HOŁD I ŚLUBOWANIE

Oświadczenie złożone Imieniem młodego pokolenia przez mgr. Jana Bogdanowicza, na uroczystej Akademii ku czci śp. Romana Dmowskiego w dniu 5 lutego 1939 r. we Lwowie.

 

120
MYŚL NARODOWA NR 8


HOŁD I ŚLUBOWANIE


Oświadczenie złożone Imieniem młodego pokolenia przez mgr. Jana Bogdanowicza, na uroczystej Akademii ku czci śp. Romana Dmowskiego w dniu 5 lutego 1939 r. we Lwowie.

PANIE Prezesie!


Za przebudzenie Narodu,
za Ligę Narodową, owo pierwsze po dwustu latach niezależne kierownictwo Na-rodu polskiego,
za zjednoczenie Narodu poprzez granice dzielnic, stanów I zawodów,
za myśl polityczną i wskazanie nowoczesnych metod i dróg postępowania,
za skierowanie Narodu na szlaki starych wojów piastowskich do Królewca, Gdańska, Bałtyku i prastarych grodziszczy Chrobrego,
za wykrzesanie energii w Narodzie, zdolnej przeciwstawić się zgubnym, samobójczym, zaszczepionym przez wrogów tendencjom,
za nakreślenie Narodowi granic przyszłego państwa, granic umożliwiających i zapewniających wielkość i prawdziwą niezależność Narodowi,
za ocenę sytuacji międzynarodowej i wytyczenie Narodowi drogi niechybnie wiodącej do zjednoczenia ziem i odzyskania własnego państwa,
za uświadomienie Narodu polskiego o nie¬bezpieczeństwie niemieckim i zorganizowanie Go wśród narodów walczących z germańszczyzną,
za przewodnictwo tak w kraju, jak i na terenie narodów świata w czasie światowych zma¬gań wojennych,
za wystawienie stutysięcznej siły zbrojnej, będącej widomym dowodem istnienia Narodu, wspólnie z innymi walczącego z imperializmem krzyżacko-niemieckim,
za przekonanie rządów narodów świata o konieczności odbudowania naszego. Państwa,
za wywalczenie Państwu Polskiemu należnych Mu terytoriów i granic,
a przede wszystkiem:
za Pomorze,
za Wielkopolskę,
za Śląsk,
za brzegi Bałtyku,
za nieustępliwe stanowisko i bezwzględne trwanie przy Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie i wogóle przy Grodach Czerwieńskich,
za polską myśl polityczną, walącą w gruzy pomysły, w kuźni niemieckiej poczęte, federowania i parcelowania, prastarych ziem Polskich,
za Wilno, Nowogródek, Łuck, Krzemieniec I ziemio kresowe, zjednoczone w jednym niepodzielnem jednolitem Państwie Polskiem,
za odrodzenie sił narodowych polskich w Obozie Polski Wielkiej,
za odkrycie Narodowi tajemnic potęgi i planów żydostwa i walkę wypowiedzianą jemu i jego tajnym, czy jawnym ekspozyturom,
za zapalenie w duszach młodych pokoleń naszego Narodu znicza światła i ciepła, ognia wiary i idealizmu narodowego,
za wyrwanie młodzieży i Narodu z oków materialistycznej niewiary i indyferentyzmu religijnego,
za skierowanie na drogi wiodące dc Rzymu i Chrystusa,
za walkę o przywrócenia Narodowi zdrowej i całkowitej struktury gospodarczej i społecznej,
za wyrwanie żydostwu rządu nad duszami warstw robotniczych i ludowych i uczynienie ich świadomą częścią odradzającego się Narodu,
za wychowanie i organizowanie Narodu w szeregach Obozu Narodowego, ze Stronnictwem Narodowem na czele,
za walkę o rząd Narodu w Państwie Polskiem, o Polskę Katolicką przez Naród Polski rządzoną,
za pisma i księgi Twoje, będące tak czynami politycznym naszego Narodu, jak i źródłem na wieki ważnej, w ciągu wieków wydarte] a przy» wróconej naszemu Narodowi — mądrości społeczno-politycznej,
za Twój charakter niezłomny, skromność nie¬spotykaną, zapomnienie siebie i oddanie całkowite Narodowi,
wreszcie za testament Twój, równy testamentowi Chrobrego,
niech Ci Bóg Wszechmocny, Pan Nieba i Ziemi Najmiłosierniejszy i Najmędrszy da szczęśliwość bez końca, da nagrodę wiekuistą oglądania Siebie twarzą w twarz, da towarzystwo Aniołów i Świętych, Wielkich Mężów i Wielkich Duchów!
My zaś, ze swojej strony, uczniowie i żołnierze Twoi, spadkobiercy i dziedzice, w pełni świadomi olbrzymiej odpowiedzialności spoczywającej na barkach i sumieniach naszych, niewypowiedzianie wdzięczni Najwyższemu i Matce Jego Syna za danie Narodowi Polskiemu, w chwilach decydujących, Męża na miarę Bożych planów i za¬mierzeń, Instrumentu godnego Woli Bożej za po¬mocą którego odwrócone zostały karty historii i wielkie dokonane zmiany — ślubujemy polskich ideałów narodowych nigdy się nie wyrzec, przy Kościele Katolickim, jako Naród i jednostki, wiernie i czynnie stać i trwać, szlaków piastowskich od Bałtyku poprzez Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk y nigdy nie opuścić, do realizacji Polski w granicach wytyczonych przez Ciebie bezwzględnie dążyć, walki o wyzwolenie Narodu Polskiego z pod władztwa żydostwa i jego sprzymierzeńców, aż do zwycięstwa nie zaprzestać, w szeregach stworzonego przez Ciebie Obozu i Organizacji karnie, ofiarnie być i walczyć, Testament Twój z pomocą Bożą zrealizować!
Tam nam dopomóż Boże w Trójcy Świętej Jedyny i Ty Najświętsza Matko Jego!

Lwów                                   JAN BOGDANOWICZ

KANCLERZ

Skąpiono mu zaszczytów do grobowej deski,
więc Roman Dmowski oczom własnym nie dowierzał,
kiedy nadworna jazda w skrzydlatych pancerzach
kłoniła przed nim znaki — w Warszawie Niebieskiej.

Oczom nie wierzył, kiedy na Zamku Królewskim,
w sukni francuskiej z czasów Jana Kazimierza,
Matka Boska wręczała mu pieczęć kanclerza:
orły koronne obok pogoni litewskich.

Gdy Regina Poloniae z wdziękiem i powagą
– jak Marla Kazimiera za Marią Gonzngą  —
powiedziała mu: — „Couvrez – vous mon chancelier”,
—nie wierzył własnym uszom, ale jakie był szczęśliwy,
to mu się właśnie takie – najjaśniejsze — dziwy
śnią — w dzień jego pogrzebu — w wiekuistym śnie.


S. G.

Red:KSC2010

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE