J Richard Niemela: Kąkol przerósł pszenicę! R2

The Tares Have Risen Above the Wheat!

 

Kąkol przerósł pszenicę!

http://www.anglo-saxonisrael.com/content/tares-have-risen-above-wheat
J Richard Niemela – 8.03.2012         tłumaczenie Ola Gordon

Wydaje się, że historia doszła do tego proroczego czasu, kiedy fałszywi pretendenci do przywileju, kiedy blokujący prawdziwy bieg chrześcijańskiego życia są ujawniani – ci od Ezawa którzy teraz posiadają władzę! Doszła do czasu kiedy ci pretendenci do Królestwa są ujawnieni kim i czym naprawdę są –  “kąkolem” – chwastem rosnącym na pszenicznych polach chrześcijaństwa.

Letni chrześcijanie mogą być zaskoczeni, zawiedzeni i zaniepokojeni, kiedy zrozumieją, że ci fałszywi współtowarzysze, mylący pasterzy, są “obcymi”, których “zasiano” i teraz rosną pośród nich. Pretendenci, zdecydowani na wyprowadzenie pszenicy ze zbiorów, gromadzenia Jego owoców w Królestwie Pana.

Kiedy starożytny Siewca rzucał nasiona na pola pszeniczne tego świata, te nasiona były Słowem Bożym,  porozrzucanym na Jego polach, pszenicznych polach Jego królestwa (1). Ale po tym wysiewie, wróg ludzi rozrzucił swoje nasiona, swój “kąkol” na te pola pszeniczne, kiedy ludzie spali. Wielu śpi nadal, ślepi na te podstępne rośliny pośród nich.

Na przestrzeni dziejów roślinki Siewcy przeżywały odstępstwa od prawdy, zawsze wymagały troski; opieki, wody i słońca. Zasiany między nimi kąkol spiskował i rywalizował o dominację, blokował słońce i psuł Mu uprawy; ukrywał prawdziwe cele! Te sfałszowane nasiona zasiane w pszenicy wyrosły na roślinę zdolną naśladować pszenicę – delikatnie przeplatając korzenie z tymi sąsiadów, uniemożliwiając ich usuwanie, cały czas udając, że są legalne.

Ze starego słownika kościelnego pochodzi wyraźna definicja określenia “kąkol”:

KĄKOL: [Mt 13] łacińskie – zizanion, arabskie – zowan, hebrajskie – sonin: zan oznacza nudności. Nie szkocka wyka, ale “życica,” najpierw niemożliwa do odróżnienia od pszenicy lub jęczmienia, aż rozwinie się kłos pszenicy, gdy pojawi się cienki bezowocny kłos “kąkolu”. Jego korzenie także tak przeplatają się z korzeniami pszenicy, że rolnik nie może ich oddzielić bez wyrwania obu, aż “do chwili zbiorów”. Nasionko jest jak pszenica, ale mniejsze i czarne, a wymieszane z mąką pszenną powoduje zawroty głowy, zatrucie i paraliż; “lolium temulentum”, brodata życica, jedyna szkodliwe ziarno pośród wszystkich traw. Ivraie – po francusku “podchmielona trawa”, od której nazwana jest nasza nieszkodliwa “trawa żyto”. Nieszczerzy profesorowie, będąc w formie bez prawdziwej pobożności, nie, a nawet nieprzyjemni i źli [Iż 29:13. Mt 15:8, Mk 7:6, Ez 33:31]. Nikt oprócz Pana Żniw może odróżnić to co się wydaje od tego co realne. Próba uprzedzenia Jego osądu dla dobra zachowania czystego kościoła nigdy się nie udawała, i prowadziła tylko do wspierania duchowej pychy i hipokryzji (2).

Kąkol – bezużyteczne wykorzystujące rośliny które kiełkują i rosną w tłumie bogatej pszenicy – w rzeczywistości chwast, który rosnąc jest niemożliwy do odróżnienia od pszenicy czy jęczmienia. Dopiero kiedy jego sztywna łodyga wychodzi ponad pochylającą się pszenicę, machając swoim małym, ciemnym i szkodliwym owocem, można go odróżnić!

Kiedy pszenica jest gotowa do zbioru, pochyla się przed Panem, oferując Mu swój owoc, jakby w ofierze. Ale kąkol, o lżejszym nasieniu i w końcu odsłoniętym, sztywno stojący ponad pszenicą – tuż przed zbiorem. Teraz widoczna i arogancko wysuwająca się jak Kain, wyniszczająca ofiara! Z pewnością, “dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego” (Mt 13:38)

W tym czasie tuż przed zbiorami, Pan poinformował swoich uczniów; a Jego Słowo dobrze nas informuje: potrzebni są Jego aniołowie [jak w trzeciej wizji Jerzego Waszyngtona] (4). Aniołowie, by by wyciąć i spalić kąkol – przed rozpoczęciem żniw. Kąkol jest teraz tak zakorzeniony, że tylko Jego aniołowie mogą przywrócić człowiekowi sprawiedliwe królestwo.

Mijające stulecia widziały “chrześcijańską pszenicę” dojrzewającą na polach Pana, ale podrobione kąkole niepostrzeżenie także wyrosły, ich wzrost był równoległy jak zwykle rosną antagonistyczne zasady. Kąkol ukrywający swoje prawdziwe zamiary asymilując się wśród giętkiej pszenicy. Z biegiem lat, napędzany coraz bardziej oszukańczymi promocjami, rozwijało się współistnienie, fałszywe podobieństwo między tymi dwu roślinami – miedzy chrześcijańską pszenicą i talmudycznym kąkolem.

Faryzejski talmudyzm babiloński istniał na długo przed czasami Jezusa, i trwa dzisiaj jako “krwiobieg judaizmu” – tak określany przez ich rabinicznych liderów! Posiadając subtelną, podstępną determinację splatania swoich złych korzeni z chrześcijaństwem, przekierowuje chrześcijan na nowe toksyczne stowarzyszenie, religię, teraz zwaną “Judeo-chrześcijaństwem”.

Judeo-chrześcijaństwo, stosunkowo nowe określenie używane w opisach chrześcijaństwa stowarzyszającego się z “judaizmem”, przyjmując założenie, że judaizm był źródłem chrześcijaństwa – w ten sposób robiąc wrażenie, że chrześcijanie winni być lojalni wobec tzw. Żydów i ich religii talmudycznego judaizmu.

W rzeczywistości te dwie religie są antytezą każdej, diametralnie inne. Talmud stworzono kiedy Juda była w Babilonie, opracowany w celu obejścia sztywnych ról i wskazówek Mojżesza zamieszczonych w Torze [prawo].

Starożytny Talmud babiloński, nazwany przez Pana ‘ustną tradycją starszych, która uczyniła Prawo nieskutecznym”, jest drukowany, ale wgląd w niego jest jak zawsze ograniczony. Jego słowa są zepsute, wywrotowe i ostro anty-chrześcijańskie. Luter chciał spalić wszystkie jego egzemplarze. Pluł takimi szkodliwymi wskazówkami jak te w Manifestach Komunistycznym i Humanistycznym i w diabolicznych Protokołach mędrców Syjonu; często negowane, a jeszcze jego dyktat był i nadal jest realizowany!

Opinie Jezusa Chrystusa na temat ówczesnego faryzejskiego talmudyzmu są takie same jak na temat współczesnego syjonistycznego judaizmu. Ap 2:9 i 3:9 i inne wersety biblijne tak żywo i jasno potępiają go tak samo teraz jak wtedy. Jak dobrze Pan znał to oszustwo, “poplątane” korzenie obu religii, fałszywie poprzeplatane, pod przewodnictwem źle poinformowanych, ślepych pasterzy, którzy promują pogmatwany proces wzrostu, chcąc usprawiedliwić “naturalne” przerośnięcie obu “roślin”.

Mieszanie się, splatanie korzeni doprowadziło do fałszywego założenia, że obie mają takie samo pochodzenie – że są, i były – równoznaczne – rozwinęły się w “judeo-chrześcijaństwo”. dwie  religie fałszywie pomieszane i rzekomo wyrosłe w ciągu wieków na tym samym polu Pana.

Biblia pokazuje wręcz odwrotnie, i wydarzenia historyczne wykazują, iż te dwie wiary nie łączą się na platformie wiary w Chrystusa, jedynej drodze do Królestwa, jak mówi Słowo!

Na przestrzeni dziejów, naiwni, “częściowo ślepi”, wybaczający chrześcijanie, zaakceptowali wzrost wrogiego kąkolu, widzieli jak rośnie na ich polach, i dzięki oszustwu, często angażują się w chaos, w wielu przypadkach w wojny, do “żydowskiego” wypędzenia. Wydarzenia historyczne, które były prekursorami sierpa żniwiarza – zwiastujące te tragiczne prorocze wydarzenia obiecane przez Pana że się wydarzą tuż przed końcowym “żniwem”.

W przypowieści o gospodarzu (Mt 13), lojalni słudzy donieśli o pokazaniu się kąkolu w pszenicy, jego wzrost utajniony aby uniknąć wykrycia, wykorzystując swoje położenie i towarzystwo.

Jak On pokazał, mądry gospodarz poradził sługom by rósł i go nie usuwali, gdyż jego korzenie, tajemnie przeplecione z tymi pszenicy, utrudniały jego wyrwanie – podczas plewienia wyrwie się również pszenicę.

Ale tuż przed czasem żniw, kiedy kąkol wyrósł ponad ustępliwą pszenicę, demonstracyjnie przytłaczając gospodarza: żeńcy, teraz aniołowie, mają instrukcję od Pana: ich misja – usuńcie kąkol – “zbierzcie w Jego królestwie wszystko co obraża, i to co czyni nieprawość”. “Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie” (Mt 13:30), wydaje się mówić, że gospodarz (chrześcijanie) nie będą mogli rozwiązać tego problemu, gdyż kąkol jest tak zakorzeniony, że tylko Jego aniołowie mogą “go wyciąć, powiązać i spalić”.

“Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13:43). Skarby ukryte na polach dają radość tym, którzy je znajdą.

Jak doskonały i skończony jest plan naszego Pana. Najmniejsza adnotacja, najprostsze wskazówki biblijne tak współgrają ze sobą na tej ścieżce historii poprzez pokolenia, że Jego troska nawet o jaskółkę pasuje tu we wszystkim.

To zebranie kąkolu przez anioły Pana; palenie ich zanim pszenica jest odstawiona do Królestwa, zakłada w dosłownym sensie, że pszenica “zobaczy” te wydarzenia. Psalm 91:8 obiecuje: ”Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom”. Dalsze potwierdzenie tego końcowego wydarzenia jest w Psalmie 37:34: “. . . ‘zobaczysz’ zagładę występnych”. Zwróćmy uwagę na słowa “będziesz widział” i “zobaczysz” – one potwierdzają słowa Jezusa w Mat 13.

Co mówi to “widzenie” tym, którzy promują “zachwyt” przed okresem ucisku? Ci zwiedzeni pasterze kościoła  musieliby odciągnąć chrześcijan, usiąść wygodnie w fotelach w chmurach i obserwować rozwój wydarzeń tu na ziemi. Ale nie chrześcijanin! Będziesz świadkiem tych wydarzeń, a twoje “korzenie” przeszłości są ważne – Jakubie! Izraelito!

Oczywiste jest, że w czasie zbiorów, teraz już rozplątana pszenica, ci prawi, zajaśnieją jakby byli pod chmurami – czarnymi chmurami, tak jak w trzeciej wizji Ameryki gen. Waszyngtona; której doznał cierpiąc ze swoimi oddziałami w Valley Forge. Kąkol, bezbożni pretendenci, fałszywcy upominający się o obietnice przymierza, gorszyciele, blokujący, teraz wystający ponad pszenicę, zostaną pokazani niebieskim żeńcom, aniołom Pana.

Obecnie oczywiste jest że kąkol przerósł pszenicę w krajach-polach Pana, tych narodach prawdziwego Izraela, już nie “zagubionych”, ale nadal przeżywających “częściową ślepotę”, o której św. Paweł mówi w Rzymianach, ślepi tylko “do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan” (Rz 11:25). Czas nadchodzi. Kąkol zdobył dominację (Rdz 27:40), wyrósł by zatłoczyć nasze chrześcijańskie dziedzictwo swoją szkodliwą obecnością, nałożyli na ludzi talmudyczną antychrześcijańską amoralność i kontrolę. Ich obcy wpływ wzrasta w sądach, naszych szkołach i kościołach, wszystko teraz całkowicie zanurzone w doktrynalnym morzu Talmudu i jego komentarzy.

Ich toksyczna polityka przenika do instytucji finansowych i politycznych zdominowanych przez kąkol, czyniąc ten wcześniej chrześcijański naród podporządkowanym humanistycznemu NWO łatwego do zidentyfikowania kąkolu. Wielu współczesnych chrześcijan, jak bierna pszenica, spokojnie poddaje się poplątanym korzeniom, po “chrześcijańsku”, do czego jako chrześcijanie są naturalnie przyzwyczajeni; gotowi wybaczyć; niemal ulegli w swojej ślepocie na dzisiejsze mnożenie się kąkolu.

Ale nie wszyscy są “oślepieni”, wielu zaczyna zdawać sobie sprawę i widzieć, jak uczniowie kiedy poprosili Mistrza “Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!. . .” Zaczynają rozpoznawać nadchodzące rozwiązanie tej starej, spornej sprawy. Nasz Pan, poprzez najbardziej szczegółowe przedstawienie swojej przypowieści był najbardziej specyficzny w opisie do kogo ona się odnosi i dlaczego, do tego jak powinna być  rozwiązana, kiedy ma się to wydarzyć, i jego rezultat końcowy [Mt 13:37-43].

Dzisiejsze mnożenie się talmudycznego kąkolu, teraz widocznego nad chrześcijańską pszenicą, stymuluje tę rosnącą świadomość, podczas gdy naprawia się ślepota, usuwa się łuski, pokazuje się prawda o Królestwie!

Wyraźna wskazówka na to, że zbliża się czas żniw.

Stare historyczne mieszanie się nasion dobrego i złego, poplątane korzenie, zamaskowany wzrost, różne ofiary z owoców także widziały to, że kąkol stał się przeszkodą dla pszenicy, wielu odciągnięto od biblijnych prawd. Nawet przez ich zmylonych pasterzy!

W końcu to oszustwo doprowadzi do ostatecznego rozwiązania obiecanego przez Pana Jego uczniom, ale teraz także nam – oczekujących tego ogłoszenia, tego dźwięku siódmej trąby, który ostrzega o oddzieleniu przez Jego aniołów kąkolu od pszenicy – zbliżającego się kiedy to czytacie. Wydarzenie potwierdzone przez Pana Jego słowami do faryzeuszy: “On zaś odrzekł: “Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana” [Mt 15:13-20].

Wielka kontrowersja historyczna między dobrem i złem, między Ezawem i Jakubem, może ostatecznie doszła do granic boskiej wytrzymałości. Dzisiaj ta kontrowersja z pewnością powiększa swoją intensywność i tak będzie do końca czasów – aż kąkol zła w końcu zostanie usunięty i odnowi się Królestwo.

 

przypisy pod oryginałem

 

Literature Cited
(1) Luke 8:11
(2) TARES, Bible Cyclopedia, A. R. Faussett, 1902, Trinity College, Dublin
(3) Matthew 13:38
(4) Note: Washington’s Third Vision for America shows intense internal turmoil fomented from within and supported from abroad. Conditions reach severe devastation: when a “dark shadowy angel blew a trumpet blast.” Then, “instantly a light, as of a thousand suns, shone down from above me…at the same time…descended from heaven, attended by legions of bright spirits. These immediately joined the inhabitants of America, who, I perceived ` were well-nigh overcome, but who immediately taking courage again, closed up their ranks and renewed the battle.” GEORGE WASHINGTON’S VISION, available from Destiny Publishers, P. O. Box 177, Merrimac, MA 01860 , cost is $0.75 ppd.
(5) Matthew 13:43
(6) Romans 11:25 and Ephesians 4:18
(7) Genesis 27:40 (last line)
(8) Matthew 13:37-43
(9) Matthew 15:13-20

 

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE