POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

W 1610 roku Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski podała Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu intencję modlitwy za Polskę, którą jest

POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ

Ta intencja modlitewna powinna być przyjęta przez wszystkich Polaków – duchownych i świeckich – ponieważ modlitwa jednego człowieka za Polskę nie wystarczy, aby Polskę ocalić, podobnie jak pięciu sprawiedliwych nie ocaliło Sodomy i Gomory.

Przez czterysta lat Polacy tracili ziemię polską – w wieku XVIII, XIX i XX. Teraz, w wieku XXI tracą ją dalej – już nie przez militarną przemoc okupantów, ale przez niesprawiedliwość finansową i moc niesprawiedliwego prawa. Dzisiaj tracą ziemię polską przez lenistwo – przez bierność we wspólnej publicznej modlitwie w intencji pomyślności ziemi polskiej oraz przez bierność we wspólnym działaniu na rzecz odzyskania wyprzedanej już ziemi polskiej i jej zachowanie jako własności Narodu Polskiego. Polacy nie wzywają publicznie Marii Królowej Polski w tych intencjach.

Skutek może być taki, że sprzedana ziemia polska będzie już nie do odzyskania, z powodu zatwierdzenia tego faktu przez międzynarodowe prawo.

Pomyślności ziemi polskiej nie zapewnią małe grupy modlitewne i małe stowarzyszenia czy partie. Tylko POWSTANIE CAŁEGO NARODU POLSKIEGO w Imię Marii Królowej Polski dla chwały naszej Królowej w państwie polskim zapewni pomyślność ziemi polskiej.

Modlitwę o pomyślność ziemi polskiej powinni prowadzić Księża. Dlaczego duchowieństwo nie prowadzi narodu polskiego do pomyślności ziemi polskiej przez wspólną i publiczną modlitwę całego Narodu Polskiego?

Królowa Polski powiedziała:

Gdyby Polacy ulegli naciskom zła i zgodzili się na potraktowanie wiary jako sprawy prywatnej, to Polska utraci niepodległość na zawsze.

Matka Boża do Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Powiedziała również:

Jak wy jesteście ze Mną to i ja jestem z Wami i nic wam się nie stanie.

Matka Boża w Siekierkach w 1943 roku

W roku 2016 zostanie uwolniona sprzedaż ziemi polskiej bez ograniczeń. Każdy obywatel świata będzie mógł bez przeszkód wykupywać ziemię polską. I wykupować będzie również lasy państwowe za bezcen.

Polacy! Zacznijcie wreszcie myśleć po polsku i zacznijcie działać wspólnie dla wspólnego dobra!

Jeśli Polacy nie zaczną masowo modlić się publicznie o pomyślność ziemi polskiej i masowo nie zaczną działać dla pomyślności ziemi polskiej, to staną się niedługo NARODEM BEZ ZIEMI a Polska stanie się ZIEMIĄ BEZ NARODU polskiego, bo taki jest plan nieprzyjaciół katolicyzmu i polskości. Ten plan zrealizowali najpierw w Palestynie, kiedy „wykupili” ziemię palestyńską…

cache_27750715

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,

w dobrych radach, a dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą.

 

Jeśli jako Naród nie pokażemy siły przed Bogiem, to Bóg nas nie wesprze w działaniach dla pomyślności ziemi polskiej. Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał, że każdemu

kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Mt 25,29

 

Jeśli cały Naród Polski nie pokaże siły duchowej i materialnej przed Bogiem i przed ludźmi, to Bóg zostawi Polskę samej sobie i Polacy znowu stracą to, co wydaje się, że mają.

 

Zarząd SMKP, marzec 2014  

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE