Dwie siostry Łucje cz. 5 ostatnia

 

Dwie siostry Łucje 5

Quito

 

Our Lady of Good Success and Our Lady of Fatima: Prophecies for Our Times

 

Matka Boża Dobrych Wydarzeń i Pani Fatimska: proroctwa naszych czasów
http://www.traditioninaction.org/OLGS/A001olgs%20fat.htm

Dr Marian T Horvat                tłumaczenie Ola Gordon

 

Pod koniec XVI wieku, Matka Boża pod nazwą M Bożej Dobrych Wydarzeń, pokazała się siostrze Koncepcjonistce w Quito, Ekwador, wówczas kolonii hiszpańskiej, i nakazała jej wykonanie posągu. W ten sposób chciała zrobić wiele dobrego nie tylko dla tego zgromadzenia i ekwadorskiego narodu, ale również dla całego Zachodu, a nawet całego świata. Chciała tego, gdyż zgromadzenie to, w tych początkowych dniach kolonii, potrzebowało jej ochrony, ale również dlatego, że chciała interweniować w czasach wielkiego kryzysu Kościoła i społeczeństwa, który miał się wydarzyć w XX wieku.

 

 

Matka Boża Dobrych Wydarzeń:wyraźna Królowa Maryja

Królewski wizerunek Matki Bożej Dobrych Wydarzeń, z okazałym majestatem i nadprzyrodzoną aurą, nie jest zwyczajnym posągiem. Został cudownie wykonany przez Archaniołów Michała, Gabriela i Rafaela, w roku 1611. Czytelnicy, którzy śledzili tę historię w CATHOLIC FAMILY NEWS, znają tę piękną historię, a inni mogą ją znaleźć w mojej książce pt  OUR LADY OF GOOD SUCCESS [Matka Boża Dobrych Wydarzeń, przepowiednie dla naszych czasów].

Opowiada ona zdumiewającą historię Matki Mariany de Jesus Torres (1563-1635), która swoje życie i cierpienia ofiarowała za kryzys w Kościele, i pozwolono jej zobaczyć wydarzenia, które mają się wydarzyć w XX wieku. M Mariana była siostrą Koncepcjonistką, podrózowała z Hiszpanii do nowego Świata w wieku 13 lat, by pomóc w założeniu królewskiego Klasztoru Niepokolanego Poczęcia [Koncepcji] w Quito. Obdarzona przez niebo licznymi niezwykłymi darami, ta wybrana dusza miała dane poznać wiele przyszłych wydarzeń, zwłaszcza sytuację Kościoła w naszych czasach.

Tu nie jest miejsce na opowiadanie o jej niezwykłym życiu, wielu próbach i cierpieniach, których doświadczyła. Zamiast tego, chciałbym opowiedzieć o ujawnionych jej proroctwach, dotyczących współczesnych czasów, i pokazać jak one wspaniale harmonizują z lepiej znanymi przepowiedniami Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku.

Matka Boża powiedziała M Marianie, że nasze żałosne czasy obfitować będą w liczne herezje, zepsucie zachowania i i obyczajów będzie prawie kompletne, a światło wiary zostanie prawie ugaszone. Aby odpokutować za liczne bluźnierstwa i nadużycia i przyspieszyć dzień triumfalnej odbudowy, ta XVII-wieczna religijna kobieta została poproszona, aby stać się przebłagalną ofiarą za nasze czasy. Dlatego, w sposób szczególny, powołanie M Mariany łączy ją z kryzysem w Kościele i społeczeństwie, czemu nieliczni zaprzeczą, że jesteśmy świadkami tego dzisiaj.
Po Watykanie II, zmieniły się reguły i habity religijne, oraz zmniejszyła się liczba powołań
Dziesięć lat temu odbyłem pielgrzymkę, żeby zobaczyć cudowną figurę Matki Bożej Dobrych Wydarzeń, i natknąłem się na 500-stronicową biografię M Mariany, napisaną 100 lat po jej śmierci, przez franciszkańskiego prowincjała, o. Manuela  Souza Pereira, który zmarł w aurze świętości. Swoją pracę oparł  na dokumentach z klasztornego archiwum, autobiografii napisanej przez samą M Marianę, która otrzymała aprobatę dziesiątego biskupa Quito, Petro de Oviedo, oraz biografii franciszkańskiego prowincjała, o. Louisa Catena, który opisał jej życie wkrótce po jej śmierci.

Zbliżamy się do XX wieku, wieku człowieka, który przyjął każdą przyjemność i motto rewolucji z lat 1960. Jedyne co jest zakazane, to zakaz. Jest odpowiednie, żeby orędzia z Fatimy i Quito przemówiły do człowieka o potrzebie przebłagalnych ofiar i umiłowania Krzyża.

M Boża Fatimska:

Jej orędzie potwierdza M Boża

Dobrych Wydarzeń

 

Dla mnie bardzo interesujące jest to, żeby zobaczyć, iż w najwcześniejszym objawieniu się Matki Bożej w Fatimie, zapytała dzieci: “czy chcecie ofiarować siebie Bogu po to, żeby znieść wszystkie cierpienia, jakie wam ześle, jako akt wynagrodzenia za grzechy, którymi Go obrażamy, i jako przebłaganie za nawrócenie grzeszników?” Ona prosi człowieka o współpracę w boskim planie, i dzieci się zgodziły. Łucja powiedziała: “Tak, chcemy”. “To będziecie dużo cierpieć, ale łaska Boga będzie dla was komfortem”.

Podobnie w Quito, M Boża poprosiła M Marianę o współpracę w Jej wielkiej misji, która wiąże nas z czasami współczesnymi.

W 1582 roku, kiedy M Mariana modliła się przed Świętym Sakramentem, po raz pierwszy dano jej zobaczyć herezję, bluźnierstwo i nieczystość, które zaleją świat, jako kara w XX wieku. M Boża zapytała ją: “Córko, czy poświęcisz się za ludzi tych czasów?” M Mariana odpowiedziała: “Tak”.

Na skutek szoku, jakiego doznała po obejrzeniu okropności naszych czasów, M Mariana padła martwa. Dowody w formie udokumentowanych zapisów historycznych mówią, że ta święta religijna osoba rzeczywiście zmarła w 1582 roku i zmartwychwstała. Przed boskim trybunałem, miała możliwość wyboru; pozostać w niebie, albo powrócić do świata by cierpieć. Idąc za przykładem M Bożej, która opuściła chwałę nieba, aby chronić swoje dzieci w tych trudnych pierwszych latach Kościoła, Matka Mariana postanowiła wrócić do życia, żeby pokutować za wielkie grzechy naszych czasów.

Wydaje się, że w sposobie, w jaki fatimskie dzieci i M Mariana zaakceptowały i przyjęły krzyż, jest również specjalne orędzie dla nas. Tajemnica krzyża jest tak bardzo szczególną łaską, którą Wieczna Mądrość daje tylko Jego najlepszym przyjaciołom. “To wielkie szczęście dla św. Piotra”, pisze św. Jan Chryzostom, “żeby dać się uwięzić za Jezusa Chrystusa, niż być z Nim w Jego chwale na Górze Tabor, jest większą chwałą noszenie więziennych łańcuchów dla niego, niż trzymać w rękach klucz do Raju”.

Wieczna Miłość mówi nam, że nieograniczona jest liczba głupców. Św. Louis de Montfort mówi, że ponieważ liczba tych, którzy nie znają wartości Krzyża, jest nieograniczona, i oni niosą go mimo woli. Powinniście cieszyć się z radości, mówi, gdyż noszony przez was krzyż jest darem tak cennym, że mógłby wywołać zazdrość u świętych, gdyby potrafili odczuwać zazdrość (LOVE OF ETERNAL WISDOM [Ukochanie Wiecznej Miłości], s. 97).

2. Istnienie piekła

Pierwsza Tajemnica Fatimska zrywa mit, kłamstwo XX wieku, że piekło nie istnieje. 13 czerwca 1917 roku, M Boża powiedziała trójce dzieci, w wieku 10, 8 i 7 lat, żeby “modliły się, modliły się bardzo, gdyż wiele dusz trafia do piekła”.

Przełożyłem pracę o. Pereira na angielski [dostępna w dwóch tomach].  W trakcie tej pracy, byłem zdumiony kiedy dowiedziałem się, że M Boża, w 300-letnim objawieniu, mówiła o problemach naszych czasów. Absolutnie nie ma żadnego sposobu, żeby hiszpańska zakonnica w latach 1600, mogła mieć pojęcie o tym, co wydarzy się w naszym stuleciu. A tam to wszystko było. M Boża ostrzegła M Marianę, że Sakramenty będą nadużywane i odkładane na bok, że powołania znikną z powodu słabej formacji i edukacji w szkołach katolickich i zakonach, że nieczystość zaleje ulice jak brudne wody oceanu, tak, że “prawie nie będzie żadnych niewinnych dusz”.
Ale jest jeszcze głębszy związek z orędziem fatimskim. Matka Boża powiedziała M Marianie, że jej imię stanie się znane pod koniec XX wieku. Trzecia Tajemnica Fatimska miała być ujawniona światu w 1960 roku. Tajemniczo, tak się nie stało. W 1960 roku papież Jan XXIII wydał niezrozumiały przekaz w bezpośredniej sprzeczności z poleceniem M Bożej: “Questo non č per i nostri tempi” [ta sprawa nie dotyczy naszych czasów.] Dla “dobra Kościoła i dla dobra ludzkości”, do tej pory trzej papieże po nim poszli za jego przykładem, a nie poleceniem Niebieskiej Królowej.

 

Ale orędzie M Bożej w Quito wielokrotnie ostrzega o kryzysie w Kościele i wśród duchownych, konsekrowanych i regularnych. Czy to ma być trzecia część orędzia z 1917 roku, do dziś nieujawniona: apostazja wśród duchownych, ogólne gaszenie światła wiary, spisek przeciwko Kościołowi, panowanie szatana? Według mnie, Fatima i Quito tworzą, jak mówi Atila Sinke Guimarăes w przedmowie mojej książki, “dwie strony tego samego gotyckiego łuku. Jest to orędzie Królowej Wszechświata dla katolików w koniunkturze współczesności”.

 

Proroctwa M Bożej Dobrych Wydarzeń i M Bożej Fatimskiej
Prorokiem jest człowiek mający przekaz dla przyszłości, niebieski rzecznik, który prosi człowieka o współpracę poprzez łaskę. Kiedy Bóg zsyłał proroków w Starym Testamencie, to dlatego, żeby przypominać ludziom, że mają wracać do prawdy. W XX wieku, Nasz Pan przysłał swoją Matkę, Królową Proroków: “Idź na ziemię i zniszcz herezje”. Ojcowie Kościoła pisali, że Nasza Pani jest młotem na herezje.

Uważam, że kiedy przestudiuje się orędzie M Bożej Fatimskiej, znajdzie się w nim wołanie o nawrócenie i modlitwę, zwłaszcza Różaniec, ale również liczne ostrzeżenia przeciwko herezjom i błędom naszych czasów. Nasza Pani w Quito potwierdza te ostrzeżenia z Fatimy, prawie 300 lat wcześniej, w sposób bardzo graficzny i otwarty, skromnej siostrze Koncepcjonistce w Quito, Ekwador.
W niniejszej pierwszej części, zamierzam wykazać pewne podobieństwa, które uderzyły mnie w opowieściach z Quito i Fatimy, które zakończę kilkoma proroctwami odnoszącymi się do kryzysu w Kościele.

1. Potrzebne przebłagalne ofiary

Wtedy otworzyła ręce i trojgu dzieci pokazała dziurę w ziemi, miejsce. Ta dziura, powiedziała Łucja, była jak morze ognia, w którym zobaczyliśmy dusze ludzkich kształtów, mężczyzn i dzieci, palące się, krzyczące i płaczące z rozpaczy. Maryja powiedziała dzieciom: “Widzieliście piekło, dokąd idą grzesznicy, kiedy nie odprawią pokuty”. Dogmat rzymsko-katolicki: istnienie piekła.

 

W ciągu życia, M Mariana błagała Naszego Pana, żeby ocalił duszę nieposłusznej zakonnicy z jej zgromadzenia. Zgodził się, by tę buntowniczą zakonnicę ocalić, chociaż będzie musiała pozostać w czyśćcu do końca świata. W zamian, M Mariana miała cierpieć męki piekielne na ziemi przez pięć lat. Przez te lata przechodziła wszystkie tortury zarezerwowane dla dusz w tym okropnym miejscu i najbardziej intensywne cierpienie, poczucia utraty Boga.

Wydaje się bardzo jasne, że M Boska chciała, by człowiek XX wieku zrozumiał, w obliczu “teorii” powszechnego zbawienia von Baltazara, który miał ogromny wpływ na post-soborowych papieży i naszego Jana Pawła II, że piekło istnieje: jest to miejsce, i ono nie jest puste.

3. Prawie całkowity rozpad obyczajów

Podczas pobytu Hiacynty w sierocińcu M Bożej Cudów [Our Lady of Miracles] w Lizbonie w 1920 roku, M Boża powiedziała jej: “Grzechami prowadzącymi więcej dusz do piekła, są grzechy ciała”. Były inne proroctwa, jakie ujawniła małej dziewczynce: “Pokażą się style, które będą bardzo ubliżać Naszemu Panu. Osoby, które służą Bogu, nie powinny stosować tych stylów. Kościół nie ma stylów. Nasz Pan jest zawsze taki sam“. powiedziała, że grzechy nieczystości będą tak wielkie, że prawie nie będzie dziewiczych dusz. Wiele małżeństw nie jest dobrych, one nie zadowalają Boga i nie są Bożymi. W końcu Hiacynta wielokrotnie powtarzała Łucji i Matce Godinho: “Módlcie się bardzo za kapłanów i religijnych. Kapłani powinni być czyści, bardzo czyści!

Nad ołtarzemw Klasztorze Koncepcjonistekw Quito

Trzysta lat wcześniej, w Quito, Ekwador, 20 czerwca 1610 roku, Pani ukazała się trzymając w prawej dłoni pastorał, a na lewej ręce Boskiego Syna, po to, żeby “wszyscy wiedzieli, że jestem miłosierna i wyrozumiała. Niech przyjdą do mnie, a ja zaprowadzę ich do Niego”.

Powiedziała Matce Marianie, że w XX wieku “wybuchną pasje i całkowite zepsucie obyczajów, gdyż rządził będzie szatan poprzez masońskie sekty. Będą się skupiać głównie na dzieciach, żeby dokonać ogólnej korupcji. Biada dzieciom w tych czasach“. Oczywiście mówiła o świeckiej rewolucji humanistycznej, o której napisano tak dużo, która totalnie zaatakowała świeckie, jak również religijne instytucje naszych czasów.

(Zadziwiające jest to, że M Boża mówiła o sekcie masońskiej, już na początku XVII wieku. To właśnie w XVII wieku pierwszy raz pojawiły się struktury masońskie, które przesączyły się do nas dzisiaj. Ale masoneria miała ścisłe związki z Różokrzyżowcami i pochodzi z sekt istniejących w Średniowieczu.)

M Boża mówiła dalej, opisując zło atakujące każdy z sakramentów: “Biada dzisiejszym dzieciom, gdyż będzie trudno otrzymać sakrament Chrztu, jak również Bierzmowania”. Ostrzegła, że diabeł będzie usilnie próbował zniszczyć sakramenty Spowiedzi i Komunii św. Ubolewała nad licznymi działaniami świętokradczymi i naruszeniami Sakramentu Świętego, co się wydarzy. Sakrament Namaszczenia będzie mało respektowany i wiele ludzi umrze bez otrzymania go, bez asysty potrzebnej im do “wielkiego skoku od czasu do wieczności”.

Najświętszy Sakramentu Święceń będzie wyśmiewany, prześladowanych i pogardzany. Demon będzie nieustannie pracował nad skorumpowaniem duchowieństwa i uda mu się to z wieloma z nich. I ci “zdeprawowani kapłani, którzy będą gorszyć lud chrześcijański, będą podburzać nienawiść złych chrześcijan i wrogowie Kościoła Rzymskiego, katolickiego i apostolskiego spadną na wszystkich księży. Ten pozorny triumf szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła“.

O Sakramencie Małżeństwa, symbolizującym związek Chrystusa z Jego Kościołem, powiedziała tak: “Masoneria, która wtedy będzie u władzy, wprowadzi nikczemne prawa, mające na celu zlikwidowanie tego sakramentu, ułatwiając każdemu życie w grzechu“. Szybko rozpadnie się chrześcijański duch, gasząc cenne światło wiary, aż dojdzie do punktu, w którym dojdzie do prawie całkowitego i powszechnego zepsucia obyczajów.

Rewolucja hipiskawprowadziła wolną miłośći zniszczyła zasady moralne 

W tych nieszczęśliwych czasach, będzie niepohamowany luksus, który zdobędzie niezliczoną liczbę frywolnych dusz, one zostaną utracone. Wśród dzieci prawie nie znajdzie się niewinności, a wśród kobiet skromności. W tej najważniejszej chwili potrzeby Kościoła, ci, którzy powinni mówić, będą milczeć.

To ostrzeżenie rozbrzmiewa głośno w uszach tych, którzy śledzili objawienia fatimskie: “W tej najważniejszej chwili potrzeby Kościoła, ci, którzy powinni mówić, będą milczeć“.  Nie sposób nie zapytać: Dlaczego trzeciej tajemnicy fatimskiej nie ujawniono w 1960 roku, zgodnie z nakazem Królowej Niebios? Dlaczego soborowi i posoborowi papieże milczeli w obliczu polecenia z nieba? Ponadto, w obliczu tak wielu bluźnierstw i rażących nadużyć – które można zobaczyć w bardzo żywym wideo opublikowanym niedawno przez Komisję Pielgrzymkową Ducha Chartres, zatytułowanym WHAT HAVE WE LOST [Co straciliśmy], dlaczego tak wiele osób na stanowiskach władzy milczało?

http://www.youtube.com/watch?v=9cMlnfCKMdw  ang napisy

Gdzie jest zdrowa reakcja na tak liczne naruszenia tradycji, naukę, a nawet podstawowy zdrowy rozsądek?

Kryzys w Kościele

W końcu dotarliśmy do jednego z najważniejszych objawień M Bożej Dobrych Wydarzeń M Marianie w 1634 roku, rok przed jej śmiercią. Kiedy modliła się przed Najświętszym Sakramentem, 2 lutego (Święto Oczyszczenia – Prezentacji), zobaczyła gaszące się światełko tabernaculum, czyniąc ołtarz pogrążony w zupełnej ciemności. Jest to ważne samo w sobie dla tych, którzy obecnie nie mają powodu wierzyć, że, faktycznie, w wielu kościołach na świecie, światełko tabernaculum  zostało wyłączone.

Nasza Pani wtedy wyjaśniła 5 znaczeń światełka tabernaculum, które zgasło na jej oczach. Pierwsze znaczenie: “W końcu XIX i na początku XX wieku, na tej ziemi będą propagowane różne herezje”. Kiedy będą się szerzyć i dominować, cenne światełko wiary zostanie zgaszone w duszach, poprzez prawie całkowite zepsucie obyczajów. W tym okresie wydarzą się wielkie nieszczęścia fizyczne i moralne, zarówno publiczne, jak i prywatne”.

Ale znajdą się dusze, obiecała, które pozostaną wierne i zachowają skarb wiary i wartości. Ale one będą cierpieć okrutne, niewyobrażalne i długie męczarnie. “W celu uwolnienia człowieka z niewoli tych herezji, ci których wybierze Mój Syn, żeby dokonali odbudowy, będą potrzebowali ogromnej siły, wytrwałości, odwagi i zaufania do Boga. Żeby przetestować tę wiarę i zaufanie godziwych, będą okazje, kiedy wszyscy będą wydawać się zagubieni i sparaliżowani. To, wtedy, będzie szczęśliwym początkiem gruntownej odbudowy.

Te wybrane dusze, które odbudują zdrowy Kościół, wydają się być podobne do apostołów późniejszych czasów, wyprorokowanych przez św. Louisa Marie Grignion de Montfort,

Młodzież w niebieskichdżinsach podczas Mszy śww Lourdes, 2006 rok 

Drugie znaczenie: Kryzys wśród duchownych, świeckich i regularnych. Straconych będzie wiele powołań, do klasztorów i zakonów wkroczy niesprawiedliwość i grzeszność, pod pozorem “fałszywej miłości, siejąc spustoszenie w duszach”. Powiedziała: “Świeckie duchowieństwo, pozostawi wiele do życzenia, gdyż kapłani przestaną troszczyć się o święte obowiązki. Pozbawieni boskiego kompasu, będą schodzić z drogi wytyczonej przez Boga dla kapłaństwa, będą przywiązywać się do zamożności i bogactwa, do których zdobycia będą nadmiernie dążyć”.

“Jak Kościół będzie cierpiał w tę ciemną noc!” [Pozbawieni prałatów i ojców by przewodzić im z ojcowską miłością, delikatnością, siłą, mądrością i rozwagą, wielu kapłanów straci ducha, umieszczając swoje dusze w wielkim niebezpieczeństwie.]

Trzecie znaczenie: Wtargnie nieczystość i na świecie prawie nie będzie niewinnych dusz. Już wspomniałem o tym proroctwie, więc przejdę do następnego.

Czwarte znaczenie: “Sekty masońskie, dostawszy się do wszystkich klas społecznych, będą subtelnie wprowadzać swoje nauki do atmosfery domowej, w celu skorumpowania dzieci“, ostrzegła. Jest to inwazja świeckiego humanizmu masońskiego i błędy komunizmu. Ale M Boża obiecała, że będą “społeczności religijne i jednostki, które będą dzielnie pracować z bezinteresowną żarliwością na rzecz zbawienia dusz. Przeciwko nim, bezbożni będą toczyć okrutne wojny“.

Piąte znaczenie jest dosyć interesujące: M Boża powiedziała: “Piątym powodem zgaszenia się światełka jest pobłażliwość i zaniedbania ze strony tych, którzy posiadają wielkie bogactwa, a obojętnie stoją z boku i patrzą na uciskany Kościół, prześladowanie cnoty i triumf demona, a pobożni nie wykorzystują swojego bogactwa w celu zniszczenia tego zła i odnowienia wiary

Królowa Niebios zauważyła również, że gaszenie światełka tabernaculum wystąpiło także ze względu na obojętność ludzi umożliwiającą stopniowe wygaszanie imienia Bożego i stosowanie się do złego ducha, swobodnie oddając się nałogom i namiętnościom.

Fatima i Quito: potwierdzające się orędzia


Wydaje mi się, że nadszedł właściwy moment, żeby ta historia M Bożej Dobrych Wydarzeń i M Mariany de Jesus Torres, stała się lepiej znana anglojęzycznej opinii publicznej. Tak jak Ona w Fatimie, prosiła o modlitwę i ofiarę, aby zadośćuczynić za liczne zniewagi i nadużycia tego nieszczęsnego stulecia. Ale także, w Quito, tak jak to uczyniła w Fatimie, Ona zapewnia nas o Jej pomyślnej interwencji i zwycięstwie.

Głęboki smutek w spojrzeniu Fatimskiej Pani: Pani Napomnienia

Orędzie Pani Dobrych Wydarzeń, podobnie jak Pani Fatimskiej, jest orędziem wielkiej nadziei. Ona przyrzekła grupę dzielnych dusz, wypełnionych ufnością, która przyczyni się do szczęśliwej odbudowy. Obiecała wstawić się w chwili, gdy zły pojawi się triumfalnie, i kiedy władza nadużyje swojej mocy. To oznaczałoby, jak powiedziała, “nadejście mojej godziny, kiedy w cudowny sposób, zdetronizuję dumnego i przeklętego szatana, zdepczę go i wrzucę w otchłań piekielną”. Słowa te idealnie harmonizują z przesłaniem nadziei dostarczonej trójce dzieci w Fatimie w roku 1917: “w końcu moje Niepokalane Serce zwycięży“.

Taki jest sekret na sukces kontr-rewolucji: wierzyć w zwycięstwo obiecane przez M Bożą. Nie wystarczy tylko trwać w mocnym postanowieniu cierpienia, konieczne jest mieć coś, co jest bardziej uciążliwe, i bardziej wyrafinowane. Oznacza to trwanie w przekonaniu, że wszystko zakończy się zwycięstwem.

Aby stać się godnym sukcesu, zwycięstwa obiecanego przez M Bożą, musimy mieć nadprzyrodzoną ufność. Musimy być całkowite przekonani o zwycięstwie, obietnicy M Bożej w Fatimie z 1917 roku: “W końcu moje Niepokalane Serce zwycięży”. Musimy być całkowicie przekonani o szczęśliwej odbudowie: Słowa M Bożej z Quito w 1634 roku: “Żeby sprawdzić tę wiarę i zaufanie sprawiedliwych, będą okazje, kiedy wszystko będzie wydawać się stracone i sparaliżowane. I to będzie szczęśliwym początkiem całkowitej odbudowy“.

Ostateczne przemyślenie

Wydaje mi się, że patrząc na twarz M Bożej Fatimskiej, widzimy M Bożą Napomnienia. Jej matczyny wzrok patrzy w dół z wielkim miłosierdziem, ale również z głębokim smutkiem, na cierpiącą i dręczoną ludzkość. Łucja mówi, że w 3-cim objawieniu, M Boża zaczęła pokazywać smutek w Jej duszy. W ostatnim objawieniu, mówi Łucja, z nawet większym smutkiem, powiedziała: “Niech już przestaną ubliżać Naszemu Panu, już bardzo dużo Mu ubliżano”. W tej twarzy widzimy proroka napomnienia.

Nasza Pani przyrzekła, że zwycięży

M Boża Dobrych Wydarzeń wygląda matczynie, ale zwycięsko. Matka i Królowa. Jej spojrzenie zapewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Niepokalanego Serca Jezusa i Maryi, “szczęśliwą odbudowę” kiedy ponownie będą rządzić jako Król i Królowa w sferach duchowych i czasowych.

Ona jest wyraźnie Królową Królestwa Maryi. Zapewnia nas w momencie wielkiej próby, wielkiej kary, o Jej zwycięstwie. Zachęca nas, że chociaż będzie to trudne, nasz sposób jest dobry. Zachęca nas do modlitwy i walki o to zaufanie, ten pokój, to zwycięstwo, które ma nadejść za naszych czasów. Zaprasza nas do spełnienia proroczej roli, bez względu na to jak małej, którą Ona ma dla nas w celu odniesienia zwycięstwa.

Wydaje się, że jest to właściwy moment, żeby historia M Bożej Dobrych Wydarzeń i Matki Mariany de Jesus Torres stała się lepiej znana anglojęzycznej opinii publicznej. Czytelnika może interesować fakt, że M Boża Dobrych Wydarzeń obiecała “ukojenie i zachowanie tych wiernych dusz”, które odprawiają nabożeństwo do Niej w XX wieku, gdyż takie jest jej żądanie i Jej Boskiego Syna, że to Ona będzie znana teraz pod nazwą tak pełną obietnicy: M Bożej Dobrych Wydarzeń.

Niech wszyscy, którzy uciekamy się do Niej pod tym imieniem, poczują Jej matczyną dobroć i doświadczą “dobrych wydarzeń” w swoich wszystkich dobrych wysiłkach i potrzebach. Niech znajomość tego nabożeństwa przyspieszy dzień, kiedy stanie się znana i szanowana wszędzie, jako Królowa Nieba i Ziemi, jak prorokowała, w Quito i Fatimie. 

 

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dwie siostry Łucje cz.4 | Gazeta Warszawska - 24/09/2012

    […]  CD . http://gazetawarszawska.com/2012/09/24/dwie-siostry-lucje-cz-5/ Share this:More […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE