w międzynarodowych czasopismach naukowych, na temat skutków zdrowotnych ze strony uprawnych odmian GMO i pestycydów stosowanych w tych uprawach, dla zdrowia ludzi i innych ssaków. Przykładowo, wydawnictwo Springeropen, które wydaje ponad 50 recenzowanych tytułów naukowych wykazało w swoim rankingu, że najczęściej czytaną pozycją w 2011 roku był nasz artykuł: “Séralini G-E, Mesnage R, Clair E, Gress S, Spiroux  de Vendômois J, Cellier D (2011) Genetically modified  crops safety assessments: present limits and possible  improvements (Metody oceny bezpieczeństwa GMO: aktualne ograniczenia i możliwe ulepszenia). Environmental Sciences Europe 23: 10.”  Artykuł był czytany ponad 38 tysič
cy razy i plasował się daleko przed drugim artykułem w rankingu (patrz http://www.springeropen.com/mostviewed)
Proszę przekażcie te informacje moim krytykom.”

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu atak na prof. Seraliniego. Poprzedni skończył się pozwem sądowym i wyrokiem skazującym. Prof. Seralini nie tylko publikuje prace naukowe krytyczne wobec GMO. Dzięki jego staraniom firma Monsanto została wyrokiem sądowym zmuszona do upublicznienia wyników badań nad niektórymi GMO, których wcześniej nie chciała ujawnić.
W odwecie, prof. Séralini i jego współpracownicy stali się obiektem skoordynowanej kampanii ataków i oszczerstw, w której brali udział przedstawiciele Monsanto, EFSA (European Food Safety Authority) i środowiska biotechnologów francuskich powiązanych z agrobiznesem. Prof. Seralini nie pozostał bierny, lecz skierował do sądu pozew przeciwko prof. Marcowi Fellous oraz pośrednio – przeciw AFBV (French Association of Plant Biotechnology), której Fellous jest prezesem.Sąd wykazał, że Fellous, który w swojej bezpardonowej krytyce badań Seraliniego przedstawiał się jako osoba “neutralna”, nie mająca w tym żadnego osobistego interesu, w rzeczywistości jest właścicielem licznych zyskownych patentów na GMO. Poprzez firmę z Izraela patenty te były korzystnie odsprzedawane wielkim korporacjom, takim jak np. Aventis. Sąd wykazał ponadto, że także inni członkowie AFBV, którzy zarzucali Seraliniemu brak naukowego obiektywizmu i uwikłanie w „walkę ideologiczną”, w rzeczywistości sami są dalecy od bezstronności – mają bowiem liczne powiązania i interesy z agrobiznesem. W świetle ujawnionych powiązań, to ich – a nie prof. Seraliniego – naukowa rzetelność stanęła pod poważnym znakiem zapytania.

Opracowała prof Katarzyna Lisowska
kopię listu prof Seraliniego udostępniła Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Katarzyna LISOWSKA – Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (d. Zakład Biologii Nowotworów), Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
http://odkrywcy.pl/kat,111404,page,2,title,Przeciwnicy-GMO-dr-hab-Katarzyna-Lisowska,wid,13708192,wiadomosc.html
> ==============================================
> ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
> Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
> 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
> www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
> Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
> problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE