The big sleep BROUGHT TO YOU BY COPS POSING AS TERRORISTS (wersja polska)

The big sleep

BROUGHT TO YOU BY COPS  POSING AS TERRORISTS

 

Głęboki sen wywołany przez gliny udające terrorystów

 

https://therebel.org/kaminski

 

John Kaminski – 16.04.2013             tłumaczenie Ola Gordon       

 

Czy kiedyś się obudzimy?

Czy kiedyś będziemy mogli zobaczyć jak nasz rząd z naszych radosnych dni umyślnie robi tragedie, a teraz w swojej zbrodniczości posunął się do zabijania niewinnych ludzi w ramach ćwiczeń, by pokazać dlaczego trzeba nas rewidować, molestować czy promieniować na każdej imprezie w której uczestniczymy?

 

Bostońska masakra na maratonie nie jest niczym nowym. Ci, do których to jeszcze nie dotarło, bostońska policja przyznała się i zauważyli to liczni świadkowie, że przed wybuchem bomb, które zabiły czy okaleczyły setki szczęśliwych kibiców niewinnego biegu ulicznego, że właśnie wtedy władze przeprowadzały ćwiczenia antyterrorystyczne.

 

Bomby, które wybuchły tego słonecznego, szczęśliwego wiosennego popołudnia pokazują bez najmniejszych wątpliwości, i jeszcze raz, po raz setny, że to nasz rząd jest terrorystą, i że on nie będzie chronił nas, on chce nas zabijać, ograbić i zniewolić, podczas gdy pokazuje swoją bezrozumną potrzebę bezpieczeństwa jednocześnie wywołując terror.

 

Ile potrzebujecie tego przykładów?

Co ze szkołą w Sandy Hook i kinem Aurora, dwu operacjami najeżonymi pytaniami, na które rząd nigdy nie odpowie?

 

Tak naprawdę nie wiemy czy któraś z tych osób, o których kontrolowane przez gliny media powiedziały, że zostały faktycznie zabite w ogóle, ale wiemy o tym, że gdyby ktoś faktycznie został zabity, jak Adam Lanza i jego matka, to zabili ich niewątpliwie gliniarze udający terrorystów.

 

Nie wiemy czy James Holmes rzeczywiście zabił kogoś w tym kinie w Colorado. Na pewno  nie widzieliśmy go w sytuacji zabijania muchy, a nie człowieka. Naszpikowany lekami i nie mogąc wyjaśnić tego co wiedział publicznie, to wszystko co widzieliśmy, z całym jego życiorysem podanym przez przyjazne glinom media.

 

Każdy kto został zabity w tych tzw. imprezach terrorystycznych był zabity przez gliny, tak jak wielu niewinnych ludzi jest mordowanych obecnie przez tych oszalałych zbirów w mundurach.

 

Ta tzw. masakra w Sandy Hook była wyraźnie ich operacją [psyop]. Wysokiego stopnia gliny nawet wyszli i powiedzieli, że każdy kto kwestionuje oficjalną wersję może trafić do więzienia, weryfikując opowiadane przez siebie kłamstwa. Na tajemniczym czerwonym aucie zamienili numery rejestracyjne i przyczepili je do Hondy Adama Lanzy. Po co mieliby to robić, jeśli nie po to by przykryć swoje zbrodnie?

 

Ale ten rodzaj oszustwa nie jest już czymś nowym.

 

W rzeczywistości, kiedy patrzysz na te zjawiska, w całej amerykańskiej historii, przynajmniej w XX wieku i prawdopodobnie jeszcze dłużej, jest to dokładnie taka sama operacja fałszywej flagi, emocjonalny szantaż społeczeństwa by zmusić je do czegoś co nie jest w jego najlepszym interesie.

 

Ludzie, pomyślmy o tym. Pomyślmy o niedawnym łańcuchu katastrof, które dotknęły sposób myślenia opinii publicznej i pogorszyły zdrowie publiczne.

Huragan Sandy? Pierwszy sztorm, jaki kiedykolwiek widziałeś o niesamowitym skutku w najgorszym możliwie miejscu dokładnie przewidzianym 5 dni wcześniej.

I pomyślcie o huraganie Katrina, kiedy musieli zbombardować wały żeby wywołać pożądane katastrofalne skutki.

Wyciek w Zatoce Meksykańskiej, na którym ci sami ludzie w rządzie zarobili miliardy zakładając się, że katastrofa się wydarzy.

Albo majtkowy zamachowiec i ten bomba w bucie zamachowiec, i oskarżanie naszpikowanych i ogłupionych włóczęg, co doprowadziło do zachorowani na raka albo molestowań na lotniskach i na innych imprezach publicznych.

 

Masakra bostońska to kolejny krok w tej przygodzie. Teraz będziemy musieli poddawać się obłapianiu “żeby chronić obywateli”, na każdej imprezie publicznej, w której będziemy uczestniczyć.

 

Wszystkich nas się kusi by uwierzyć, że te imprezy operacyjne to jakiegoś rodzaju nowy fenomen. Och, te nieudolne, niewykształcone masy uważają je za dosyć realne, i w konsekwencji wierzą w to co im powie rząd, co czyni je chętnymi by wyjść i zastrzelić napotkanego muzułmanina, albo sąsiada mówiącego o II Poprawce.

 

Ale ta działalność nie jest nowa. Stanowi istotę amerykańskiej historii, liderzy rzucający na nas wszystkie brudy, bo dostali wielkie łapówki by to robić.

 

Masakra bostońska to tylko najnowsze w wydającej się nieustannej serii oszustw, rozciągających się w czasie: Aurora, Sandy Hook albo “zabicie” Osamy bin Ladena, tylko wspomnienie, którego przywołuje w nas dziadka wszystkich amerykańskich kłamstw, masakry 11 września, której nasz rząd nie pozwala nam zbadać, bo był to czynnik który doprowadził do niepotrzebnej śmierci milionów ludzi, czego chciał nasz rząd.

 

To jest chyba najbardziej oszałamiającym przykładem glin udających terrorystów, i jak możemy wywnioskować z wydarzeń na Boylston St w Bostonie w Dniu Patriotów, to staje się silniejsze nić kiedykolwiek.

 

Czy obudzimy się kiedyś i dostrzeżemy szerzący się brud taki, jaki jest?

 

Kiedy ułoży się to wszystko w kontekście i spojrzy z szerszej perspektywy – biotech żywność, toksyczna geoinżynieria, osłabiający myślenie fluor, rakotwórcze promieniowanie, trujące leki, system prawny który jest krzyżówką między mafią i afrykańskim plemieniem ludożerców, system edukacji z całym powiązaniem tematycznym z operami mydlanymi, to my się nie obudzimy, nawet jeśli będziemy wiedzieć że za minutę zginiemy.

 

“Głęboki sen” [The Big Sleep] to tytuł powieści Raymonda Chandlera z 1939 roku i eufemizm dla określenia ‘śmierć’. Pełna bohaterów którzy ukrywają swoje tajne  motywy i zabijają każdego by zrealizować swoje wypaczone cele, jest to sytuacja jaką mamy obecnie.

 

Jedynym sposobem dzięki któremu świat może uciec przed tą narzuconą amnezją, już tak dobrze zaawansowaną na całym świecie, jest natychmiastowe usunięcie i wyeliminowanie wszystkich tych wybranych oficjeli, którzy nadal uczestniczą w tym kolosalnie wielkim kłamstwie, którzy z własnej woli pomagają w tym gigantycznym oszustwie terroru, metodzie by doprowadzić chwilowo bogatych do pogłębiającego się zmierzchu, a ludzkość by skoczyła w zapomnienie i wymarła.

 

The big sleep

 

John-Kaminski-6

BROUGHT TO YOU BY COPS

POSING AS TERRORISTS

 

 

By John Kaminski

pseudoskylax@gmail.com

https://therebel.org/kaminski

When are we going to wake up?

Will we ever be able to see how our government deliberately turns our joyous days into tragedies, and now has advanced its criminality into killing innocent people as part of a drill to show us why we have to be frisked, molested or irradiated at every public event we attend?

It’s not exactly new stuff, this Boston Massacre Marathon Drill. For those who still haven’t gotten the message, the Boston Police have admitted and numerous witnesses have observed that before the bombs that killed and maimed hundreds of happy observers of an innocent road race that the authorities were conducting an anti-terror drill during the race.

The bombs that went off on that sunny, happy spring afternoon prove beyond doubt — and once again, for the hundredth time — that it is our government that are the terrorists, and they’re not out to protect us — they’re out to kill us — and rob us and enslave us — while they demonstrate this demented need for security as they themselves create the terror.

How many recent examples do you need?

How about Sandy Hook and Aurora, two psyops that are riddled with questions the government will never answer?

We don’t really know if any of those human beings the cop-controlled media said were killed were actually killed at all, but we do know that if anyone actually was killed — like Adam Lanza and his mother — they were doubtless killed by cops posing as terrorists.

We don’t know if James Holmes actually killed anyone in that Colorado theater complex. We have certainly never seen him in a condition to kill a fly, never mind people. Drugged into a stupor and not permitted to explain what he knew to the public is all we’ve ever seen of him, with all of his history provided by our cop-friendly media.

Anybody who was killed in these so-called terror events was killed by cops, just as so many innocent people are murdered these days by these rampaging thugs in uniforms.

The so-called Sandy Hook massacre was clearly a psyop. A top ranking cop even came out and said anybody who challenges the official version of events could be put in jail, verifying the lies he was spewing. They switched the license plate on the mysterious red van and attached it to Adam Lanza’s Honda. Why would they do that, except to cover up their crimes?

But this kind of deception is not exactly new stuff.

In fact, when you look closely at these phenomena — all of American history, at least throughout the 20th century and probably longer than that— is exactly the same kind of false flag operation, emotionally blackmailing the populace into something they don’t want to do that is not in their best interests.

Think about this, people. Think about the string of catastrophes that have plagued the public mind and diminished the public’s health in recent memory.

Hurricane Sandy? First storm you ever saw with an uncanny S-turn in the worst possible location precisely predicted five days in advance.

And then think back to Hurricane Katrina, when they had to bomb the levies to get the necessary disastrous effect.

The Gulf Oil Spill, on which the same people who run the government made billions by betting the disaster would happen.

Or the crotch bomber and the shoe bomber, and the prosecution of drugged and duped drifters that led us to getting cancer or being sexually molested at airports and other public venues.

The Boston Marathon Massacre is the next step in this adventure. Now we’ll have to be groped — “to protect the public” — at every public event we attend.

We all are tempted to believe that these false flag psyop events are some kind of new phenomenon. Oh, the feckless, badly educated masses consider them to be real enough, and consequently believe what the government tells them, which makes them want to go out and shoot the nearest Muslim, or their next door neighbor who talks about the Second Amendment.

But this activity is not new. It is the essence of American history — leaders foisting a scam on all of us because they have received giant bribes to do so.

The Boston Marathon Massacre stands as merely the latest in a seemingly endless series of deceptions that stretches back through time — Aurora, Sandy Hook, and “killing” Osama bin Laden, the mere mention of whom takes us back to the granddaddy of all American political lies, the 9/11 massacre, which our government refused to let us investigate authentically because it was the trigger that led to the needless deaths of millions of people, which our government wanted to happen.

This is perhaps the most stunning example ever of cops posing as terrorists, and as we can adduce from the events on Boylston Street in Boston on Patriots Day, continues today stronger than ever.

Will we ever wake up and see the spreading scam for what it is?

When you put everything into context and take the wider view — the biotech food, the toxic geoengineering, the mind-dulling fluoride, the carcinogenic radiation, the poison medicine, the legal system that is a cross between the Mafia and an African tribe of cannibals, a school system with all the relevance of a daytime TV soap opera, and a media absolutely uncritical of our killer government, the answer is clearly no — we will not wake up, even as we know we are perishing by the minute.

“The Big Sleep” is the title of a 1939 mystery novel by Raymond Chandler and a euphemism for death. Full of characters who hide their ulterior motives and kill anyone to advance their warped goals, it is a condition that engulfs us today.

The only way the world can escape this imposed amnesia, already so well advanced throughout the world, is to immediately evict and execute all those elected officials who continue to participate in this colossally big lie, who willingly assist in this gigantic terror hoax as a way to get temporarily rich in the deepening twilight of humanity’s slide toward oblivion and extinction.

Enforcing bogus laws, planting evidence, and intimidating the innocent, the cops are today’s terrorists, and the dupes they deceive into the taking the fall are you and me, and all the other millions of oblivious stooges who refuse to see what they’re doing.

John Kaminski is a writer who lives on the Gulf Coast of Florida, constantly trying to figure out why we are destroying ourselves, and pinpointing a corrupt belief system as the engine of our demise. Solely dependent on contributions from readers, please support his work by mail: 6871 Willow Creek Circle #103, North Port FL 34287 USA.

https://therebel.org/kaminski

http://johnkaminski.info/

http://www.rudemacedon.ca/kaminski/kam-index.html

http://web.archive.org/web/20040323232319/http://johnkaminski.com/

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE