Jezus Chrystus nie był Żydem

Jesus Christ Was Not A Jew

 

Jezus Chrystus nie był Żydem

http://greatwhitedesert.org/documents/Potito_-_Jesus_Christ_Not_a_Jew.pdf

Dr Oren F Potito

tłumaczenie Ola Gordon

jezus nie byl zydem

Czy ten tytuł was szokuje? mam nadzieję, że tak! bo nadszedł czas żeby narody chrześcijańskie się obudziły na fakt, że żydzi wyprali im mózgi “metodą wielkiego kłamstwa” żeby uznały fałsz, że Jezus był Żydem.

Proszę was, odłóżcie wszelkie uprzedzenia i jak Pan Bóg powiedział w Biblii: “Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!” [Iz 1:18]

Są dwa sposoby na to by człowiek stał się Żydem: rasowy albo religijny. Zobaczmy czy Jezus zalicza się do jednej z tych kategorii.

95%  ludzi jakich dzisiaj znamy jako Żydzi to kundle [ang. mongrels]. Oznacza to, że są mieszanką wielu ras. Większość Żydów jest z pochodzenia Azjatami, Mongołami. Oni są potomkami Kaina. Żaden rasowy Żyd nie jest Izraelitą. Tak, powtórzę jeszcze raz:  ŻADEN  RASOWY  ŻYD  NIE  JEST  IZRAELITĄ. Sama Biblia identyfikuje Żydów jako potomków Kaina, skutkiem czego ich ojcem jest szatan.

Pan Jezus powiedział do Żydów Mt 23:33-35:

“Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem”. To bardzo proste! I to jest w waszej Biblii.

Jezus powiedział do Żydów: “Jesteście winni śmierci sprawiedliwego Abla bo Kain wasz ojciec go zabił”. Zauważcie również, że dalej Jezus obwinia tych Żydów za wszystkie śmierci sprawiedliwych od początku czasów do dnia dzisiejszego. To nie są słowa człowieka, lecz naszego Zbawiciela.

JEZUS  CHRYSTUS  nigdy nie skłamał i mówił tylko prawdę. Każde słowo zawarte w 66 księgach Biblii to nieomylne słowo Wszechmocnego Boga. Czy  ŻYDZI  są więc  WYBRANYM  PRZEZ  BOGA  NARODEM, jak niektórzy “przymgleni” pastorzy chcą byśmy wierzyli? Daleko im do tego! Zamiast wybranym narodem są  POTOMKAMI  SZATANA! Poszukajmy dowodu na to u Jana. Żydzi powiedzieli Jezusowi, my jesteśmy wybranym narodem, Bóg jest naszym ojcem. Jezus nie odpowiedział Żydom tak jak robi to 95% naszych pastorów. Powiedział: “Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki” [J 8:42-43].

Przeczytajcie teraz bardzo dokładnie co Jezus powiedział żydom w następnym wersecie: “Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” [J 8:44].

Czy wasz pastor wyraża się w ten sposób o Żydach z ambony? Jeśli nie, to nie głosi przekazu, który Jezus Chrystus zostawił wszystkim swoim wyznawcom.

Jedną z największych zbrodni jakie pastor może popełnić wobec Boga jest pomijanie pewnych fragmentów i opinii zawartych w Biblii, słów Jezusa Chrystusa, po to żeby zadowolić Żydów i uniknąć prześladowań.

Każdy, kto powie kiedy pozna te fakty, że Jezus Chrystus był Żydem pod względem rasowym, popełnia bluźnierstwo. Żeby być Żydem pod względem religijnym, trzeba przyjąć judaizm, który wymaga studiowania, akceptacji i posłuszeństwa wobec prawa Talmudu Babilońskiego, albo, co było znane w czasach Jezusa, tradycji mędrców. Judaizm talmudyczny jest religią praktykowaną przez nowoczesnych Żydów i jest całkowicie inny od religii Starego Testamentu.

Kolejny dowód znajdujemy u Mateusza: “Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: “Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem” [Mt 15:1-2]. Posłuchajcie teraz jakiej Jezus udziela im odpowiedzi w. 3:  “Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?” [Talmud Babiloński] I to dokładnie Żydzi robią teraz.

Nauczanie doktryn, które nie są przykazaniami Boga zawartymi w Biblii, lecz przykazań ludzi przez żydowskich wyznawców szatana, którzy wyprodukowali Talmud Babiloński. Cała posługa Jezusa Chrystusa była absolutnym przejawem tego, że On nie był Żydem pod względem religijnym. Był pełnej krwi Izraelitą z plemienia Judy, nie był pochodzenia żydowskiego.

Zbadajmy niektóre fragmenty Biblii wykorzystywane przez fałszywych nauczycieli by wprowadzić w błąd, żeby ludzie uwierzyli, że Jezus był Żydem. Wielu ludzi nie wie o tym, że Biblii nie napisano po angielsku. Oryginalnie napisano ją po hebrajsku i grecku, a później, około IV wieku, przetłumaczono na łacinę. Kiedy tłumaczono Biblię na angielski, okazało się, że nie było słowa, które odpowiadałoby łacińskiemu słowu czy greckiemu, który teraz tłumaczymy, jako “Żyd”. I to wtedy wymyślono wyraz “Żyd”.

Gdybyśmy naprawdę chcieli zrozumieć Biblię, musielibyśmy wrócić do oryginalnych języków, żeby dokładnie poznać przekaz Wszechmogącego Boga, jaki nam daje. Ważne jest byśmy wiedzieli, że we wczesnych wydaniach wersji Króla Jakuba i katolickiej wersji Douay nigdzie nie było słowa “Żyd”. Wyraz ten pojawił się dopiero w XVIII wieku. Pytanie jest: jeśli nie używano słowa “Żyd”, to jakie to było słowo, i co mieli na myśli apostołowie używając tego słowa. Zbadajmy Biblię!

U Jana 4:7-26 znajdujemy historię o kobiecie przy studni. Wielu wykorzystywało ją by udowodnić, że Jezus był żydem. Werset 9 kobieta mówi do Jezusa: “Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Tutaj występuje słowo nie Żyd, ale JUDEJCZYK.  Judejczyk to człowiek który mieszkał w Judei, a nie typ ludzi znanych teraz jako Żydzi. Proszę zrozumieć, wyraz Żyd nie występował nigdzie w w. 9 w oryginalnym rękopisieWYZYWAM  KAŻDEGO  KTO  UDOWODNI  INACZEJ! W tym wersecie powinno być Judejczyk, a nie żyd, i Judejczycy a nie Żydzi. W w. 22 jest błąd w tłumaczeniu. Powinno być: “. . . ponieważ zbawienie bierze początek od Judejczyków”. To jest ogromna różnica między żyd I Judejczyk. Judejczyk to człowiek mieszkający w Judei albo pochodzący z Judei. Żyd dziwnie wygląda, dziwnie się zachowuje, jest talmudycznym wyznawcą szatana. Na pewno Jezus nim nie był.

Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych faktów, napiszcie do nas. Otrzymacie odpowiedź. Te prawdy musicie poznać. . .

1. Jezus nie był Żydem.

2. Mojżesz nie był Żydem. Żaden z autorów ani Starego Testamentu, ani Nowego nie był Żydem.

4. Biblia nie była napisana ani przez Żydów, ani dla Żydów.

5. Biblia została napisana dla Izraela reprezentowanego przez tych o pochodzeniu europejskim.

6. Żydzi nie są wybranym przez Boga narodem, my nim jesteśmy. Co najmniej 95% Żydów nie pochodzi z plemienia Judy, Niemcy – tak.

7. Nie ma takiej rzeczy jak chrześcijanin-żyd. Żeby być żydem trzeba odrzucić i nienawidzić Jezusa Chrystusa, a żeby być chrześcijaninem trzeba przyjąć i miłować naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

8. Nie dajcie się ogłupiać, to jest najstarsza żydowska sztuczka, żeby ogłupić chrześcijan, że oni się nawrócili. Można być albo jednym, albo drugim, nigdy obu.

 

WYZYWAM  KAŻDEGO  I  WSZĘDZIE  ŻEBY  OBALIŁ  TE  OPINIE!

 

Pastor Oren F Potito

Kościół Nowej Krucjaty Chrześcijańskiej

 

http://gazetawarszawska.com/2012/12/02/prof-t-zielinski-jezus-nie-byl-zydem-r0/

 

8 Responses to Jezus Chrystus nie był Żydem

 1. Dariusz Benedykt Ciesielski 15/04/2013 at 23:40 #

  Dużo rzeczy tu budzi moje wątpliwości.
  Sam nie wiem dlaczego , ale to mi się nie podoba. O co tu chodzi?
  Dlaczego pada twierdzenie, że Judejczykiem, a nie Galilejczykiem?

 2. KSC 15/04/2013 at 23:48 #

  Potito nie był tak szczegółowy jak prof. Zieliński

  KSC

 3. dziadkjack 16/04/2013 at 01:11 #

  “Dużo rzeczy tu budzi moje wątpliwości.
  Sam nie wiem dlaczego , ale to mi się nie podoba. O co tu chodzi?”

  Odniosłem podobne wrażenie: cos tu smierdzi, albo tłumaczenie jest bełkotliwe, albo pastor swiadomie wprowadza w błąd czytelników -- I chyba chodzi o takie “zaciemnienie”, czy “rozchwianie” wierzących, by łatwiej wchłaniali każdą “posoborową” brednię.

  Pastor
  -- pomija fakt pisania/zbierania w całosć Starego Testamentu przez kilka wieków, usiłuje sprawić wrażenie “jednorazowego” Słowa Bożego
  -- pomija brak jakichkolwiek swiadectw historycznych o istnieniu Jezusa Chrystusa
  -- pomija brak rękopisów Jezusa Chrystusa
  -- posługując się żonglerką słowną twierdzi, że to nie 3 i 1/2 Żydów (chyba wszyscy 4 byli Żydami, tyle, że jeden był podobno bardziej grecki, niż żydowski) napisało Nowy Testament
  -- itd.

  Uważam, że nie jest ważne, czy Jezus istniał, czy był Żydem, itd. -- ważne jest to, że w każdym chrzescijańskim domu jest Nowy Testament, że wszyscy (ateisci też!) powinnismy żyć według NT i wynikającej z niego etyki chrzescijańskiej.

  Problemem jest to, że nie da się żyć w taki sposób, gdy jednoczesnie żydostwo żyje w/g Talmudu, w dodatku mafijnie operując goji lichwą.
  Goje w takiej sytuacji muszą przegrać, tak jak przegra chrzescijanin, owinąwszy sobie pięsci watą Nowego Testamentu, we walce z żydem, który wypchał sobie rękawice ołowiem Talmudu.
  Posoborowo można dodać, że sędzia ringowy obecnie jest rabinem, przebranym za księdza.

  To jest ważna I obszerna sprawa, przedstawiłem ją na Forum Stanisława Michalkiewicza,

  http://www.forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?p=335148#p335148

  tytuł wątku: “Czy Kajfasz nabił goji w chrzescijaństwo?”

  Zachęcam do przeczytania, łatwiej będzie potem przedstawiać swoje przemyslenia tutaj, w tym maleńkim okienku Gazety Warszawskiej.

  Pozdrawiam zainteresowanych.

  P.s.: Tak przy okazji: czy znajdzie się ktos uczynny I wyjasni mi skąd się wziął przebaczający I kochający “Pan Bóg”, będący przeciwieństwem msciwego ludobójcy “Jehowy”?
  --

 4. KSC 16/04/2013 at 08:35 #

  Trzeba sobie przestudiować prace prof Tadeusza Zielińskiego, którego książki są bardziej na cenzurowanym niż Konecznego, ale są już drukowane.

  KSC

  • dziadkjack 17/04/2013 at 01:24 #

   Dziekuję za wspaniałe żródło, ale po cóż mi aż taki gigant intelektualny?
   Moje pytanie, powtarzam: “Skąd się wziął przebaczający i kochający “Pan Bóg”, będący przeciwieństwem msciwego ludobójcy “Jehowy”, jest sondą, służącą mi do badania poziomu klerozy (nie “sklerozy”!) u inteligencji katolickiej -- społecznosci której powinien leżeć na sercu los Koscioła Katolickiego, a więc i Polski.

   Moderator Forum Stanisława Michalkiewicza -- forum gromadzącego własnie inteligencję katolicką ( a nie “katoli”, jak inne katolickie fora) -- wykręcił się od odpowiedzi na to pytanie, podobnie jak kilku zwykłych forumowiczów, tych najbys-
   trzejszych, imennie o to zapytanych.

   Może Pan Redaktor Naczelny Gazety Warszawskiej będzie łaskawy znależć te pół minuty na wystukanie, choćby dwoma palcami, odpowiedzi.

   Z góry dziękuję i pozdrawiam

 5. KSC 17/04/2013 at 09:11 #

  Redaktor nie jest od tłumaczenia myśli autorów publikowanych na lamach GW , bo się z nimi nie równa.

  Komentarze admina , czy redaktora powinny by ograniczone do minimum, bo inaczej to jest mniej ciekawe.

  Admin. musi pilnować jakiegoś porządku na portalu i w ramach tego, musi poinformować dziadkjacka, że inni czytelnicy GW licznie skarżą się na charakter wpisów dziadkjacka, które obrażają ich uczucia.

  KSC

 6. dziadkjack 19/04/2013 at 00:42 #

  Dziękuję za pańską odpowiedż na moje pytanie, dała mi dużo do myslenia…

  Panie Redaktorze, nie mam zamiaru przynosić jakiejkolwiek szkody “Gazecie Warszawskiej”,
  Proszę więc poinformować mnie czym to “obraziłem uczucia licznych czytelników”,
  podać jakis konkretny przykład (jako “benchmark”), a wezmę sobie wszystko do serca,
  skrupulatnie będę przestrzegał wyznaczonych mi ram -- bardzo o to proszę.

  dJ

 7. veritas 20/04/2013 at 18:36 #

  Zyd przechrzczony, ktory nie odetnie sie calkowicie od zydostwa, nie jest autentycznie nawrocony -- tak twierdzi prof. Feliks Koneczny

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE