Antykatolickie opętanie Radia Maryja.

“… Transmisja TV Trwam.  “
To nie od dzisiaj Radio Maryja i TV Trwam zażydzają polskich katolików.
Wspólne “nabożeństwa”  z żydami są bluźniercze i kanonicznie nielegalne, a jakby nie dość tego, to “wspólne” polega na tym, że to rabini kierują katolikami, katolicy biorą udział w modlitwach, których nie rozumieją!
Katolicy nie wiedza tego, że żydowska modlitwa musi zawsze zwierać treści antychrześcijańskie, czyli tu w Oświęcimiu katolicy uczestniczyli – modląc się –  w antychrześcijańskich bluznierstwach.
Wśród tych rabinów, ktorzy przyjechali do Oświęcimia są również i ci , ktorzy wspólnie z Janem Pawłem II wypędzili z klasztoru Siostry Karmelitanki.
Za pieniądze podatników katolickich i “grosze wdów” wyłudzanych przez “ojców redaktorów”   zaszczepia się Polakom judaizm.
Wstrętne!
(-) Red.
23 czerwca 2013, godz. 16:00

Oświęcim: symfonia „Cierpienie Niewinnych”

Radio Maryja

 

Dziś przed „Bramą Śmierci” w Oświęcimiu, w hołdzie wszystkim ofiarom Holocaustu i niewinnym ofiarom z całego świata zabrzmi symfonia „Cierpienie Niewinnych” autorstwa Kiko Argüello, założyciela Drogi Neokatechumenalnej. Transmisja TV Trwam.

W wydarzeniu weźmie udział 12 tysięcy osób z Polski i zagranicy, w tym ponad 50 biskupów oraz 35 rabinów i katechistów Drogi Neokatechumenalnej z całego świata.

Dzieło muzyczne będzie wykonane w Polsce po raz pierwszy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:00 przed „Bramą Śmierci” tuż przy wejściu do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

– Organizowane przez Drogę Neokatechumenalną jest jedną z najważniejszych dziś rzeczywistości odnowy w Kościele Katolickim. Wydarzenie jest bezprecedensowe, zgromadzi ponad pięćdziesięciu biskupów i 35 rabinów pochodzących z całego świata i odbędzie się na zakończenie 362. zgromadzenia Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie – mówił 21 czerwca w Krakowie na konferencji prasowej red. Ryszard Montusiewicz, katechista Drogi Neokatechumenalnej z Lublina.

Celebracja symfoniczno-katechetyczna, której przewodniczyć będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski zostanie poprzedzona wprowadzeniem katechisty odpowiedzialnego za Drogę Neokatechumenalną w Polsce, Stefano Gennarini. Później nastąpi pozdrowienie ks. bp. Tadeusza Rakoczego, ordynariusza bielsko-żywieckiego oraz wystąpienia m.in.: rabina Irvina Yitza Greenberga, byłego przewodniczącego Jewish Life Network i Steinhardt Foundation, rabina Jay’a Rosenbauma, przewodniczącego Rady Rabinów Ameryki Północnej i pozdrowienie rabina Davida Rosena, przewodniczącego Żydowskiego Komitetu Międzynarodowego ds. Relacji Międzyreligijnych i odpowiedzialnego za relację między Izraelem i Stolicą Apostolską. W trakcie wydarzenia Kiko Argüello wyjaśni znaczenie dzieła, a ks. kard. Stanisław Dziwisz wystąpi na zakończenie symfonii.

Hołd ofiarom Holocaustu zostanie złożony modlitwą „El Ma’ale Rahamim” odśpiewaną przez Rabina Chaima Adlera, kantora Wielkiej Synagogi w Jerozolimie.

W symfonii „Cierpienie niewinnych” weźmie udział 12 tysięcy osób w tym m.in. hierarchowie Kościoła ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” Paul Josef Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, ks. kard. Stanisław Ryłko i arcybiskup Palermo Paolo Romeo.

Obecny będzie także m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik; ks. abp Lublina Stanisław Budzik, arcybiskup Moskwy Paolo Pezzi; arcybiskup Trieste Giampaolo Crepaldi, arcybiskup Miami Thomas Newski, biskup greckokatolicki Bratysławy Peter Rusnak, biskup Callao (Peru) Jose Luis del Palacio, jak również wielu innych arcybiskupów i biskupów z różnych krajów.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 30 rabinów i osobistości żydowskich z Izraela, Ameryki Północnej i Europy. Wykonanie dzieła będzie także formą uczczenia jubileuszy 50-lecia kapłaństwa, które w tym roku obchodzą metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz oraz ks. bp Tadeusz Rakoczy- metropolita bielsko-żywiecki.

Symfonia „Cierpienie niewinnych” została wystawiona w wielu miastach świata, spośród których wyróżnia się Sala Nervi w Watykanie w obecności Benedykta XVI, pokaz w Jerozolimie, w Galilei, w Betlejem, w Paryżu, w Düsseldorfie, w katedrze w Madrycie, w Chicago, w Bostonie i w roku 2012 w Lincoln Center w Nowym Jorku w obecności trzech tysięcy Żydów i 35 rabinów.

Symfonię będzie można usłyszeć również 25 czerwca w Lublinie, dzień przed ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa Kiko Argüello na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Współorganizatorami celebracji są: Droga Neokatechumenalna, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz władze samorządowe.

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana przez Hiszpanów Kiko Argüello i Carmen Hernández w latach 60. ubiegłego wieku w slumsach Madrytu. W 1968 roku dotarła do Rzymu, w 2002 roku papież Jan Paweł II zatwierdził jej statuty ad experimentum na 5 lat. W 2008 r. zatwierdził je definitywnie ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Do Polski Droga dotarła w latach ‘70 dzięki jezuicie Alfredowi Cholewińskiemu.

RIRM/ekai.pl

7 Responses to Antykatolickie opętanie Radia Maryja.

 1. KSC 23/06/2013 at 22:59 #

  Symfonia „Cierpienie niewinnych” w hołdzie dla ofiar HolokaustuRadio Maryja
  Przed „Bramą Śmierci” w Oświęcimiu zakończyła się celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych”.

  fot. arch
  Wydarzeniu temu przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, wraz z licznie zebranymi Kardynałami, Biskupami i Rabinami. W celebracji udział wzięło także kilkanaście tysięcy osób z Polski, Europy i ze wszystkich stron świata.

  Symfonia została skomponowana przez Kiko Argüello, hiszpańskiego kompozytora i artystę, jak również inicjatora Drogi Neokatechumenalnej. Utwór został wykonany przez orkiestrę i chór Drogi Neokatechumenalnej pod dyrekcją Pau Jorquera. Orkiestra Drogi Neokatechumenalnej składa się ze 110 muzyków i z 90 osobowego chóru. Temat Symfonii odzwierciedlał doświadczenie Kiko Argüello w barakach Madrytu, w latach sześćdziesiątych, gdzie żył przez kilka lat po doświadczeniu nawrócenia z ateizmu.

  W Auschwitz Celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych” to akt hołdu, moment modlitwy o wielkiej wartości dla całej Polski, która tyle cierpiała z powodu wydarzeń XX wieku i dla wszystkich, którzy tam, lub gdzie indziej, byli i są świadkami niewinnego cierpienia.

  -- W tym utworze muzycznym Kiko Argüello zaczyna od doświadczenia jakie przeżywała Maryja. (…) Ewangelia o tym proroctwie, które zostało skierowane do Maryi, że miecz przebije Twoje serc, miecz boleści. Maryja, która w sposób niewinny cierpi pod krzyżem, która przeżywa cierpienie swego Syna, który niewinnie został skazany na krzyż, na cierpienie. Mało tego „skazany”, On bierze to cierpienie na siebie – po to – aby nam je zwrócić jako cierpienie chwalebne, jako coś co nas może wyzwolić. Z tego doświadczenia Maryi, zrodziła się ta symfonia. To wielkie dzieło muzyczne, które się składa z kilku części, które także dotyka cierpienia Chrystusa, samotności Chrystusa w Getsemani, ale które później zabrzmi także słowem „Szema Izrael” (tłum. Słuchaj Izraelu) tym wielkim wyznaniem wiary ludu Izraela. „Słuchaj Izraelu” Pan jest jedyny, On Ciebie kocha. On jest z Tobą nawet na dnie najgorszego cierpienia – tak o symfonii mówił red. Matusiewicz z Drogi Neokatechumenalnej.
  Symfonia kończy się zwycięstwem, czyli faktem, że Chrystus zmartwychwstał. Kiko Argüello w swoim utworze mówi o tym, że cierpienie nie jest kresem życia ludzkiego, ponieważ później przychodzi zmartwychwstanie.

  -- Jedną z rzeczy, którą najbardziej czuje w trakcie tej celebracji jest to, by tutaj śpiewać „Szema”. Będziemy śpiewać ten śpiew razem z Dziewicą Maryją. Dziewica Maryja jest kobietą żydowską – pomyślcie jeśli Bóg zechciał stać się człowiekiem, by zbawić ludzi, uczynił się Żydem, nie uczynił się Hiszpanem, nie stał się Rosjaninem, albo kimś z Afryki – nie Żydem. To dla nas chrześcijan, którzy bardzo kochamy naszego Pana; to nas prowadzi do wielkiej miłości, do ludu Izraela i do każdego Żyda. W tym miejscu wiele matek widziało jak zabijano ich dzieci. Kobiety żydowskie płacząc śpiewały „Szema Izrael”, ta modlitwa tak ukochana przez lud Izraela – mówił Kiko.
  Zarówno Katolicy i Żydzi zanosili do Boga modlitwę za tych wszystkich, którzy ginęli niewinnie – mówił dr Stefano Gennarini, Włoch, który jest odpowiedzialny za drogę neokatechumenalną w Polsce.

  -- W tym miejscu nazywanym przez Jana Pawła II „Kalwarią XX wieku”, gdzie miliony mężczyzn i kobiet, Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów itd. stworzonych no obraz i podobieństwo Boga, zostało upokorzonych, pozbawionych godności, torturowanych i zabitych, ale przede wszystkim chciano wymazać z oblicza Ziemi naród wybrany – święty korzeń Izraela, świadka działania i objawienia Boga w historii ludzkiej. Zebrani tutaj pragnieniem pojednania miłości. Katolicy i Żydzi niesiemy do Boga modlitwę za miliony ofiar, dając odpowiedź Boga wobec tajemnicy niegodziwości – mówił dr Stefano Gennarini.
  Podczas celebracji odczytane zostały słowa pozdrowienia Ojca Św. Franciszka skierowane do ks. kard. Stanisława Dziwisza.

  -- Jego Świątobliwość Papież Franciszek jest wdzięczny, że został poinformowany o koncercie, który będzie miał miejsce w Auschwitz-Birkenau z tytułem „Cierpienie niewinnych” i przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim obecnym biskupom, rabinom i członkom Drogi Neokatechumenalnej; modli się, aby ta inicjatywa przyniosła wiele owoców we wzmacnianiu więzów szacunku i przyjaźni pomiędzy chrześcijanami i żydami oraz w odnowieniu determinacji wspólnoty międzynarodowej, aby okropności, które w tym miejscu zostały popełnione nie mogły więcej się powtórzyć. Powierzając opatrznościowej opiece Pana wszystkie niewinne ofiary przemocy jakiegokolwiek rodzaju. Jego Świątobliwość wzywa Bożego Błogosławieństwa, mądrości i mocy dla tych wszystkich, którzy przyczyniają się do wprowadzenia pojednania i pokoju. Podpisany ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej – Słowa odczytał ks. bp Tadeusz Rakoczy, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki.
  W wydarzeniu wzięło udział 12 tysięcy osób z Polski i zagranicy, w tym ponad 50 księży biskupów oraz 35 rabinów i katechistów Drogi Neokatechumenalnej z całego świata.

  Wspomniana celebracja wpisuje się głęboko w nurt dialogu między Kościołem Katolickim i światem żydowskim jako most miłości i pojednania, tak istotnego dla przyszłości naszej cywilizacji; dialog otwarty przez soborową deklarację „Nostra Aetate” i dalszej prowadzony przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

  Podobne celebracje odbyły się już w Watykanie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Bostonie, Chicago i Madrycie, pod patronatem wybitnych osobistości świata chrześcijańskiego i żydowskiego. W dniu 25 czerwca br. celebracja będzie miała miejsce także w Lublinie na Placu Zamkowym, poprzedzając 26 czerwca uroczystość wręczenia Kiko Argüello tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  RIRM

 2. veritas 24/06/2013 at 23:10 #

  Same parchy.
  Rabini i zydzi przebrani za biskupow.
  Mowili to co odpowiadalo zydom.
  Ani slowa o sw. Maksymilainie Kolbe i o Jezusie Chrystusie.
  Kiko Argüello i Carmen Hernández to zydzi.

 3. KSC 25/06/2013 at 08:18 #

  Niech sobie będą żydami czy Eskimosami!

  Co nas to obchodzi?!

  Problem polega na tym , ze żydzi weszli do struktur i Kościoła i polskiego organizmu, i tak nawracają katolików na judaizm!
  Czynią to głównie za pomocą struktur KK i społeczeństw katolickich.

  Radio Maryja i Trwam uchodzą za “katolickie” a utrzymywane są za pieniądze moherowe.
  Te -- często zwykle biedulki -- głodzą się po to aby wysłać ostanie 20 złotych Rydzykowi.

  A ten nikczemnik urządza cyrk, gdzie poniewierana jest Osoba Najświętszego Zbawiciela!

  “……Jezus był karmiony Torą .” !!!

  Jezus Chrystus był i jest Alfą i Omegą!

  To Syn Boży jest Prawem, jest Torą i niczym nie musi być “karmiony”!

  Żadne “karmienie” nie było Zbawicielowi potrzebne bo:

  OD ZAWSZE BYŁ ON SYTY SYNOSTWEM BOŻYM I ROZUMEM SWOIM NIESKOŃCZENIE PRZEWYŻSZAŁ WSZYSTKICH.
  TO NIE TORA USPRAWIEDLIWIA JEGO, ALE ON TORĘ.
  TO ON JEST PANEM TORY -- JEZUS CHRYSTUS SYN BOŻY, BO BÓG OJCIEC TAK POSTANOWIŁ

  Hanba wszytkom uczestnikom tamtego zgromadzania, a ktorzy nie protestowali otwarcie przeciw temu plugastwu.

  To są te owoce “posługi kapłańskiej” faworyta zbrodniarki wojennej żydówki Brystygierowej Karola Wojtyły, przestępczo wyświęconego na biskupa Krakowa.

  Niech Sprawiedliwy Pan Bóg zamknie na zawsze ta przestępczą rozgłośnię Radio Maryja i TW Trwam, a redakcje rozpędzi na cztery wiatry! Bo rozgłośnia ta służy wrogom Chrystusa, a wśród Polaków sieje zgorszenie znacznie bardziej skuteczne niż wszystkie wypociny Jerzego Urbana do kupy wzięte.

  KSC

 4. mariaf 26/06/2013 at 12:51 #

  Pod rozwagę prezesowi TVP oraz tv TRWAM !

  „Gdy głos mieli Polacy” – piękny dokument holenderskich studentów o polskich żołnierzach.
  w: http://wpolityce.pl/artykuly/55036-gdy-glos-mieli-polacy-piekny-dokument-holenderskich-studentow-o-polskich-zolnierzach-pod-rozwage-prezesowi-tvp

Trackbacks/Pingbacks

 1. Antykatolickie opętanie Radia Maryja. | forumdlazycia - 26/06/2013

  […] Za; http://gazetawarszawska.com/2013/06/23/anty-katolickie-opetanie-radia-maryja/; […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE