Kolejna bariera żydowskiej bezczelności została przekroczona.

Kolejna bariera żydowskiej bezczelności – Debata w Warszawie “Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?” – została przekroczona (tekst poniżej).

Po okresie Wojtyłowego przepraszania, nastąpił w Polsce okres ogólnopolskiego kajania się i otwarcie wszelkich bram na pochód żydowskiej agresji. Symbolem polskiego upodlenia w żydowskim jarzmie było wypędzenie Sióstr Karmelitanek z klasztoru na Żwirowisku. Tą decyzją (sprzeczną z wszelkim prawami kościelnymi i cywilnymi) Jan Paweł II spoliczkował Chrystusa, a Polaków obciążył nowym grzechem pierworodnym, za co trzeba będzie ponieść karę. To przez tę sprawę runęła cała Polska, tak materialnie jak i moralnie.  Ta obecna pustynia materialna, moralna i kulturowa to owoc tamtej decyzji. Debata omawiana poniżej to również tego skutek.

Z artykułu widać wyraźnie, że nie chodzi już ani o przepraszanie, ani o odszkodowania. To już nie wystarcza; nadeszła nowa faza. W debacie mówi się wyraźnie: to Polacy mieszkają u żydów, a nie żydzi u Polaków – czas więc, aby Polacy oddali żydom ich terytoria, bo polskie zasiedzenie na „cudzym”  jest nielegalne. Po Dudkach i podobnych wystąpi lada chwila jakiś „wybitny znawca nauczania JPII”, który „osadnictwo polskie na własności żydowskiej” uzna za nielegalne i grzeszne, bo sprzeczne z nauką „błogosławionego”.

Do krzywdy żydowskiej podłączono krzywdę niemiecką, czyli jest tak, jak to już trwa od tysiąca niemal lat – żyd z Niemcem razem przeciw Polsce.

(-) Red.

20130426

karmelitanki zwirowisko

http://gazetawarszawska.com/2012/02/11/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego/

Debata w Warszawie

“Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?”

 

 

O genezie polskiego mieszczaństwa oraz kształcie i zasięgu zmian społecznych, które dokonały się w Polsce podczas okupacji niemieckiej i rządów komunistów dyskutowali w stolicy uczestnicy debaty “Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?”.

Punktem wyjścia do debaty był opublikowany w 29 nr “Krytyki Politycznej” (2011 r.) tekst filozofa prof. Andrzeja Ledera “Kto nam zabrał tę rewolucję”. Autor tłumaczył w nim, że w Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna – wykształciła się klasa średnia, mieszczaństwo. Zdaniem autora fakt ten był silnie związany właśnie z Holokaustem. Rewolucji bowiem towarzyszyło przejęcie przez Polaków, przeważnie bezrolnych chłopów, własności po 3 mln zamordowanych – przez nazistów – Żydów.

– Podstawową tezą tekstu jest to, że pewne wydarzenia historyczne układają się w ciąg wydarzeń, które mają charakter rewolucji. Polega ona na złamaniu dotychczasowej, trwającej do 1939 r., struktury polskiego społeczeństwa i otworzeniu przestrzeni do pojawienia się “nowoczesnego społeczeństwa” – mówił Leder, podkreślając jednocześnie, że o rewolucyjnych zmianach społecznych zadecydowało również zniszczenie dominacji szlachecko-urzędniczej w społeczeństwie polskim.

Filozof podkreślił, że rewolucja z lat 1939-1956 była rewolucją całkowicie odgórną, zewnętrzną. – Ta rewolucja została przeprowadzona rękoma obcych i to na dodatek okupantów – tłumaczył Leder, wyjaśniając, że gwałtowne przemiany w Polsce spowodowały zniszczenie dotychczasowej hierarchii społecznej. Były one szczególnie widoczne – zaznaczył – w okresie PRL-u, kiedy to do miast przeniesiono ogromną liczbę społeczeństwa, choć spora jej część żyła w quasi-poddaństwie, co jest z kolei cechą “świata folwarcznego”, a nie nowoczesnego.

– Społeczeństwo podlegające temu procesowi miało problem z określeniem swojej tożsamości. Z jednej strony bliżej im było do sarmackiej nostalgii, próby przywrócenia świata dworków i agrarnej kultury, a z drugiej – do próby wejścia w hipernowoczesną klasę średnią – tłumaczył Leder.

– Te zmiany mają w ogromnym stopniu dotyczą przemieszczenia własności. Jeśli mówimy w tym kontekście o Holokauście, to nie ze względu na tragedię Żydów, ale ze względu na ogromną możliwość przemiany własnościowej – odniósł się do słów Ledera prowadzący debatę Sławomir Sierakowski. Zaproponował, aby przemiany społeczne w latach 1939-1956 nazwać “radykalną zmianą społeczną”.

Z kolei według historyk idei, prof. Ireny Grudzińskiej-Gross, w odniesieniu do omawianego okresu nie można mówić o rewolucji, a raczej o gwałtownej ewolucji. Jak mówiła, to co się działo po 1939 r. było kontynuacją wypychania Żydów z przestrzeni publicznej przed wojną. – Nie można także rozpatrywać tego zjawiska tylko w odniesieniu do Polski. Dotyczyło ono całej Europy Wschodniej, a w części także Zachodniej (…). Mamy w tym przypadku skłonność do polonocentryzmu – podkreśliła badaczka.

Z jej oceną wydarzeń z lat 1939-1956, które doprowadziły w Polsce do głębokich zmian społecznych nie zgodził się historyk prof. Antoni Dudek. Jego zdaniem, skala zmian, która nastąpiła w tym kilkunastoletnim okresie rewolucyjnym była ogromna, wręcz niewyobrażalna. – Poza tym, że Polacy przejęli mienie po 3 mln Żydów, to przejęli też większość mienia po 11 mln Niemców, bo mniej więcej tylu ich uciekło przed Armią Czerwoną lub “zostało usuniętych” z polskiego terytorium w wyniku decyzji poczdamskich – powiedział naukowiec.

Jak dodał, bardzo istotne znaczenie w kształtowaniu się polskiej klasy średniej miał okres PRL-u, kiedy komuniści przejęli i znacjonalizowali mienie prywatne. – Tak naprawdę klasa średnia w Polsce tworzy się po roku 1989, ale nie w oparciu o osoby, które przejęły własność pożydowską, a o nową warstwę przywódczą, którą komuniści wykreowali przede wszystkich w latach 1945-1956 – mówił Dudek.

Odnosząc się do dyskusji dotyczącej tego, czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną, badacz zapytał: “Czy polska tożsamość powinna polegać na poczuciu winy?”.

Leder odpowiedział, że choć tożsamość powinna być związana ze świadomością swojej genezy, to jego założeniem przy pisaniu tekstu o rewolucji społecznej z lat 1939-1956 nie było skłonienie Polaków to zagłębiania się w poczuciu winy i posypywania głów popiołem. – Warto mieć jednak świadomość swoich win – podkreślił filozof.

Do tematu odpowiedzialności moralnej za wydarzenia z przeszłości jako myślenia, które blokuje wszelką dyskusję o historii odniosła się także Grudzińska-Gross. – Do historii podchodzi się nie jako do przeszłości, ale jako do spraw tożsamościowych. Tymczasem prawdziwa rozmowa na temat historii może się odbyć tylko wówczas, gdy nie rozliczamy się z winy. Rozliczanie się z winy to jest zupełnie coś innego – podsumowała współautorka m.in. “Złotych żniw”.

Dyskusję “Czy Holokaust zastąpił Polakom rewolucję burżuazyjną?” zorganizowała Krytyka Polityczna i Instytut Studiów Zaawansowanych.

 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Debata-w-Warszawie-Czy-Holokaust-zastapil-Polakom-rewolucje-burzuazyjna,wid,15527273,wiadomosc.html

 

6 Responses to Kolejna bariera żydowskiej bezczelności została przekroczona.

 1. czajkowski 26/04/2013 at 09:47 #

  Polakom o Polsce ani w Polsce o Polakach w USA zamyka sie usta aby tylko mowic o Holokauscie:

  Thursday, November 30, 2006

  POLSKI REGION TRADYCJI I KULTURY W AMERYKAŃSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ ( PRTKwAPK )
  Temat opracowania: ” Helena Modrzejewska -- Ośrodek Znamienitych w Kalifornii”.
  Spis treści:
  1. Inicjatorzy i założenia
  2. Krótka historia projektu
  3. Cele oraz sposoby realizacji
  4. Projekty, plany i możliwości
  5. Oceny ekonomiczne, wnioski oraz uwagi
  6. Zakończenie
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Partia, Polska Wspólnota Narodowa oraz Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów ” Jedność i Sprawiedliwość ” w Warszawie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Modrzejewskich w USA -- The Modjeskis’ Socjety, P.O. Box 193, La Jolla, CA 92038, uroczyście deklarują otwarcie Funduszu Inwestycyjnego “Helena Modrzejewska- Ośrodek Znamienitych w Kalifornii”
  ( wyciąg z Deklaracji nr PL 02/11/2005 z dnia 29.11.2005 r.)
  1. INICJATORZY I ZAŁOŻENIA
  Głównym inicjatorem opracowania jest Pan Wiesław Czajkowski wykonujący obowiązki Czynnego Dyrektora Stowarzyszenia Modrzejewskich, zamieszkały w USA; nastepnie Pan Bolesław Tejkowski, Przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej; Pan Bogdan Partycki, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów ” Jedność i Sprawiedliwość” oraz Pan Bohdan Poręba, Fundator Fundacji Promocji Kultury, zamieszkali w Warszawie.
  Wobec podnoszenia niesłusznych zarzutów wobec Pana Wiesława Czajkowskiego przez przeciwników projektu oraz części prasy i środków masowej informacji, Instytut Pamięci Narodowej Zaświadczeniem nr 6379/05 z dnia 12.12.05 r. zaświadczył na podstawie posiadanych i dostępnych dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym, że jest On osobą pokrzywdzoną w rozumieniu art.6 w/wym ustawy.( Dz. U. Nr 155, poz. 1016, Nr 38, poz. 360 oraz z 2000 r. nr.48,poz. 533 ).
  Projekt poparli (w dniu):
  1. Muzeum Powstania Warszawskiego, 16.11.05;
  2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; 16.12.05;
  3. ORZEŁ BIAŁY, wydanie nadzwyczajne 2005-2006;
  4 .TRYBUNA (STOŁECZNA), 27.12.05;
  5 .Związek Literatów Polskich, 6.06.06;
  6. Stowarzyszenie Budowy Pomnika T. Kościuszki, 24.06.06;
  7 .Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 17.07.06;
  8 . Burmistrz Warszawa-Bemowo wg. pisma do Centrum Kultury z dnia 17.07.06;
  9 . OJCZYZNA, nr 6(269), lipiec -- sierpień 2006;
  10. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 24.07.06;
  11 .Stowarzyszenie ” WSPÓLNOTA POLSKA ” 24.07.06;
  12 .German -- American Societes of San Diego. Inc. 24.07.06;
  13 .Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 28.07.06;
  14 .Muzeum Łazienek Królewskich, 31.07.06;
  15 .Muzeum Niepodległości, 4.08.06;
  16 .Stołeczne, Królewskie Miasto Kraków, Prezydent prof.J. Majchrowski, Październik 2005 -- Sierpień 2006;
  17 Opiniodawcy projektu Ośrodka Znamienitych wg.listy z 2005 roku. w liczbie 46.
  Informację o projekcie w dniu 06 grudnia 2005 roku po stronie polskiej otrzymali:
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan prof. Lech KACZYŃSKI.
  2. Prezes Rady Ministrów RP Pan Kazimierz MARCINKIEWICZ
  3. Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Stefan MELLER
  4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Pan Kazimierz Michał UJAZDOWSKI;
  Informację o projekcie po stronie amerykańskiej otrzymali:
  1 Prezydent USA George W. BUSH w dniu 15 04. 2006
  2 Członek Izby Reprezentantów USA, Duncan L HUNTER, w związku z jego pismem do Prezydenta George W. BUSH’a o dacie 10 maja 2006 roku.
  3 Legiony kombatanckie w USA.
  4 Szereg instytucji innych, od których zależne będzie powodzenie projektu.
  Głównym założeniem PRTKwAPK jest utworzenie w Kalifornii Polskiego Ośrodka Znamienitych, na terenie gdzie kiedyś działała na rzecz polskości Helena Modrzejewska i inni wybitni ludzie kultury polskiej. Wieloletnie, bezinteresowne starania działaczy polskich pracujących na rzecz urzeczywistnienia tego szczytnego zamiaru nie dały rezultatów. Wierzymy, że obecne warunki polityczne i społeczne pozwolą zawrzeć pomiędzy Rządami Polski i USA porozumienia, które umożliwią powstanie Ośrodka. Ukaże on związki między Amerykanami i Polakami od XVII wieku po dzień dzisiejszy.
  W XIX wieku pod polską kolonię w Kalifornii kamień węgielny położyli Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Helena Modrzejewska, Jan Styka, syn Heleny, budowniczy mostów wiszących na terenie USA, Ralph Modjeski, i inni wraz z nimi. Położona jest ona nieopodal granicy z Meksykiem, w przepięknej południowej Kalifornii.
  Bliska perspektywa zlikwidowania dla Polaków wiz wjazdowych do USA, oraz rozwój polskich linii lotniczych, które na trwale połączą zachodnie wybrzeże USA, umożliwią szerokim rzeszom z Polski i całego świata poznanie w Ośrodku Znamienitych wkładu Polaków do cywilizacji na amerykańskim kontynencie.
  Z dużą satysfakcją należy przyjąć pomoc udzielaną Panu Wiesławowi Czajkowskiemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiadającą zadaniom obrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.
  W związku z tym co wyżej, staje się pilne opracowanie w porozumieniu z Rządem USA nowych przepisów prawnych, umożliwiających realizację projektu Ośrodka celem określenia źródeł finansowania, zarządzania i rozwijania.
  2 KRÓTKA HISTORIA PROJEKTU
  Stowarzyszenie Modrzejewskich Poświęcone Ochronie Kultur z siedzibą w San Diego, przyczyniło się do utworzenia Narodowego Historycznego Zabytku USA kultywującego intencje patriotów polskich.
  Przez 30 lat polska kolonia w Górach św. Anny w połączeniu z Modrzejówką pod Krakowem oddziaływała skutecznie na zaborców Polski aż do momentu odzyskania niepodległości. Obecnie Modrzejówka znalazła się pod szczególną troską Prezydenta miasta Krakowa.
  Z powyższych względów nie może być stracona okazja powiększenia tej kolonii przez przejęcie 800 akrów gruntu, w tym 300 akrów w posiadaniu Hrabstwa Orange oraz 500 akrów w posiadaniu Federalnego Rządu.
  Oba te grunty znajdują się w sąsiedztwie Narodowego Historycznego Zabytku Helena Modjeska.
  Inicjatywa utworzenia powiększonego Ośrodka Znamienitych do wielkości 800 akrów ma należeć do specjalnie powołanego Funduszu Inwestycyjnego ” Helena Modrzejewska-Ośrodek Znamienitych w Kalifornii”, czerpiącego środki finansowe z zasobów kredytowych USA.
  Fundusz inwestycyjny, Deklaracją nr PL 02/11/2005 powołany został w dniu 29 listopada 2005 roku.
  Wysokość kredytu uzależni postęp prac nad realizacją Ośrodka, co oznacza, że kredyt powinien być otwarty.
  Wstępne rozmowy z Rządem USA przejęcia 500 akrów gruntu na terenie byłej bazy szkoleniowej lotnictwa marynarki wojennej El Toro zostały już przez Stowarzyszenie Modrzejewskich podjęte. Teren ten podlega jurysdykcji USA. Natomiast co do 300 akrów gruntu powinny być podjęte przez Fundusz Inwestycyjny, bowiem teren ten w roku ubiegłym wykupiony został z rąk prywatnych przez Rząd Hrabstwa Orange za jeden milion dolarów. Był on niegdyś w posiadaniu Heleny Modrzejewskiej.
  Warto dodać, że w promieniu 100 km. od projektowanego Ośrodka znajdują się:
  -- Niemiecko-Polska kolonia Anny Held i Heleny Modjeska pod nazwą Green Dragon (Zielony Smok, niby Wawelski) w La Jolla;
  -- Kalifornijskie Muzeum Historyczne im. Henryka Sienkiewicza w Anaheim, tuż przy Disneyland.
  -- Mauzoleum GOLGOTY, panoramy autorstwa I. Paderewskiego, J Styki i J. Kossaka w Glendale.
  -- Mauzoleum z prochami Rudolfa Modrzejewskiego (Ralph Modjeski) w Inglewood, a o 300 km. dalej była posiadłość I. Paderewskiego o wielkości 12 000 akrów w Paso Roble.
  Jeśli chodzi o projekt PRTKwAPK, tylko że w Rosyjskiej Przestrzeni Kulturowej (RPK), ciekawe może być podejście Państwa Izrael do Żydowskiego Autonomicznego Regionu Birobidżan o kilkudziesięcioletniej tradycji istnienia (patrz Rozdz.4 dotyczący gruntu przyznanego Polsce przez Naród Bułgarski pod Warną).
  3 CELE ORAZ SPOSOBY REALIZACJI
  Najogólniej chodzi o to, by w sąsiedztwie istniejącego Narodowego Historycznego Zabytku H. Modjeska pozyskać 800 akrów gruntu i na nim utworzyć turystycznie atrakcyjny ośrodek propagowania polskości na Zachodnim Wybrzeżu USA. Dlaczego właśnie tam? Z dwóch powodów:
  Po pierwsze, z tym miejscem była związana Helena Modrzejewska, znamienita aktorka, patriota i dyplomata na cześć której tą malowniczą okolicę nazwano Modjeska, skąd
  wyruszała na podbój Stanów Zjednoczonych i okupowanej Polski .
  Po drugie, Polacy muszą uświadomić Ameryce swój wkład do jej rozwoju, bo jeśli nie, to na ich niekorzyść będą działać wrogie elementy.
  Na ogół w Ameryce ludzie pogłębiają wiedzę podczas wolnego czasu od pracy. Wtedy zamieniają się w turystów i całymi rodzinami odwiedzają atrakcyjne miejsca by ” wiedzieć co widzę”.
  Południowa Kalifornia, to jakby turystyczne zagłębie z takimi obiektami, jak Disneyland, Hollywood, Universal Studio, Legoland, , słynne Safari oraz ZOO w Hrabstwie San Diego; nieodległe Las Vegas w Stanie Nevada z rozpoczętą budową lewitacyjnej kolei łączącej je z Los Angeles, no i oczywiście kulturowo atrakcyjna Tijuana w Meksyku na pograniczu San Diego. W tym to “zagłębiu” przewija się rocznie ponad 20 milionów turystów.
  Objęcie w posiadanie 500 akrów po bazie lotniczej El Toro pod Ośrodek to rękojmia powodzenia przedsięwzięcia. Pozwoli ono pozyskać akcjonariuszy i bankowe kredyty pod zastaw..
  4 PROJEKTY.PLANY, MOŻLIWOŚCI
  Realizacja Ośrodka przewidziana jest na lata 2007 -2020 i dzieli się na trzy etapy:
  Etap I ( przygotowawczy ) 2007 -- 2010
  Etap II 2010 -- 2015
  Etap III 2015 -- 2020
  Grunt pod Ośrodek po bazie El Toro przedstawia wartość -- 70 mln dolarów
  Grunt pod Ośrodek we własności Hrabstwa Orange -- 1 mln dolarów
  Wartość inwestycji
  z podziałem wydatków na:
  -- infrastruktura -- 120 milionów dolarów
  -- drogi, mosty -- 120 milionów dolarów
  -- budynki, obiekty budowlane -- 400 milionów dolarów
  -- obiekty turystyczne ogólnego przeznaczenia -- 100 milionów dolarów
  -- koszty użytkowania, podatki
  działalność bieżąca, remonty
  administracja -- 60 milionów dolarów
  Dotacja Rządu USA -- 871 milionów dolarów
  Dla wykonania planu budowy Ośrodka niezbędne są nowe akty prawne a to:
  -- o uznaniu Ośrodka za POLSKI REGION TRADYCJI I KULTURY W AMERYKAŃSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ i włączenie go do Narodowego Programu Kultury;
  -- o specjalnym statusie prawnym Ośrodka dla rozliczeń finansowych;
  -- o uznanie programu działalności Ośrodka jako podstawowego dla polityki kulturalnej USA i Polski;
  W projekcie architektoniczno-przestrzennym Ośrodka przewidziane jest miejsce dla Muzeum Powstania Warszawskiego, kopie wzorcowych obiektów miast Krakowa (Barbakan), Warszawy, Poznania, Wrocławia, Lublina, Gdańska, Szczecina, Gniezna, Torunia, Kruszwicy, Skansen Tatrzański, Biskupin, polskie miasteczko rozrywki, obóz plenerów dla polskich artystów, Frombork, 39 modeli mostów wiszących Ralph’a Modjeski i inne. Całość stanowić będzie wizytówkę historycznej i nowoczesnej Polski z jaką dotychczas Amerykanie się nie spotykają jeżeli nie liczyć skansenowego miasta Szwedów nie opodal Los Angeles.
  Inne grupy etniczne mogą także zaproponować obiekty na teren Ośrodka. Polska roślinność, drzewa i krzewy mogą dopełnić reszty.
  Program ten powinien znaleźć godnych naśladowców wśród młodzieży polskiej, jako wizytówka Polski XXI wieku.
  5. OCENY EKONOMICZNE, WNIOSKI ORAZ UWAGI
  Przedstawiony program znajduje swoje miejsce we współczesnej rzeczywistości i jest na miarę polskich możliwości. Wspierając inicjatywę Ośrodka, USA zademonstruje poszanowanie dla polskich tradycji i kultury. Ośrodek umożliwi znalezienie godnego miejsca dla edukacji, wychowania i wypoczynku dla tysięcy ludzi różnych narodowości, szczególnie dla Polaków z kraju i Amerykańskiej Polonii w sile około 10 milionów. Dzięki zniesieniu wiz, ci z kraju będą poszukiwać drogi wiodącej do Ośrodka.
  Oceny ekonomiczne, na przykładzie Hiszpanii, pozwalają uznać trafność decyzji rozwijania turystycznego przemysłu. Inwestycje takie tworzą dochody z podatków i nowe miejsca pracy.
  Przedstawione korzyści wypływające z utworzenia Ośrodka powinny upoważnić Rządy Polski i USA do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz PRTKwAPK.
  6. ZAKOŃCZENIE
  Należy postawić pytanie: -- Dlaczego omawiany projekt napotkał brak poparcia władz polskich.?. Odpowiedż nasuwa się sama:
  -- Polacy nie doceniają własnych tradycji. Poprzednie rządy nie uwzględniały programu wychowania społeczeństwa w duchu umacniania polskiej racji stanu.
  Obecna koalicja partii “PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ”,”SAMOOBRONA” i LIGA POLSKICH RODZIN stan ten uznała za konieczny do naprawienia. Naród bez mocnych, bez znajomości korzeni, jest skazany na wymarcie.
  W wywiadach Prezes Rady Ministrów RP Pan Jarosław Kaczyński . wypowiada się często o znaczeniu demokracji w życiu Narodu, jako elementu mającego zapobiec degradacji państwa. Dystansowanie się poprzednich władz od projektu Ośrodka wynika także z nieuzasadnionych niczym uprzedzeń kierowanych do inicjatorów projektu. Są oni otaczani osobliwą troską o tzw ” poprawność polityczną”, co w konkretnym wypadku jest objawem antypolskich postaw i krótkowzroczności byłych decydentów. Powoduje to ogólne rozgoryczenie i zwątpienie w rzeczywiste cele polityczne Rządu.
  Dlatego na początku niniejszego opracowania zamieszczona została informacja o uznawaniu współinicjatorów Ośrodka za pokrzywdzonych.
  Podobne zjawisko występuje wśród Polonii Amerykańskiej, która powinna się zrehabilitować za współpracę z reżymem komunistycznym. Może dawniej brakowało jej odwagi lub wyobrażni.
  Realizacja projektu POLSKI REGION TRADYCJI i KULTURY w AMERYKAŃSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, przy udziale sprawdzonych, polskich sił patriotycznych, jest wielką szansą dla nas wszystkich, tych w kraju i tych poza granicami.
  Przy okazji poszukiwania obszaru dla Ośrodka Znamienitych, należy przypomnieć, że Kongres USA jest zobowiązany do przekazania 850 akrów ziemi, należnej Generałowi-Brygadierowi Rewolucyjnej Armii Amerykańskiej, Kazimierzowi Pułaskiemu za Jego służbę w latach 1777-1779. Poległ On za Amerykańską sprawę pod Savannah w imię “Waszej i Naszej Wolności”.
  Opracowali:
  Wiesław CZAJKOWSKI ………………..
  Bogdan PARTYCKI ………………..
  Bolesław TEJKOWSKI ………………..

 2. veritas 26/04/2013 at 19:36 #

  List Stowarzyszenia Polakow Pomordowanych w Auschwitz nie podaje imienia i nazwiska sedziego ktory wydal wyrok.
  Nalezy zawszde pdawac nazwisko sedziego i umieszczac jego zdjecie.

  • KSC 26/04/2013 at 21:05 #

   Sa to ludzi starsi i możliwe, że wszytko jest dla nich trudne.

   KSC

   • veritas 26/04/2013 at 21:56 #

    Wiek nie ma nic do rzeczy.
    Zauwazylem wiele informacji o tym jak sady wydaja niesprawiedliwe i krzywdzace Polakow wyroki, ale prawie nigdy Polacy nie podaja nazwiska sedziego, czy prokuratora.
    Zawsze nalezy podawac nazwisko i imie, a nie nazwe instytucji, bo ci kryptozydzi czuja sie bezkarni ubrani w togi sedziowskie.

 3. KSC 27/04/2013 at 06:45 #

  Wiek nie ma nic do rzeczy.???

  ==============

  Chyba jedynie wśród Polaków, bo oni w wieku lat 16 są już starcami, ( wiecznie starzy) którzy nic nie mogą (wiecznie niemocni)

  A tu -- wyjątek -- w Oświęcimiu walczą 80 _ latki, jak można ignorować wiek tych ludzi?

  KSC

Trackbacks/Pingbacks

 1. Kolejna bariera żydowskiej bezczelności została przekroczona. | forumemjot - 26/04/2013

  […] Za; http://gazetawarszawska.com/2013/04/26/kolejna-bariera-zydowskiej-bezczelnosci-przekroczona/ […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE