GMO – bez konsultacji w Sejmie!

Bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu (26-28.06.2012) pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO.

 

..Wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem…- apeluje Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO do Pani Marszałek Ewy Kopacz

 

Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

APEL

o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach- druk nr 475

 

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje o odrzucenie projektu polegającego na dalszym odsunięciu w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu zapisanego w art. 15 ust. 1 pkt. 4 obowiązującej ustawy o paszach w brzmieniu: „ Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu  i stosowania w żywieniu  zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych”.

 

Zapis ten został wprowadzony przez ustawodawcę w trosce o ochronę zdrowia Polaków, na podstawie autorytatywnych doniesień naukowych o szkodliwości pasz zawierających komponenty roślin genetycznie zmodyfikowanych. W 2008 r. na wniosek branży paszowej zakaz ten został odsunięty w czasie ze zobowiązaniem zainteresowanych podmiotów do dokonania zmian zaopatrzeniowych w kierunku wyeliminowania użycia białka soi transgenicznej i zastąpienia go paszami pozyskiwanymi z roślin konwencjonalnych, w tym rodzimych odmian roślin motylkowych. Zobowiązanie to zostało zignorowane!

Obecnie  zainteresowane podmioty usiłują zastosować ponownie metodę faktów dokonanych i przeforsowania dalszego stosowania pasz z GMO, używając do tego grupy swoich etatowych lobbystów zasiadających w ławach sejmowych.

 

Podkreślamy, że narzucony przez branżę producentów pasz tryb inicjatywy poselskiej zwalnia autorów projektu ustawy od obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych!

 

Skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przejścia na stosowanie pasz wolnych od GMO to swoisty szantaż. W ciągu trzech lat od przedłużenia zakazu branża paszowa nie dokonała żądanych zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania alternatywnego źródła  zaopatrzenia śruty sojowej wolnej od GMO.

 

W tle debaty nad ustawą paszową ukazano polskiej opinii publicznej prawdziwe oblicze zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty paszowe. W świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji sytuacja jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu blisko 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej.

 

Poprzez niewłaściwą prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu! Istnieją przecież uzasadnione obawy, że powodem podwyżek mogą być inne czynniki, w tym czysto spekulacyjne, inicjowane dowolnie przez obecnych na naszym rynku monopolistycznych dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami biotechnologicznymi.

 

Powstało też realne zagrożenie głodem w przypadku strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego.

 

Reasumując należy stwierdzić, że wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem.

 

Z powyższych względów apelujemy do Pani  Marszałek  o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy oraz skłonienie Rządu RP do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

 

KONTAKT:

dr Roman Andrzej Śniady, tel.: 604276751 Edyta Jaroszewska-Nowak, tel: 609645386 Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” http://www.polska-wolna-od-gmo.org

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE